Modlitba za Spyridona z Trimyphus za peniaze a prosperitu

Aká ikona sa modliť, ak existujú problémy s peniazmi?Moja priateľka sa zbavila dlhov a nedostatku peňazí už dávno, keď sa začala modliť za Spyridona Trimyphuntesa.Pravoslávna cirkev uctieva tohto svätca ako zázračného pracovníka a modlitba za Spiridona robí skutočné zázraky.

Pomohol mi nájsť si dobrú prácu so slušnými príjmami, a to doslova do dvoch mesiacov.Tiež som si vybral, na ktorú pracovnú ponuku dať svoj súhlas.V článku vám poviem, aké modlitby musí svätý prečítať a ako sa správne modliť, ako aj o jeho nádherných topánkach.

Život sv.Spiridon

Tento zázračný pracovník sa narodil v rodine obyčajného pastiera na Cypre a stal sa biskupom.Je to práve kvôli pokornej a nepochopenej dispozícií, že Spiridon získal vysoké hodnosti cirkvi.Od detstva viedol chlapec bohabojný spôsob života, ktorý napodobňoval starších kresťanov.Úprimne sa modlil a pracoval.SvätýSpiridon pôsobil na poli aj vo vysokej cirkevnej hodnosti biskupa, pretože mal pokoru a pokornosť.

Vždy potreboval pomoc tým, ktorí to potrebovali, s modlitbou, radou alebo materiálnymi darmi.Nikoho nenechal bez jeho milosrdenstva.Ľudia šli k nemu za uzdravenie, pomoc a pokyny vo viere.Ak svt.Spiridon si požičal peniaze, nikdy netrval na refundácii.Ak by niekto mohol splatiť dlh, potom ho splatí.Ak nemohol peniaze vrátiť, svätý mu nikdy nepripomenul peniaze.

A teraz svätý počuje modlitby za prosperitu a ponáhľa sa, aby pomohol.

V mladosti sv.Spiridon sa oženil s bohabojným dievčaťom, ale po chvílizomrela a zanechala mu ich spoločného syna.Po tejto tragédii dal svätý všetok majetok chudobným a vydal sa na púť.Cestovanie po Zemi, St.Spiridon vykonával mnoho zázrakov: uzdravoval vážne chorých mocou Ducha Svätého, vyháňal démonov, obnovoval pokoj mysle ľudí a dokonca zvyšoval mŕtvych.Bol mu udelený moc nad prírodnými prvkami (spôsobil dážď v období suchého počasia).Ľudia ho nazývali Salamisovým zázračným pracovníkom.

V roku 325 ruky svätého odhalili božský zázrak, keď odhalil herézu Aria a jeho odmietnutie jednoty Trojice.Spiridon stlačil v ruke tehlu, z ktorej vyšiel oheň a voda.Oheň sa navyše vznietil a zo spodnej časti tehly tiekla voda.Clay zázračný pracovník sa chytil za ruku.

Deň uctievania sv. Spyridona z Trimythousu je 25. decembra.

Spiridon zomrel v Trimyfuse, pochovaný v kostole svätých apoštolov.O dvesto rokov neskôr boli jeho nezničiteľné relikvie prevedené do Konštantínopolu a potom v roku 1460 na ostrov Kerkyra.Tam sú dodnes.Každý rok sa na ostrove koná náboženský sprievod s ukážkami relikvií: prenášajú sa na sklenené nosidlá.V dnešnej dobe chodí celé mesto na počesť svätca a na zlepšenie jeho zdravia.Veriaci ležia na zemi, aby sa cez ne mohli prenášať zvyšky.

Svätý Spyridón z Trimyphuntu stojí v panteóne svätých od seba, dokonca aj na jeho hlave je namiesto pokosu zobrazený klobúk z ovčej vlny.

