Modlitba za Saraf Serafima za pomoc, vládnutie modlitieb

Svätý Serafim Sarov je veľmi ctený pravoslávnymi veriacimi.Obzvlášť silné sú modlitby za uzdravenie.Keď moja svokra dostala vážne choré nohy, jej sused mi odporučil urobiť púť do Diveevského kláštora.

Napriek silnej bolesti kolien navštívila svätý kláštor staršia žena a uzdravila sa.Modlitba za Serafima zo Sarova za pomoc s vierou v srdce funguje zázraky.Svokra sa rýchlo zotavila a znovu získala mobilitu v kolenách.

Svätý pustovník

Kto bol mníchom Serafimom zo Sarova, ktorého uctieva aj katolícka cirkev?Bol pustovníkom, mnoho rokov žil v kláštore a modlil sa za ľudí.Vo veku 10 rokov mal malý Seraphim (vo svete Prokhor) ochorenie s vážnou chorobou.Vo sne sa chlapcovi zjavila blahoslavená Panna Mária a povedala, že bude uzdravený.Nasledujúci deň sa po meste niesla ikona Panny a matka k nemu priniesla chlapca.Malý Prokhor bol úplne uzdravený, aj keď o tom nikto ani nesníval.

V 17 rokoch sa mladý Prokhor rozhodol prijať mníšske mučenie.Matka nezasahovala do rozhodnutia jej syna a žehnala mu požehnaním matky.Mladý muž, ktorý žil v kláštore a usilovne plnil poslušnosť, neustále priťahoval hermitizmus.Požiadal požehnanie opata vo svojom voľnom čase od poslušnosti do dôchodku do lesa.Tam si postavil chatu a oddával sa požehnaným myšlienkam a modlitbám.

Táto choroba však opäť predbehla novorodenca Prokhora a nepustila 3 roky.Ale opäť vo sne sa stala Pannaa uzdravil verného asketa.Zázračné uzdravenie nebolo zaznamenané a mnísi ponúkali modlitby vďakyvzdania Matke Božej.Neskôr bola na tomto mieste postavená nemocnica a chrám.Trón si postavil sám Prokhor, keď mal zručnosti tesára.Potom opat opevnil nováčika na mníchov a pomenoval ho Seraphim.

Mních Serafín si vybral cestu dezertifikácie pre seba a dostal požehnanie rektora kláštora.Od tej dobySeraphim žil v hustom lese na brehu rieky Sarovka.Počas sviatkov a nedieľ prišiel pustovník do kláštora, aby sa zúčastnil bohoslužieb, vyznal sa a prijal spoločenstvo.

Pri askeze sv.Serafimovi Sarovskému pomáhala samotná Matka Božia, ktorej ikonu sa neustále modlil.Na túto ikonu dal meno „nežnosť“.Mnoho rokov bola držaná v Diveevskom kláštore založenom sv.Seraphim.Po revolúcii bola zázračná ikona uložená v dome jedného umelca na 40 rokov a neskôr ju vrátil kláštoru.

V starobe, Rev.Serafim sa vrátil do kláštora a žil ako odpočinok.Reverend zomrel kľačaním pred svojou milovanou ikonou „nežnosti“.

Modlitby sv.Serafim zo Sarova

Rev.Serafim zo Sarova je uctievaný ako zázračný pracovník a modlitby k nemu sú považované za zázračné.Od svätca možno žiadať akékoľvek svetské záležitosti a problémy, pretože počas svojho života nikomu neodmietol pomoc a dobrú výučbu.Bola to veľká modlitebná kniha, príhovor pre chorých a chorých.

V chrámoch Ruska sa často oslavujúModlitba Ven.Serafim zo Sarova o uzdravení a pre postihnutých.Veriaci sa modlia za svätca, aby mu pomohol v každodenných veciach a v stálosti pred pokušeniami.Sám spravodlivý Serafim odvážne bojoval s diabolskými posadnutosťami, vykonával tisícedňové modlitebné predstavenie zbraní, kľačiacich na veľkom balvane v lese.Veriaci žiadajú, aby posilnili svojho ducha a postavili sa proti diablovi a jeho posadnutosti.

Modlitba Sarafa zo Sarova za každý deň:


Sarafovský serafín - modlitbao zdraví:

Vláda otca Serafima

Rev.Serafim zo Sarova učil Boha o každodenných modlitbách.Povedal, že pre pravoslávnych sú potrebné modlitby, rovnako ako vzduch na dýchanie.

1. Ráno po prebudení sa musíte zatieniť znakom kríža a prečítať si modlitby „Náš otec“, „Panna Mária“ a „Verím“.Modlitby sa čítajú trikrát Nebeskému Otcovi a Matke Božej a Krédo sa číta iba raz.

2. Počas svetských udalostí je potrebné si prečítať:

A ak sú tu ľudia, potom si zopakujte: „Panemať zľutovanie. “Malo by sa to robiť až do obeda.A pri obede opakujte ranné modlitby.

3. Po obede až do večera si musíte opakovať:

4.Pred spaním musí pravoslávna cirkev opakovať tri ranné modlitby a ísť do postele a zatieniť sa krížom.

Ak veriaci dôsledne plní toto malé pravidlo každý deň, bude schopný dosiahnuť veľké výšky v duchovnom živote.Pravidlo ho zachráni pred pokušením avášne, naučia pokornú múdrosť a dobrú dispozíciu.

K pravidlu modlitby by sa malo pridať denné čítanie evanjelia, pretože je k dispozícii voľný čas.Počas čítania svätých textov veriaceho zostáva Božia milosť, ktorá chráni pred hriešnymi myšlienkami a pokušeniami.Každý, kto volá na meno Pána, bude spasený.

Kresťan sa musí naučiť pokornej múdrosti a nesmie sa odrádzať od začiatku zložitých období.Posielajú sa skúšky, aby posilnili ducha, a pravidlo modlitby pomôže prekonať všetky protivenstvá na ceste viery.