Modlitba Panteleimon liečiteľ za zdravie

9. augusta oslavuje pravoslávna cirkev deň Veľkého mučeníka Panteleimona, ktorý je uctievaný ako silný svätý liečiteľ, patrón lekárov a chorých kresťanov.Modlitba za zdravie adresovaná Panteleimonovi liečiteľovi dokáže liečiť fyzické a duševné choroby a zmierňovať bolesť.Pravoslávni sa k nemu modlia nielen za svoje zdravie, ale aj za zdravie svojich blízkych a drahých.

) Texty najsilnejších modlitieb za Panteleimona Liečiteľa zdravia

Panteleimon Liečiteľ sponzoruje každého, kto trpí nejakým ochorením, a niekedy zostáva jedinou nádejou veriacich, ktorí stratili svoje zdravie.Ľudia sa s ním modlia vo chvíľach, keď trpia telesnými a duševnými chorobami, pred nastávajúcou vážnou operáciou žiadajú zázrak v beznádejných prípadoch.Modlitba k svätému liečiteľovi pomôže v prípadoch, keď je pacient už týmto ochorením veľmi vyčerpaný a stratil všetku nádej na uzdravenie.Pomocou týchto modlitebných slov nižšie môžu tiež Panteleimon Liečiteľa kontaktovať ľudí, ktorí sa obávajú zdravia a zdravia svojich blízkych.

Modlitba k Panteleimonovi liečiteľovi za zdravie

Toto je jedna z najmocnejších modlitieb, prostredníctvom ktorej veriaci žiadajú svätého Panteleimona liečiteľa, aby poskytoval zdravie v dňoch utrpenia z choroby.Jej text:

Modlitba za veľkého mučeníka Panteleimona za uzdravenie chorých

Ďalšia populárna modlitba za zdravie adresovaná svätému liečiteľovi:

Ako požiadať o zdravie sv. Panteleimona liečiteľa?

Vyššie uvedené silné modlitby za Panteleimona liečiteľa pomáhajú pri liečení všetkých chorôb a prispievajú k rýchlemu uzdraveniu a uzdraveniu, a to aj pri závažných ochoreniach.Aj keď choroba úplne ustúpi, stav postihnutého sa zreteľne stabilizuje, jeho bolesť, utrpenie a mučenie sa mierne ustúpia.

Ako požiadať o príhovor od liečiteľa Panteleimona?Niekoľko odporúčaní:

  1. Prečítajte si modlitebné slová pred obrázkom sv. Panteleimona a ikona musí byť v chráme zasvätená.Doma sa musí umiestniť na popredné miesto.Tiež nie je zakázané umiestňovať tvár svätca vedľa postele pacienta - aspoň doma, aspoň v nemocničnej izbe.
  2. Pred volaním po modlitbe je veľmi vhodné objednať si v chráme kúzlo o zdraví chorého - túto povinnosť môžu prijať príbuzní, priatelia alebo len známi.
  3. Svätý Panteleimon by sa mal modliť, kým sa pacient nezotaví.
  4. Bude tiež užitočné používať svätú vodu z cirkvi s modlitbou za liečiteľa Panteleimona: dať juako nápoj postihnutým umyte ho a posypte ním posteľ.
  5. Modlitba musí pochádzať z čistého srdca.Malo by sa to čítať s úprimnou vierou v uzdravenie, s nádejou na uzdravenie pacienta, alebo aspoň na zlepšenie jeho pohody a zmiernenie jeho utrpenia.

Iba úprimne sa modliaca osoba bude čakať na potrebnú pomoc od Panteleimona liečiteľa.Predpokladom modlitby je pokánie za minulé hriechy.Pravoslávna cirkev je presvedčená, že choroby sa posielajú človeku ako znak trestu za odchýlenie sa od viery.Vyššie právomoci navyše nie vždy priamo objasňujú, že sa človek obťažoval.

Pomerne často ochorenie dobýva svojich blízkych a drahých ľudí.Osoba dostane viditeľnú úľavu a ústup z choroby až po úprimnom pokání a priznaní, priznaní svojich hriechov.Je to spôsobené skutočnosťou, že Panteleimon liečiteľ, keď sa k nemu veriaci obracajú s modlitbou, pôsobí ako spojovacie spojenie medzi Pánom a smrteľným človekom, ktorý žiada o pomoc.Veľký mučeník odovzdáva modlitby Bohu a žiada ho, aby trpiacemu dal zdravie a silu.

