Modlíme sa za pomoc pri práci a pri hľadaní zamestnania na St. Tryphon

Vždy radím ľuďom, aby sa pred akoukoľvek činnosťou obrátili na Boha.Pred hľadaním nového zamestnania je obzvlášť dôležité ponúknuť modlitbu.Dnes vám poviem, prečo musíte kontaktovať mučeníka Tryphona s akýmikoľvek ťažkosťami s prácou, ako sa s ním správne modliť.

Problémy pri hľadaní zamestnania

ÚspešnéZamestnanie je snom každého človeka.Pretože jediný spôsob, ako môže získať záruku pohodlného života a staroby.V súčasnej dobe je však nájsť si prácu dosť ťažké.Nikomu nie je žiadnym tajomstvom, že miera nezamestnanosti sa v posledných rokoch dramaticky zvýšila.Počet pracovných miest v dôsledku zatvorenia spoločností a tovární rýchlo klesá.A to sa stáva príčinou rastúcej konkurencie.Hlavným problémom je navyše úplatkárstvo osôb zodpovedných za zamestnávanie občanov.

Realita je taká, že si za ňu môžu zaplatiť len ľudia, ktorí majú pripojenie alebo peniaze.Veriaci však vedia, že táto situácia nie je beznádejná.Pretože vždy môžete požiadať o pomoc nebo.

Vo väčšine prípadov pravoslávni adresujú svoje modlitby Najvyššiemu.Ale konkrétne v tomto prípade môžete ponúknuť modlitbu ado St. Tryphon.Modlitba za mučeníka Tryphona sa považuje za veľmi účinnú a mocnú.Aj keď veľa záleží na tom, do akej miery človek verí, že mu modlitba pomôže.

Uctievanie mučeníkov v pravoslávnej tradícii

Slovo „mučeník“ je pre mnohých spojené s niečím zlým.Pravoslávni kresťania však veľmi uctievajú mučeníkov, ktorí žili v čase, keď bolo náboženstvo zakázané.Toto možno vysvetliť pomerne jednoduchým príkladom.Ak o tom premýšľate, potom je oveľa jednoduchšie zaoberať sa povolenými vecami, ako je to, čo napríklad zakazuje vláda.Samozrejme, nehovoríme o nepríjemných veciach.

Ak sa obrátime na náboženstvo, je zrejmé, že po mnoho rokov mala pravoslávna cirkev vážne ťažkosti:

 • bol počet farníkov zanedbateľný;
 • veriaci boli neustále utláčaní;
 • Náboženská literatúra bola prakticky zakázaná.

Vládcovia urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby úplne odstránili zlú vieru.Pretože s pomocou pohanského modloslužby mohli nútiť ľudí, aby sa úplne poslúchali.Potom sa jedna myšlienka aktívne propagovala: vládca je poslom bohov.A tento posol bol prísne zakázaný akýmkoľvek spôsobom, aby sa pokúsil odstrániť.

Nedodržanie jeho zákonov bolo tiež zradou viery.Zároveň nebolo úplne dôležité, aké hrôzy údajný vyvolený nebesí vytvára.Potreboval odpustiť všetko.Je to práve táto myšlienka, ktorá vštípila do mysle ľudí.

Činnostiveľkí mučeníci

Kresťania však kázali iba úplne iné myšlienky.Vedeli, že veria v pravého Boha, a tak sa pokúsili prinútiť iných nahliadnuť.Toto bolo samozrejme kategoricky vnímané.Úrady urobili veľa pre úplné odstránenie pravoslávnej viery.A predovšetkým trpeli tí, ktorí zasvätili svoj život službe Pánovi.

Boli mučení a snažili sa donútiť verejne uznať skutočnosť, že ich viera bola falošná, rovnako ako samotný Pán.Slabý duch sa zlomil pod jarmom mučenia a vyhrážok.Skutoční veriaci sa však smrti vôbec nebáli.Koniec koncov pochopili, že zahynuli pre svojho Boha.

