Modlitba k Tikhonovi Zadonskému z neúcty, o uzdravení, o manželstve, pred korupciou

Modlitba modlitby za svätých má v živote veriaceho veľký význam.Každý deň musíte bojovať s každodennými problémami, s pokušeniami tohto sveta a so zlým ohováraním.Sväté modlitebné knihy sú pre nás príkladom v ich bohabojnom živote a pomáhajú v ťažkostiach aj po ich smrti.Raz mi môj priateľ povedal o zázraku, ktorý sa stal po výzve na sv.

Tikhon.Modlitba za Tikhon Zadonsky za beznádejnosť pomohla svojmu mladému synovi zbaviť sa dlhotrvajúcej depresie.Ten chlap už chcel položiť ruky na seba a prípad by mohol byť hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni.Ale svätý prišiel na záchranu v čase a zbavil ho mladého hriechu.Poviem vám, za čo sa môžete modliť a opýtajte sa svätého.

Život Tikhon Zadonsky

Svätý sa narodil v chudobnej rodine diakonov, ktorí slúžili v kostole v provincii Novgorod.Otec zomrel skoro, preto ho Timotej (ako sa vo svete nazýval sv. Tikhon) takmer nepamätá.Matka sa nedokázala vyrovnať so starostlivosťou o deti, tak len chcela dať Timotejovi cudzincom na adopciu.Ale starší brat prosil, aby to neurobil.Matka potom poslala chlapca do teologickej školy, kde Timotej dostal štátnu podporu.Mal jedlo a oblečenie, aj vo voľnom čase zo školy chlapec pracoval na čiastočný úväzok.

Keď mladík pochopil múdrosť vedomostí, bol menovaný učiteľom duchovnej školy, v ktorej sám študoval.Timotej učil teológiu a gréčtinu.Čoskoro vzal kláštorné mučenie a dostal duchovné meno Tikhon.Meno Zadonsky, pretože dostalvzdelávacie aktivity v oblasti kozákov, medzi ktorými bolo mnoho starých veriacich.

Dni uctievania sv.Tikhon Zadonsky - 13. augusta (druhé nadobudnutie pamiatok) a 19. júla (predstavenie).

V starobe bol Tikhon Zadonsky oslabený v zdraví a požiadal o samote v Zadonskom kláštore.Bol mu pridelený dôchodok, ktorý starý človek úplne dal potrebným.Svätý nikdy nepožadoval pre seba pohodlné životné podmienky a bol spokojný s najskromnejšou útulnosťou: spal v sene a prikrýval sa vonkajším odevom (ovčia koža).Svätý sa neúnavne modlil, poučil ľudí vo viere a písal teologické diela.Jeho zdravie sa však zhoršilo, takže Tikhon odpočíval skôr, ako dosiahol 60 rokov.Jeho smrť bola pokojná a pokojná, akoby jednoducho zaspal.

Svätý bol zaradený medzi svätých a získal populárnu lásku, je uctievaný ako zázračný pracovník.Pri otvorení jeho pamiatok sa zhromaždilo okolo 300 000 pútnikov, a to je v malom meste Zadonsk.SvätýTikhon je patrón mníchov, študentov teologických seminárov, cirkevných spevákov a katechétov.

Získavanie pamiatok

Svätý bol pochovaný v krypte Zadonského kláštora pod oltárom.Keď sa zhromaždili v kláštornom kláštore, aby postavili novú katedrálu, objavili sa nezničiteľné pamiatky Tikhon.To bolo v roku 1845.Vošky sa dotkli nielen tela svätého, ale aj jeho rúcha, hoci v krypte bolo veľmi vlhké.Synoda bola zaslaná správa o objave nezničiteľných pamiatok.Po tom bol však Tikhon Zadonsky oficiálne posvätenýpočas jeho života ho ľudia uctievali ako svätého zázračného pracovníka.

Po revolúcii sa začalo prenasledovanie cirkvi a zvyšky boli vyňaté z kláštora.Chvíľu boli držaní v múzeách a po vojne sa pokúsili otvoriť relikvie veriacim.Stranická politika však neumožňovala otvorené bohoslužby kresťanských svätých.Až v roku 1991 našli pozostatky svätého pokoj vo svojom kláštore v meste Zadonsk.

Za čo sa modliť

Veriaci uctievajú sv.Tikhon z Zadonského, za ktorého ikonu sa modlia:

  • o posilňovaní viery;
  • s emocionálnym vzrušením a úzkosťou;
  • s depresiou a chmúrou;
  • pre pokoj a pokoru;
  • z agresie a hnevu;
  • z duševných a telesných ochorení;
  • z chudoby a nedostatku peňazí;
  • z čarodejníctva a čarodejníctva;
  • z hnevu.

Žiada sa, aby bol svätý oslobodený od závislosti od alkoholu, drog a iných závislostí.Tikhon Zadonsky sa tiež modlí za oslobodenie od čarodejníckeho vplyvu a korupcie.

Čo sa ešte modlí Tikhon Zadonsky?Keď zmizne zmysel života a všetko sa zdá byť sivé a nudné, modlitba svätého bude utíšiť každú situáciu.

Svätého sa odlišoval svojou výbušnou povahou a temperamentom od prírody, ale podarilo sa mu skrotiť jeho divokú povahu a naučil sa ticho.Preto mu sú ponúknuté modlitby, keď sa chcú zbaviť agresie a hnevu.

Modlitba odrádzania:Modlitba za depresiu:

Modlitba za čarodejníctvo a korupciu:

Sv. Tikhon z Zadonskažiadajú uzdravenie duševne chorých a posadnutých.Za týmto účelom akathisti usporiadajú relikvie alebo sa modlia pred ikonou domu.

Modlitba za uzdravenie:


Svätému sa tiež ponúkajú modlitby za manželstvo),šťastné manželstvo.

Modlitba za manželstvo: