Modlitba za dcéru: Pravoslávne materské modlitby

Pre každú matku je na prvom mieste šťastie a pohoda jej dieťaťa.Je to tak prirodzené, že dievčatá sú slabšie a viac potrebujú materskú lásku.Matka sa samozrejme nebude môcť v žiadnom okamihu zdržiavať blízko svojej dcéry, ale modlitba pravoslávnejdcéry - modlitba matky , vyslovená z dolnej časti srdca, s najsilnejšou na svete, pomôže chrániť a podporovať jej natívnu krv vo všetkých snahách.láskou.

Obsah
 1. Modlitba za dcéru:jej sila a odrody
 2. Ortodoxné materské modlitby za svoju dcéru
 3. Univerzálne materské modlitby za svoju dcéru
 4. Modlitba matky za zdravie dcéry
 5. Amulet modlitby matky za dcéru
 6. Modlitba matky za dcéru - za pomoc pri učení
 7. Materská modlitba za dcéru: za manželstvo
 8. Materská modlitba za dcéru: za pomoc pri pôrode a pri narodení zdravého dieťaťa
 9. Ako sa modliť za svoju dcéru?
Modlitba za dcéru: jej sila a odrody

Modlitba matky za dcéru má špeciálnuzázračná sila, ktorá môže podporovať budúcu ženu vo všetkých etapách jej života - od narodenia až po čas, keď sama pozná radosť z materstva.Úprimná modlitba matky vedie nad dcérou k neviditeľnému štítu božskej ochrany a starostlivosti, ktorý nebudú schopné preraziť žiadne šípy zla.

Modlitba za dcéru by mala byť denným povinným rituálomkaždá pravoslávna matka.Pomôže dievčaťu vo všetkých jeho dievčenských ťažkostiach.

Pravoslávne materské modlitby za dcéru sa často opakujú na určitý konkrétny účel.V závislosti od toho sa rozlišuje niekoľko jeho odrôd:

 • univerzálne modlitby za dcéru;
 • modlitby za zdravie dcéry;
 • modlitebné amulety (ochranné);
 • modlitby za pomoc pri učení;
 • modlitby za manželstvo dcéry;
 • modlitby za tehotenstvo a pôrod.

Medzi matkou a dieťaťom existuje veľmi blízky psychoemocionálny vzťah, ktorý je obzvlášť hlboký vo vzťahu k svojej dcére.Matka sa modlí k vyšším silám svojho milovaného a drahocenného dievčaťa a požehnáva ju pre šťastie, zdravie, úspech a prosperitu vo všetkých oblastiach života.

Ortodoxné materské modlitby za dcéru

Pravoslávne matky sa so žiadosťou o modlitbu obracajú na rôznych predstaviteľov vyšších mocností.Materské modlitby k Pánu Bohu, k Panne Márii, k Anjelovi strážnej sú rozšírené a žiadané.Matka v závislosti od konkrétnej sféry života chce pre svoje dieťa nebeskú ochranu, modlitby môžu byť adresované rôznym svätým (požehnaná Matrona z Moskvy, sv. Mikuláš, zázrak, sv. Serafín zo Sarova, sv. Xénia z Petrohradu atď.)

Univerzálne materské modlitby za dcéru

Univerzálnematerské modlitby sú modlitby, prostredníctvom ktorých matky prosia Pána a Jeho svätých o blaho svojich detí.Často neobsahujú označenie pohlavia dieťaťa, to znamená, že ich možno prečítať pre dcéru aj pre syna.Existuje veľa podobných modlitebných textov, ak je to potrebné, možno ich nájsť v ortodoxnej modlitebnej knihe.Uvediem 2 príklady spoločnej modlitby.

 • Modlitba jedna. Krátka materská modlitba za dcéru určená Všemohúcemu.Odporúča sa, aby ste si ju prečítali v komplexe pravoslávnych modlitieb za budúci sen, najlepšie bezprostredne po „našom otcovi“.Počet opakovaní je 3-krát.Text modlitby matky za svoju dcéru:

 • Modlitba Dva.Univerzálna materská modlitba, v ktorej sú vymenované všetky základné aspekty blaha v živote.Môže sa použiť ako modlitba za dcéru, ako modlitba za syna a ako všeobecná modlitba za deti (ak je v rodine niekoľko).Matky sa môžu odvolávať na tento text každý deň, kedykoľvek, a to bez akýchkoľvek konkrétnych dôvodov.V prípade potreby môžete vykonať potrebné zmeny: slovo„deti“nahradiť slovami„dcéra“]alebo„syn“namiesto množného čísla použite jednotné číslo.Modlitba je:

Modlitba matky za zdravie svojej dcéry

Na každé dieťa môže čakať množstvo rôznych chorôb - závažných aj nie: dievča a chlapec.V takýchto okamihoch je matka choráspolu so svojím dieťaťom, ale je chorý v srdci a duši.Materská modlitba adresovaná Najsvätejším Teotokosom pomôže zmierniť stav chorého dieťaťa.

