Modlitba za pomoc v zložitých záležitostiach Nikolai Ugodnikovi

Dlho som študoval modlitby a poznám ich význam v ľudskom živote.Odporúčam modliť sa Nikolaji Ugodnikovi za pomoc vo všetkých veciach.Dnes vám poviem, ako to urobiť správne a ktoré texty použiť.

Keď potrebujete predniesť modlitby

Ľudia, ktorí nedávnoverili, naivne veria, že sa človek môže modliť iba v určitých situáciách.Napríklad, keď ožila katastrofa.Potom je čas pamätať si na modlitebný text a prečítať si ho, dúfajúc v pomoc s nebom.Je to však iba zlý prístup, ktorý hrozí, že z každej spravodlivej osoby sa stane hriešnik.

Je potrebné pochopiť, že modlitba je prostriedkom komunikácie s Všemohúcim.K tejto komunikácii samozrejme môže dôjsť vo chvíľach, keď zúfalstvo alebo zmätok úplne chytia dušu.Nie je zbytočné, že sa verí, že práve viera v také okamihy pomáha človeku prekonať ťažkosti a nájsť pokoj mysle.

Toto však neumožňuje tvrdiť, že iba v ťažkých životných situáciách sa človek môže modliť k nebesiam.Existujú tiež modlitby, ktoré sa majú poďakovať Stvoriteľovi za pomoc alebo rozprávať o tajomstvách jeho duše.

Ak hovoríme konkrétne o tých modlitebných textoch, ktoré sú zvyčajne ponúkané bez osobitného dôvodu, je potrebné uviesťjedna veľmi zaujímavá modlitba.Je určená Nikolai Ugodnikovi, ktorý je jedným z najmocnejších príhovorov.Spravodlivý kresťan má prostredníctvom tejto modlitby príležitosť požiadať o pomoc pri práci a každodenných prácach.

Na koho sa modliť?

Možno ide o otázku, ktorú najčastejšie počúvajú duchovní mentori od ľudí, ktorí sa nedávno stali cirkvami.A to je celkom bežné.Koniec koncov, ich duša sa zmocňuje pochybností.Úplne zakrýva myseľ a neumožňuje vám premyslene uvažovať o konkrétnej téme.Je dobré, keď ľudia, ktorí majú pochybnosti, stále prichádzajú so svojimi otázkami na svojho duchovného mentora.Je to oveľa horšie, keď sa snažia nezávisle zbaviť utláčajúcich pochybností alebo úplne opustiť vieru.

To, čo sa pre kresťana javí ako úplne bezvýznamné, môže mať jednoducho veľký význam.Napríklad, keď sa človek bojí spáchať taký hriech ako rúhanie, môže úplne odmietnuť čítať určité modlitebné texty.Takéto odmietnutie samozrejme nemôže skončiť ničím dobrým.

Ďalej je potrebné pochopiť, že vzdanie sa viery je rozhodnutím, ktoré zašepkal samotný diabol.Celý život musí človek venovať boju proti zlým silám.Keď ich raz počúval, už sa nikdy nebude môcť vrátiť na spravodlivú cestu.A to je najväčšia chyba.

Pre človeka je jednoducho ťažké uznať, že únik z reality je nesprávny.Je oveľa jednoduchšie len vyhlásiť seba za osobu, niev živote môžu mať správne priority ako tí, ktorí sú bežnými voľnobežníkmi.

Pamätajte, že pochybnosť nevedie k ničomu dobrému.Toto tvrdenie sa samozrejme dá ľahko napadnúť.Nielenže hovoríme o osobe, ktorá už odpykáva trest za pokus o sprisahanie s diablom a zrieknutie sa viery.

Naozaj, spočiatku nie je pre mnohých veriacich vôbec jasné, kto môže modlitby predkladať.A to sú len skúsení kňazi, ktorí za svojho života videli veľa, môžu poznať všetky jemnosti modlitieb.Pre ostatných sú často úplne neprístupné.Najmä pokiaľ ide o niektoré modlitby, ktoré sa často nevyužívajú.Zároveň však cirkev trvá na tom, aby si každý človek musel nezávisle zvoliť, komu ponúkne modlitbu:

 • Všemohúcemu - možno je to práve Stvoriteľ, ktorý sa ľudia najčastejšie modlia.Veria, že s použitím známej modlitby „Náš Otec“ nie je nič zlé na obrátenie sa so Stvoriteľom na pomoc.A nikto sa neodváži spochybniť túto skutočnosť.Spravodlivý kresťan, ktorý žiada o príhovor a milosrdenstvo, sa skutočne môže obrátiť priamo na Pána;
 • Ježiš Kristus - Boží syn urobil obrovskú obeť, aby ľuďom dal príležitosť pokračovať v užívaní si života.Koniec koncov, dal svoj vlastný život, aby zachránil iných ľudí.Z tohto dôvodu sa verí, že Ježiš Kristus je pre ľudí oveľa priaznivejší, takže bude oveľa ľahšie získať od neho odpustenie alebo milosrdenstvo;
 • Panna Mária - kňazi dôrazne odporúčajú, aby sa ženy navštevujúce chrám modlili k Panne Márii.Je to ona, komu Pán požehnal.Verí sa, že Matka Božia je schopná uzdraviť akékoľvek ochorenie a zachrániť človeka pred duchovným utrpením.Mamičky sa modlia k Panne Márii a prosia o prosperitu svojich detí.Nakoniec, Panna počas svojho života poznala radosť z materstva.V dôsledku toho nikdy neodmieta neškodnú žiadosť niekomu, kto sa úprimne modlí.Aj keď to úplne nezaručuje, že žiadosť bude splnená;
 • Anjel strážny - je všeobecne známe, že každý človek má po narodení nebeského ochrancu.V tomto prípade samozrejme hovoríme výlučne o tých deťoch, ktoré boli pokrstené.Pretože anjel osvetľuje životnú cestu človeka, nie je ťažké si predstaviť, prečo sa mnohí ľudia radšej modlia k nemu a modlia sa o pomoc v podnikaní;
 • Svätí - všetci počas života boli obyčajní ľudia.Podarilo sa im však presláviť sa svojimi skutkami.Niektoré z nich sa už narodili s určitou silou.Existovali však aj tí, ktorí až po pripútaní získali skutočnú silu.

