Modlitba pred a na konci každej práce v ruštine

Dobrý kresťan by si mal vždy pamätať, že jeho život na Zemi je úplne v rukách Stvoriteľa.Aj keď človek neverí v Boha, musí pochopiť, že ľudia nie sú schopní ovládať všetko, čo je okolo nich.A ak ste si istí, že ste pánom svojho osudu, ste ponorení do ilúzie.Vaša myseľ je podvádzaná kvôli pohodliu.

V pravoslávnych veriacich sa modlia k Duchu Svätému.A slová obrátenia sa dajú zapamätať z modlitebnej knihy.Naučte sa modlitby a spievajte sebe alebo jemne odříkajte svojim ušiam.

Krátka modlitba: „Pane, žehnaj!“ Krátka modlitba.Neodporúčame vám však byť leniví, je lepšie zatvrdiť slová modlitby, pretože pomaly čítaná modlitba upokojuje telo i myseľ.Vnútorný mier je veľmi dôležitým bodom pre začatie podnikania.

Koho mám kontaktovať v modlitbách?

Odvolanie voči svätým pred novým začiatkom je starodávna tradícia pravoslávnej cirkvi.Modlitby sa čítali spravidla v staroslovanskom jazyku.Ale nikto vám nezakáže čítať modlitby vo vašom dialekte.Koniec koncov, Stvoriteľ rozumie všetkým dialektom a jazykom.

Naplánujte si a robte to s pokojným srdcom a dušou.Ak máte pochybnosti, či sa všetko ukáže a bude fungovať tak, ako chcete, kontaktujte nášho Stvoriteľa.Nasmeruje vás nasprávny kanál a neopustí vás v celom podnikaní.Tu sú tieto slová obrátenia, zapamätajte si ich a začnite každý deň ich čítaním:

Pred začatím akejkoľvek práce alebo dôležitej práce sa môžete obrátiť aj na rôzne Rev:

  • St. Nicholas;
  • Tryphon the mučeník;
  • Anjel strážny;
  • svätcovi patrónovi (vo vašom mene);
  • Blahoslavená Matka Panny.

Modlitby k svätým mučeníkom

Prečo sa k nim obraciame v modlitbách?

Nikolai celý život tvrdo pracoval.Neopustil nikoho zo svojho kruhu bez pomoci, napriek tomu, že on sám bol niekedy ťažký.Obráťte sa na svätého Mikuláša s vrúcnou modlitbou a určite vám pomôže.

Zbožný Tryphon pomáha veriacim nájsť prácu v živote a dobre si plniť svoje povinnosti.Zapamätajte si jeho odvolanie:

Váš anjel a ochranca vášho strážcu je povolaný chrániť naše telo a ducha pred zlými chorobami a začarovanými impulzmi.Nehadzujte svoju myseľ zlými a dekadentnými myšlienkami, pretože môžu odniesť Anjela a zostane vám bez ochrany.

Meno patróna, ktorého meno ste dostali pri krste, tiež pomáha v priebehu života človeka.Naučte sa krátky chorál (troparia), ktorý sa zvyčajne vykonáva v dňoch svätých v kostoloch.Pred začatím podnikania spievajte tento verš.

Váš držiteľ môže pomôcť nielen v každodenných záležitostiach, ale aj pri dôležitých obchodných rozhodnutiach.Nech vás neistota nevystraší, obráťte sa naVaša sila sa k tomu pridá, pochmúrne myšlienky vás opustia:

Nakoniec Panna, Ježišova matka, chráni všetkých ľudí na Zemi.Nebola sa žiadnej práce: starostlivosti o rodinu a práce v domácnosti.Precestovala veľké vzdialenosti a tvrdo pracovala, ale nikdy zamumlala.Chápe všetky túžby a potreby človeka, oslovuje ju s úprimnou modlitbou a Panna ti pomôže.

Ak vaša práca zahŕňa nebezpečnú prácu alebo iné riziká pre život a zdravie, kontaktujte modlitbu Matron.Počas svojho života pomáhala všetkým, ktorí o to požiadajú, a teraz bude chrániť váš život a zdravie.Po ukončení nebezpečného podnikania srdečne ďakujem matke.

​​

A toto je modlitba adresovaná mučeníkovi Matronovi:

Modlitba na začiatku každého diela

Prečítajte si modlitbuusilovne a úprimne pred akýmkoľvek záväzkom.Pokiaľ čítate výzvu voči svätým, urobte tak všetku prácu a svoje povinnosti.Svätí mučeníci pre vás neurobia nič.Môžu vás morálne podporovať iba svojou mocou.Litany sa povolajú, aby vám počas práce dodali silu.Malo by sa pamätať na to, že tí, ktorých oslovujete, žili na Zemi, trpeli potrebou, chladom a hladom.

Modlitba na konci práce

Prečo je také dôležité poďakovať Stvoriteľovi a svätým?Na konci všetkých vecí, na konci dňa, ďakujem Bohu a všetkým svätým mučeníkom, ktorých ste oslovili modlitbou.V opačnom prípade môžete mať klam, pýchu a myšlienky, že všetkoúspech je výlučne vašou zásluhou.Keď sa niekto mýli, človek sa môže postupne odchýliť od Pána Boha, a to nebude viesť k ničomu dobrému.

Prijatá pomoc - poďakovanie.Nech to nevyjde presne tak, ako ste chceli.Vezmite každý deň s vďačnosťou a nasledujúci deň s pomocou Boha dosiahnete viac.

Prečo sú potrebné modlitby a fungujú

Môžete sa opýtať, prečo sú potrebné všetky tieto rôzne modlitby a obrátenia?Nestačí spoznať „Nášho Otca“ srdcom a prečítať si ho každý deň?Viera v ľudí bude slabnúť, tento proces je nevyhnutný a budete sa veľmi mýliť, ak si myslíte, že tento proces začal v priemyselnej ére.Dokonca aj apoštol Pavol spomínal úpadok viery, a preto vyzval všetky nasledujúce generácie kresťanov, aby sa úprimne modlili.

Koľko času treba venovať modlitbám?Kristoví spoločníci to potrebujú veľa času, ale obyčajní laickí ľudia pod jarmo hriechov a chamtivosti trávia menej a menej času modlitbami.Ale je to ona, kto musí zachrániť ľudskú morálku pred posledným pádom.Bohatstvo, moc, obžerstvo a cudzoložstvo nakoniec nechajú človeka prázdnu.Telo je iba plášťom duše a musí mu byť podriadené.A duša sama poslúcha ducha, je to on, kto ho robí príbuzným s Bohom a nedovoľuje, aby nás spodné myšlienky úplne zaujali.