Modlitba za Sergiusa z Radonezha za absolvovanie skúšky

Lehota na absolvovanie skúšok je pre organizmus vždy stresujúca, najmä ak je pre študenta obtiažne alebo ťažké dať predmet, pre ktorý je plánovaný vedomostný test.V týchto prípadoch pravoslávna cirkev odporúča používať modlitby.Najčastejšie sa študenti obracajú k sv. Sergiovi z Radoneza modlitbou a žiadajú ho, aby zložil skúšku a dal dobrú známku, pretože tento svätý sa považuje za patróna študentov.

TextModlitby k Sergiovi z Radonezha za úspešné absolvovanie skúšky

Text modlitby, ktorý úspešne absolvuje skúšku, pomáha pri úspešnom zložení skúšky, znie takto:

]

Ako správne požiadať Sergia z Radonezha o úspešné zloženie skúšky?

Používanie modlitieb na zloženie skúšky je pomerne jednoduché.Študenti alebo samotní školáci aj ich rodičia môžu prečítať modlitbu Sergiu z Radoneza.

Na úspešné zloženie skúšky „vynikajúci“ je potrebné navštíviť kostol alebo chrám pred dôležitým dňom.Ak požiadate otca o požehnanie.Určite si kúpte sviečku v kostole a umiestnite ju na ikonu sv. Sergeje z Radonezha.Požiadajte svätca, aby vám pomohol pri výučbe.Je vhodné prečítať si modlitebnú sériu Radonezhovi z modlitebnej knihy,aby sme sa nedopustili stresu, správne vyslovovali slová, nebránili a nestratili svoj význam.

Bude užitočné, ak si kúpite prsnú ikonu s vyobrazením sv. Sergeje z Radoneza a nosíte ju, vezmite so sebou na skúšku.V deň skúšky, predtým ako sa ocitnete v kancelárii skúšajúcich, si prečítajte modlitbu „Náš otec“ pre seba - pomôže vám to upokojiť sa, naladiť správnym spôsobom.Keď dostanete lístok, obráťte sa na Všemohúceho slovami:

„Pane, žehnaj!Pane, pomôž! “

Nespoliehajte sa iba na jednu modlitbu.Nebudete mať možnosť získať dobrú známku, ak vôbec nie ste na skúšku vedomostí a nebudete čítať učebnice a synopsy.Svätí pomáhajú iba tým, ktorí usilovne a usilovne pracujú na dosiahnutí svojho cieľa.Loafre, ako aj tí, ktorí sa rozhodli získať vysoké skóre podvodom, Sergius z Radonezh nepomôžu.

Všemohúci a svätí budú počuť modlitbu za úspešnú skúšku iba vtedy, ak budú úprimní a budú sa vyslovovať od srdca.Nezabudnite poďakovať vyšším právomociam za poskytnutú pomoc a potom získate ich podporu na dlhú dobu.

Nezabudnite, že zloženie skúšky „vynikajúce“ v škole alebo na univerzite nebude fungovať, ak sa naučíte iba modlitbu.Cesta k dobrej známke spočíva v poznaní a vytrvalosti!A modlitba vám pomôže vyrovnať sa s emočnými zážitkami a prípadne prinesie šťastie.

Z biografie Sergeje z Radonezha

Budúcnosť sa zrodila3. mája 1314 v dedine Varnitsa, v rodine šľachtických bojarov - Cyrila a Márie.Rodičia spravodlivosti a zbožnosti nazývali svojho novonarodeného syna Bartolomeja.

