Modlíme sa k Luke Krymskej za uzdravenie a uzdravenie

Celý svoj život som zasvätil službe Bohu, každý deň začnem čítaním modlitieb.Je veľmi dôležité kontaktovať Všemohúceho a svätých pre akékoľvek zdravotné problémy.Preto vám dnes poviem, ako sa modliť za uzdravenie Luky Krymskej, aké modlitby skutočne pomôžu vyrovnať sa s touto chorobou.

Strach zo smrti a modlitby za zdravie

Ľudstvo sa vždy obávalo smrti.Koniec koncov, nikto nemohol spoľahlivo povedať, čo presne človeka po smrti čaká.A iba pravoslávna cirkev dokázala stádu správne vysvetliť, čo sa stane v tom okamihu, keď duša opustí smrteľné telo.Ako viete, pravoslávni kresťania úprimne veria v existenciu pekla a raja.

Podľa legendy je raj Božím kráľovstvom, preto len tí laici, ktorí žili podľa prikázaní Pána, nehrešili a verne slúžili Stvoriteľovi.Do pekla chodia iba hriešnici, ktorí svoj život venujú službe démonom.Opakovane porušovali prikázania popísané v Biblii a pred smrťou dokonca nečinili pokánie.

Avšak aj keď väčšina ľudíveril, že existuje lepší svet, ktorý po skončení smrteľného života otvára svoje brány dušiam spravodlivých, nepomohlo to.Ako sa ľudia naďalej báli smrti.A každý mal na to svoje vlastné dôvody.

Preto v čase, keď choroba zaútočí na telo a myseľ človeka, začne aktívne hľadať spôsob, ako sa s tým vysporiadať a zabrániť tomu, aby ho vzal anjel smrti.Ak sa ukázalo, že zvyčajné prostriedky sú zbytočné a nepomohli, ľudia sa obrátili so žiadosťou o pomoc na Svätého Lukáša z Krymu.Ľudia, ktorí snívajú o uzdravení, dávajú prednosť tomuto modlitbe.Je potrebné poznamenať, že modlitba Lukáša Krymského pomohla mnohým ľuďom, ktorí ani len dúfali, že budú vypočutí.

Nanebovstúpenie modlitieb k Lukáši na Krymu: Prečo sú také modlitby považované za najúčinnejšie?

V staroveku bolo meno tejto osoby známe a uctievané.Bol považovaný za posla Pána, ktorý má moc uzdravovať chorých.Málokto si však pamätá, že Lukáš nebol vždy len biskup, ale aj lekár.Tento ruský lekár neskrýval svoj názor, že medicína a viera by mali ísť ruka v ruke a navzájom si pomáhať.Napokon veril, že všetci talentovaní lekári majú dar.

Je pozoruhodné, že Luka Krymsky nebol riadnym lekárom, ale chirurgom.V týchto prvých rokoch bola medicína stále nedostatočne rozvinutá.To bolo veril, že chirurgovia sú veľmi nadaní lekári, ktorí by mohli zachrániť životy takmer všetkých pacientov.

Ich práca však bola veľmi náročná.Je to takTeraz má operačná sála množstvo nástrojov a nástrojov, ktoré výrazne uľahčujú prevádzku.To samozrejme neznamená, že obsluha je jednoduchá a jednoduchá.Naopak, chirurg musí mať určitú úroveň zručnosti, vytrvalosti a musí byť inteligentný.Ak je však teraz ťažké vykonať operácie, dokážete si len predstaviť, aké ťažké to bolo v rokoch, keď liek nebol príliš vyvinutý.

Činnosti sv. Lukáša

Ako viete, nové technológie a vybavenie používané počas zložitých operácií významne znížili riziko úmrtia pacienta na operačnom stole.Zároveň je potrebné spomenúť, že k tejto veci prispel aj sv. Lukáš, ktorý bol oslávený cirkvou a dokonca aj neskôr ako svätý.Spolu so svojimi ďalšími kolegami tvrdo pracoval na vylepšovaní technológií, ktoré sa používali počas prevádzky.

A keďže chirurgický zákrok sa v súčasnosti považuje za jednu z účinných a niekedy jediných možných metód liečby, kresťania sa domnievajú, že sa musia osobitne modliť za Luku Krymského.Nakoniec, ako už bolo uvedené vyššie, tento svätý prispel k rozvoju medicíny a chirurgie.

Z tohto dôvodu mu musí mnoho laikov, ktorí čelia ťažkej operácii, ponúknuť modlitby a požiadať o ochranu.Aj keď to nevylučuje skutočnosť, že cirkev tiež odporúča modlitbu k iným svätým za uzdravenie.:

 • Panteleimon liečiteľ;
 • Moskovská Matrona;
 • Nicholas Wonderworker.

Hoci žiadny z nich nemá priamy vzťah k medicíne, vôbec to neznamená, že človek môže odmietnuť modlitbu týchto svätých.Nikto navyše nezakazuje, aby sa niekto modlil viacerým patrónom naraz.

História svätca

Aby sme pochopili, prečo sa kresťania za tohto svätého veľmi ctia, je potrebné bližšie spoznať jeho históriu.Okamžite treba poznamenať, že Lukáš Krymsky žil v ťažkých časoch.Väčšinu svojho života venoval výcviku, pretože od útleho veku sníval o kariére lekára.Chcel sa naučiť, ako spať životy ľudí, a urobil všetko pre to, aby sa stal skutočným profesionálom.

​​

Keď sa Luka v štúdiách vyznačoval veľkou starostlivosťou a usilovnosťou, ľahko zvládol takú zložitú vedu, ako je medicína.Od detstva ho jeho rodičia vychovali ako spravodlivého kresťana.A to sa stalo dôvodom, že v budúcnosti sa na rozdiel od iných lekárov nechcel vyhlásiť za ateistu.

