Modlitba za tých, ktorí nás nenávidia a urazia - očistenie duše od urážok

Chcem sa podeliť o svoje skúsenosti s čítaním modlitieb za tých, ktorí nás nenávidia a urazia.V mojom živote nastala nepríjemná situácia - hádal som sa s šéfom.V tom čase sa mi zdalo, že pravda je na mojej strane - usilovne som vykonával všetky jeho pokyny, ale vždy bol nespokojný.Už som so slzami reagoval na jeho večné vychystávanie a na konci každého pracovného dňa som sa cítil veľmi zle, premýšľal o prepustení.

Ale neprestala - Boh mi dal pokyn, aby som čítal modlitbu „Tí, ktorí nás nenávidia a urazia“.Nečakal som, že nadviažu vzťahy so svojím šéfom, ale moje srdce a duša ma boleli z urážky, a tak som sa rozhodol pre modlitebné dielo.Chcel som len zlepšiť svoj vlastný stav.

Bol som veľmi prekvapený, keď som sa po prvom dni modlitby cítil oveľa ľahšie - akoby z môjho srdca padol ťažký kameň.Bolo pre mňa oveľa jednoduchšie, trestný čin, ktorý skorodil moju dušu, bol preč.Po týždni čítania modlitby sa môj šéf už nezdal taký tyran a tyran, začal som s ním zaobchádzať s humorom.A čoskoro sám pre mňa znížil požiadavky a začal plniť rozumné úlohy, ktoré som mal záujem splniť.

V dôsledku toho som zmenil názor na zmenu zamestnania, zlepšili sa mi vzťahy v tíme.Uvedomil som si, že človeku môžem odpustiť aj v prípade silného nepriateľstva s ním - to je sila modlitby!Teraz všetkým, ktorí trpia nespravodlivosťou zo strany ostatných ľudí (vrátane príbuzných), odporúčam, aby si prečítali text modlitby v ruštine: „Odpustite tým, ktorí nás nenávidia a urazia, Pane Humane ...“.Toto je úžasná modlitbačo zjemňuje naše srdcia a pomáha nám odpúšťať aj nepriateľom.

Ako reagovať na nespravodlivosť?Názor cirkvi

Žijeme v nedokonalom svete.V tom sa odohráva zrada aj zlosť.Ako dospelí musíme byť pripravení ich stretnúť.Zároveň musíme pochopiť, že ľudia nerobia zlé veci z dobrého života - s najväčšou pravdepodobnosťou sa nikdy nestretli s pravou láskou a prijatím, žili v zlých podmienkach, sami boli často ponížení a urážaní.A je pre nás správne ľutovať mnohých našich páchateľov ...

Ale aj keď neuvažujete o tom, čo núti druhých robiť zlé veci, ale analyzujete iba naše správanie, ukázalo sa, že naše negatívne emócie nás ničia.Keď sa hneváme na našich nepriateľov, postavíme sa nad nich.Zdá sa nám, že sme čistejší, duchovnejší, láskavejší ako naši páchatelia.Ale to sú hriešne myšlienky, ktoré je lepšie okamžite opustiť.Preto je také dôležité neskĺznuť do podráždenosti a podráždenia, ale okamžite sa začať modliť k Bohu a prosiť ho, aby vás zachránil pred hriešnymi myšlienkami a negatívnymi emóciami.

Je tiež dôležité modliť sa za tých, ktorí vám ublížili.Na prvý pohľad sa to môže zdať ťažké, ale toto je presne krok, ktorý vám skutočne pomôže zbaviť sa hnevu alebo dokonca nenávisti (ak záležitosť prešla príliš ďaleko).vinobranieslová modlitby nás upokojili, zbavili nás ťažkých myšlienok a negatívnych emócií.Prekvapivo korozívne pocity zmiznú.Hovoríme s Bohom a cítime, že nás počuje a pomáha nám vo všetkom, čo sa nachádza na našich cestách ...

Ak sú negatívne pocity príliš veľké a vaše myšlienky sú zaneprázdnené nápadmi, ako zaplatiť páchateľovi, pomyslite si, čov našom svete Boh platí za hriechy a iba on sa rozhodne, ako odmeniť alebo potrestať túto alebo tú osobu.Iba Boh, nie my.Pamätajte, že Boh sám odpustil svojim páchateľom - tým, ktorí ho zabili na kríži, a to úprimne, naplno, zo srdca.A môžete tiež sledovať jeho príklad, aj keď je to neuveriteľne ťažké.

Čo sa dá robiť v ťažkých situáciách

Niekedy sa v našom živote vyskytnú veľmi ťažké situácie, keď konáme ako obeť.V skutočnosti sa stáva, že na nás spôsobujú veľmi silnú bolesť, zatiaľ čo to robia úplne nezaslúžene.A vidíme, že človek, ktorý nás urazil, je ďaleko od Boha.Čo robiť, ak nás úplne pokryje spravodlivá bolesť a hnev?

  • Uvedomte si, že máte tieto negatívne pocity.Uvedomte si túto situáciu.
  • Potvrdiť, že chcete dokončiť túto ťažkú ​​skúsenosť pre vás kresťanským spôsobom - zbaviť sa negatívnych pocitov.
  • Doslova odchádzať do dôchodku na 10-15 minút a prečítať krátku modlitbu, v ktorej žiada Boha o vyslobodenie z hnevu a nenávisti, ako aj určite požiadajte Boha, aby uvažoval s páchateľom a priviedol ho ku Kristovmu svetlu.
  • Prečítajte si krátku modlitbu poďakovania Bohu za vašu pomoc.

Ak sa necítite lepšie, určite by ste mali ísť do kostola a hovoriť o ňom s kňazom, priznať sa a prijať spoločenstvo.Je tiež vhodné pokračovať v čítaní modlitby za páchateľov (v prípade intenzívneho hnevu sa odporúča prečítať modlitbu do 40 dní).

Čo dáva odpustenie

Odpustenie je úžasná schopnosť, ktorá je v súčasnosti veľmi zriedkavá.Ale človek, ktorý raz v živote odpustil svojmu zločincovi, vie, aká je to radosť.Napätie v duši odchádza, neustále bolestivé myšlienky a skúsenosti miznú.

Ten, kto môže odpustiť a modliť sa za svojich nepriateľov, možno považovať za pravého kresťana a silného človeka.Odpustenie nás robí lepšími, čistejšími, láskavejšími a múdrejšími.Už máme iný prístup k slabým stránkam a nedostatkom iných - vieme, že neexistuje dôvod na nenávisť, ale existuje príležitosť na odpustenie a porozumenie.

Kľúčové zistenia

  • Modliť sa za tých, ktorí nás nenávidia a urazia, je jednou z najmocnejších modlitieb za kresťana.Je veľmi dôležité nenechať nenávisť vo svojom srdci ani v najťažšej situácii, preto by ste si mali prečítať modlitby.
  • Aj keď ste sa urazili, modlite sa za svojich páchateľov, iba tak môžete poraziť negatívne pocity.Nikdy sa nemilovaj svojich nepriateľov.
  • Zakaždým ďakujem Bohu, že ti pomohol vyrovnať sa s rozhorčením a hnevom.