Modlitba za dobré štúdium dieťaťa v škole a inštitúte

Akademické výkony mojej dcéry v prvej polovici roka prudko poklesli.Nevedel som, ako odpovedať: moja dcéra vždy študovala dobre.Nerozumel som, prečo sa to deje.Mnoho rodičov čelí skutočnosti, že dieťa začína študovať zle.A na tom nezáleží v škole alebo na vysokej škole.Zlý výkon v inštitúte približuje vyhostenie študentov.Ak dieťa v škole neštuduje dobre, môže skúšky zložiť neúspešne.

Pochopil som: ak výkon môjho dievčaťa zostane na rovnakej úrovni, za pár rokov nebudeme môcť niečo zmeniť.Prijatie na univerzitu v tomto prípade zostane vzdialeným snom.Rodičia často kladú otázku: ako zvýšiť akademický výkon dieťaťa.V druhej polovici roka sa zlepšila štúdia mojej dcéry.V tomto článku by som chcel hovoriť o tom, ako sme to dosiahli a akú úlohu v tomto procese zohrali modlitby za štúdium.

Faith

Najskôr by som sa chcel dotknúť témy viery.Mama hrá v živote dieťaťa obrovskú úlohu.Každý to vie.Mama je dirigent, cez ktorý dieťa vstupuje do tohto hriešneho sveta.Duchovné prepojenie prechádza životom.Riadky Koránu znejú: „Raj je pod nohami vašich matiek.“Blahoslavená Panna Mária hrala v živote Spasiteľa obrovskú úlohu.Toto je v Biblii mnohokrát zdôraznené.Obraz matky hrá v budhizme obrovskú úlohu.Buddha učí, že človek by malstretnúť sa s matkou (príroda).Zástupcovia všetkých náboženstiev ctia obraz matky.

Matka pôsobí na svoje dieťa na úrovni myšlienok.Niet divu, že ľudia hovoria, že kliatba matky je najhoršia.Učenie vášho dieťaťa bude ovplyvnené vašou vierou v neho.Z celého srdca musíte veriť, že si vaše dieťa poradí.Vaša viera sa rodí vo vnútri.Bez nej zostanú modlitby za dobré štúdium prázdnou frázou.

Keď som u svojho dieťaťa uveril, jej štúdium sa začalo zlepšovať.

Modlitba k sv.Prečo sa jej obraz stal dôležitým pre študentov?

Tatyana žila v Ríme v staroveku.Jej rodičia boli vychovaní v najlepších kresťanských tradíciách.Od detstva sa Tatyana od svojich rovesníkov odlišovala religiozitou, skromnosťou.Počas celého svojho života sa mučeníčka chcela venovať službe Všemohúcemu.Tieto časy však neboli pre kresťanov najlepšie.Mnohí boli brutálne mučení a prenasledovaní.Tatyana, žiaľ, nebol výnimkou.

Tormentori chceli, aby sa Tatyana modlila k pohanským modlám.Zostala však neoblomná a nezradila svoju vieru.Potom mučitelia nenahradili dievča a brutálne jej usekli hlavu.

Moskovská štátna univerzita bola pomenovaná po M.V.Lomonosov bol založený 25. januára.V ten istý deň si kresťania pamätajú Tatyanu.Preto je považovaná za patrónu študentov.

Rodič môže prečítať modlitbu za pomoc pri vzdelávaní.študentom.Túto modlitbu však môžeme prečítať nielen na zlepšenie výučby študentov, ale aj žiakov.Keď ľudia tieto slová čítajú s vierou v ich srdciach, v živote ich detí sa skutočne stane zázrak.

Slová adresované Matronovi

Matronushka bol oslovený so všetkými ťažkosťami, vrátane problémov súvisiacich so vzdelávacími aktivitami.Raz, dievča, ktoré bolo odsúdené na neúspech vo svojich štúdiách, oslovilo spravodlivých.Matronushka však jej pomoc neodmietla.Dievča sa podarilo vyhnúť neúspechu na základe odporúčaní Matrony, ktorá situáciu zlepšila.

V chráme môžete ísť na pozostatky Svätého.Tým sa zlepší účinok modlitby.Ale nie každý to dokáže.Našťastie sa môžete obrátiť na Matronushka bez výletu do chrámu.Modlitba k spravodlivým:

„Svätá spravodlivá matka Matrona!Ste asistentom všetkých ľudí, pomáhate môjmu dieťaťu (aká pomoc je potrebná).Nenechávajte svoju pomoc a príhovor, proste Pána za Božieho služobníka (meno).V mene Otca, Syna a Ducha Svätého.Amen. “

Slová podpory

Každé dieťa potrebuje slová podpory."Viem, že to dokážeš."Si dobre odvedený.Budete uspieť, “- povedzte svojmu dieťaťu tieto slová.Tieto slová môžu inšpirovať dobrú školu.Je dôležité vedieť, že niekto vo vás verí.

Staňte sa priateľom vášho dieťaťa, nemusíte sa báť, že sa k vám priblíži, ak má otázky týkajúce sa jeho štúdia.Dieťa musí pochopiť, že rodičia sú jeho spojenci, ktorí neodsúdia, ak sa ocitne v ťažkej situácii alebo ak položí hlúpu otázku.

Mnohoľudia veria, že prejav lásky k deťom je znakom „slabosti“, pretože vzdialenosť medzi nimi a deťmi sa zmenšuje.Preto to môže viesť k strate rešpektu.Deti by mali cítiť rodičovskú lásku, inak v dospelom živote budú mať problémy s nízkou sebaúctou a opačným pohlavím.Ak ste otvorení voči svojim deťom, nestratíte ich rešpekt.

Buďte k svojim deťom úprimní, modlite sa za ne a naučte sa odpovedať na ich otázky, potom sa zlepší výkon školy alebo školy.Všetky tieto modlitby, ktoré sme skúmali v článku, si môžete prečítať pred školou aj počas vzdelávacích aktivít vášho dieťaťa.

Učebné osnovy sa každým rokom zhoršujú.Dieťa musí rýchlo absorbovať informácie.Akademické výkony v škole alebo na vysokej škole môžu kvôli takémuto pracovnému zaťaženiu klesnúť.Som s tým oboznámený.Až keď som veril v schopnosti svojej dcéry, modlil som sa za ňu a podporoval som ju, zlepšil sa náš akademický výkon.Vaše dieťa môže robiť lepšie.Neváhajte.