Modlitba za pomoc v ťažkých situáciách

V našom živote sa všetko deje: radosť aj smútok.Nie sme imúnni voči vážnym problémom, ako sú nespravodlivé obvinenia, obťažovanie, vážne choroby alebo rodinné škandály.Keď sa to stane, mnohí sa vzdajú.Ale vždy existuje cesta von - musíte sa spoľahnúť na Boha, pretože iba v jeho sile vám pomôže.

Modlitba za pomoc v ťažkej životnej situácii skutočne pomáha - videl som to mnohokrát.Napríklad počas ťažkej choroby otca pomohla modlitba k Teotokosovi: operácia bola úspešná, samotní lekári boli prekvapení, ako rýchlo sa jeho otec zotavil, napriek jeho pokročilému veku.

Ďalším prípadom je problém dcéry.Keď v 10. ročníku chodila na novú školu, jej spolužiaci ju začali otráviť.Nepomohli ani dlhé rozhovory s podnecovateľmi prenasledovania, ani zásah režiséra - tínedžeri jednoducho začali robiť špinavý skutok tajne, ale život ich dcéry to nezlepšil.

Modlil som sa za pomocníka pri náprave Nikolaje, zázračného pracovníka, a zázrak sa stal doslova o tri dni neskôr: spolužiaci náhle stratili záujem o svoju dcéru a čoskoro režisér navrhol, aby sme šli do paralelnej triedy, kde bola atmosféra oveľa pokojnejšia.

Obsah
  1. Modlitba za anjela strážneho
  2. Modlitby za deti
  3. Modlitba za matronu v Moskve
  4. Finančné problémy
  5. Rodinné problémy

Modlitba za anjela strážneho

Ak sa problém týka osobne v ťažkých životných situáciách, je lepšievšetci kontaktujú strážneho anjela.Verte v jeho príhovor, spoľahnite sa na svojho svätého asistenta!A určite odhalí aj najťažšiu úlohu, vyrovnať sa s problémami.

Je dôležité pamätať na to, že problémy u človeka začínajú z nejakého dôvodu: to znamená, že sme nejakým spôsobom rozhnevali Vyššie sily.Pamätajte na svoje hriechy, ktoré vám prídu na myseľ, činte pokánie pred Bohom a volajte strážneho anjela.Určite mu poďakujte za jeho záštitu.

Ani raz sa modlitba za anjela strážneho nepomohla ľuďom, ktorí sa ocitli na nebezpečnom mieste v nesprávnom čase - napríklad v temnej štvrti v noci alebo v nepríjemnej spoločnosti.Existujú príbehy, keď sa ľudia večer stratili v lese, ale modlitba k Anjelovi strážnemu im pomohla nájsť tú správnu cestu.

Modlitby za deti

Ako často sa v našich problémových časoch musíme starať o deti!Stáva sa, že syn alebo dcéra si nevyberú najlepšiu spoločnosť, odchádzajú zo školy, začnú sa zapájať do alkoholu.

Je to veľmi desivé pre deti, ich zdravie a budúcnosť.V tomto prípade je nesmierne dôležité neočakávať, že problém sa vyrieši sám.To sa nestane!Je dôležité modliť sa za dieťa každý deň a prosiť Boha, aby sprevádzal svojho syna alebo dcéru správnou cestou.

Rodičovská modlitba je najsilnejším a najúčinnejším prostriedkom.Môžete sa modliť k Spasiteľovi, Nicholasovi Wonderworkerovi ak Panne.

Božia matka počuje všetky modlitby ponúkané matkami a otcami a vždy pomáha našim deťom, aj keď v určitom okamihu narazili a zišli zle.nutnemusíte sa kajať vo svojich vlastných hriechoch, čo zvýši silu vašej modlitby.

Modlitba k moskovskej Matrone

Svätá Matrona je jedným z najobľúbenejších svätých v našej krajine.A to nie je náhoda: Matronushka naozaj pomáha, dôkazom toho je skúsenosť stoviek (alebo dokonca tisícov) ľudí, ktorí dostali pomoc od svätca v najťažších situáciách.Matrona Moskva pomáha všetkým, ktorí žiadajú o pomoc a úprimne činia pokánie zo spáchaných hriechov.

Pomáha pri finančných problémoch av prípade vážnych chorôb, ako aj pri rodinných sporoch a škandáloch.Ak je v rodine niekto závislý od alkoholu, svätý sa modlí k Bohu, aby pijan prišiel k rozumu a zmenil svoje správanie.

Matron pomáha pri ťažkostiach v práci - ak čelíte nespravodlivému prepusteniu, ak vás prenasledujú vaši šéfovia, alebo ak vás prenasledovali vaši kolegovia (bohužiaľ k tomu často dochádza).Nemôžete prísť o prácu, ale je veľmi ťažké ísť tam, kde ste ponížení a urazení.

Požiadajte o pomoc Svätého Matrona a ona vás podporí.Svätá stará žena sa podľa svojej vlastnej skúsenosti stretla s tým, čo znamená prenasledovanie, a tak sa okamžite ponáhľa, aby pomohla tým, ktorí sú neoprávnene obvinení.

Finančné problémy

Ak sa finančné problémy stanú kritickými, je čas vyhľadať pomoc od vyšších síl.Modlite sa svätých každý deň, priznajte svoje chyby, hriechy a určite dúfajte v ich pomoc.Môžeteobráťte sa na Mikuláša Wonderworker, St. Spyridon alebo St. Tryphon.

Nicholas viac ako raz prišiel na záchranu tých, ktorí nemali prostriedky na nákup drahej medicíny alebo mali problémy s platením pôžičky.Modlitba vyriešila všetky problémy - príbuzní pomohli alebo banka súhlasila so zmäkčením podmienok bez zvýšenia záujmu o pôžičku.

Hlavnou vecou je úprimná prosba, aby sme mali skutočnú vieru, že Boh príde na tvoju pomoc prostredníctvom modlitby svojich svätých.Pri čítaní modlitby nepremýšľajte o svojich problémoch alebo veciach týkajúcich sa domácnosti, sústreďte sa na komunikáciu so svätými.

Manželka sa môže modliť za svojho manžela, táto modlitba je veľmi silná.Ak manželovi nebolo dlho vyplatené zvýšenie a je vynikajúcim pracovníkom, ak už dlho hľadá dobré miesto, ale nemôže ho nájsť, manžel môže vykonávať modlitbovú prácu - obráťte sa na Nikolaiho, zázračného pracovníka, moskovskú matku alebo Božiu matku.

Rodinné problémy

Ak má vaša rodina problémy - váš manžel pije, je tu násilie alebo ste naštvaní škandálmi a hádkami, potom vymôžu apelovať na Pannu, ako aj na Sv. Xéniu.

Svätý Xenia zachránil mnoho rodín pred rozvodom, pomohol nadviazať vzťahy a dokonca pomohol pri narodení párov bez detí.Prostredníctvom modlitby svätého Xénia prešli všetky konflikty a nezhody, láska a harmónia sa vrátili do páru.Čítanie žalmov je tiež veľmi efektívne, žalmy číslo 90, 50, 57, 11 sú obzvlášť dobré.