Je pozoruhodné, že mnohí uctievatelia Pána považovali smrť za vyslobodenie, nie za trest.Spravodliví verili, že život v tomto smrteľnom svete bol veľmi hroznou skúškou, ktorú Boh podrobuje dušiam svojich otrokov.Koniec koncov, s pomocou pokušenia môže skontrolovať, či je ľudská duša taká čistá.

A keďže kresťania vždy verili a naďalej veria v existenciu pekla a raja, nebáli sa smrti vôbec.Koniec koncov, iste vedeli, že určite spadnú do kráľovstva Pánovho.Samozrejme za predpokladu, že žili spravodlivým životom, nie hriešnym.Pretože hriešnici, ktorí ani nečinili pokánie za svoje priestupky, dostali prísny trest.A výkon tohto trestu bol potrebný na najstrašnejšom mieste - v pekle.

Iba silní duchovia, tí, ktorí sa podľa kresťanov nezlomili, získali večné kráľovstvo.Verilo sa, že mučenícitiež získal silu.Preto sa začali čítať.Stojí za zmienku, že len málokto vie, že mučeníci nie sú jednoducho uctievaní.Je im tiež ponúknutá modlitba, pretože sa verí, že sú blízko Pána.Preto mučeníci môžu prosiť o modlitbu a prosiť ho o odpustenie od Všemohúceho.A najmocnejším a najvplyvnejším zo všetkých mučeníkov sa považuje Tryfón, za ktorý sa modlia za pomoc v práci.

Deň mučeníka Tryphona

Teraz je 14. februára pre mnohých sviatok lásky.Málokto vie, že v tento deň v ortodoxii je obvyklé ctiť mučeníka menom Tryphon.Koniec koncov, je to jeden z mála zázračných robotníkov a mučeníkov, ku ktorým sa môžete obrátiť so žiadosťou o materiálnu pohodu.

​​

Ako viete, cirkev príliš nemiluje takéto modlitby, v ktorých modlitba žiada Pána, aby mu pomohla zlepšiť svoju finančnú situáciu.Takéto modlitby však nemožno žiadnym spôsobom zakázať.Pretože ak sa niekto správne pýta, neporušuje Božie prikázania.

Pravoslávni veria, že mučeníkom Tryphonom by sa mali ponúknuť modlitby za materiálne blaho a zamestnanie.Koniec koncov, ona je jednou z najmocnejších a najúčinnejších.Pokúsme sa pochopiť, prečo veriaci považujú túto modlitbu za takú efektívnu.Okamžite je potrebné si uvedomiť, že štúdium biografie tohto mučeníka zohralo v tejto veci obrovskú úlohu.

História Tryphonu

Tryphon sa narodil v meste Kampsada, ktoré neskôr dostal.iné meno je Frisia.Nie je presne známe, v ktorom roku sa tento mučeník narodil.Pretože existuje niekoľko dokumentov súčasne, ktoré označujú odlišné dátumy.Podľa pôvodného zdroja sa narodil v roku 232.Existujú však dokumenty, ktoré naznačujú, že rok narodenia mučeníka bol 250. A keďže doteraz nebolo možné zistiť presný dátum, rozhodlo sa tieto dva dátumy uviesť.

Rodina Tryphonovcov bola skutočným veriacim.Už od detstva bol vštepený láskou k viere.Rodičia sa ho pokúsili vychovať ako hodného kresťana.A uspeli.Koniec koncov, od mladého veku sa Trifon stal známym ako liečiteľ a zázračný pracovník.Podľa legiend dokonca zachránil celé mesto pred smrťou.Po prečítaní modlitby bol schopný vylúčiť všetkých plazivých plazov, ktoré vpadli do mesta.A tak zachránil obyvateľov pred hladom a bolestivou smrťou.

