Modlitba k Pánovi za odpustenie hriechov a pokánie

Verím viac ako 5 rokov a poznám význam modlitby.Musí však nielen prosiť, ale aj činiť pokánie.Preto vám dnes poviem, ako správne požiadať Pána o odpustenie všetkých spáchaných hriechov.

Ako požiadať Boha o odpustenie

V tomto svete je tempo života také horúčkové, že ľudia niekedy zabudnú na spiritualitu a ustúpia od prikázaní svojho náboženstva.Keď si však človek uvedomí všetku zhubnosť spáchaných nespravodlivých činov, má úprimnú túžbu odčiniť svoje chyby a očistiť svoju dušu pred Bohom.

Sila odpustenia a milosrdenstva nášho nebeského patróna je najväčšou milosťou, ktorú môžeme získať tým, že sa úprimne chcú očistiť od nesprávnych názorov, ktoré vedú k nesprávnym konaním.Boh môže komukoľvek pomôcť, aby svoj názor neobťažoval pokušením a nezaujatý voči ľuďom okolo nás.Nezabudnite požiadať nielen o zmierenie za svoje hriechy, ale aj o odpustenie urážok,ktoré sú uložené vo vašom srdci a podvedomí a otrávia celé vaše bytie.

Všeobecné zásady pokánia všemohúcemu

Petícia za nebeské pokánie je spôsob uzdravenia duše a nájdenia mieru v svetských aj v nebeských svetoch.Používajte sväté texty, keď máte pocit, že je to potrebné, ako aj keď ste pripravení na hlboké vnútorné zmeny.Zapojte sa do duchovného spoločenstva s nebeskými silami až potom, ako sa v budúcnosti budete chcieť vyhnúť rovnakým hriechom.Ak sa človek obráti na Pána a žiada o prepustenie hriešnych myšlienok, ale v budúcnosti nezmení svoje správanie, nebude to úprimné posolstvo, ktoré dokáže uzdraviť myseľ a dušu.

Na modlitbu za odpustenie nespravodlivých činov nie je potrebné používať texty z modlitebných kníh.Ak je to pre vás pohodlnejšie, môžete vyslovovať slová tak, ako je to vhodné.To je hlavná vec, že ​​všetko, čo sa hovorí, by malo byť úprimné a spiritualizované.

Môžete sa uchýliť k modlitbe v týchto prípadoch:

  • Keď zažívate depresívny pocit viny, pretože ste spáchali nesprávnu vec voči inej osobe (najmä blízkemu príbuznému).
  • Ak ste sa dostali do hlbokého vedomia dokonalého zla, cítili ste hlboký pocit pokánia, potom posilnite svoje emócie modlitbou (aby sa vaše vznešené posolstvo dostalo k Bohu najrýchlejšie).
  • Keď zistíte, kde a prečo ste konali nespravodlivo a rozhodli ste sa ísť správnou cestou duchovnosti, požiadajte o pomocNebeskí patróni, ktorí posilnia vašu vôľu a pomôžu vám odolávať zlým návykom a iným zlým pokušeniam.
  • Zapoj sa do sviatosti vyznania, počas ktorej povieš kňazovi všetky svoje zlé skutky.Tento spôsob rozhrešenia sa v kresťanstve považuje za najprijateľnejší.

Ak chcete pochopiť, či skutočne potrebujete požiadať Pána o odpustenie, počúvajte svoje vnútorné pocity.Nevyžiadaný hriech sa prejaví pocitom útlaku, duchovného nepohodlia, nevysvetliteľnej úzkosti a hlbokého pocitu viny.Naše hriechy často ovplyvňujú stav fyzického obalu a potom je naše telo podrobené pokusom a očisteniu rôznymi chorobami.

Čím závažnejší je pocit viny, tým závažnejšia môže byť choroba.Nenechajte v sebe nevôľu, vrátane nárokov na seba.Pamätajte, že s pomocou Pána môžete prekonať všetky prekážky a skúšky, pretože Boh nechce potrestať ľudí, snaží sa nás iba viesť správnou cestou, po ktorej môžete byť skutočne šťastní.

Sila modlitby za odpustenie

Modlitba je skutočne zázračný nástroj, ktorý môže pomôcť každému pravoslávnemu kresťanovi.Nemali by ste očakávať príliš rýchle výsledky, pretože získanie skutočného odpustenia a zmierenia za zlé skutky je vždy zdĺhavý a namáhavý proces, ktorý si vyžaduje horlivosť pre obetavosť a odhodlanie.

Jediné čítanie svätého textu neprinesie viditeľné výsledky, pretožev takom krátkom časovom období duša nemá čas naladiť sa na hlboký pocit vďačnosti a duchovnosti.Svoje požiadavky môžete posilniť pravidelnými návštevami chrámov a iných svätých miest.Čítanie modlitieb v svätyniach je najpriaznivejšie, pretože atmosféra kostola alebo kláštora rýchlo nastaví vaše myšlienky na dobrú, milostivú energiu.

Ak si niekto citlivo vypočuje sám seba, potom bude okamžite cítiť, že na neho zostúpila milosť Božieho odpustenia.Uzdravená duša okamžite reaguje s pocitom hlbokého pokoja a vďačnosti.Tieto pocity sú najväčším darom, ktorý si môžete predstaviť, usilujúcim sa o to a vynaložením určitého úsilia a úsilia.

