Modlitba za to, že syn nie je poslaný do väzenia: apelujte na Nicholasa Wonderworkera

Často sa ma pýtajú, ako pomôcť väzňovi pri úteku z väzenia.Odporúčam použiť modlitbu, ktorá pomôže zmierniť trest alebo vyhnúť sa falošným trestom.Dnes vám poviem, ako to správne ponúknuť.

Modlitba za väzňov

Beda matky, nad ktorej synom sa tká stavje ťažké pochopiť hrozbu väzenia.Iba ten, kto to zažil, si môže uvedomiť, aký veľký smútok je.Matka je osoba, ktorá bude vždy podporovať svoje dieťa a odpustí mu každý hriech.Preto nie je prekvapujúce, že sa matky modlia za väzňov a za tých, ktorí čakajú na odsúdenie v cele.Pretože sa chcú modliť za odpustenie Pánovi za svoje deti a sú ochotní urobiť veľa pre to, aby nebesia odpovedali na modlitbu.

Existuje veľa modlitieb, ktoré cirkev odporúča použiť, ak niekto blízko bol vo väzení.Existujú tie, ktoré sa bežne čítajú v dňoch, keď človek jednoducho očakáva trest.Všetci majú obrovskú moc a sú dobre známi, pretože ich texty nikdy neboli skryté pred ľuďmi.Práve naopak, cirkev neustále pripomínala potrebu pomáhať vo väzbe.Z tohto dôvodu nie je zakázaná modlitba za väzňov.

Väzenie a hriešnici: Prečo sa kňazi modlia za odsúdených?

Každý kresťan vie, že bude musieť zaplatiť za dokonalý hriech.A zatiaľ čo nikto nevie, zúčtovanie príde počas života alebo po smrti.Nie je však taký pravoslávny, kto sa necíti úcty nad Božím súdom.Keďže je dobre známe, že tento súd bude úplne nestranný.

Biblia hovorí, že po smrti sa všetky duše budú musieť objaviť pred Všemohúcim, aby rozhodol, kam budú poslané.Ako viete, pravoslávni kresťania veria v existenciu pekelného a raja.Do duše chodia iba duše tých ľudí, ktorí spáchali hriech počas svojho života a ktorí sa ani neobťažovali činiť pokánie.Avšak stojí za zváženie, že ani pokánie nemôže vždy zachrániť dušu pred odplatou.Pretože to všetko závisí od závažnosti priestupku a od toho, aký úprimný bol pokánie.Navyše, ak človek neurobil absolútne nič, aby prosil o odpustenie z neba, potom je pravdepodobné, že bude aj naďalej považovaný za hriešnika.

Duše ľudí, ktorí viedli spravodlivý životný štýl, idú do neba.Prísne dodržiavali všetky prikázania, úprimne sa modlili a každý deň činili pokánie.Takíto spravodliví ľudia majú príležitosť ísť do lepšieho sveta a stráviť večnosť na mieste, ktoré poskytuje pokoj mysle.Preto je ľahké uhádnuť, že v raji sa všetci kresťania snažia dostať.Koniec koncov, pochopili, že bude veľmi ťažké vydržať pekelné mučenie.Okrem toho,duša môže byť umiestnená v pekle na veky.

Pozemský súd a väzenie je niečo, čo by malo tiež vyvolávať strach.Pretože život za mrežami nemôže byť pre nikoho ľahký.Koniec koncov, všetci väzni bez výnimky musia doslova prežiť v kolónii.Preto tam nechce ísť ani jeden človek.Môžeme povedať, že väzenie je pozemský analóg pekla.

Kňaz samozrejme nesúhlasí s tým, že ľudia prevzali právomoci sudcov.Koniec koncov, je tu jeden sudca a toto je Všemohúci.Iba on môže súdiť ľudí a vynášať rozsudky.Teraz je však ťažké predstaviť si civilizovanú krajinu, v ktorej by neboli väzenia.Koniec koncov, vždy existujú zločinci.Preto je potrebné zabezpečiť, aby existoval odstrašujúci mechanizmus, ktorý pomôže kontrolovať činnosť zločincov.

Vplyv väzenia na ľudí

Aj keď je cirkev proti podobným, väčšina pravoslávnych kresťanov stále podporuje súčasný systém.Niektorí dokonca veria, že človek musí zaplatiť za hriech spáchaný počas jeho života, po vykonaní funkčného obdobia vymenovaného sudcom.Pretože to pomôže:

  • uvedomiť si vinu - beztrestnosť je spojená s dôsledkami.Ak sa trest za hriešny alebo nezákonný čin nerešpektuje, dotknutá osoba sa prestane považovať za trestného činu.To mu spôsobí ešte viac hriech;
  • atone - utrpenie, ktoré padne na väzňov, im pomáha pri čistenídušu a plne sa odplatí za úplne zločin.Ako viete, bez tohto je odpustenie nemožné;
  • , aby dostali príležitosť na zlepšenie - hoci to môže znieť znateľne, väzenie je však istou školou života.Len málo ľudí, ktorí to prešli, sa bude chcieť vrátiť.Preto to môže pomôcť sprevádzať človeka na skutočnej ceste.

