Modlitba sv. Mikuláša Wonderworkera: žiadosti o pomoc v peniazoch

Ak má niekto v práci finančné problémy alebo problémy, odporúčam vám, aby ste sa modlili k Nicholasovi Wonderworkerovi.Dnes vysvetlím, ako ho požiadať o pomoc v oblasti financií a aké modlitby ponúknuť.

Pomoc sv. Mikuláša

Dokonca aj osoba, ďaleko od pravoslávnej cirkvi viac ako raz počul meno svätého Mikuláša Wonderworker.Nič prekvapujúce, Nicholas Túžiteľ je jedným z najctivejších svätých v kresťanskom svete.Myra arcibiskup je známy po celom svete, modlitby mu ponúkajú aj katolíci a predstavitelia iných náboženstiev.Svätý Mikuláš počas svojho života urobil veľa zázrakov na súši aj na mori.

Dnes, keď už dávno zomrel, sa k nemu ľudia modlia a dostávajú zázračnú pomoc.Chrámy a kláštory postavené na jeho počesť neustále prijímajú návštevníkov, veriaci ich deti nazývajú na jeho počesť.

Príbeh jeho života

Nikolai the Miracle Worker sa narodil 1. augusta okolo 270 v gréckej kolónii Rímskej ríše - meste Patara.Rodina jeho predkov bola ušľachtilá, jeho rodičia boli považovaní za zbožných kresťanov.Bol v ich rodine neskorým dieťaťom, jeho rodičia nemali deti pred sebou.

Keď už žili v starobe, už zúfali mať dieťa, stále sa modlia k Bohu,žiadajúc syna.Pán im bol priaznivý a mali syna, ktorý sa volal Nicholas.Vďačnosť za tento zázrak rodičia prisahali, že ich dieťa sa určite stane kňazom.

Samotná skutočnosť, že sa narodil, sa už stala zázrakom, to isté možno povedať o období jeho detstva.Napríklad pri krste stálo dieťa v písme asi tri hodiny.Už v ranom detstve Nikolai horlivo študoval písmo, modlil sa a postil sa.Jeho strýko, arcibiskup, bol obzvlášť hrdý na úspech svojho synovca.Najprv z neho urobil čitateľa a neskôr - kňaza a jeho asistenta.Vo veciach viery bol múdrejší ako najúctyhodnejší starí ľudia, ako neustále prekvapoval všetkých okolo neho.Od najstarších rokov sa s veľkým milosrdenstvom voči obyčajným ľuďom a svojou ochotou vždy zachrániť zachrániť.

Zázraky Mikuláša

Osobitne prekvapil ľudí okolo seba a vytvoril zázraky.Napríklad počas námornej plavby do Palestíny vypukla hrozná búrka.Silou jeho modlitby sa jej podarilo podmaniť si ju.Jeho zázračné skutky na lodi sa však nekončili: podarilo sa mu doslova vzkriesiť námorníka, ktorý havaroval na palube.Počas cesty potom opakovane úspešne uzdravoval členov tímu i bežných obyvateľov susedných dedín na miestach, kde išli na breh.

Aj po tom, čo sa stal arcibiskupom, sv. Mikuláš zostal pokorný, láskavý a milosrdný s ľuďmi okolo seba.

V rokoch 285 - 300.začalo sa prenasledovanie Kristovej Cirkvi spoločníkmi cisára Diokleciána.Nikolai Ugodnik sa celý čas venovalsvojim farníkom, ktorí podporujú ich vieru a oslavujú Boha.Za to bol zatknutý a uvrhnutý do väzenia.Ale aj tam jeho duch nebol zlomený: jeho podporu požadovali väzni ešte viac ako ľudia vo voľnej prírode.

Keď Diokleciána vystriedal Galerius, uväznený bol prepustený z väzenia a znova prevzal povinnosti arcibiskupa.Obzvlášť tvrdo pracoval proti pohanstvu a kacírstvu.Ale za všetkými týmito vecami, v ktorých sa politika neustále miešala, svätý Mikuláš nezabudol na ľudí.Jeho zázraky boli obzvlášť zarážajúce:

 • a zachraňovali ľudí na mori;
 • jeho pomoc väzňom;
 • pri zmierovaní bojujúcich strán;
 • pri oslobodení od zbytočnej smrti.

Spravodlivý život

Keď jeho rodičia zomreli, rozdelil potrebným všetok svoj majetok.Po návrate z Palestíny, kde Nicholas dokonca uvažoval o pobyte, sa objavil v kláštore Sion.Bol tam prijatý s veľkou radosťou a myslel si, že tam strávi zvyšok svojho života.Bolo to však: bol mu zverený povinnosť najvyššieho vodcu lýcie.Mal ľuďom priniesť doktrínu evanjelia a cnosť.Podľa legendy ho sám Boh vyzval, aby sa vrátil do svetského života.

Za útočisko si vybral hlavné mesto lýcskej krajiny - Mira.Nikto ho tam nepoznal a bol z toho rád: nechcel svetskú slávu.Viedol život žobráka - nemal trvalé bývanie, ale usilovne chodil do kostola.

Keď arcibiskup z Lycianu zomrel vo svetoch , Ján, všetci arcibiskupi dlho mysleli, že bude jeho nástupcom.Táto otázka,Zdalo sa, že nemá odpoveď - potreboval sa najvhodnejší kandidát.Jeden z vážených biskupov mal kedysi úžasnú víziu: ten, kto ráno vstúpil do chrámu ako prvý, sa mal stať nástupcom.Tento muž sa ukázal byť Nikolaim.Každý ho s radosťou prijal, samotných biskupov i obyvateľov mesta - jeho múdrosti dôverovalo veľmi veľa ľudí.

