Modlitba za Spyridona z Trimyphus za zdravie a prácu

Keď moja teta ochorla, pracovná kolega mi odporučila, aby som sa modlil za svätého Spyridona z Trimythousu.Modlitba za zdravie Spiridona Trimyphuntesa položila manžela na nohy, keď utrpel vážne ochorenie.Lekári niekedy nedokážu pacientovi pomôcť so všetkou ich túžbou, a práve vtedy sa človek obracia na nebeských patrónov.V článku vám poviem o zázračnom pracovníkovi Spiridonovi, o jeho veľkých skutkoch ao tom, ako sa modliť za zdravie a prácu.

Život svätého

Spiridón z Trimyphusu bol vysvätený za svojho svätého a bohabojného života.Býval obyčajným vlastníkom pôdy, ale za svoju skromnú múdrosť a lojalitu k Pánovi mu bola udelená vysoká hodnosť cirkvi.To však nemalo vplyv na jeho skromnú povahu: Spiridon sa naďalej venoval poľnohospodárstvu a kombinoval pozemskú a duchovnú prácu.Svätý zomrel modlitbou na perách, jeho duša sa ľahko rozlúčila so smrteľným telom.

Svätý Spyridón vykonal za svoj život veľa zázrakov, ale neunavoval poďakovanie Bohu za dar, ktorý dostal.Raz k nemu prišla matka s mŕtvym dieťaťom v náručí.Svätý sa modlil za dieťa a doslova ožil pred očami každého.Keď matka videla taký zázrak, stratila zmysly.Potom ju musel svätý priviesť k životu.

Relikvie svätca sa každý rok menia na nové šaty a staré sú roztrhané na kúsky.Ročne svätémuobliekali si nové papuče, ale po roku sa ukázali dobre opotrebované.

Kresťania sa domnievajú, že sv. Spyridon neúnavne chodí a pomáha ľuďom vo všetkých ťažkostiach a slabostiach.

Kde sa môžem ukloniť ostatkom sv. Spyridona?Môžete ísť na púť do Grécka na ostrove Kerkyra.V Rusku je časť pamiatok a papuča svätca v kláštore Danilov.Tiež uctievaný St.Spiridon a Novgorod.

Čo pomáha

V ťažkých časoch skúšky človek intuitívne obráti pohľad na oblohu, pretože jeje tu jeho spasenie.Aj ateisti to vedia, takže majú ikony „len pre prípad“ svätých a zázračných pracovníkov.To sa už dnes stalo skutočnosťou.Človek môže poprieť Boha až do konca, ale jeho ikony sú skryté v skrini.

Spomedzi ortodoxných svätých mnohí pomáhajú v otázkach zdravia, ale v tejto oblasti sa St. Spyridon považuje za zvlášť účinný.Počas svojho života pracoval zázraky pomocou Ducha Svätého a po smrti pomohol postihnutým nájsť zdravie a pohodu.

Dňom spomienky na svätého je 25. december.

Svätý Spyridon od detstva viedol bohabojný život, každú minútu sa venoval myšlienkam o Bohu a modlitbám.Za to mu boli udelené niektoré Božie dary:

 • silou vyhnať démonov;
 • slobodne liečiť chorých;
 • Vzkriesenie mŕtvych.

Informácie o zázračnom dare svätého sa rýchlo rozšírili po mestách, prišli k nemu o pomoc a radu.Dokonca aj vysokoBiskupská dôstojnosť Spiridon pokračoval vo vedení zvyčajného života, staral sa o seba a neodmietol prístup k postihnutým.Bol to príklad pokory a svätosti, ktorú napodobňovali jeho súčasníci.

Spiridon nebol určený iba na liečenie telesných ťažkostí, ale aj na vyučovanie viery.Svätý učil, že zdravá myseľ je nevyhnutná pre úplné zdravie, pretože mnoho chorôb je výsledkom duchovnej nevoľnosti.