Svätým sa modlitby darovali často.Zvyčajne to cirkev považovala za nesprávnu.Neskôr sa však jednoducho objavilo obrovské množstvo modlitieb, ktoré boli adresované výlučne svätým.

Pomoc svätého Mikuláša Wonderworker

Za najsilnejších sa považuje Nikolai Túžobník, ktorého modlitbou za pomoc jea bude brané do úvahy.Podľa mnohých kňazov môže tento svätý človek ľahko postúpiť Pánovu žiadosť.A keďže počas svojho života veľmi pomáhal všetkému utrpeniu a potrebným, nemôže odmietnuť ani po smrti.Nedá sa tiež povedať, že toto vyhlásenie je úplne nesprávne.Biblia sa skutočne zmieňuje o tom, že Mikuláš je príjemným svätcom blízko Pána.

Dôvodom je obrovské množstvo dobrých skutkov, ktoré sa svätcovi podarilo vykonať počas smrteľného života.Nikdy však nechápal nad svojím osudom, ale hľadal iba príležitosť na zlepšenie života iných ľudí a vytrvalo sa modlil.Všeobecne sa verí, že vďaka svému spravodlivému spôsobu života a citom pre celú ľudskú rasu, nielen pre svoju dušu, sa Nikolai mohol stať svätým.

Kedy požiadať svätého o pomoc?

Farári často kladú túto otázku aj kňazom.Pretože nerozumejú, čo sa myslí pod pojmom „podnikanie“.Koniec koncov, veci sa môžu líšiť.

​​

Malo by sa okamžite objasniť, že tu hovoríme o akýchkoľvek naliehavých veciach a problémoch, ktoré sa už objavili alebo sa môžu objaviť v živote človeka.Napríklad, môžete požiadať Nikolaja Ugodnika o tieto veci:

 • pomoc pri hľadaní práce - problémy s hľadaním zamestnania sú príležitosťou na modlitbu tohto svätého.Musí sa však jasne pochopiť, že človek by sa nemal v tejto veci úplne spoliehať na nebeskú pomoc;
 • riešenie problémov vtím - dobrý, priateľský tím je dnes vzácnosťou.Medzi kolegami často vznikajú rôzne hádky a menšie hádky.Ale niekedy môžu mať veľmi negatívne následky.Aby sa tomu zabránilo, je potrebné požiadať Nikolaja Ugodnika o pomoc pri riešení konfliktu na pracovisku;
 • ochrana pred útokmi tých, ktorí sú pri moci - orgány sa, ako sa hovorí, často tešia situácii.Ak k tomu dôjde, mali by ste sa modliť a úprimne požiadať neba o milosrdenstvo.

Upozorňujeme, že môžete požiadať aj o pomoc v akýchkoľvek podnikoch.Napríklad, ak sa kresťan rozhodne otvoriť svoju vlastnú malú firmu, môže sa tiež modliť pomocou jednej z tých modlitieb, ktoré budú uvedené v nasledujúcom článku.Zároveň však treba pamätať na to, že žiadosť o materiálne bohatstvo sa musí robiť s mimoriadnou opatrnosťou.

Koniec koncov, bohatstvo ľudí často kazí, a preto Pán s takýmito požiadavkami zaobchádza s nedôverou.Predovšetkým musí človek dokázať, že si zaslúži bohatstvo.

Okrem toho je dôležité preukázať pripravenosť na nezávislé riešenie problémov.Súhlasíte s tým, že nie je príliš správne žiadať neba, aby všetky veci fungovali dobre bez ľudského zásahu.Kresťan by mal vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby dosiahol svoj cieľ.A Nikolai Ugodnik mu v tom určite pomôže.

Pri výbere modlitby, ktorá sa má čítať v konkrétnej situácii, by sa človek mal viac riadiť podnecovaním vlastného srdca.Určite to pomôže kresťanom zvoliť správnu modlitbu.

Záver

 1. Modlitby za pomoc v skutkoch môžu byť ponúknuté nielen Pánovi.
 2. Cirkev považuje Nikolaja Ugodnika za najlepšieho pomocníka v týchto veciach.
 3. Je to tento svätý, ktorý je blízko Pána, a preto má ohromnú moc.
 4. Modlitba adresovaná Nicholasovi Dobrému je schopná pomôcť osobe pri riešení každého problému.