Modlitba za Nicholasa Wonderworkera za splnenie želania: v ktoré dni môžete požiadať svätého

Prelát Nicholas svätý je zázračný pracovník.Tento svätý je katolíckymi a pravoslávnymi veriacimi uctievaný za zázraky, ktoré po jeho smrti naďalej robí.Vo svojom živote som sa opakovane musel obrátiť na zázračného pracovníka s petíciami.Modlitba za Mikuláša za zázračného pracovníka za splnenie túžby nezostáva nezodpovedaná.Svätého možno požiadať o pomoc v ktorýkoľvek deň, ale sú tu zvláštne dátumy na uctievanie Mikuláša.V tomto článku vám poviem, ako sa modliť za splnenie žiadosti, o aké dni a čo požiadať.Ste pripravení stretnúť sa so zázrakom?Potom kontaktujte sv. Mikuláša a váš život získa úplne iné farby.

Život zázračného pracovníka

Sv. Mikuláš žil v 3. storočí nášho letopočtu v Lycii.Vyrastal v rodine bohabojných a zbožných ľudí, ktorí dlho nemali deti.Keď sa rodičia zaviazali dať dieťaťu službu Božiu, dal im syna.

V detstve malý Nikolai odmietol jesť materské mlieko počas pôstnych dní (streda /piatok) a počas sviatosti krstu stál dlho na písačke na vlastných nohách.

Od detstva bol chlapec naplnený duchom viery a vážne študoval Božie slovo.Nezúčastnil sa detských hier, snažil sa čo najviac študovať evanjelium.Pri návšteve Jeruzalema sa zaviazal slúžiť Pánovi až do konca svojich dní.Pokúsil sa potešiť Pána vo všetkom, a preto dostal meno - Boží svätý.

Nicholas, naplnený Duchom Svätým, získal odvahu a odvahu v službe Pánovi a ľuďom.Nebál sa smrti ani mučeniauväznenie a vždy niesli ľuďom Božie slovo.Svätý Mikuláš neustále bránil ponížených a bezbožných, pomáhal potrebným a zabudol na seba.

Tradície hovoria o tom, ako svätý zachránil kresťanov odsúdených na smrť, chránil utláčaných a uzdravoval chorých.Raz svätý Boží zachránil celé mesto sveta pred smrťou od hladu.Svätý Mikuláš sníval o bohatom človeku a prikázal hladujúcim ľuďom priniesť múku a jedlo.

Keď náhodou počul rozhovor o predaji chudobných dcér otroctvu, dal rodinným peniazom peniaze za veno.Dievčatá sa mohli oženiť a nestali sa nútenými otrokmi pre pohodlie bohatých mužov.

Svätý Mikuláš bol čoskoro zvolený za biskupa Myry a viedol spoločenstvo kresťanov.Po celý život jedol Nikolai chudé jedlo, živil sa vlastnými rukami a viedol zbožný život v Pánovi.

Po smrti svojich rodičov sv. Mikuláš distribuoval svoj majetok v prospech chudobných.Nicholas, ktorý žil sivými vlasmi, zomrel ako spravodlivý muž.Jeho nezničiteľné relikvie sú stále uložené v talianskom meste Bali a vyžarujú miro.Tisíce pútnikov z celého sveta prichádza uctievať relikvie každý rok, pretože pracovník zázrakov naozaj robí zázraky pre Božiu slávu, a to aj po jeho prevzatí.

Modlitba za zázračného pracovníka

Existuje presvedčenie, že modlitba k Nicholasovi v deň jeho uctievania 19. decembra uspokojí každú túžbu.Tieto túžby by, samozrejme, mali byť hodné a nepoškodiť ostatných.V pravoslávnej tradícii však existujú ďalšie dni, keď sa môžete opýtať zázračného pracovníkaich potreby:

  • 11. augusta;
  • 22. mája;
  • Závoj Panny Márie.

11. augusta oslavuje pravoslávna cirkev Narodenie sv. Mikuláša.V tento deň má každá modlitebná výzva k svätému zvláštnu moc.

Pravoslávna cirkev poctila svätému Mikulášovi 22. mája.V tento deň zostávajú žiadosti postihnutých nezodpovedané.

Modlitby za sv. Mikuláša môžu byť tiež ponúknuté na príhovor Panny Márie.V tento deň sa modlia za svojich príbuzných, žiadajú ich zdravie a pohodu.

Modlitby za sv. Mikuláša, čítané 22. mája a 19. decembra, dokážu rýchlo splniť vaše želania.

Ako sa správne modliť k svätému?Modlitba za túžbu Mikuláša, Wonderworkera, musí byť udržaná v kritériách duchovnosti.Nemôžete sa obrátiť na Božieho svätého s obscénnymi žiadosťami alebo požiadať o potrestanie nepriateľov.Osoba musí mať pevnú vieru v srdce, byť si istá, že bude počuť a ​​reagovať.

Kedy sa modlia za zázrakom zázračného pracovníka Mikuláša?Ráno a večer sa podáva modlitba.Po žiadosti je vhodné prečítať si Žalm 37.

Modlitba:

Po prečítaní je potrebné vyjadriť sa vlastnými slovamitúžba, ktorej splnenie má vysoké očakávania.Najlepšie je čítať modlitbu v kostole vložením sviečky pred ikonu zázračného pracovníka.Pred ikonou sa však môžete modliť doma.

Svätý Mikuláš je náš príhovor a príhovor pred Bohom, preto požiada Pána o splnenie vašich túžob.Ak sa však žiadosti nevyhovie,potom to Pán považoval za škodlivé pre vás alebo vašich blízkych.Nezúfajte, pretože Bohu sa musí vždy poďakovať.Vie najlepšie, čo je pre nás užitočné a potrebné.Možno za pár rokov mu poďakujete za nesplnenú túžbu.

Ak je vaša žiadosť vyhovená, nezabudnite prísť do kostola a poďakovať sv. Mikulášovi za pomoc.K zázračnému pracovníkovi si môžete objednať akatistu.