Modlitba za zdravie

Sv. Spyridón bol známy zázrakmi, rovnako ako Mikuláš .Počas svojho života pomáhal zbaviť sa nečistých duchov, posilnil vo viere, utišil utrpenie a pomohol tým, ktorí to potrebovali.A dnes sa veriaci obracajú na Spyridona:

 • pred operáciou;
 • na liečenie chorôb;
 • ​​
 • na posilnenie viery;
 • pri riešení domácich otázok.

Modlitby svätého diváka zázrakov možno prečítať v kostole aj doma pred ikonou.Mali by sme si však pamätať na Kristove zmluvy a nemali by sme sa hnevať alebo zlosti voči svojim blížnym.Pán vidí naše srdcia, preto musia byť očistené od hriešnych myšlienok.Potom si môžete prečítať modlitbu za zdravie.

Existujú tiež spory o zdraví Spiridon Trimifuntskogo.Kliešte na nechty sa líšia od modlitieb a domácich modlitieb tým, že kňazi alebo mnísi budú počas 40 dní recitovať svoje modlitby za veriacich.Počas straka sa čiastočky prospóry odstránia a ponoria do pohára s Kristovou krvou (zasvätené víno).Potom kňaz prečíta modlitbu za milosrdenstvo hriechov veriacichSvätý Chalice je vydaný na spoločenstvo veriacim.

Upozornenie!Zvonky a modlitby môžu byť nariadené iba pre pokrstených veriacich.

Odstránenie častíc z profory má symbolický význam: zázračne sa premenia na Kristovo telo.Preto sú hriechy osoby, ktorá sa zúčastňuje obradu, úplne umyté Kristovou svätou krvou.Preto iba krstení ľudia, ktorí úprimne prijali Krista za svojho Spasiteľa a stali sa členmi cirkvi, môžu v obrady prijať.

Ako sú usporiadané hroty?Musíte ísť do obchodu s cirkvami a opýtať sa, aké modlitby sa konajú v tomto kostole.Ak Spiridon drží straka, musíte napísať poznámku a uviesť - o zdraví.Toto je potrebné objasniť, pretože hady čítali o odpočinku.V poznámke môžete uviesť každého, kto potrebuje modlitbovú výzvu.Mená musíte napísať v prípade genitálií, takže pre kňazov je vhodnejšie prečítať ich počas modlitby.

Modlitba za prácu

Svätý Spyridon je uctievaný veľkým zázračným pracovníkom, obracajú sa na neho s prosbou o pomoc v širokej škále potrieb:

 • domácnosť;
 • súdnictvo;
 • finančné;
 • majetok;
 • trestný čin.

Veriaci tvrdia, že svätý pomáha aj v takých menších veciach, ako je nájdenie chýbajúcej veci.Ak ste zabudli váš pas alebo peňaženku doma, môžete požiadať svätého o pomoc.Okolnosti budú vo váš prospech a problém sa vyrieši najzázračnejším spôsobom.

Krátka modlitba za Spyridona:

Modlitba k Tryrífovi za prácu, za prosperitu má veľkú moc.Svätý počas svojho života neodmietol tých, ktorí potrebujú pomoc a dobrú radu, a po jeho smrti neúnavne plní potreby veriacich.

Modlitba za Spiridona za prácu:

Po úspešnom vyriešení otázok nezabudnite si prečítať poďakovanie za modlitbu za Spyridona Trimifuntského alebo si v kostole (kláštor) objednať modlitbu vďakyvzdania.,Ak nadviažete trvalý vzťah so zázračným pracovníkom, bude to váš stály pomocník a pomocník.Nie je problém, ktorý by Saint Spyridon nedokázal vyriešiť.Nezabúdajte však, že žiadať o potrestanie nepriateľov a prial si ľuďom ťažkosti je neprijateľné.Predovšetkým je potrebné splniť Kristovo prikázanie: „Milujte sa navzájom.“