Ľudia poznamenávajú, že so zmyslom pre odpustenie okamžite nastane pocit čistoty a pohodlia.Myšlienky sa upokojujú a človek si začína uvedomovať svoju veľkú moc, ktorá mu v budúcnosti pomôže vyhnúť sa pokušeniam a hriešnym pokušeniam.Ak zachránite tento úžasný vnútorný pocit, v budúcnosti budú existovať sily, ktoré pomôžu ostatným a prejav milosrdenstva všetkým tým, ktorí by vám tento pocit nespôsobili.Hlavná vec je potom udržať sa v rámci a nedovoliť negatívnym emóciám ovládať myseľ.46 46 'Vo svojich modlitbách sa môžete obrátiť na Pána Všemohúceho, na Ježiša Krista, Panny Márie a ďalších svätých.Požiadať o dar odpustenia je priaznivé pre Svätého, ktorý je vaším patrónom (jeho meno nájdete pomocou špeciálneho kalendára).Požiadajte o pomoc svojho strážneho anjela, ktorý je vždy nablízku a stará sa o vás.

Čo iné je priaznivé pre zmierňovanie hriechov pred Všemohúcim

Okrem čítania modlitieb sa odporúča navštíviť aj chrámy a kostoly, navštevovať bohoslužby.Je veľmi dobré, ak sa začnete postiť, najmä pred veľkými pravoslávnymi sviatkami.Môžete tiež poskytnúť pomoc a darovať ľuďom v núdzi.

Ak chcete byť odpustené Božím očiam, zrevidujte svoje zásady života a úprimne si odpovedzte, či všetci dodržiavajú Božie prikázania.Čo najčastejšie naplňte svoje myšlienky láskou k Pánovi, príbuzným a všeobecne všetkým ľuďom v okolí.Svojím zbožným správaním nielen preukážete, že sa chcete zbaviť nahromadených hriechov, ale v budúcnosti tiež nechcete hrešiť.

Ak je to možné, môžete sa v opatrovateľských domovoch dobrovoľne starať a pomáhať slabým.Môžete tiež pracovať v hospiciach a poskytovať všetku možnú pomoc ľuďom, ktorí sú na pokraji smrti.Keď ste v takýchto inštitúciách, musíte si neustále pripomínať, že je Božou vôľou a úprimne sa zaoberajú problémami trpiacich ľudí, ale zároveň sa nimi v žiadnom prípade nezdôrazňujú.Ak aj vy pomáhate starším a vážne chorým, môžete pracovať v prospech chrámov akláštory.

Je možné prispieť k zmiereniu hriechov zosnulého príbuzného

Každý človek je ťažko nútený opustiť milovaného človeka z nášho sveta.K tomuto smútku sa však pridávajú bolestivé myšlienky o tom, aký osud čaká zosnulý, keď sa objaví pred Všemohúcim, aby vyriešil otázku, kam pôjde do neba alebo do pekla do konca svojho života?S cieľom prispieť k očisteniu duše zosnulého môžete vykonať určité akcie.Najobľúbenejší, ak to robia najbližší príbuzní.

Najskôr si objednajte strieborné dielo - kresťanský pamätný obrad, z ktorého vyplýva cirkevná spomienka na osobu počas liturgie.Takáto spomienka bude trvať štyridsať dní po smrti, čo je obzvlášť dobré v tomto ťažkom prechodnom okamihu pre dušu.

Modlite sa doma za dušu zosnulého.Navštívte chrámy počas smútku.Pokúste sa pamätať iba na dobré veci o rodákovi, ďakujem mu za všetky dobré skutky spáchané počas jeho života.

Dajte almužnu tým, ktorí potrebujú pomoc.Je príjemné rozdávať pochúťky so žiadosťou o zapamätanie si zosnulého.Nezabudnite uviesť meno spomenutej osoby.

Silné modlitby za zmierenie akýchkoľvek hriechov

V rôznych modlitebných knihách môžete ľahko nájsť správne texty na uzdravenie hriechov a odpustenie.Tu ich uvádzame niekoľko:

  • Všemohúci Bože, viete, že pre mňa sa lieči, pomôžte mi;a nedovoľ mi hrešiť pred tebou apriepasť v mojich zlozvykoch, pretože som hriešny a slabý;Nezradím ma svojim nepriateľom, pretože sa k tebe uchýlim, vyslobodz ma, Všemohúci, lebo si moja sila a moje nádeje a tvoja sláva a vďakyvzdanie navždy.
  • Pane, vidíš moju slabosť, opravíš ma a núti ma ťa milovať celou dušou a myšlienkami a daj mi svoju milosť, venuj mi trpezlivosť pri vykonávaní služieb, ponúkni moju nehodnú modlitbu a za všetkoďakujem.

Záver

  1. Zhromaždené hriechy pripravujú osobu o všetku silu a energiu, čo spôsobuje pocit apatie a hnevu.
  2. Existuje mnoho spôsobov, ako odčiniť naše hriechy, ale najdostupnejšou a najpravdepodobnejšou modlitbou za odpustenie je úprimný rozhovor s Pánom, ktorý pomôže odstrániť všetko zlo od vás a vášho života.
  3. Akákoľvek práca v mene Pána zlepší tvoj stav mysle a dá ti pokoj.