Modlitba, ktorá má byť prijatá - za koho a ako sa modliť

Každý dospelý človek sa aspoň raz v živote musel zaoberať hľadaním zamestnania a „kúzlami“ zamestnania.A ani vysoké osobné a profesionálne kvality uchádzača nie sú vždy schopné poskytnúť 100% záruku získania požadovanej pozície.Proces hľadania zamestnania môže chvíľu trvať.Výrazne skrátiť toto obdobie, pritiahnuť šťastie na strane žiadateľa a vytvoriť všetky podmienky na rýchle prijatie do zamestnania, je schopná osobitná pravoslávna modlitba.

Ako funguje modlitba za prácu?

V modernom svete, v ktorom prekvitá silná konkurencia, je veľmi ťažké získať dobre platenú prácu bez pomoci a podpory vplyvných ľudí.Každý žiadateľ však môže získať pomoc vyšších síl, ak v procese zamestnania používa pravoslávne modlitby.Modlitby za získanie zamestnania pomôžu každému kandidátovi obísť všetky možné prekážky na ceste a prijaťpožadovaná pozícia.

Pravoslávna modlitba za pomoc pri hľadaní zamestnania je prostriedkom vysokej efektívnosti, ale nemôžete naň len vložiť všetky svoje nádeje.Pracovný úspech žiadateľa v mnohých ohľadoch závisí od jeho osobných charakteristík.Nebe nepomôže ľuďom leniví.Vyššie mocnosti uprednostňujú iba tých, ktorí sú zvyknutí dosahovať svoju tvrdú prácu, vytrvalosť a cieľavedomosť, pretože samotní Boží pomocníci počas ich života boli neúnavní robotníci.Úspešní zamestnania majú vyššiu pravdepodobnosť pracovití, aktívni a energickí kandidáti.

Najúčinnejšie pravoslávne modlitby pri hľadaní práce a zamestnania

Môžete požiadať o pomoc pri práci priamo voči samotnému Pánovi a jeho svätým - druhá kategória.modlitebné texty sú najvyhľadávanejšie.Aby veriaci našli dobrú prácu, najčastejšie adresujú svoje modlitby svätému mučeníkovi Tryphonovi, požehnanej starej žene Matronovi z Moskvy a mníchovi Serafimovi zo Sarova.Niektorí tiež žiadajú o pomoc Ježiša Krista.

Modlitba k moskovskej Matrone, aby našla dobrú prácu

Tok postihnutých a nútených sa počas života blahoslavenej Matronushky nezastavil - všetci k nej prišli so svojimi prosbami.Blahoslavená stará žena pomáha ľuďom aj po jej smrti.Modlitba za prácu adresovanú Matronushke poskytuje dobrú pomoc tým, ktorí skutočne chcú rýchlo a spoľahlivo nájsť prácu.Slová v ňom sú:

Modlitba sv. Mučeníka Tryphona za pomoc pri hľadaní

Pravoslávna cirkev a veriaci veľmi rešpektujú svätého mučeníka Tryphona.Ľudia sa k nemu modlia za vyslobodenie od zlých duchov, ktorí majú problémy s materiálom a bývaním.Svätému Tryfónovi je možné ponúknuť modlitbu, aby rýchlo a bez problémov prevzali požadovanú prácu.Modlitebný text je nasledujúci:

Vypočujte si aj modlitbu za dielo v tomto videu:

Modlitba k svätému Serafimovi zo Sarovarýchlo nájdite peňažné zamestnanie

Môžete požiadať svätého Serafínky zo Sarova o pomoc pri hľadaní zamestnania nielen pre seba, ale aj pre svoju rodinu, priateľov, pre ľudí, ktorých osud nie je ľahostajný.Modlitba adresovaná svätému spravodlivému človeku a zázračnému pracovníkovi je:

Modlitba k Pánu za rýchle nájdenie dobrej práce

Modlitba za pomoc pri hľadaní práce, zaslaná Všemohúcemu, je jednou z najmocnejších, preto ju určite bude počuť v nebi.Musíte to vysloviť v ktorejkoľvek fáze zamestnania: prezeranie reklám, volanie potenciálnych zamestnávateľov, predloženie životopisu, pred pohovorom a po ňom atď.Proces čítania tejto modlitby by mal vždy sprevádzať znak kríža.Samotný modlitebný text znie:

Ak je možné nájsť dobré postavenie a získať v ňom oporu, je nevyhnutné poďakovať Stvoriteľovi za poskytnutú podporu a pomoc.

Ako sa modliť za najímanie?

AkékoľvekPravoslávna modlitba je spojovacím článkom medzi vyššími mocnosťami a veriacim.Aby vám modlitebná žiadosť pomohla nájsť dobrú prácu, nestačí len vybrať si niektorý z vyššie uvedených textov a modliť sa s ním. Modlitba sa musí pozorne prečítať, jej obsah sa musí dôkladne preštudovať, aby žiadateľ pochopil podstatu .Je vhodné zapamätať si text a prečítať ho z pamäte.

Pán a svätí zázrakovia sa tiež môžu odvolať asvojimi vlastnými slovami .Hlavná vec je, že sa hovorí úprimne a pochádzajú zo srdca.Spoločenstvo s Bohom prinesie najväčší výsledok, ak sa bude konať na svätých miestach - chrámy, kostoly, kaplnky.To však neznamená, že sa nemôžete modliť mimo týchto inštitúcií - modlitba môže byť použitá doma, v kancelárii - na akomkoľvek mieste vhodnom pre žiadateľa. Dôležitou podmienkou je, že osoba musí byť morálne naklonená a pripravená hovoriť so zástupcami vyšších síl .Je dobré, ak sa modlitba prečíta pred ikonou svätca (aj keď je malá).

Slová pravoslávnej modlitby o získaní zamestnania sa najlepšie vyslovujú šepotom s porozumením, jasným vyslovením a odovzdaním každého z nich skrze neho. Je potrebné hovoriť s Bohom a jeho svätými pomocníkmi v pokojnom a pokojnom stave , nálada je podráždená, zlá a na tieto účely nie je kategoricky vhodná.Vedúci uctievateľa by nemal mať problémy, myšlienky by nemali byť zlé.

Odporúča sa začať žiadosť o modlitbuvýroky „ Náš otec “.Potom už môžete prečítať samotnú modlitbu, adresovanú konkrétnemu svätcovi.Pred každým čítaním a po ňom je tiež povinné uložiť trikrátoznačenie kríža .Najlepším účinkom je modlitba vyslovená na kolenách.Pravidelná účasť v liturgickej inštitúcii tiež pomáha zvýšiť efektívnosť.

Povinnou požiadavkou je nezabudnúť na poďakovanie vyšším právomociam, ak bolo hľadanie práce úspešné.Nebe pomáha hodným ľuďom v krátkom čase.Tí, ktorí sú posadnutí lenivosťou, sa budú musieť potiť, vyvíjať nezávislejšie úsilie pri hľadaní zamestnania.