Modlitba: „Nech Boh znova vstane a rozptýli ho ...“ - text a ako ho prečítať

Každý veriaci vo svojom pozemskom živote sa musí starať o spasenie duše.Jedným z najúčinnejších prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú kresťanské modlitby.Napríklad účinná je modlitba „Nechajte Boha vstať znova a rozptýliť ho“, nie podradnej popularity ako „Náš Otec“ v popularite.

Text modlitby „Nech Boh vstane znova“ v cirkevnom slovanskom jazyku

Pravoslávna modlitba „Nech Boh vstane znova“ je tiež známa medzi laikmi podiné mená sú „Modlitba k Svätému krížu Pána“ alebo Nedeľná modlitba. Úplná verzia textuv slovanskom zbore je nasledovná:

Jeho krátka podoba si tiež vyžaduje menej dopytu.Slová v cirkvi slovanské:

Interpretácia modlitebných prvkov a ich preklad do moderného ruštiny

Ďaleko odkaždý bude môcť prvýkrát pochopiť obsah nedeľnej modlitby.Dôvodom je jazyk textu, zastarané slová a výrazy.Ak ich preložíte do modernej ruštiny, dostanete nasledujúce:

 • rozptyl (alebo rozptyl)- rozptyl, rozptyl;
 • proti- nepriateľom;
 • démoni- démoni, temné sily;
 • tých, ktorí sú pozoruhodní- ktorým si sami označujú krížik;
 • tí, ktorí hovoria- tí, ktorí hovoria;
 • vážený- hlboko ctený, ctený (nie „veľmi úprimný“!);
 • ​​
 • , ktorý opravil moc diabla;
 • ukrižovaný- ukrižovaný na kríži;
 • protivník- nepriateľ, protivník;
 • životodarný- vzkriesenie, život.

Osobitná pozornosť si zaslúži vetu„peklo zostúpiť a posilniť silu diabla“ .Predstavuje myšlienku, že Ježiš mal po smrti šancu ísť do pekla a zostať tam až do jeho zázračného zmŕtvychvstania.Boží Syn dokázal viesť svätých z podsvetia a poslať ich do raja.Tak porazil diabolskú silu a zničil ju.

Výsledkom je, že po dôkladnej analýze zložiek modlitby dostaneme niečo podobné tejtoverzii v modernej ruštine:

Preklad krátkej formy nedeľnej modlitby do ruského jazyka znie:

Obsah a ideologický význam modlitby „Nech Boh vstane znova“ ]

Linky nedeľnej modlitby oslavujú Ježiša Krista, ktorý dal svoj život ľudstvu.Boží kríž, ukrižovaný na kríži, dokázal poraziť diabla a získal večný život v Kráľovstve Nebeskom, čím ukázal, že obyčajní ľudia majú vždy nádej na spasenie.Jeho zmŕtvychvstanie to Ježiš dokázal v roku 2006smrť sa nemusí obávať.Najhoršia vec je nespravodlivý životný štýl a dôsledky, z ktorých sa môže stať.

Pri pohľade na text modlitby môžu byť niektorí kresťania zmätení, pretože obsahuje odvolanie na kríž (neživý predmet), akoby akoby na živú osobu.To naznačuje myšlienky modloslužby, ktorú, ako viete, cirkev neuznáva.

Toto však nie je nič iné ako bežné mylné predstavy.Výraz, ktorý ľudí mýli - príťažlivosť„Ó, Najsvätejší a životodarný kríž Pána, pomôž mi ...“- by sa nemal brať doslovne, pretože je to biblická metafora.Obraz kríža v nedeľnej modlitbe sa spája so samotným Bohom a obrátenie v ňom je určené Pánovi.Ježiš pomocou svojho čestného kríža porazil smrť, znova vstal a stal sa nesmrteľným v raji.

Prečo a kedy sa čítajú nedeľné modlitby?

V modlitbe „Nechajte Boh vstať znova a rozptýliť ho“ je vyjadrená požiadavka na ochranu smrteľných ľudí pred diablovými silami, pred každým zlom s pomocou kríža poskytujúceho život, preto sa často nazýva ochranným krížom.Keď sa človek modlí k Pánu, verí v silu znamenia kríža, v svoju schopnosť chrániť pred vplyvom démonov.

Z tohto dôvoduje možné čítať „Kiežby Boh vstal znova“ za akýchkoľvek životných ťažkostí, najmä ak existujú podozrenia, že tieto procesy boli spôsobené zásahom zlých síl .

Účasť na nedeľnej modlitbe tiež zveruje úlohu ľudskej spásy.soul.Hriech a smrteľná neochota činiť pokánie za svoje poverenie majú ničivý účinok na dušu.Zástupcovia temných síl môžu človeka prinútiť, aby spáchal hriechy - jedným slovom, zlo proti všemohúcemu.A modlitba „Nech Boh vstane znova“ je schopný chrániť veriaceho pred diabolskými machináciami.

V čase „starovekého Ruska“ sa tento modlitebný text použil na vylúčenie démonov.Táto tradícia dosiahla naše dni.Praktizuje sa nielen v pravoslávnom Rusku, ale aj v niektorých katolíckych štátoch.

Kedy a ako sa modlí modlitba?

Hlavným cieľom modlitby „Nech Boh vstane znova“ je požiadať Pána o ochranu pred nečistotami.Z tohto dôvodumožno text vysloviť v kritických situáciách, ktoré predstavujú hrozbu pre život veriaceho- modlitba v takom presne časovom období tiež funguje.

Čítanie „Nech Boh znova vstáva a stráca ho“ je povolené v múroch kostola aj doma av prípade potreby na akomkoľvek mieste.Slová budú mať ešte väčšiu moc, ak uctievateľ raz prejde sviatosťou krstu.Odporúča sapovedať nedeľnú modlitbu pred Kristovou ikonou ako poslednú možnosť - pri pohľade na krucifix(ten istý kríž, ktorý má každý pokrstený človek).

„Modlitba k čestnému krížu Pána“ je tiež súčasťou súboru denných modlitieb za nadchádzajúci sen.Predtým, ako si ho čitateľ prečíta, mal by si vždy na seba uložiť znak kríža.

„Boh vzkriesený“, napriek niektorýmjeho ťažkosti s porozumením sú jednou z najmocnejších modlitieb.Jeho pravidelná výpoveď poskytne veriacemu silnú ochranu pred vyššími silami a vedie ho k spáse a šťastiu.Toto je skutočne zázračný text, vďaka ktorému kresťan vždy nájde v sebe silu, aby zaujal stranu dobra, robil dobré skutky a pomáhal druhým.