Nemôžeme si len uvedomiť, že to pomáha obetiam trestných činov spáchaných cítiť sa ešte trochu lepšie.Koniec koncov vedia, že vinník bol potrestaný.A pomáha im nájsť pokoj v duši.Keďže však cirkev zastáva iné postavenie, nie je ťažké uhádnuť, že nie sú ponúkané žiadne zákazy modlitieb, aby sa za odsúdených dostalo milosrdenstva.

Z toho vyplývajú početné spory.Nemali by sme však zabúdať, že pravoslávie je veľmi lojálne náboženstvo.Cirkev učí, že človek ako stvorenie Pána sa nemôže pokúšať o úlohu sudcu a hovoriť o tom, kto si zaslúži aký trest.Duchovní mentori okrem toho učí stádu schopnosť odpustiť.Verí sa, že nikto nemá právo stať sa popravcom pre inú osobu.

Z tohto dôvodu kňazi nielenže nezakazujú príbuzných odsúdeného, ​​aby sa za neho modlili, ale sami sa často zúčastňujú na modlitbách.Tí, ktorí navštevujú cirkev, často vedia, že v múroch domu Pána kňazi čítajú modlitby, v ktorých žiadajú Stvoriteľa, aby udelil milosrdenstvo tým, ktorí narazili.naPodľa kňazov by nikto nemal zostať bez duchovnej podpory.Keďže v tomto prípade osoba naďalej trpí iba duševne.Keď jeho trápenie dosiahne svoj vrchol, znova spácha vyrážky a zruší jeho život.

Pomáha modlitba?

To je presne otázka, na ktorú sa pýtajú ľudia, ktorí chcú čítať modlitbu za väzňov.Koniec koncov, nedobrovoľne uvažujú o tom, že Pán nepomáha hriešnikom.A tak je ich pochybnosť pochopiteľná.Duchovní mentori nám však neúnavne pripomínajú, že modlitba nikomu nikdy neublížila.Ak príbuzný väzňa cíti potrebu rozhovoru s Všemohúcim, nikto mu nemôže zakázať čítanie modlitby.Pretože v tomto prípade bude prínos čítania modlitby celkom zrejmý:

  • modlitba upokojí svoju dušu - tým, že sa človek rozpráva s Pánom, dostane príležitosť zbaviť sa akéhokoľvek smútku a strachu, ktorý môže jeho dušu mučiť;
  • človek bude môcť získať múdrosť - hovoria, že Všemohúciho sa musí žiadať nielen o milosrdenstvo, ale aj o pochopenie.Často sa stáva, že kresťan nemôže nájsť riešenie problému, ktorý leží doslova na povrchu.V tomto prípade pomôže práve vhľad poskytnutý Stvoriteľom;
  • Väzeň dostane duchovnú podporu - bez tohto bude pre neho veľmi ťažké prežiť vo väzení.Bez ohľadu na to, ako to heretici popierajú, človek sa cíti, keď sa za neho modlí.Koniec koncov, má okamžite zásoby duchovnej sily.

Je potrebné poznamenať, že pri čítaní modlitieb za väzňov pravoslávnaKresťania nedobrovoľne premýšľajú o tom, ako skoro príde pomoc.Najmä ak jej matka žiada, aby nešla do väzenia.Osoba dúfa, že Pán hovorí v modlitbe a pomôže väzňovi.Musíte sa však okamžite nakonfigurovať tak, aby ste čakali.

Niekedy sa toto očakávanie môže vážne oneskoriť.Preto nikto nemôže s istotou povedať, koľko bude musieť človek trpieť pri sedení za mrežami.Nikto nemal príležitosť poznať Pánove plány a pokúsiť sa to urobiť hriešne!Bohužiaľ sa na to často zabúda.Niektorí ľudia sú dokonca ochotní navštíviť pokladňu, aby zistili svoj vlastný osud.Len nemusíte dúfať, že nejaký šarlatán bude schopný prečítať na dlani človeka, čo chce Všemohúci mlčať.

​​

Osobitne je potrebné spomenúť modlitby, ktoré ponúkli príbuzní nevinne zatknutých.Bohužiaľ, súdny systém nie je dokonalý.Niekedy sa stáva, že za mrežami je osoba, ktorá sa vôbec nespáchala.V tomto prípade sa mu, samozrejme, najbližší príbuzní snažia všetkým možným spôsobom pomôcť a začnú sa veľa modliť.

Toto je úplne pochopiteľné.Koniec koncov, bezhriešny kresťan by nemal byť zavretý v studenej cele.Rozhodnutie začať sa modliť k Pánu za pomoc je, samozrejme, správne.Ale Pánove cesty sú záhadné.Možno by väzenie malo chrániť človeka pred ešte väčšou katastrofou.Preto sa nevzdávajte, ak nebesia toho týždňa zostanú hluché voči požiadavkám.To zďaleka neznamená, že pomoc naozaj nie jeprichádza.Pri modlitbe si musíte pamätať na to.

Záver

  1. Cirkev nezakazuje modlitby za tých, ktorí vykonávajú tresty vo väzení.
  2. Pomerne často v chráme sa kňazi modlia svojim stádom za uväznených.
  3. Modlitby za väzňov sa môžu ponúkať doma aj v kostole.
  4. Môže sa použiť akákoľvek modlitba uvedená v tomto článku.