Modlitba k nebeskému kráľovi: staroslovanský text a preklad

V čase zúfalstva a smútku človek hľadá útechu.Pravoslávna cirkev hovorí, že taký pokrývok existuje, a nazýva sa Duchom Svätým.Modlitba za kráľa nebies otvára nebeské brány pomoci.Ako cítiť prítomnosť Ducha, ktorý kresťania nazývajú nebeským kráľom?Prvýkrát som pocítil jeho prítomnosť vo sviatosti krstu, keď sa neviditeľným krídlom dotkol mojej duše.A počas celého môjho života vo viere sa neustále modlím k Utešiteľovi.Ako to urobiť správne a ako môže nebeský Utešiteľ pomôcť, poviem vám v článku.

Ducha Svätého v kresťanstve

Niektorí to považujú za bez tváre, iní za zväzok energie.A kto je skutočne Duch Svätý?Evanjelium hovorí, že Duch Svätý je Boh, jeho tretia hypostáza.Toto je základ kresťanskej viery, ktorá tvrdí, že Boh je vo svojej podstate trojjediný.Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý sú jedno a nedeliteľné.Jednota však neznamená nedostatok osobných kvalít, znamená to jednotu v úmysle a konaní.

Niekedy sa Duch Svätý nazýva mocou, ktorou bol svet stvorený.Toto je tiež správne, ak nezabudneme, že táto moc je Božia osobnosť.Svätý duch má vôľu, rozum a emócie.Môžete ho rozrušiť a dokonca aj za rúhanie zaplatiť večný život.

Evanjelium varuje každého, že rúhanie sa Ducha Svätého nebude odpustené ani v dnešnom, ani v nasledujúcom období (Efezským 4:30).

Pretože Duch Svätý je človek, je schopný nás počúvať a potešiť.Preto kresťania obracajú sa na kráľaNebeský v smútku a smútku.Kto, ak nie, je schopný porozumieť zármutku osoby a potešiť ho?Kto, ak nie, je schopný jemne sa dotknúť duše?Je to silný, ale veľmi jemný Duch, daný veriacimi v pohodlí.

V evanjeliu môžeme čítať, že Duch Svätý zostúpil na Ježiša v podobe holubice, keď bol pokrstený v rieke Jordán.Druhýkrát sa Duch Svätý spomína v deň Turíc, keď zostúpil v podobe plameňových jazykov na apoštolov.Duch odmenil Kristových nasledovníkov darom hovorenia inými jazykmi, ktorý bol vnímaný ako zázrak.Vidíme, že tretia Božia hypostáza, Duch Svätý, má moc a nežnosť, rozum a vôľu.

Ateisti nemôžu pochopiť, ako môže mať jeden boh tri hypostázy?Dá sa to ľahko vysvetliť príkladom pozemskej ženy, ktorá môže byť súčasne matkou, dcérou a sestrou.Nie je nič prekvapujúce, ak si myslíte opatrne.

Modlitba

V pravoslávnej cirkvi je zvyčajné sa špecificky modliť k Duchu Svätému.Nazýva sa modlitba k Duchu Svätému, „kráľ nebies“.Pri bohoslužbách sa vyslovuje v staroslovienčine, text modlitby „Kráľ nebies“ je nasledujúci:

Čo znamenajú tieto staré slovanské slová?V modernom ruštine je potešiteľkou modlitba za kráľa nebies

.Je to náš mentor, učí múdrosti.Iba Duch Svätý môže pomôcť vyrovnať sa s búrkami života a utrpeniami, posilniť ducha viery.Jevšadeprítomný, to znamená, že sa zdržiava súčasne všade a všade.Muž by sa k nemu mal obrátiť iba so žiadosťou o modlitbu, pretože bude okamžite vypočutá.

Toto je sila, ktorá je okolo nás a ktorá nás zásobuje životne dôležitou energiou.Z Ducha Svätého vychádza iba dobrota, pomoc, láska a útecha.Čistí naše duše špiny a myšlienky hriešnych myšlienok.Duch Svätý bráni satanským zámerom a chráni ľudskú myseľ pred pokušeniami.

Toto je Duch pravdy, ktorý osvieti ľudskú myseľ a naplní poznaním viery.Duch je vševidúci a vševediaci, pozná skutočné túžby človeka a snaží sa ich naplniť.Často som si všimol, ako zázračne splnil tie najtajnejšie túžby ukryté v hĺbke môjho srdca.Duch Svätý to urobil bez toho, aby za to niečo požadoval.

Ako porozumieť slovám „nositeľ života“?To znamená, že celý vesmír sa vyvíja mocou Ducha Svätého.Dohliada na celé stvorenie a napĺňa ho životnou energiou.Hviezdy sa pohybujú v duchu, slnko vychádza a zapadá, je naplnené silou rastliny.Vedie všetko - živú aj neživú povahu.Ukazuje správny spôsob sťahovania vtákov, dáva potravu lesným zvieratám a obnovuje unavený organizmus.Toto je životodarná sila prírody.

Kresťania sa pýtajú: „Poďte a bývajte v nás.“To znamená, že si želajú stálu prítomnosť Ducha Svätého v ich srdciach.Očistí všetko nečisté, naplní naše srdce radosťou, pripraví nás na nebeské kráľovstvo.

Evanjelium hovorí, že naše telá by sa mali stať chrámom Ducha Svätého.

Ak sa kresťan stará o čistotu myšlienok a koná charitatívne skutky, Duch Svätý v ňom prebýva.A zlé skutky a nečisté myšlienky vynášajú Utešiteľa zo srdca.Preto by sa človek mal vždy usilovať o svätosť, aby nenarúšal Ducha Svätého, ktorý je v nás.

Na správne spievanie modlitby „Nebeskému kráľovi Utešiteľovi duše pravdy“ ho treba počúvať pri výkone ministrov cirkvi: