Modlitba za zadržanie starého muža Pansophiusa z Athos - štyridsaťdňový amulet

Život moderného človeka je nepredvídateľný: na každom kroku ho môžu čakať rôzne druhy nebezpečenstva a problémov, nepriatelia a zlé klebety.V tomto prípade sa môže spoľahlivým ochranným štítom stať modlitba za zadržanie starého muža, štyridsiateho silného amuletu Pansofyosa Athos.

Funkcie modlitebného amuletu Pansophiusa Athos

Modlitebné amulety,skupina ktorej zahŕňa modlitbu za zadržanie staršieho Pansophia z Athos, ktorá vznikla v staroveku.Majú obrovskú moc, sú schopní spoľahlivo odolať každému zlu, prejavom negativity.Silný modlitebný amulet absorbuje toky negatívnej energie a na oplátku dáva modliacej sa osobe vieru a nádej v to najlepšie.

Štyridsať opevnený amulet Pansophia z Athos je osobitnou modlitbou.Spája prvky pohanského magického slova a pravoslávnej modlitby.Jeho hlavným účelom je blokovať vplyv negatívnej energie na človeka a tým ho chrániť pred všetkým neľútostným.

Modlitba za zadržanie sa musí používať s mimoriadnou opatrnosťou.Je to spôsobené skutočnosťou, že amulet má schopnosť radikálne zmeniť život osoby, ktorá ho použila.púšťaťaby ste povedali modlitbu, musíte jasne pochopiť, za akým účelom sa bude čítať, s akou konkrétnou žiadosťou sa má použiť.

Osoba, ktorá vyhlasuje modlitbu za zadržanie staršieho Pansophia z Athos, musí byť pokrstená.Použitie štyridsiateho silného amuletu je kontraindikované pre ľudí, ktorí nie sú konvertovaní k pravoslávnej viere.Verí sa, že ľudia, ktorí nie sú pokrstení, nemajú svojho osobného strážneho anjela a táto modlitba zahŕňa odvolanie sa na nebeského ochrancu svojej duše.

Pravidlá čítania štyridsiatich silných amuletov

Modlitba za zadržanie starého muža, Pansophiusa z Athos, môže chrániť aj v tých zdanlivo beznádejných a najťažších situáciách.Hlavnou vecou je dodržiavanie všetkých podmienok pre správnu modlitbu.

Proces čítania štyridsiateho silného amuletu zahŕňa dve etapy:

 1. Príprava na modlitbu.
 2. Modlitba.

Pri prvom čítaní modlitby za zadržanie Pansophia z Athos je potrebné najskôr určiť presný deň, od ktorého sa bude petícia konať, a potom pokračovať v príprave.Príprava by sa mala začať 7 dní pred stanoveným dátumom a mala by zahŕňať:

 • prísny pôst: vylučovať mäso a mliečne výrobky, jesť iba rastlinné potraviny;
 • ukončenie závislosti (pitie, fajčenie);
 • vzdanie sa zábavy;
 • nevyhnutná návšteva chrámu (kostola) - najmenej štyrikrát týždenne.

Podobná príprava sa vykonáva s cieľom zvýšiť silu modlitby za zadržanie.Pozorovanie všetkéhoza vyššie uvedených podmienok človek zvýši svoj vnútorný potenciál, ktorý bude počas čítania zakotvený v modlitbových slovách.Zároveň sa výrazne zvýši sila štyridsiateho silného amuletu.

Ďalšia fáza - čítanie modlitby za zadržanie - zahŕňa niekoľko povinných požiadaviek:

 • obdobie čítania amuletu - 9 po sebe nasledujúcich dní, bez opomenutia a prerušenia;
 • frekvencia dennej výslovnosti: 2-krát denne (ráno a večer) alebo 1-krát (kedykoľvek počas dňa);
 • frekvencia vyslovovania: pri každom čítaní by sa mal modlitebný amulet opakovať deväťkrát za sebou;
 • stav osoby čítajúcej modlitbu za zadržanie človeka je pokojný, mierový a zbavený negatívnych emócií;
 • vyhýbanie sa hádkam, konfliktom, nervovým poruchám;
 • jasná a zmysluplná výslovnosť každého slova modlitby, porozumenie jeho obsahu;
 • zachovanie ich akcií zameraných na tajné čítanie amuletu od osôb v ich okolí.

Osobitná požiadavka sa týka aj pohlavia modlitby: v deň mužov (pondelok, utorok, štvrtok) by muži mali začať s prosbou o modlitbu a ženy (streda, piatok a sobota).Text modlitebného amuletu sa musí čítať z pamäte, preto by sa mal vopred zapamätať.Nedeľa je zakázaný deň: nie je možné ani prečítať štyridsať silný amulet Pansophia z Athos, ani sa to v tento deň učiť srdcom.

Text modlitby za zadržanie staršieho Pansophia z Athos - od všetkého zla za seba a jeho blízkych

Pred ikonou Panovníka Všemohúceho možno povedať modlitebný amulet.Je dovolené sa modliť pred obrazom staršieho Pansophiusa samotného Athos.

Bezprostredne pred samotnou petíciou by ste si mali najskôr prečítať úvodné modlitby: „Náš otec“, „Verím“, „Modlitba za anjela strážneho“.Po otvorení modlitieb by sa modlitba mala obrátiť na svätca, ktorého meno nesie, a až potom si prečíta samotného talizmana.

Existuje aj jeden spôsob recitácie modlitby za zadržiavanie, ktorý praktizujú mnísi a mnísi na ochranu svojich kláštorov.Toto je celý modlitebný obrad uskutočňovaný s použitím určitých atribútov:

 • ikony: „Michael Archanjel“, „Svätá Trojica“, „Svätí“;
 • veľké sviatočné sviečky v množstve 3 ks;
 • jedna sviečka do domu;
 • kadidlo;
 • lyžica na kadidlo;
 • biely obrus na stôl;
 • plytké riady.

Podstata modlitebného obradu:

 1. Zakryte stôl bielym obrusom, umiestnite naň všetky 3 ikony vo forme trojuholníka.Pred každý obrázok umiestnite veľkú sviečku.Vložte do stredu trojuholníka ikon riad s kadidlom a lyžičkou.
 2. Pred obrázkami zapálte sviečky.Zapálte sviečku domu a umiestnite ju do stredu misky pomocou kadidla.
 3. Prečítajte si všetky pravidlá modlitebnej knihy Pansophiusa Athos.

Modlitebný text:

)

Pozri tiež text modlitby za zadržanie a za ochranu pred zlými silami vo videu:

Zákazy a niektoré nuansypoužitie modlitby za zadržanie

Osoba, ktorá na svoju ochranu používa 40-amulet Pansophiusa Athos, by mala mať tiež predstavu o niektorých nuanciách a zákazoch spojených s touto modlitbou.V prvom rade ide o zakázané žiadosti:

 • v modlitbe je nemožné požiadať o kruté tresty za vašich nepriateľov a zlých priaznivcov.Je prísne zakázané modliť sa za ich smrť, pretože je to v rozpore s božskými zákonmi;
 • Pri modlitbe nemôžete pomenovať mená svojich údajných nepriateľov, ľudí podozrivých z akýchkoľvek špinavých činov vo vzťahu k nim.Človek sa môže hlboko mýliť s ľuďmi okolo seba, ich skutočný postoj k modlitbe pozná iba Pán.

V prípravnom týždni musíte ísť do kostola a požiadať Všemohúceho o milosrdenstvo za odpustenie pre vašich chorých.Odporúča sa opakovať túto akciu a týždeň po ukončení celého obradu si prečítať amulet.

Rituál, počas ktorého sa čítajú modlitby za zadržanie staršieho Pansophia z Athos, by sa mal vykonávať pomocou atribútov výlučne cirkevného pôvodu: sviečky a kadidlo by sa mali kupovať na stenách liturgickej inštitúcie, voda (ak sa používa) by mala byť požehnaná, tiež zbieraná.v chráme.