Modlitba k Panne „Otvorte dvere milosrdenstvu“: text a pravidlá na ich prečítanie

Verím, že modlitby adresované Teotokom, ktoré veriaci zvlášť uctievajú, majú vždy obrovskú moc.Poznám ich veľa, takmer v každom prípade existuje osobitná modlitba.Medzi nimi je jedna „Otvorte nám dvere milosrdenstva“, ktorá sa číta v najťažších životných situáciách.Dnes vám poviem vlastnosti tejto modlitby a pravidlá jej vystúpenia.

Obsah
 1. Modlitby k Panne
 2. Ako čítať
 3. Výklad
 4. Keď sa modlí Panna
 5. Narodenie Panny Márie
 6. Záver
Modlitby k Theotokosovi

Často človek nemôže nájsť cestu von z akejkoľvek situácie, zdá sa mu, že je slepá ulička.Uvedomujúc si, že sa nedá nič urobiť ani zmeniť, ľudia, ktorí vidia najmenšiu medzeru, sa na ňu prirodzene hodia.Po nájdení samotného riešenia sa o tom však nebude premýšľať každý - čo keď je to ešte väčšia slepá ulička ako predchádzajúce?

Takto môže človek po dosiahnutí slepej uličky často spáchať hrozný hriech zúfalstva.Príkladom takejto situácie a hriechu z beznádeje je potrat.Predovšetkým zabíjanie nenarodeného dieťaťa sa vždy považovalo za najhorší hriech.Potrat, najmä potrat bez lekárskeho lekárstva, je obrovským hriechom.

Je obvyklé čítať túto modlitbu práve v takýchto prípadoch.To neznamená, že to stojí za to a hriech sa nikdy nestal.Toto nie je ani zďaleka pravda.Čítaním tejto modlitby teda žena žiada Pannu o príhovorOd Pána.Duše zabitých detí vždy čakajú na hodinu smrti svojich matiek, aby sa im postavili pred Božím súdom.Ďalej to všetko závisí od stupňa pokánia ženy, jej budúceho života.Ak úplne činila pokánie, čaká na ňu raj, inak sa pred ňou otvoria brány pekla.Hriechy, ako je zabíjanie, sa nedajú zmierniť počas celého života.

Ako čítať

Aby modlitba dosiahla svoj cieľ, musíte si ju nielen prečítať, ale je potrebné, aby ste to urobili správne.Pri oslovovaní Matky Božej sa musia dodržiavať niektoré pravidlá:

 1. Modlitbu po potrate by mala čítať nielen matka zavraždeného dieťaťa, ale aj otec.Je rovnakým vinníkom toho, čo sa stalo, zodpovednosť nesie rovnako on.Jeho hriechom je konkrétne to, že prinútil ženu, aby to urobila alebo spáchala detskú vraždu.
 2. Pred prečítaním tejto modlitby je najlepšie navštíviť chrám, aby sa činil pokánie, aby sa priznal.
 3. Modlitba je nevyhnutná nielen k Panne, ale aj k Pánovi, nášmu Bohu, Jánovi Krstiteľovi a jeho svätcovi.
 4. Keďže zabíjanie je najhorším hriechom, táto modlitba by sa mala stať stálym spoločníkom až do konca života ženy.Iba tak môže existovať slabá nádej na odpustenie.
 5. Každý príbuzný ženy môže prečítať modlitbu, ak ho o to požiada.
 6. Ak mala žena nejaké problémy s tehotenstvom (mimomaternicové alebo zamrznuté), ktoré viedlo k jej ukončeniu, aj keď nie z vlastnej vôle, môže si prečítať túto modlitbu.To umožní požiadať Pannu o nové, plnétehotenstva, ktoré sa skončí v čase narodenia zdravého dieťaťa.
 7. Môžete sa pýtať vlastnými slovami, zatiaľ čo doma nemusíte poznať text modlitby srdcom.Nálada, s ktorou číta, je tu dôležitejšia.Ak každé slovo pochádza zo srdca, existuje väčšia šanca, že bude zodpovedaná modlitba.

Tlmočenie

Mnoho ľudí, ktorí sa snažia prečítať modlitby v znení, v ktorom sú napísaní, si sťažujú, že niekedy je pre nich ťažké pochopiť podstatu toho, čoje napísané.Samozrejme, lepšie, keď sa číta v pôvodnom pravopisu.„Otvor nám dvere milosrdenstva“ hovorí toto:

 • prvé riadky naznačujú, že odvolanie smeruje priamo k Matke Božej - jedinej matke nášho Pána.Na základe textu je zrejmé, že žiadateľ na ňu kladie nádeje, žiada o vyslobodenie z nešťastia.
 • Ďalej sa vyjadruje nádej, že v hodinu, keď je potrebné pri poslednom súde objaviť sa pred Bohom, bude Panna pôsobiť ako príhovor, čo umožní vyhnúť sa hroznému osudu.
 • Modlitba končí žiadosťou o spasenie.

Napriek tomu, že táto modlitba je veľmi silná, neodstráni vinu za skutok.Potrat zostane aj hriechom, pretože aj keď budete v budúcnosti viesť úplnú zbožnosť, ak budete viesť najzbožnejší život, dieťa nebude možné vzkriesiť.

Mnoho žien nepovažuje potraty za hriech, najmä v počiatočných štádiách.Hovoria, že to nie je dieťa, ale iba plod, nič necíti.Bez ohľadu na toto obdobie je to však plnohodnotná vražda, ktorú musíte zaplatiťcelý život a možno aj po ňom.

