Modlitba za zdravie seba a svojich blízkych

Vždy, keď mám zdravotné problémy, vždy sa obraciam k Bohu.Modlitba za zdravie vás a vašich blízkych okamžite dáva silu, ktorá je taká potrebná v boji proti chorobe.Dnes vám poviem, kto sa musí modliť za zdravie a ktoré modlitby pomôžu najviac.

Sila modlitby

Ľudské zdravie je najdôležitejšia vec.Keď to je, všetci to berú ako samozrejmosť a iba vtedy, keď sa stretnú s ochorením, je zrejmé, aké dôležité sa javí byť zdravé.Je mimoriadne ťažké vydržať situácie, keď je dieťa alebo milovaná osoba chorá.

Modlitba je prvá vec, ktorej človek čelí, keď prekročí prah Cirkvi.Okrem toho samotný modlitebný text nie je iba súborom náhodných slov.Toto je stelesnenie energie, svetla a lásky k Pánovi.Mnoho ľudí sa čuduje, prečo modlitby pomáhajú, ako je to možné?

Všetko je vysvetlené celkom jednoducho - to je sila slova.Rovnaké slovo, vyslovované iba rôznymi spôsobmi, môže povýšiť aj zabiť.Slovo je to, v ktorom je vyjadrená celá paleta emócií, emócií.Ráno vstáva človek a počuje slová, vyslovuje ich a dokončí svoj deň presne rovnakým spôsobom.Slovo ho sprevádza po celý jeho život.Niekedy to dáva radosťnádej, viera a niekedy ničí, mrzačenia a zranenia.Samotní ľudia, bez podozrenia na to, cítia silu slova, ale nie sú na to vždy citliví, čo im umožňuje byť hrubí a bezdotykoví.

Hlboko veriaci ľudia vždy nasledujú svoje slová a uvedomujú si svoju veľkú moc.Čítajú modlitby a nazývajú ich zväzkom s Bohom.

Ako posilniť modlitbu

Ak z nejakého vecného hľadiska považujeme slovo, ide o kombináciu symbolov rôznych foriem.Rôzne formy vytvárajú okolo seba špeciálne energetické polia.Každé slovo okolo nás obsahuje informácie a ak je v ňom dobré, energia tohto slova nebude mať negativitu.

Vieru však možno nazvať zvláštnym druhom energie, ktorá je uzavretá slovami modlitby.Zdá sa, že s ich pomocou sa prenáša cez vesmír.Ak sa modlitby hovoria na miestach na to určených (kostoly, kláštory, pohrebiská), potom sú mnohokrát zosilnené.

Je to z dôvodu prítomnosti osobitnej životodarnej energie, ktorá nie je viditeľná, ale je neviditeľná a cíti sa veľmi dobre.Osoba sa modlí, vysiela do okolitého priestoru špeciálne prúdy svetla.Ak ľudia nedostanú milosť, znamená to, že nevyžarujú svetlo a prečo by sa mal niekto zapájať do niečoho, čo už dávno vyšlo?Aby ste dostali energiu a pomoc, musíte sa sami stať zdrojom svetla.

Modlitby pri horení sviečok občas zvyšujú vibrácie hlasu, a preto biopalivo zeme aktivnejšie vibruje a mení ich na vlny,odchádzať k Bohu.Vďaka opačnému účinku dostáva človek na oplátku energiu, ktorá uzdravuje dušu a telo.

Verí sa, že keď sa človek ponorí do modlitieb, dostane sa do zvláštneho stavu, keď jeho mozog dokáže vnímať iba vlny určitej frekvencie, takže vnímajú iba deti.Modlitby odnášajú človeka, odtrhávajú ho od pozemskej reality, spomaľujú procesy myslenia a vďaka tomu dochádza k duchovnému vnímaniu sveta.

Použitie modlitby je vedecky dokázaná skutočnosť.Ľudia, ktorí pravidelne navštevujú cirkev, majú lepšie zdravie, ich myšlienky sú vždy v poriadku, majú pokoj.

