Modlitba za stratenú vec

Môj príbeh je nasledujúci: Stratil som pas dva dni pred odchodom na more.Prezeral som sa celým domom, pozrel som sa cez každú zložku, každú poličku.Škoda nad slzami, že dovolenka bude taká istá.Keď som sa konečne zúfalý, rozhodol som sa prečítať modlitbu Johnovi bojovníkovi (počul som, že tento svätý pomáha nájsť straty).Po modlitbe sa môj stav zlepšil, upokojil som sa a dokonca som vnútorne súhlasil so situáciou.Všetko, čo sa stane, potrebuje Boha!A zázračne našiel pas!

Vo večerných hodinách, keď sa chystala ísť do postele, náhle si spomenula, že prišla k susedovi, aby naskenovala dokumenty.Už bolo neskoro, ale nemohol som to zniesť, zaklopal som na ďalšie dvere.Výsledkom bolo, že moje pocity sa ukázali byť pravdivé!Pre radosť som takmer pobozkal suseda: môj pas skutočne ležal pod krytom skenera!Nepoužívali zariadenie, takže si nevšimli, že tam je niečo zbytočné.

Taký zázrak pre mňa vykonal svätý Ján Bojovník.Poďakoval som svätému na dlhú dobu a počas prázdnin som našiel pravoslávnu cirkev a dal som pred obraz Johna bojovníka sviečku.Úprimnou modlitbou sa veriacemu poskytne skutočná pomoc v akejkoľvek veci, vrátane straty vecí.

Zázračná modlitba

Modlitba za stratenú vec pomáha, takže sa nemusíte báť požiadať o pomoc vyššie sily, ak ste pre seba stratili niečo cenné.Opýtajte sa Boha, ktorý modlitbou svätca (najčastejšie Jána Bojovníka alebo Spyridona z Trimyphuntusu) otvorí oči a nasmeruje vás na miesto, kde bude hľadanie úspešné.

Ak sa vám zdá, že žiadate malé veci, nebojte sa.Požiadajte Boha o odpustenie, aby ste ho odvrátili kvôli strate, ale vysvetlite, že nezvestná osoba je vám veľmi drahá (povedzte nám prečo a tiež opíšte, ako sa cítite, keď stratíte túto položku).

Potom si môžete prečítať kanonickú modlitbu venovanú Jánovi bojovníkovi alebo sv. Spyridónovi.Tiež sa verí, že hľadanie straty bude úspešné, ak sa modlíte k veľkému Nicholasovi Wonderworkerovi.Tento svätý môže pomôcť takmer v každej oblasti podnikania, vrátane vyhľadávaní.

Moji priatelia našli chýbajúce kľúče od auta, prstene, šperky, telefóny, knihy.V kaviarni sa zabudli dokonca stratiť balíky, ako aj kreditné karty a peňaženky.Niektorí ľudia zároveň stratili cenné veci na rušných miestach - v obchodoch, na pláži, v parku.

Zdá sa, že neexistuje žiadna šanca, že stratená vec bude nájdená.Ale všetko dopadlo dobre!Objavili sa dobrí ľudia, ktorí stratu našli a bez akejkoľvek náhrady ju vrátili majiteľovi.Iní ľudia našli svoju stratu na tých miestach, kde mnohokrát hľadali.

Mnohí hovoria, že v byte sa stratená vec javí akoby odnikiaľ.Iní, ako ja, mali po modlitbe náhle nové nápady, kde mohli hľadať viac.A tieto myšlienky sa ukázali ako pravdivé!

Spravidla sa však úprimná modlitba odmeňuje: vaša túžba sa splní rýchlo a presne.Preto sa nezabudnite modliť a budete počutí, pretože skutočný veriaci neexistujú žiadne prekážky.

Mali by sa čítať sprisahania?

Ľudia veria, že strata veci- Jedná sa o triky domu, lesného škriatka alebo iných démonov.Baví sa, dráždia nás, kradnú rôzne predmety.V tejto súvislosti existuje všeobecná viera, že ak má byť strata vrátená, musí sa obrátiť na nečistú silu, ktorá ukradla jeden alebo iný predmet.

Možno by mohlo dôjsť po takýchto sprisahaniach k strate.Ale veriaci by si mal myslieť: kto ju pomohol nájsť?Zrejme ju práve ukradli práve tí démoni, ktorým v sprisahaní znie výzva.Má zmysel sa s nimi skontaktovať a požiadať o niečo?

Pravoslávna osoba nebude komunikovať so silami temnoty.Je to nebezpečné aj neprimerané a je to proti kresťanskej viere.Aj keď vám každý odporúča prečítať si „zázračné“ sprisahanie, nikoho nepočúvajte.Je lepšie sa modliť, a potom nie démoni, a Boh sám vám pomôže nájsť stratu.Aj keď texty sprisahania vyzerajú úplne neškodne, je lepšie neriskovať a nekomunikovať s démonickými silami.

Odvolanie proti Jánovi bojovníkovi: modlitba za nájdenie stratenej veci

Ako už bolo uvedené, jedným z najlepších pomocníkov pri strate je Ján Bojovník.Veľký svätý žil v staroveku, v dobe prenasledovania kresťanov.John ako profesionálny žoldnier bol poslaný zabiť kresťanov.Samotný bojovník však prijal kresťanskú vieru a stal sa ochrancom všetkých utláčaných.Záštitu poskytoval tým, ktorým bolo ukradnuté niečo zmysluplné, bojoval proti zlodejom.

Preto sa dnes obrátime na Johna bojovníka o pomoc v prípade straty a svätý ponáhľa, aby nám povedal, kde je lepšie hľadať.

Najdôležitejšia vec v roku 2006čas modlitby je viera.Len verte, že vám pomôžu, že vás počujú a veria vám, a budú počuť slová vašej modlitby.

Ak si želáte, môžete sa obrátiť priamo na Boha alebo na Nicholasa Wonderworkera, ale s podrobným vysvetlením toho, čo presne sa pýtate (čo chýbalo a prečo je pre vás táto vec taká drahá).Existuje tiež myšlienka, že stratená vec sa určite nájde, ak budete mnohokrát prečítať modlitbu „Verím“ a 50 psalms (kajúcnik).

Pomaly pomaly čítajte text modlitby alebo žalmu.Nalaďte sa na rozhovor s Bohom (alebo jeho svätým).Pomysli na skutočnosť, že pre Boha nie je nič nemožné a že s úprimnou prosbou veriacich príde na pomoc a vaše hľadanie bude korunované úspechom.