Modlitba za Petra a Fevroniu za zachovanie rodiny

Bez ohľadu na to, ako zúfalo tvrdia kariéra, rodina je najdôležitejšou a najdôležitejšou vecou, ​​ktorú môže mať človek.Bohužiaľ, dokonca aj silné rodiny sa niekedy zrútia a táto tendencia sa v poslednom čase stáva hrozivým tempom.Ak sa za vaším manželstvom náhle objaví hrozný oblak rozvodu, začnite čítať modlitbu za zachovanie rodiny s Petrom a Fevroniou.Pomohla miliónom ľudí spojiť rodiny a nadviazať nové vzťahy medzi manželmi.

TextModlitby

Existuje niekoľko modlitebných textov, ktoré možno použiť pri prosbe svätých Petra a Fevroniu o ochranu rodiny a ochranu pred rozvodom.Napriek určitým rozdielom v obsahu sa vyznačujú rovnakými vlastnosťami použitia.Modlitebný rituál, v rámci ktorého je potrebné modliť sa svätých za blaho a ochranu rodiny, bude o niečo nižší.

Najprv

Tento text môžu vystúpiť manželka aj manžel, ktorí si želajú zachovať manželstvo a zabrániť odchodu a odchodu z druhej polovice.Text:

Druhý

Modlitbu môžu čítať obaja manželia.Slová sú nasledujúce:

Tretia

Modlitbavyhlásená manželkou.Namiesto zátvoriek musíte pomenovať mená oboch manželov.Text:

Z rozvodu

Ak sa vzťah medzi manželom a manželkou natoľko zhoršil, že je ohrozená rodinarozvod, prečítajte si nasledujúce slová:

Charakteristiky a efektívnosť modlitebného rituálu

Dôvod zaobchádzania s modlitbousvätým je rozpad vzťahov v manželskom páre, ktorý ohrozuje zničenie rodiny.Je vhodné začať sa modliť k svätým pri prvých rušivých hovoroch.Ako je uvedené vyššie, každý z manželov môže vyslovovať posvätné slová, ale najčastejšie to robia ženy, pretože situáciu vnímajú ostrejšie a emocionálnejšie a všetko nechávajú cez seba.

Odporúča sa požiadať Fevroniu a Petra, aby pomáhali vašej rodine každý deň, ráno a večer - konečný výsledok a ďalší osud manželstva s tým priamo závisia.Keď sa obraciame na svätých s modlitbou, nemali by sme okamžite dúfať v okamžitý výsledok.Znovuzjednotenie rodiny a návrat všetkého do normálu je zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a úsilie.Pozitívny výsledok sa môže objaviť o niekoľko mesiacov a tento jav je celkom normálny.

Ako ukazuje prax, obnovenie minulých vzťahov medzi manželom a manželkou trvá v priemere 3 mesiace.Neponáhľajte sa vzdať a hodiť všetko do polovice, ak po 3 mesiacoch od uplatnenia modlitby ste nezaznamenali žiadne zlepšenie - každá rodina je individuálna a každý prípad je tiež individuálny.

Ako správne vyslovovať posvätné slová?

Zvolená modlitba adresovaná Petrovi a Fevronii sa musí učiť srdcom.Čítanie z jedného kusu papiera je neprijateľné, pretože modlitba nie je ničím iným než priamym rozhovorom so svätými.Čítanie na papieri je tiež plné absolútnych nedostatkov.

Spôsob, ktorým sa modlitba vyslovuje, si vyberiete sami: môžete si prečítať text nahlas, šeptom alebo sebe - rozhodnúť, ktorá metóda je pre vás výhodnejšia ako ostatné.Ráno je Muromského modlitba za zachovanie rodiny vyslovená okamžite po prebudení a večer - pred spaním.Ak máte pocit, že je to potrebné, môže sa počas dňa obrátiť na svätých.Násobnosť čítania - 3 krát pri každej výslovnosti.

Táto modlitba sa musí prečítať pred ikonou svätých.Bohužiaľ, nie každý chrám ho môže nájsť.Cesta von je kúpiť si ikonu s obrázkom domu Muromovcov a umiestniť ho (alebo zavesiť) na hlavu manželskej postele.Je potrebné sa modliť, akoby sa priamo zaoberali svätými: predstaviť si, že stoja pred vami, a vy s nimi vedú osobný rozhovor a žiadate o pomoc.

Modlitby týchto svätých sú silné pri vyvolávaní požehnania pre manželský pár.Pár svätých vždy odpovedá na žiadosť o pomoc od vydatých ľudí a vždy sa za nich modlia k Pánu.Buďte úprimní, úprimne sa modlite a Peter s Fevroniou vás vždy podporia, pomôžu vám vo vašich problémoch.

Zo života svätých Muromov

Pamätný deň svätých Petra a Fevronia z Muromu.pripadá na 25. júna - podľa starého štýlu, 8. júla - podľa nového.Na počesť páru v Rusku je 8. júla vyhlásený za Deň rodiny, lásky a vernosti.

Prince Peter a princezná Fevronia z Muromu sa považujú za štandard ideálnej pravoslávnej rodiny.Ruka v ruke prešli všetkými skúškami, ktoré pre nich pripravil osud.Príbeh Petra a Fevronie je podrobne opísaný v poetickom príbehu Petra a Fevronie, ktorého autorom je kňaz Eromolaus Sinful (v monasticizme - Erasmus).

Zhrnutie príbehu

Vodca Muroma, princa Petra, ochorel po bitke s vlkolakom.silná malomocenstvo, natoľko, že ho nedokázal vyliečiť ani jeden lekár.Dokázal uzdraviť iba dievča roľníckeho pôvodu Fevronia, ale na oplátku vzala sľub od princa, aby ju vzal za manželku.Princ sa zamiloval do obyčajného občana a urobil z neho jeho manželku princeznú Murom, ktorá spôsobila, že jeho čin rozhneval hrdinov.Bojarci ho dali na výber: buď kniežací trón, alebo jeho manželka.Peter si vybral Fevroniu, nechali Moora spolu.

Na pár došlo k mnohým súdnym procesom, ale manžel a manželka ich dôstojne absolvovali.Po nejakom čase bojari, poslaní poslov, presvedčili princa, aby sa vrátil do Muromu, pretože v meste po odchode Petra a Fevronie vládli rozpory a krviprelievania.

Zbožní manželia sa vrátili a pokračovali v panovaní v Murome, pričom sa ukázali ako spravodliví a múdri vládcovia.Peter a Fevronia konali dobré skutky, pomáhali všetkým, ktorí to potrebujú a trpia.Ich ľudiaveľmi rád a rešpektovaný.

V starobe si manželia osvojili kláštorné mučenie a začali žiť v rôznych kláštoroch (mužských a ženských).Peter a Fevronia sa sľúbili, že sa stretnú so svojím zánikom v ten istý deň a o jednu hodinu - neskôr sa to stalo.Jedného dňa zomreli a znova preukázali svoju lásku a vernosť hrobu.

Keď ľudia pochovali Petra a Fevroniu, umiestnili svoje telá do samostatných hrobiek - nemá zmysel umiestniť služobníkov Pána do jednej rakvy.Po chvíli sa však ukázalo, že pár ležal v jednej rakve, držiac sa za ruky - nechceli byť od seba oddelení ani po smrti.

Peter a Fevronia z Muromu boli od pradávna považovaní za patrónov manželského a rodinného šťastia.Verí sa, že svätí manželia stále chodia po celom svete ruka v ruke, spájajú milencov a posilňujú rodiny.