Modlitby k Anjelovi strážnemu za každý deň v týždni

Vo väčšine svetových náboženstiev možno nájsť zmienku o anjeloch.V ťažkej životnej situácii som mal tiež príležitosť cítiť podporu svojho svätého ochrancu.Teraz začínam svoje ráno modlitbou za strážneho anjela, pretože každý deň v týždni je určený určitý anjel.

Každý deň, keď hovorím poďakovanie nebeskej stráži, dostávam Pánovu skutočnú ochranu a požehnanie za dobré skutky.Teraz vás chcem predstaviť modlitbám veľkej moci, nech sa stanú tiež vašou podporou a ochranou.

) Anjeli: aké bytosti to sú

Toto sú bytosti, ktoré sú duchovne drahé veriacemu, ktorí sú vedľa neho, chránia a podporujú pravoslávnych v každom okamihu ich života.Poslovia Pána sú duchovné bytosti bez pohlavia a veku, bez fyzického plášťa.

Čo je súčasťou služobných povinností spravodlivých zamestnancov Všemohúceho:

 • ochrana a pomoc jeho strážcovi;
 • 26. varovanie pred zlými skutkami;
 • presun do veriaceho Božskej vôle.

Pre každú osobu, ktorá prešla krstným obradom, Boh pridelí strážneho anjela.Tento spravodlivý ochranca bude so všetkými vamiživot, neuvidíte ho na vlastné oči, ale budete cítiť podporu nebeského priateľa.

Vykonávatelia Božej vôle, ktorú stvoril pred príchodom ľudstva, nepodliehajú svetským pokušeniam.Vo Svätých písmach je veľa odkazov na obyvateľov duchovného sveta, v ktorých sú éterické bytosti definované ako hlásatelia Božej vôle a jeho pomocníci pri spáse ľudských duší.Modlitby za objavenie správnych myšlienok, ktoré nás vedú v charitatívnych skutkoch, by sa mali poďakovať modlitebným anjelom.

Človek nemá príležitosť vidieť nebeského posla, pretože jeho vzhľad nedokáže náš mozog vnímať, ale iba oslepí a vydesí.Preto sa na plátnách ikon zobrazujú obrazy nesmrteľných duchov ako pekných mladých mužov, ktorých nebeskú podstatu potvrdzujú obrovské krídla za ich chrbtom.Iba spravodliví a silne veriaci ľudia majú možnosť vidieť anjela v jeho skutočnej podobe, ale nikomu nie je zakázané modliť sa k nebeskej stráži.

S akými slovami sa obracajú na anjela strážneho

Ľudia sa často musia vyrovnať iba s lavínou problémov, zažiť hrôzu osamelosti a zápasiť s túžbou a beznádejou.Krstený človek vyzýva strážneho anjela, aby sa vyhnul nebezpečným činom a nepredvídateľným situáciám, aby nestratil zmysel života, je v ťažkých fázach života.Každý kresťan sa môže každý deň odvolať na nebeských ochráncov pomocou týchto modlitebných slov:

Je zaujímavé, že diabol bol pred pádom považovaný za najmocnejšieho nebeského ducha v armáde.anjeli.Lucifer sa však vzdal pýchy a vzbouřil sa proti Stvoriteľovi.Povstalec sa prirovnal k Bohu a obyvatelia nebies, ktorí ho nasledovali, sa stali temnými anjelmi, ktorí ľuďom prinášajú zlo.Aby pravoslávna cirkev získala ochranu pred zlými entitami, každý deň volá slovami univerzálnej modlitby svojho strážneho anjela.

Modlitba za anjela, ktorá je relevantná vo všetkých životných situáciách, je takáto:

Veriaci by si mali dávať pozor na svoje slová, skutky a myšlienky.Činy a myšlienky ľudí sú viditeľné nielen pre Všemohúceho spolu s anjelmi.Zlí duchovia pozorne sledujú ľudí a sú kedykoľvek pripravení presvedčiť ich, aby padli.

Nezúfajte, ak narazíte, Pán vždy zachráni, keď človek úprimne ľutuje svoje zlé skutky.Modlite sa Všemohúcemu, požiadajte strážcu o anjela, je to on, kto bude v ťažkom okamihu podporovať, ukazuje cestu k spaseniu ako dirigent a účastník plánu potvrdzujúceho život veľkého Stvoriteľa.

Aby ste si zaistili úspech nasledujúceho dňa, prečítajte si ráno modlitebné volanie k nebeskému poslovi, ktorého vám Boh určil:

Na konci svojej práce alebo víkendu chráňte nočný spánok.lakonické modlitebné posolstvo osobnému božskému príhovoru:

Keď sa obrátia na anjela strážneho

Vedomie pravého kresťana nikdy neopustí dôveru v pomoc apodpora nášho Pána Ježiša Krista, ktorého nasledovníci sú uznaní za anjelov.Preto veriaci každý deň ďakujú svojmu duchovnému ochrancovi, počúvajú jeho rady, znejú v duši vnútorným hlasom.Hriešnici sú zbavení božskej ochrany až do priznania s úprimným pokáním za hriešne činy.

Keď Boh žiada modlitbu o anjelskú ochranu od Boha:

 • skoro ráno, pred začiatkom nového dňa;
 • neskoro večer pred spaním;
 • 55) vydávanie sa na cestu, či už je blízko alebo ďaleko;
 • príprava na chirurgický zákrok v očakávaní dlhodobej liečby;
 • začatie ťažkého podnikania, ktoré čaká na jeho úspešné dokončenie.

Je povolené požiadať vášho osobného strážcu o pomoc v akýchkoľvek podnikoch - milostné záležitosti, rodinné vzťahy, výrobné záležitosti.Anjel strážny sa modlí za lepšie zdravie, veľa šťastia v dobrých skutkoch.Modlitba sa musí učiť srdcom a môžete ju opakovať nielen nahlas, ale aj pre seba, bez ohľadu na dennú dobu, ale s dôverou v nájdenie pomoci.

Výzvy pre archanjelov podľa dňa v týždni

V hierarchii svätých pravoslávnej viery okupujú anjeli strážni najvyššiu úroveň a sú zaradení do kategórie archanjelov, prostredníctvom ktorej Boh dáva požehnanie veriacim.Podľa Písma je každému svätému pomocníkovi pridelená sféra vplyvu, a preto je lepšie podať osobitnú žiadosť archanjelovi definovanému kánonmi.S akýmikoľvek petíciami a otázkami sa môžete odvolať na svojho anjelského patróna.

V lone pravoslávnej cirkvi na pomoc pravým kresťanom,Po krste Pán identifikoval sedem starších anjelov zodpovedných za každý deň v týždni.

 1. V skorých ranných hodinách v pondelok ráno sa obracajú na archanjela Michaela.Modlitbovými slovami je najuznávanejší posol Boží požiadaný o ochranu pred útokom diabla, machináciou zlých síl a zlých duchov.
 2. V utorkový deň dominuje nebeský strážca Gabriel.Archanjel sa modlí za ochranu pred chorobami, pretože to bol on, kto priniesol správu, že Panna Mária porodí Spasiteľa.V modlitbovej výzve žiadajú o uzdravenie.
 3. Priemerný deň v týždni (streda) na príhovor archanjela Raphaela.Dirigent Božej vôle, veriaci žiadajú uzdravenie nielen fyzických, ale aj duchovných rán.
 4. Vo štvrtok sa modlitebnou službou obracajú na ohnivého ochrancu viery v Pána - Uriel.Bojovník svetla, strážiaci brány raja, modlite sa za osvietenie a hlboké poznanie Božej múdrosti.
 5. