Modlitba „Požehnaj mojej duši Pánovi“: text v ruštine, ako čítať

Dlho som čítal a študoval rôzne modlitby.Dnes vám predstavím text „Požehnaj moju dušu Pánovi“, poviem vám rysy tejto modlitby a históriu jej vzhľadu.

Dôležitosť akejkoľvek modlitby

Modlitba -To je jediný spôsob, ako sa odvolať do neba na základe osobitnej žiadosti.Verí sa, že niektoré modlitby známe pravoslávnym kresťanom boli udelené samotným Pánom.Takéto modlitebné texty majú, samozrejme, obrovskú moc.Mali by sa používať, keď sa človek ocitne v ťažkých životných podmienkach.

To však vôbec neznamená, že iné modlitby, ktorých texty napísali svätí počas svojho života, ani iné významné osobnosti, sa nemôžu použiť.Naopak, odporúča sa, aby sa čítali čo najčastejšie.Okrem toho duchovní mentori trvajú na tom, že každá modlitba adresovaná do neba má obrovskú moc.Jeho sila závisí koniec koncov od toho, aká silná je viera človeka.

Z tohto dôvodu sa verí, že ľudia, v ktorých srdciach niet viery v Najvyššieho, sa nemôžu dostať do neba.Samozrejme a niekedy prídu k viere, stanú sa spravodlivými kresťanmi.Ich modlitby však môžu zostať na dlhú dobu.žiadna odpoveď.A na to je potrebné sa pripraviť psychicky.Za žiadnych okolností by človek nemal za niečo obviňovať nebo nebo príliš veľa.Je dôležité pochopiť, že Pán bude takých ľudí po dlhú dobu prežívať.

Jedným z najjasnejších príkladov toho, ako sa neveriaci hriešnik môže stať spravodlivými, je príbeh kráľa Dávida.Každý si je dobre vedomý, že až do určitej doby nebol spravodlivým mužom.Neskôr to však bol on, ktorý sa stal autorom slávnej modlitby „Požehnaj Pane, mojej duši“, ktorý sa nazýva Davidovým žalmom 102. Budeme o tom hovoriť.

Príbeh hriechu kráľa Dávida

Rodičia ho dokázali vychovávať ako dôstojného človeka, ktorý sa venoval vládcovi.Verne mu slúžil a tiež sa klaňal Pánovi.Keď zomrel bývalý vládca, trón obsadil on.Bol považovaný za pomazaného Boha.Po smrti Saula, ktorý vládol krajine dosť dlho, boli mnohí radi, že jeho bývalý sluha sa stane novým vládcom.Pretože každý veľmi dobre vedel, že David má miernejšiu povahu, nie je ním umiernená viera.

Je pozoruhodné, že cirkvi bola udelená osobitná autorita počas jeho vlády.Ak sa predtým, ako sa predstavitelia šľachty cítili v pokoji, situácia po zmene kráľa zmenila. David úplne podriadil duchovnému svetskému životu.Okrem toho bol to on, kto zrušil obetu.

Muž si bol istý, že žiadna krvavá obeta nemôže potešiť Pána.Koniec koncov, s každým stvorením, ktoré vytvorilláskou.Preto by sa zabíjanie nemalo podporovať.Táto reforma spočiatku spôsobila obrovskú rezonanciu.Niektorí si dokonca mysleli, že dôjde k nepokojom a vládca bol zvrhnutý.Nič podobného sa však nestalo.Ľudia si postupne zvykli na myšlienku, že obete sa skutočne mýlia.Navyše si uvedomili, že takéto rituály nemôžu mať vôbec nič spoločné s kresťanstvom.Ako viete, heretici takto lovili.

David bol skutočne múdry vládca.Pod jeho vedením začala krajina prosperovať.Avšak, ako každá iná osoba, mal tendenciu klesať.Od samého začiatku prorokov trápila skutočnosť, že David kategoricky odmietol rozpustiť harém.Varoval ho, že statočný kresťan nemôže mať veľa manželiek.Ale panovník zostal taký hluchý.Príliš veľa miloval ženy.A všetci.Takáto láska k láske skôr alebo neskôr, ale mala sa stať príčinou hriechu.To sa presne stalo.

Stretnutie s dievčaťom

Raz si kráľ pri prechádzke v záhrade všimol kúpacie dievča.Bola taká krásna, že sa jej muž okamžite zamiloval.Prikázal svojim zamestnancom, aby ju okamžite doručili do paláca.Keď poslúchli rozkaz, bolo zrejmé, že kráľovi sa páčila neobvyklá žena.Bola dobre známa v paláci.Vzhľadom k tomu, Bathsheba bola manželka veľmi slávneho guvernéra, ktorý bol oddaný kráľovi.

Po mnoho rokov bojoval pre seba a nikdyNeodporoval som mu, vykonával som každý rozkaz.Kategoricky však odmietol priviesť svoju manželku do paláca, pretože pochopil, že bola príliš krásna a mohla vyprovokovať iných mužov.A kráľ ho podporoval.Trval na tom, aby sa krásna žena chránila pred mužmi.