Prečo sa musíte modliť

Potreba modlitby je podrobne opísaná v Biblii.Ortodoxné modlitby a ich čítanie majú nasledujúci význam:

 1. Ježiš Kristus bol vždy v modlitbe.Človek, rovnako ako jeho učeník a nasledovník, by sa mal usilovať urobiť to isté.
 2. Modlitba je spôsob, ako slúžiť Bohu a posilňovať ho vo viere.
 3. Modlitba je najúčinnejším spôsobom komunikácie s Pánom.
 4. Modlitba je spôsob, ako sa pripraviť na všetky dôležité udalosti, skúšky.
 5. Modlitba vám umožňuje prijať Božiu pomoc, keď pomáha človeku vyrovnať sa s machináciami diabla, chorobami.Počas modlitby prichádzajú odpovede na mnohé bolestivé otázky, srdce je plné milosrdenstva a odpustenia.Najjednoduchší spôsob, ako riešiť ťažkosti, je obrátiť sa na modlitbu.
 6. ​​
 7. Modlitba pomáha prekonávať pokušenia.

Nie každá modlitba môžeaby ich Boh počul, iba Najvyšší vie, kto a kedy dať požadovanú odpoveď.

Keď sa potrebujete modliť

Ak hovoríte o tom, ako často a ako dlho sa musíte modliť, existuje iba jedna odpoveď - veriaci by mal viesť život úplne prešpikovaný modlitbou.Keď sa niekto modlí, vo svojom srdci a duši neexistujú žiadne zlé úmysly, nenávisť, nezmyslové úmysly.Keby sa ľudia modlili častejšie, došlo by k menšiemu počtu vražd, krádeží a všetkého ostatného zla.Preto je potrebné vysloviť modlitbu vždy, keď existuje riziko, že niečo zlé urobíte, dokonca aj o niekom poviem zlé slovo.

 1. Je veľmi dôležité ráno hovoriť, keď ste sa práve prebudili zo sna.Stačí tomu venovať len pár minút.V rannej modlitbe sa musíte opýtať Všemohúceho, aby pomohol prežiť tento deň bez hriechu a zlozvyku, aby zachoval a zachránil pred zlom.
 2. Deň vďakyvzdania k Bohu je počas dňa veľmi užitočná, navyše sa môžete poďakovať za všetko - nikdy nebude zbytočné.Môžete sa tiež sťažovať Bohu.
 3. Na konci dňa, večer, po celodenných starostiach a problémoch, musíte analyzovať všetko, čo sa stalo, a určite nájsť, za čo môžete Bohu poďakovať. Určite bolo niečo dobré.Bude tiež užitočné činiť pokánie, ak ste podľa vášho názoru urobili niečo, čo nie je úplne v poriadku.Môžete a mali by ste poďakovať Bohu za seba a svojich blízkych, za deti.

Modlitba je obzvlášť dôležitá, keď potrebujete činiť pokánie.V ortodoxii hovoria, že hriech je rana a pokánie je liek, ktorý ho lieči.Modlitba čistíčlovek zo špiny a špiny a človek, ktorý zhrešil, ako nikdy predtým, potrebuje toto očistenie.Obzvlášť účinné sú slzné modlitby a pokánie.

Jedna vec, ktorú treba mať na pamäti, je, že niet nikoho, koho by Boh nepočul.Modlitbu však naplní iba vtedy, keď ju niekto skutočne potrebuje.

Modlitby za zdravie seba a svojich blízkych

Modlitby za zdravie sa čítajú samy za seba, za svoje deti, za svojich blízkych a len za tých, ktorí ich potrebujútento okamih.Modlitby sa dajú čítať v Božom chráme, na svätých miestach a dokonca aj doma.

Najsilnejšou modlitbou za zdravie je modlitba, ktorú vyslovil človek s čistým srdcom a myšlienkami, ako aj s hlbokou vierou a úprimnosťou.Pred prečítaním modlitby sa musíte uistiť, že ten, za koho bude modlitba, je pokrstený.Môžete sa tiež modliť za nepokrstených, ale účinnosť samotnej modlitby môže byť výrazne ovplyvnená.