Je dovolené obracať sa na svätého Panteleimona liečiteľa nielen so žiadosťou o uzdravenie z tohto alebo tohto ochorenia, ale aj s preventívnym účelom - aby bolo zdravie dobré a aby sa zabránilo chorobám.Veľký mučeník Panteleimon obzvlášť podporuje modlitby svojej matky a žiada jej vzácne dieťa.

Modlitba za poďakovanie Panteleimonovi liečiteľovi

Okrem modlitieb k Panteleimonovi liečiteľovi, ktorý žiada o zdravie a uzdravenie, existuje aj ďalší veľmi dôležitý modlitebný text.Dovolí svätcovi vyjadriť vďaku za uzdravenie a úľavu od utrpenia.Modlitebný text:

Zo života Veľkého svätého mučeníka Panteleimona

Nicolemidia bola rodiskom liečiteľa Panteleimona (so sídlom vmoderné Turecko).Tu v rodine šľachtického pohana a tajného kresťana v roku IV nl sa narodil chlapec, ktorý sa volal Pantoleon.

Pantoleonova matka ho chcela pestovať v kresťanskej viere, ale jej životná cesta sa skončila skoro, takže chlapec bol vychovaný v pohanskom prostredí.Pantoleon vyštudoval pohanské gymnázium, po ktorom bol vyštudovaný v medicíne so slávnym doktorom Nicomedia - Efrosin.Stále tam ukazoval svoj úžasný talent, vďaka ktorému začal pracovať na dvore cisára Maximiana.

Prelomom v Pantoleonovom živote bolo jeho zoznámenie sa so svätým mučeníkom Hermolausom, ktorý v ňom vzbudil záujem o kresťanskú vieru a o Ježiša Krista.Keď raz na ulici videl mladý muž dieťa, ktoré zomrelo na sústo jedovatého hada (echidna bola stále vedľa obete).A potom sa Pantoleon modlil k Kristovi s modlitbou, aby uzdravil a vzkriesil mŕtve dieťa a sľúbil, že ak bude jeho modlitba vypočutá, prijme kresťanstvo.Stal sa zázrak - dieťa ožilo a zmija sa rozpadla na kúsky.

Pantoleon splnil sľub: bol pokrstený a začal sa nazývať Panteleimon (prostriedky ).„Milosrdný“ ).Po viere v Krista sa mladý liečiteľ naučil liečiť pomocou liekov a modlitieb.Celý svoj život venoval pomoci utrpeniu, chorým, chudobným a úbohým a robil to zadarmo.Navštívil aj väzňov vo väzeniach, pomáhal im a uzdravoval ich rany.

Ľudia chodili do Panteleimonu v húfoch a iným liečiteľom, ktorí svoju prácu vykonávali za poplatok, sa to nepáčilo.Pomluvili ho pred cisárom Maximianom.

Panteleimon bol prvýkrát vystavený krutému a bolestivému mučeniu, ale jeho vôľa nemohla nič zlomiť.Potom ho mučitelia hodili do klietky na zvieratá - aby ich roztrhali na kúsky.Zvieratá sa ho však nedotkli.Potom od smeru Maximiana vydal rozkaz zbaviť budúcnosť svätého.Po celú dobu mučenia sa Panteleimon vrúcne modlil k Pánovi.Keď sa popravca chystal strhnúť hlavu, čepeľ meče sa náhle zmenila na vosk, nebesá sa otvorili, všetci počuli Boží hlas, ktorý povolal mučeníka do nebeského kráľovstva.Strážcovia, keď to videli, odmietli splniť príkaz Maximiana, ale sám Panteleimon ich požiadal, aby dokončili to, čo sa začalo.

Keď bola jeho hlava odrezaná, namiesto krvi z rany vytekalo mlieko.Panteleimonovo telo bez hlavy bolo uvrhnuté do ohňa, ale nespálilo ho.Neskôr ho veriaci kresťania pochovali na zemi.

Veľký mučeník Panteleimon bol odvtedy príhovorom pre lekárov a pacientov.Úprimná modlitba k nemu posilňuje telo a ducha, dáva silu a prispieva k ústupu choroby.