Topánky sv.Spiridon

Tento zázrak nikto nevie vysvetliť, ale každý roksvätí sú pošmyknuté topánky.Veriaci veria, že Svätý Spyridón je natoľko uctievaný, že keď sa zmení jeho telo, každý rok dostanú kúsky svojho oblečenia.Veriaci dokonca berú z jeho rúcha struny, pretože majú tiež zázračné sily: modlitba za peniaze za Trimyphusa Spiridona doslova robí zázraky.

Prečo sú však topánky svätého?Nikto nemôže na túto otázku odpovedať.Ale veriaci majú svoju vlastnú odpoveď: svätý po smrti chodí po zemi, aby pomohol tým, ktorí trpia.

Pozostatky sv. Spyridona majú úžasnú vlastnosť.Nielen to, že sú rozrušené Božou milosťou, majú tiež váhu ako živé telo.Sú plastové a nestratili vlastnosti živého mäsa (ich teplota je 36,6 ° C).Zachováva sa asi 17 storočí moci a táto skutočnosť zostáva nevysvetliteľná.Avšak pre veriacich tento zázrak svedčí o Božej moci a veľkosti.

Existuje ďalšia úžasná a nejasná skutočnosť.Rakovina so zvyškami je uzavretá na dvoch zámkoch, ktoré sa musia otvoriť súčasne z dvoch koncov.To znamená, že iba dvaja ľudia môžu otvoriť sarkofág otáčaním dvoch kľúčov súčasne.Ale niekedy sa rakovina nechce otvoriť.Veriaci sú presvedčení, že k tomu dôjde, keď svätý chýba a chýba ľuďom, aby pomohli ľuďom.

V Rusku sa nachádza jedna topánka svätca, ktorá sa nachádza v kláštore Danilov .Topánka je vyrobená zo zamatu a je vyšívaná zlatom.Táto topánka dala kláštoru grécku metropolu.

Veriaci tvrdia, že dokonca aj suvenírová obuv sv.Spyridon.Jeden kňaz priniesol suvenírové topánky z ostrova Kerkyra a postavil ich na ikonu svätca.Presne o rok neskôr boli vymazaní.V tom čase prišiel rad na prijatie kňazovho bytu.

Modlitba za Spiridona

Ktorý svätý by sa mal modliť za prácu, zisk a prosperitu?Samozrejme, svt.Spiridon.A po jeho predpoklade St. Spyridon naďalej pomáha ľuďom pri riešení rôznych problémov.Obracajú sa na neho v rôznych veciach a tiež v domácnosti.Napríklad veľa pomáha pri riešení menových problémov a pri hľadaní zamestnania.Preto veriaci prichádzajú k riešeniu týchto problémov osobitne pre Spiridona.

Existujú dôkazy o tom, že keď sa ľudia modlili za svätého, našli peniaze za peniaze.Bola presne požadovaná suma.Vďaka príhovoru svätca pred Bohom si ľudia kupujú byty, splácajú dlhy a získavajú dobre platené pracovisko.

Modlitba za Trýmyfovho Spyridona za peniaze a prosperitu - text:

Táto modlitba sa dá povedať kdekoľvek - vo vašej izbe av chráme.Najlepšie je modliť sa pred obrazom svätca a zapálenou sviečkou.Nezáleží ani na čase prosenia Spiridonu.Hovoria modlitbou, kým sa nevyrieši finančný problém.

Modlitba za šťastie a prosperitu:

Modlitba za Spyridona z Trimythousu za prácu, peniaze aPohoda:


Sv. Spyridon je jedinečný.Nicholas Wonderworker, súčasník sv. Mikuláša, má rovnako jasný darčekpracovné zázraky.Nezabudnite, že vaše modlitby musia byť úprimné a musia vychádzať zo samotného srdca.Nemôžete sa pýtať svätého na potrestanie nepriateľov alebo pomstu, všetky žiadosti by mali byť zaslané k dobru.Po prijatí žiadosti nezabudnite poďakovať svätému.Spiridón o pomoc.