Spáchanie hrozného hriechu

Ale aj keď sa ukázalo, že dievča bolo vydaté, nezastavilo to kráľa.Urobil z nej konkubínu.Po niekoľkých mesiacoch sa ukázalo, že dievča sa nemôže vrátiť k manželovi, pretože otehotnela od Davida.Potom plán dozrel v kráľovej hlave.

nariadil svojim verným služobníkom, aby sa zbavili manžela Batsebu, ktorý sa v tom čase nachádzal na bojisku.Zradený jeho vlastnými súdruhmi bol Uriah zabitý nepriateľskou armádou.A Dávid sa oženil s Bathshebou.Preto sa rozhodol skryť svoj hriech cudzoložstva a vraždy inej osoby.Uriahov život samozrejme nezobral.To sa však stalo presne na základe jeho rozkazu.Dá sa teda tvrdiť, že kráľ spáchal dva hriechy:

  • cudzoložstvo - vedel, že žena je niekto z manželiek, ale chcel ju vziať násilím a nechať ju v haréme;
  • zrada - Uriáš bol oddaný muž, ktorý verne slúžil kráľovi.Ani netušil, čo presne urobil za jeho chrbtom.

Iba Pán vedel, aký veľký hriech páchal vládca.Preto poslal kliatbu svojej rodine.Samotný kráľ sa zmenil na slabého starého muža, ktorého telo bolo pokryté vredmi a na hrade začal povstanie.Začali jeho synoviabojovať proti sebe o trón.Keď začali také nešťastia, David si uvedomil, aký veľký hriech spáchal.Zároveň sľúbil, že ho počas svojho života vykúpi.

Odvtedy začal viesť spravodlivý životný štýl.Navyše napísal obrovské množstvo žalmov a modlitieb.Ako už bolo spomenuté, najslávnejšie sú 102 žalmov.

Pôvod žalmu

Žalmy označené 102 a 103 sú spárované.Z tohto dôvodu sa ich význam opakuje.Ich autorom je samozrejme rovnaká osoba.Tieto dve žalmy sa okrem toho vždy čítajú spolu, pretože sa navzájom dopĺňajú.Je autenticky známe, že autorom tohto textu je práve kráľ David.Pretože o tom má Biblia jasný dôkaz.

Napriek úsiliu historikov však nebolo možné presne zistiť, v ktorom období panovania panovníka boli tieto žalmy napísané.V samotnom texte v skutočnosti neexistujú žiadne náznaky týkajúce sa tohto.Preto je proces stanovovania času písania značne komplikovaný.

Hoci duchovenstvo je presvedčené, že tieto texty boli napísané počas tichej vlády.Ale nebolo toľko pokojných rokov.Krajina bola doslova roztrhaná vojnami a vzbúrami.

Verí sa, že všetky žalmy boli napísané už na konci Dávidovej vlády.Odvtedy bol na území štátu nastolený mier.A táto pravda je všeobecne známa všetkým.

Interpretácia žalmu

Pri písaní žalmu bol kráľ v pokojnom duchu.a topreto mohol pokojne uvažovať o veľkosti Stvoriteľa.Hlavný význam žalmu možno vysvetliť rôznymi spôsobmi:

  • obdiv Stvoriteľa - potom, čo Pán ukázal Dávidovi svoju silu, veril vo svoju moc a spravodlivosť;
  • myšlienka zákona, ktorý sa má dodržiavať - ​​aj keď spočiatku bol Dávid hriešnik, ktorý viedol nemorálny život a vôbec nepočúval názor duchovenstva, neskôr si uvedomil túto chybu.A tak sa pokúsil sprostredkovať svojmu ľudu zákon, podľa ktorého je potrebné žiť;
  • spievajúci milosrdenstvo Stvoriteľa - ako viete, Pán sa nikdy naštvaný nebude dlho.Trestá za svoje výtvory, keď spáchajú hriechy.Trest však nikdy netrvá dlho;
  • človek je prach - v tejto súvislosti človek nemusí vnímať urážku dôstojnosti človeka.Skôr naopak.Autor žalmu jednoducho naznačuje, že veľkosť človeka nemôže byť porovnateľná s veľkosťou Stvoriteľa.Z tohto dôvodu sú narcizmus a seb oslavovanie hriechmi.

Všeobecne možno povedať, že David napísal tento žalm iba s jedným cieľom - oslavovať Pána.Jeho obdiv Stvoriteľa je celkom vhodný a zrozumiteľný.Veď za tie hriechy, ktoré spáchal v minulosti, ho Boh mohol vážne potrestať tým, že vzal svoj život a poslal svoju dušu do pekla.A v pekle, ako viete, duša je veľmi mučená.A je odsúdená zažiť tieto trápenie celé veky.

Ale Pán prejavil milosrdenstvo.Niektorí kňazi to spájajú so skutočnosťou, že to bol DavidSolomon.A ako viete, v budúcnosti sa stal najväčším kráľom.Možno preto Pán nechcel vziať svoj život od svojho otroka, pretože vedel, že v budúcnosti sa stane otcom veľkého muža.Niet divu, že hovoria, že Pánove cesty sú tajomné.

Záver

  1. Žalm 102 napísal kráľ David.
  2. Dôvodom písania bola túžba pochváliť Stvoriteľa.
  3. Niektorí kňazi sa domnievajú, že kráľ Dávid chcel, aby sa Pán modlil za odpustenie za hriechy, ktoré spáchal predtým.