Pri práci na klinike a na chirurgickom oddelení skutočne riskoval svoj život.Pretože v tých rokoch bolo možné pri návšteve kostola stratiť nielen slobodu, ale aj hlavu.Luka Krymsky sa však nezúčastnila len cirkvi, ale pred pokračovaním v operácii mala na sebe aj hrnec a čítala modlitby.

Mnoho vedcov tej doby sa aktívne postavilo proti viere vedy.Svätý však o tom otvorene hovoril negatívne.Veril, že viera a medicína by mali vždy ísť ruka v ruke.A bez viery je medicína iba hlúposť alebo dokonca povera.Je potrebné poznamenať, že za takéto odvážne výroky by mohli byť závažné také tresty, ale svätého to vôbec neobťažovalo.

Ale zásluhy svätca a štátu zostali nepovšimnuté.Za svoje úsilie a hodnotnú prácu získal Stalinovu cenu.Málokto vie, že to bol Luka Krymsky, ktorý obhajoval, že:

 • vytvára pokročilejšie lieky s minimálnymi vedľajšími účinkami;
 • preskúmanie správnosti mechanizmu podávania anestézie;
 • zavádzajú nové metódy vykonávania jednoduchých operácií.

Úspechy Lukáša a jeho dobrých skutkov

Keď bol povýšený chirurg, ktorý sa v súčasnosti modlí za uzdravenie a uzdravenie, stal sa vedúcim oddelenia.opatrnejšie začali študovať štatistiku smrti pacientov.Ako sa ukázalo, najväčší počet úmrtí bol spôsobený nesprávnou anestéziou.Uvedomujúc si to, lekár navrhol vážne prehodnotiť metódy podávania anestézie.Okrem toho osobne vykonal veľké množstvo výskumov, aby pochopil, ktorý mechanizmus podávania anestézie je najbezpečnejší.

Trvalo to niekoľko rokov.Talentujúcemu lekárovi sa však jeho plán podarilo splniť.Potom sa niekoľkokrát podarilo znížiť úmrtnosť pacientov na operačnom stole.Čiastočne to bol úspech, ktorý oslávil chirurga, ktorý bol následne danýštátna cena.

Chirurg však nevyužil prostriedky, ktoré dostal od štátu, aby nejako zlepšil svoj život.Naopak, pokúsil sa pomôcť iným bezbožným.Väčšina získaných peňazí bola poskytnutá sirotincom.V povojnových rokoch boli prakticky preplnené.Štát by sotva mohol poskytnúť aspoň minimálne financovanie, pretože po vojne bola pokladnica prázdna.A tak sa Luke rozhodol, že tieto peniaze sú oveľa potrebnejšie nešťastné deti.

Pomoc pre všetkých

Príbeh ženy, ktorá požiadala Luku Krymsky o pomoc, sa preslávila.Poslala mu dojemný list, v ktorom sa modlila o pomoc.Ako sa ukázalo, žena bola taká chudobná, že si ani nemohla dovoliť kúpiť dobré silné vlákna na šitie oblečenia.Požiadala Luku Krymského, aby jej pomohla a poslala jej vlákno.

Napodiv, táto žiadosť bola však vyhovená.Po zistení, že chirurg pomohol nejakému cudzincovi, boli mnohí prekvapení.Ale on sám nevidel v tomto čine nič zvláštne.Pretože veril, že jeho povinnosťou je pomáhať všetkým tým ľuďom, ktorí to potrebujú.A ak svätý počas jeho života pomáhal trpiacim ľuďom, potom aj po jeho smrti určite počuje modlitbu, ktorá mu bude zaslaná.V skutočnosti teraz jeho hlavným nástrojom nebol skalpel, ale Božia moc, ktorú dostal ako spravodlivý človek, ktorý zachránil životy mnohých ľudí.

Modlitby sv. Lukáša na Kryme

Modlite sa za tohto svätéhonielen ľudia postihnutí touto chorobou môžu.Zdraví kresťania, ktorí nemajú žiadne ochorenie, sa môžu obrátiť na patróna a požiadať o svojich blízkych.Cirkevní kánony to nezakazujú.Modlitba je v mnohých prípadoch prijateľná.Napríklad, ak má človek operáciu alebo dúfa, že sa zotaví z rakoviny.Text modlitby je prijateľný pre prípad, keď dôjde k uzdraveniu dieťaťa.

Všimnite si, že pri čítaní modlitby musíte byť čo najviac zhromaždení a nič sa nesmie rozptyľovať.Pretože modlitebný text je dosť veľký, nie každý si ho pamätá.V takom prípade je možné prečítať modlitbu z letáku.Je však potrebné si ju niekoľkokrát pozorne prečítať, aby sa pri obetovaní modlitby nedopustila chyby.Okrem toho môže byť svätý požiadaný, aby uzdravil dieťa prostredníctvom tejto modlitby.

Záver

 1. Luka Krymsky bol počas svojho života slávnym mužom.Pretože si vybral povolanie chirurga pre seba.
 2. Bol to tento svätý, ktorý výrazne prispel k rozvoju takých oblastí medicíny, ako je chirurgia.
 3. Napriek prenasledovaniu sa vôbec nebál demonštrovať svoje náboženstvo a dokonca prišiel k operácii v kasíne, keď predniesol modlitby.
 4. Svätého bol počas svojho života poctený nielen cirkvou, ale aj štátom.Bol schopný získať štátnu cenu.
 5. Svätý minul peniaze, ktoré dostal od štátu, na pomoc sirotám.