Vzývanie matiek smerujúce k Panne Márii má veľkú moc, pretože je to samotná Matka Božia, sama Matka, lepšia ako ktokoľvek iný, kto chápe pocity a ašpirácie svojej matky a netrpezlivo reaguje na žiadosť o pomoc.Zdravie jej dieťaťa (dcéry, syna) Matky Božej možno získať nasledovne:

Amulet modlitby matky zadcéry

Mamova modlitba je najmocnejším amuletom pre dieťa.Populárna modlitba za dcéru a ochrana nad ňou môže matka povedať osobnému strážcovi Anjeli jej krvi.Tento text chráni dievča pred všetkými druhmi problémov a problémov, pred vplyvom zlých čarodejníckych kúziel.Slová ochrannej modlitby:

Navrhujem, aby ste sa v tomto videu zoznámili s oduševnenou materskou modlitbou za dcéru vo veršoch v tomto videu:

]

Materská modlitba za dcéru - za pomoc pri učení

Dôležité je vzdelanie (najskôr v škole, potom na strednej alebo vysokej škole).obdobie života každého dieťaťa.Počas štúdia mnohé deti odhaľujú svoj talent a vyberajú si svoj budúci osud.V tomto dlhom, ťažkom, ale nezabudnuteľnom čase sú pre každú dcéru jednoducho potrebné materské modlitby a božské požehnanie a podpora, ktorú poskytuje.

Mama môže počas štúdia pomôcť dieťaťu, dcére alebo synovi,pravidelne sa modlíme k Matke Božej pred jej obrazom „Pridanie mysle“ („Nositeľ mysle“).Modlitba pred ikonou sa číta takto:

Materská modlitba za dcéru: za manželstvo

Manželstvo je ďalšou dôležitou etapou života už dozretej dcéry.Toto je fáza, keď sama odhaľuje všetku svoju ženskosť, pripravuje sa na stráženie krbu a matky.

Materská modlitba za manželstvo dcéry uvedená nižšie umožňuje rodičom požiadať o dospelé dievča úspešné manželstvo a rodinné blaho.Je určené Pánovi:

Materská modlitba za dcéru: za pomoc pri narodení a narodení zdravého dieťaťa

Prenášanie a rodenie dieťaťa je zodpovednou úlohou, ktorá je podľa povahy zverená žene.Nie je to ľahký čas, keď nastávajúca matka musí byť mimoriadne opatrná, pretože je zodpovedná nielen za seba, ale aj za svoje dieťa, ktoré svojím vzhľadom čoskoro rozsvieti biele svetlo.Úprimná modlitba za dcéru, ktorá vychádza z úst budúcej starej mamy, môže mladej tehotnej žene obrovskú podporu, chrániť ju pred možnými nebezpečenstvami a rizikami.

V procese rodenia svojho vnuka alebo vnučky takmer dokončenej starej mamy sa odporúča vysloviť modlitbu za pomoc pri narodení dieťaťa.Táto petícia blahoslavenej Panne Márie pomôže zmierniť bolesť tehotnej dcéry počas pôrodu a dá silu pri narodení nového muža:

Ako sa modliť za svoju dcéru?

Dcéra je predĺženie jej matky, krehké a nežné stvorenie, ktoré najviac potrebuje materskú lásku a starostlivosť.,Matka počas celého života pôsobí ako spoľahlivá podpora pre svoju dcéru: v každodenných záležitostiach s ňou konzultuje, odovzdáva jej životné skúsenosti.Ďalšou úlohou pravoslávnej matky je slúžiť ako duchovná mentorka svojej dcéry a starať sa o jej duchovnú pohodu.A je to práve modlitba za dcéru, ktorá pomáha dosiahnuť tento cieľ.

Pravá matka prejaví svoju lásku k svojej dcére láskavým srdcom a láskavým slovom, a nie všetkými zákazmi a výčitkami.Skutočná matka chápe svoje dieťa ako žiadne iné a pomáha odhaliť jej ženskú podstatu.

Modlitba za dcéru by sa mala čítať so všetkou láskou, ktorá napĺňa srdce matky.Pri vyslovovaní posvätného textu by si matka mala pamätať na obraz svojej milovanej dievčatá.Musíte sa modliť vo svetle zapálených sviečok kostola a pred zodpovedajúcimi ikonami.Myšlienky modliacej sa matky by mali zostať jasné a čisté aj mimo modlitby.Žena musí určite ísť do chrámu a poskytnúť všetku možnú pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Matkám modlitby sa odporúča učiť svoju dcéru od detstva.Tieto duchovné lekcie ju pripravia na splnenie jej hlavného poslania v živote - materstva.