Počas konfliktu s heretikom Ariusom ho Nikolai zasiahol do tváre.Z tohto dôvodu bol svätý zbavený dôstojnosti a uväznený vo veži.Potom sa otcovia katedrály necítili oddýchnutí - po celý čas sa zdalo, že mal pravdu Nikolai.Vízie ich začali navštevovať, kde Ježiš Kristus a Panna pomohli Mikulášovi.Potom sa otcovia rozhodli oslobodiť Svätého a dokonca mu nazvali Božské potešenie.Žalár vo veži stále udržiavajú moslimskí Turci, ktorí úprimne rešpektujú sv. Mikuláša.

Keď Konštantín prišiel za vlády Veľkého, Phrygia bola zaútočená na povstanie, civilné obyvateľstvo z toho strašne trpelo.Iba Mikulášovi sa podarilo potlačiť povstania a pomôcť obyvateľom.

Jeho sláva prišla aj ku kráľovi, u ktorého sa Mikuláš začal tešiť veľkej úcte a láskavosti.Za týchto okolností samozrejme nemohol pomôcť, ale závisť.Objavili sa, začali ohovárať Nikolaja a snažili sa mu zbaviť jeho nepolapiteľnú moc.

Je prekvapujúce, že dokonca aj pohania sa obrátili na Nikolaja o pomoc.Svätý ich tiež neodmietol.

Svätý Mikuláš prežil najpokročilejšie roky a v dôsledku krátkej choroby sa potichu presťahoval do iného sveta.V meste Miraa pochovali ho v katedrálnom kostole.

Nicholasova pomoc vo financiách

Ako už bolo uvedené, pomoc sv. Mikuláša sa vzťahuje aj na peniaze.Verí sa, že pomáha ľuďom, ktorí neúnavne pracujú, ale peniaze na ne určite nepochádzajú a sú prerušené haliermi.

Existujú dokonca individuálne modlitby, ktoré sa čítajú o pomoc o peniazoch.To neznamená, že ktorýkoľvek nečestný človek bude čítať modlitbu a bude okamžite obohatený na úkor inej osoby.Pomoc príde iba k čestným pracovníkom s čistými myšlienkami.Osoba, ktorá vyslovuje modlitbové slová, preto žiada Svätého prositeľa:

 • pre šťastie;
 • o blahu v živote;
 • po získaní čestného zamestnania;
 • za pomoc pri ich plánoch a úsilí;
 • o odstránení zložitých životných problémov.

Modlitby sv. Mikuláša majú obrovskú moc, ak je viera silná a neotrasiteľná, potom určite príde pomoc.

Pravidlá pre stúpanie modlitieb

Modlitby na získavanie peňazí budú účinné, ak:

 1. Finančné prostriedky sú potrebné na dobré skutky alebo napríklad, akrodina nemá dostatok jedla.Nepožadujte od Svätého peniaze na obohatenie.
 2. Najlepšie je obrátiť sa na Mikuláša pred ikonami - bez ohľadu na to, či ide o kostol alebo doma.
 3. Ak zapálite sviečku, bude ľahšie zamerať sa na modlitbu a spoločenstvo s Nicholasom.
 4. Akýkoľvek dobrý skutok, aj keď len nepatrne, pomôže prilákať pomoc vyšších právomocí.Mohlo by to byť darovanie cirkvi alebo ľuďom vnepriazeň, dokonca čisto symbolická.
 5. Je nevyhnutné poďakovať Bohu a Mikulášovi za všetko, čo už existuje.

Nemali by ste počítať s dočasnou pomocou v nádeji, že príde, aj keď sedíte doma a nerobíte nič.Modlitby za získavanie peňazí budú fungovať iba vtedy, keď sa človek snaží niečo hľadať a hľadať spôsoby, ako získať prácu a zarobiť si peniaze.

Je potrebné sa modliť k svätému každý deň, možno to bude trvať mesiace.Aj keď sa v určitom okamihu zdá, že je všetko zbytočné - nie je to tak, šťastie miluje tvrdohlavých.Ak bude práca, modlitby k Nicholasovi poskytnú dôveru a silu.

Mnohí hovoria, že svoju peňaženku môžete žehnať, aby sa v nej objavili peniaze.Takáto modlitba s kabelkou v rukách sa číta v kostole pred ikonou sv. Mikuláša.V peňaženke by nemalo byť nič, ani najmenšie mince a vizitky.Peňaženka by mala byť nová, ale tá stará je daná chudobným pri vchode alebo jednoducho vyhodená.Ak sa to urobí správne, zasvätená peňaženka sa stane talizmanom.

Modlitby za svätého Mikuláša za peniaze sú medzi podnikateľmi veľmi populárne.Takáto modlitba musí byť veľmi presná, inak sa peniaze stanú posadnutosťou, ktorá môže zničiť dušu.Číta sa iba v chráme, na kolenách pred ikonou Svätého príjemného.Malé mince by mali byť vo vreckách.Držia tiež peniaze vo svojich rukách a až do konca modlitby nie sú ich ruky uvoľnené.Po skončení sa tieto peniaze rozdeľujú chudobným pri vchode.

Záver

 1. Keď NicholasSvoju pomoc pošle s vďačnosťou, že musíš začať čo najviac pomáhať tým, ktorí to potrebujú.Osoba teda ďakuje za pomoc.
 2. Po smrti Mikuláša sa Pán rozhodol nechať ho ako dobroditeľa ľudskej rasy.Telo Svätého svätého nepodlieha rozpadu, jeho pozostatky sú dodnes mrhrhajúce a pracujúce zázraky.
 3. Pokornosť, pokora, láskavosť, nedostatok arogancie a súkromia, jednoduchosť Mikuláša z neho urobila vynikajúceho muža.Ľudia k nemu neustále chodili, kedykoľvek bol pripravený robiť dobro.