Modlitba Luky Krymskej za uzdravenie alebo pred operáciou

Ochorenia prenasledovali ľudstvo v celej jeho histórii a naša doba nie je výnimkou.Moderní ľudia uprednostňujú dôveru lekárov, aby sa vyliečili z určitej choroby.Veriaci sa tiež spoliehajú na pomoc vyšších síl, vrúcne sa modlia k Bohu a svätým.Jedným z týchto svätých je Lukáš Krymský, ktorému sa zvyčajne adresuje modlitba za uzdravenie, ako aj pred nadchádzajúcou operáciou.

Text modlitbyLukáš Krym o uzdravení a zdraví

Lukáš Krym venoval celý svoj život spaseniu ľudí.Sám Pán, Boh, Boh mu dal túto veľkú zodpovednosť a dal svätému úžasný dar uzdravenia a náhľadu.

Text modlitby za uzdravenie a zdravie adresovaný Lukovi Krymskému znie:

Táto modlitba sa dá povedať aj pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.Hlavné je to urobiť s hlbokou vierou v Boha, ktorá predstavuje úspešný výsledok operácie.Modlitba pomôže harmonizovať stav mysle, pokoj, dá vieru v uzdravenie.

Je potrebné poznamenať, že často sa samotní chirurgovia obracajú na pomoc sv. Lukáša na Kryme pred nadchádzajúcou komplexnou operáciou.Veria, že táto modlitba posilní vašu ruku a pomôže minimalizovať potenciálkomplikácie.Portrét svätca alebo jeho ikony často zaujíma významné miesto v lekárskych ordináciách.

Ako sa modliť k Luke Krymskej za uzdravenie a pred operáciou?

Modlitbu za uzdravenie adresovanú Luke Krymskej by nemal odovzdávať iba samotný pacient - je dobré, ak to robia jeho príbuzní a priatelia.Svätú pomoc môžete kedykoľvek a kdekoľvek zavolať. Najlepšie je to urobiť doma, pred svojou ikonou, na základe zapálenej sviečky (môžete si ich kúpiť v kostole).

  • Na vyliečenie choroby sa modlitba hovorí najmenej trikrát denne, až do uzdravenia.
  • Ak sa má pacient podrobiť operácii, odporúča sa prečítať modlitbu v predvečer určeného dňa a kľačať pred obrazom svätého.Môžete vyslovovať slová nahlas alebo sebe, počet opakovaní je 40-krát.Najlepší účinok sa dosiahne, ak sa modlitba prečíta, keď sa nachádza v múroch kostola alebo na pozostatkoch Lukáša z Krymu.

Modlitebný obrad

Ak stav chorého neumožňuje modliť sa sám, mali by to príbuzní urobiť za neho.Môžu tiež viesť špeciálny modlitebný rituál, v ktorom sa hovorí o jedle a pití postihnutých. Podstata obradu:

  1. Nalejte tečúcu vodu (asi 0,5 litra) do sklenenej nádoby a nádobu umiestnite vedľa 7 litrových sviečok pred ikonu Luka Krymsky.Sviečky sa musia kúpiť počas niektorých sviatkov!
  2. Povedzte trikrát „Modlitba Pána“ („Náš Otec“), potom - povedzte modlitbu Lukášovi Krymu.

Je potrebné pacienta zaliať trikrát denne očarenou vodou a pridať do potravy niekoľko kvapiek.Ak chorý nemôže zo zdravotných dôvodov jesť ani nepiť, jeho ruky, nohy a hlava by sa mali umyť vodou a po zákroku na neho trikrát umiestniť znamenie kríža.

Niekoľko hodín pred začiatkom operácie sa odporúča prečítať si uvedenú modlitbu na šatách a lôžku postihnutého, aby bol výsledok lekárskeho zákroku priaznivý.

Zo života Luka Krymského

Luka Krymského rokov života: 1877- 1961 ) - predstaviteľ 20. storočia, svätý, ktorý si zaslúžil celoživotnú slávu.Je to človek, ktorý vo svojom príklade života dokázal kombinovať nezlučiteľné javy - medicínu a náboženstvo.

Vo svete sv. Lukáša bol krymský známy ako Valentin Feliksovich Voino-Yasenetsky.Narodil sa v Kerchu v chudobnej rodine vznešených.Bol to talentovaný muž v mnohých ohľadoch.Najskôr získal umelecké vzdelanie, po ukončení umeleckej školy študoval maľbu v Mníchove.

Valentin Feliksovich však našiel svoje skutočné povolanie v službe ľuďom.Po ukončení lekárskej fakulty Kyjevskej univerzity začal svoju kariéru ako geniálny chirurg a talentovaný vedec so svetovou reputáciou.Na jeho účet - bolo vykonaných veľa komplexných operácií, počas ktorých boli liečení aj beznádejne chorí ľudiapočetné diela o medicíne, ktoré prenášajú jeho neoceniteľné skúsenosti s liečením.

Hlavná časť života Voyno-Yasenetského padla v politicky nestabilnom a ťažkom období.V 20. rokoch bol obvinený zo špionáže a vyhostený na Sibír.V exile však pokračoval v chirurgickej činnosti a pomáhal chorým.Popri svojich vedomostiach použil vo svojej práci aj sviatostnú modlitbu - pred každou operáciou sa Valentin Feliksovich modlil a nakreslil kríž na tele pacienta a na chirurgickom oddelení boli vždy ikony.

Po dlhom pobyte v chladných krajinách Voyno-Yasenetského, ktorého zdravie už bolo výrazne ohrozené, boli poslaní na Krym.Tam pokračoval v písaní lekárskych prác, ktoré následne získali celosvetové uznanie.Neskôr chirurg a vedec vzal kňazstvo a mučených mníchov pod menom Luke av roku 1946 sa stal arcibiskupom zo Simferopolu a Krymu.Jeho sväté meno - Luke of Crimea - sa objavilo práve vďaka tejto skutočnosti.

Bez ohľadu na to, kde bol Valentin Feliksovich, tok pacientov k nemu sa nezastavil.Boh mu dal nielen lekársky talent, ale aj dar zázrakov.Mnohé z jeho celoživotných zázrakov sú známe.Tak napríklad pomocou chirurgického zákroku a modlitby dokázal uzdraviť mladého muža, ktorý bol od narodenia slepý, znovu získal zrak celej rodiny, zachránil nohy pacienta popálené vriacou vodou, vyliečil dieťa veľkého nádoru, niekoľko dní sa modlil za svoje zdravie a ešte oveľa viac.

Vo veku Luky bol Krymsky takmer úplne slepý, ale v tomto stave pokračovalradiť svojim mladým kolegom.Tento úžasný muž zomrel 11. júna 1961.Jeho hrob sa stal pútnickým miestom pre mnohých ľudí, ktorí sem prišli a modlili sa za zdravie.Po jeho smrti Luka Krymsky pokračoval v pomoci utrpeniu.

V roku 1995 bol kanonizovaný ukrajinskou pravoslávnou cirkvou av roku 2000 bol kanonizovaný svätými a ruskou pravoslávnou cirkvou.Jeho relikvie boli prevedené na kláštor Najsvätejšej Trojice v Simferopole.