Ešte pred jeho narodením, keď bolo dieťa v lone svojej matky, jeho rodičia vedeli, že najmladší, tretí syn bude výnimočný a svoj život bude venovať službe Bohu.Dôkazom toho boli početné znaky, ktoré Pán poslal Márii, keď bola tehotná.Jedným z týchto prípadov - možno najslávnejších - je trikrát výkričník dieťaťa v lone matky.Stalo sa to pri čítaní evanjelia a tento zvuk počula nielen samotná Mária , ale aj ľudia, ktorí boli v tom okamihu vedľa nej.Keď sa dieťa narodilo, jeho rodičia si všimli prekvapujúce vlastnosti: malý Bartholomew nepil mlieko počas pôstu, odmietol prsia svojej matky, keď Maria jedla mäso.

Mary a Cyril sa snažili vychovávať svoje deti.Vyrastal Bartholomew na základnej škole.Od detstva vyrastal chlapec citovo, láskavo a nábožensky, ale problém je v tom, že pri štúdiách nepracoval.Kvôli problémom s duševným vývinom bol pre neho tento list veľmi ťažký, a tak v škole išiel so stigmou dvoch mužov, kvôli čomu sa stal vyvrhelcom a bol nútený znášať neustále výsmechy a výčitky.

Z toho všetkého unavený sa Bartholomew s úchvatnou modlitbou obrátil na Boha a požiadal o jeho schopnosť porozumieť Svätému písmu a učiť sa lepšie ako jeho kolegovia.Počúvanie chlapcovej modlitbyPán mu poslal jedného zo svojich anjelov pod rúškom mnícha.Bartolomej sa stretol s týmto mníchovým anjelom a kľačal pred ním a požiadal o pomoc.Po tomto stretnutí sa stal skutočný zázrak - budúci svätý sa okamžite naučil čítať a porozumieť obsahu každej prečítanej knihy.

Keď Mária a Cyril zomrel, Bartholomew s jedným zo svojich starších bratov - Štefanom - odišiel žiť do lesa.Postavili tam celu a neskôr postavili kostol, ktorý vysvätili v blízkej budúcnosti.O niekoľko rokov neskôr sa Bartholomew stal mníchom a začal sa nazývať Sergius.

Život svätého bol skrátený v roku 1392, 25. septembra - podľa starého štýlu, 8. októbra - podľa nového.

Zázraky Sergiusa z Radonezha

Zázračnými zázrakmi sa Sergius z Radonezhu stal slávnym už za svojho života.Uzdravoval chorých, zdvihol mŕtvych.

​​

Sergej z Radonezha nielen pomáha študentom - je tiež považovaný za patróna vojakov a ochrancu ruskej pôdy.Svätý dostal „štatút“ v dôsledku jednej z udalostí, ktoré sa odohrali v XIV. Storočí - známej bitke pri Kulikove v roku 1380.Ako hovorí jedna z povestí, ruskí vojaci v nej dlhujú svoje víťazstvo Sergiovi z Radonezha. Dmitrij Donskoy pred začiatkom bitky prišiel k svätcovi a požiadal o jeho požehnanie.Sergius mu sľúbil víťazstvo v bitke a po celú dobu, keď chodila, bol na kolenách a modlil sa k Pánovi, aby pomohol oslobodiť ruskú zem od Tatárov v dôsledku toho, čo sa stalo.

Deň spomienky na SergiusaRadonezhsky je 18. júla (5. júla - podľa starého štýlu).Tento dátum nie je náhodný.V roku 1408 vyhodili Tatári kláštor, v ktorom svätý žil a modlil sa k Bohu.Nepriatelia vzali všetko, čo s ním súviselo, vrátane cenných ikon.Neskôr, v roku 1422, bola na tomto mieste postavená katedrála - tu pracovali mnísi.A potom sa stal ďalší zázrak: Sergius z Radonezov sa zjavil jednému z mníchov vo videní a požiadal ho, aby uvoľnil svoje telo z vody a zeme.Nikto nebol schopný správne interpretovať túto víziu.Avšak, čoskoro, keď ľudia začali vykopávať priekopy pod budúcou nadáciou, našla sa rakva s nezvratnými relikviami svätca.Táto udalosť sa stala len 18. júla (v novom štýle).