Nielenže sa môžete modliť za chorú osobu, ale je veľmi užitočné objednať si modlitebnú službu v kostole za zdravie, ktorú čítajú kňazi v kostole.Modlitba aj modlitba sú náboj energie poslaný chorej osobe.Má veľkú moc, verí v uzdravenie, a čo je najdôležitejšie, pozitívny prístup, ktorý je pre utrpenie taký potrebný.

Často sa pri závažnej chorobe stáva, že stav osoby sa nezhoršuje bez zjavného dôvodu.Dôvodom môže byť strata pokoja, čo znamená, že človek je chorý s dušou.Tu je modlitba veľmi užitočná: prináša mier, stabilizuje duchovnéhonálada, mierumilovné obavy, obavy a pochybnosti.

Na koho sa modliť za zdravie seba a svojich blízkych

V prípade zložitých okolností sa človek obracia k Bohu.Stáva sa však, že kvôli nevedomosti jednoducho nevie, koho by sa mala modliť:

 1. Theotokos.Odvolanie sa v modlitbe k matke Ježiša Krista zmierňuje obavy, rozptyľuje obavy a pochybnosti, vyhladzuje nepríjemné zážitky.Je vhodné, aby sa modlitba k Teotokosom prečítala pred obrázkom alebo ikonou.Existuje mnoho ikon Panny Márie a podľa kňazov majú rôzne vlastnosti.Napríklad ikona „Tsaritsa“ môže pomôcť pri najzávažnejších ochoreniach, ako je rakovina.Ikona Bogolyubského Matky Božej sa už dlho používa na modlitby v čase epidémie cholery a moru.„Zotavenie mŕtvych“ je ikona pre všetkých, ktorí majú problémy s očami.„Radosť všetkým, ktorí smútia“ - lieči sa pľúcnymi chorobami, najmä tuberkulózou.Ikona Kaluga Matky Božej je vhodná pre všetkých nepočujúcich a ťažko počujúcich ľudí.Takáto ikona ako „Liečiteľ“ je uctievaná obzvlášť a považuje sa za zázračnú s rôznymi chorobami.
 2. Nicholas The Miracle Worker.Tento svätec možno právom nazvať najuznávanejšími ortodoxnými.Veriaci veria, že sv. Mikuláš musí počuť všetky modlitby, ktoré hovoria o zdraví alebo o pomoc v akejkoľvek práci.Navyše sa verí, že všetky modlitby vyslovené v kostole so zapálenými sviečkami okamžite nájdu ozvenu od Nikolaja Ugodnika.Je pozoruhodné, žeDokonca aj Buryats a Kalmyks, národy, ktoré vyznávajú budhizmus, uctievajú Nicholasa Zázračného pracovníka.Aby sa modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi priniesla úľavu pri chorobe, musíte si vyčistiť hlavu zlých myšlienok, požiadať o rozhrešenie a modliť sa za rýchle uzdravenie.Ak ide o modlitbu za dieťa, musíte určite zapáliť 3 sviečky (lampu) a umiestniť ju vedľa nej.
 3. Panteleimon the Healer.Tento svätý je považovaný za zázračného pracovníka a silného liečiteľa.Ľudia k nemu prišli v beznádejných prípadoch, prepadli všetkým, ktorí už stratili nádej.Jeho modlitby majú takú veľkú moc, že ​​podľa legendy môžu dokonca oživiť mŕtve deti.Z tohto dôvodu ľudia k nemu vždy chodievali s pomocou pri rôznych chorobách.Ak niekto pociťuje silnú nevoľnosť, a najmä pred nadchádzajúcou operáciou, musíte sa obrátiť tvárou v tvár sv. Panteleimona a prečítať si modlitbu za zdravie a uzdravenie.Za týmto účelom položte vedľa postele ikonu a prečítajte si akatistu - chválu Všemohúcemu.Na uzdravenie dojčiat a adolescentov čítali výzvu „Veľký mučedník ...“.

Záver

 1. Modlitba za zdravie má veľkú moc, ale iba vtedy, keď má človek čisté myšlienky.
 2. Modlitby sú spoločenstvom s Bohom, počas ktorého môžete činiť pokánie a požiadať o milosrdenstvo.
 3. Panna Mária, sv. Mikuláš a liečiteľ Panteleimon sú nádejou a podporou ľudí trpiacich chorobami.