Keď sa dozvedela zázračná moc mladého muža, začali sa vo svojej dedine zhromažďovať ľudia z celého sveta.Chceli na vlastné oči vidieť dieťa, ktoré má božský dar.Okrem toho sa tiež modlili za pomoc.

Keďže Tryphon pomáhal všetkým ľuďom:

 1. Všetky žiadosti adresované Svätému Tryphonu boli splnené.
 2. Tryphon nikoho neodmietol, pomáhal všetkým a zároveň oslavoval Pána a nie seba.
 3. Mladý muž pomohol aj tým, ktorí boli posadnutí démonickými bytosťami.Bol to ten, kto dokázal viesť pravú cestu stoviek postihnutých, ktorí začali strácať vieru v Spasiteľa.

Počúvanie o ňom sa zatiaľ rozšíriločoskoro dosiahol uši vládcu.V tých rokoch vládol krajine cisár Traian.Bol všeobecne známy pre svoju krutú a hlúpu smäd po krvi.Vládca popravil obyčajných roľníkov za najmenší trestný čin a bol známy tým, že tvrdo nenávidel všetkých kresťanov.Navyše sníval o úplnom zničení kresťanstva ako viery.Preto, keď sa dozvedel o existencii Tryphona, ktorý oslavuje pravého Boha, rozhodol sa s ním okamžite rokovať.

Hneď ako bol Tryphon privedený do paláca, bol brutálne mučený.Z niektorých zdrojov môžete zistiť, aké strašné mučenie bolo.Tieto zdroje obsahujú informácie, že nešťastný Tryphon bol porazený mnoho dní v rade, vrazil mu nechty do nôh a dokonca visel nahý na strome.

Na rozdiel od ich očakávaní sa tak však nestalo.Tryphon až do svojej smrti naďalej modlil Pána.Nakoniec sa vládca musel vzdať, pretože si uvedomil, že žiadne mučenie nemôže prinútiť nešťastného človeka, aby sa vzdal svojej viery.Preto mu cisár nariadil, aby bol odrezaný.

Je pozoruhodné, že v súčasnosti je skrátená hlava mučeníka Tryphona v Čiernej Hore a časti jeho pamiatok boli prepravené do katedrál na území Ukrajiny a Ruska.Ikony Tryphonu zobrazujú mladú mládež, ktorá je oblečená v šatách pastiera.Vo svojich rukách drží vinič.Medzi veriacimi je spájaný s mladou a pracovitou osobou, ktorá nie je zvyknutá nečinne sedieť.Preto sa verí, že presneje príhovorom všetkých tých ľudí, ktorí hľadajú prácu.

Text modlitby

Modlitba za mučeníka Tryphona, ktorú je potrebné čítať v úplnej samote, je v porovnaní s inými modlitebnými textami mierne odlišná.Rozdiel je v tom, že existuje len jedna verzia textu modlitby, ktorú treba prečítať pri odkaze na tohto mučeníka.

Modlitby môžu čítať nielen ľudia, ktorí hľadajú prácu.Je vhodný aj pre tých ľudí, ktorí už pracovali, ale zároveň majú určité ťažkosti.Nemôžu napríklad vyjsť s tímom alebo vodcom.

Záver

 1. Uctievanie mučeníkov je starodávna tradícia, ktorú ctia všetci kresťania.
 2. Verí sa, že mučeníci môžu byť tiež patrónmi.Z tohto dôvodu niektorí pravoslávni uprednostňujú modlitby.
 3. Jedným z najmocnejších a najbližších Bohu je mučeník Tryphon.
 4. Všetci ľudia, ktorí snívajú o nájdení dobrej práce, môžu tomuto mučeníkovi ponúknuť modlitby.Text modlitby sa nemení.
 5. Tryphon neodmieta pomáhať tým, ktorí majú určité pracovné ťažkosti.Preto sa tí veriaci, ktorí si sami našli prácu, môžu bezpečne obrátiť na pomoc.Podnikatelia môžu o takúto modlitbu dokonca požiadať.