Mnoho ľudí si myslí, že keď to urobíme, stačí sa kajať, niekoľkokrát si prečítať modlitbu a naďalej žiť v pokoji ako predtým.Táto chyba a modlitba pomôžu iba vtedy, keď si žena skutočne uvedomí všetky hrôzy skutku, bude činiť pokánie a už nikdy nič také neurobí.Okrem toho je každá matka povinná modliť sa za odpočinok svojich nenarodených detí.

Keď sa modlia k Teotokosom

Keď sa ľudia modlia k Panne, dúfajú v jej pomoc a príhovor pred Bohom.Rozumie sa, že ona mu odovzdá ľudské slová a vystupuje ako sprostredkovateľ.Koniec koncov, Panna je pozemská matka Krista, narodená po nepoškvrnenom počatí.Človek sa k nej obracia, ak nad ním visí nejaký problém, ak je niekto chorý a z tejto situácie nie je možné vyjsť.

Ak človek niečo nepotrebuje, nie je v nebezpečenstve, môže čítať modlitby Panny Márie, aby sa vyhýbal rôznym pokušeniam, ktoré čakajú v každej etape života alebo ťažkým zvratom osudu.

Veľmi často sa hovorí o nebeskej matke v prípade jej choroby, detí alebo blízkych.Zmätení a vystrašení, čítanie modlitieb k Panne, prijíma dlho očakávaný mier a nádej na najlepšie.Najdôležitejšia vec je úprimnosť.

Samozrejme, je dobré, keď sa modlitba číta v cirkevnom slovanskom jazyku, ale nie každý to dokáže.Čítanie v ruštine je omnoho pohodlnejšie, nie je zakázané čítať ani na kus papiera.Je to dokonca možné neskôrdať do peňaženky a nosiť ako druh talizmana.Nikto by o tom nemal vedieť, inak by sa Panna mohla odvrátiť.

Božia matka sa často modlí za matky za svoje deti - sú to modlitby, ktoré majú nepochybnú moc.Sú veľmi dôležité pre samotné deti, aj keď si to nemusia byť vedomé.Aj samotný Pán okamžite prijíma modlitby úprimného materského srdca.Panna je sama matkou, najmilovanejšou, láskavou a starostlivou.Jeho hlavným cieľom je vytrvalá modlitba a príhovor pred Pánom za všetkých, ktorí o to prosia.Žiadna matka, samozrejme, nemá právo žiadať o svoje požehnanie pre svoje dieťa, ktoré by poškodilo iných ľudí.

Ženy, ktoré nemôžu otehotnieť, sa tiež často obracajú k Panne.Po vyskúšaní všetkých možných lekárskych metód prichádzajú k Bohu a žiadajú o narodenie dieťaťa ako veľký zázrak.Úprimná modlitba za narodenie dieťaťa - často to stačí na to, aby sa stal zázrak.Matkami sa následne bezpečne stalo obrovské množstvo žien s hroznými, smrteľnými diagnózami.V tomto pomáha predovšetkým Božia matka Tolgskaja.

Ak sú deti choré, matky v ich zármutku požiadajú o pomoc pomocníka Theotokos.Je to tak, pretože ona, sama matka, nemôže nikto porozumieť, pomôcť a pomôcť.Existuje mnoho modlitieb za zdravie detí, ktoré sú veľmi silné.Žena sa môže doma modliť vlastnými slovami.

Narodenie Panny Márie

21. septembra sa oslavuje v celom kresťanskom svete.Panna Mária, tento sviatok sa nazýva Narodenie Panny Márie.Jej rodičia Anna a Joachim nemohli mať deti veľmi dlho a boli takmer zúfalí, ale dlho sa za to vytrvalo modlili ako zázrak.V dôsledku toho poslali dcéru - pannu Máriu.Počas tohto sviatku sú všetky modlitby, ktoré prinášajú ženy, ktoré túžia a nemôžu mať deti, mimoriadne silné a efektívne a vo veľmi blízkej budúcnosti.

Zmienka o tomto sviatku sa nachádza v prameňoch ďalšieho 5. storočia a od 7. do 8. storočia sa tento sviatok oslavoval všade a veľmi slávnostne v gréckom kostole.V 7. až 9. storočí boli v mnohých starovekých mestách Ruska postavené chrámy na počesť Narodenia Panny Márie.

Slávnostná služba sa v tento deň koná vo všetkých kostoloch, kláštoroch a chrámoch.Tento deň v pravoslávnej cirkvi sa tiež nazýva Malý dokonalý deň alebo Asposov.Nakoľko sa bude sviatok oslavovať, závisí predovšetkým od úrody.Keby bol dobrý, slávnostné oslavy by mohli trvať celý týždeň.

Pripravovala sa hostina, porazili sa ovce, uvarili sa hovädzie jedlá, býčie želé a nohy a pečili sa koláče.Na slávnosť bolo nevyhnutné pozvať tchánov - tchán s tchánmi nemal právo ich ignorovať.Ešte viac sa tento sviatok oslavoval tam, kde boli kostoly Narodenia Panny Márie.

Panne sa nehovorí iba o mnohých modlitbách, je z nej písaných veľa ikon, ktoré zdobia nielen chrámy, ale aj domovy bežných kresťanských veriacich.

Záver

 1. Modlitba po potrate je veľmisilný, ale neodstraňuje hriech.
 2. Ženy sa modlia za Pannu Máriu za zdravie detí a za udelenie dlho očakávaného dieťaťa.
 3. Môžete sa modliť kedykoľvek, kdekoľvek, najdôležitejšie, úprimne.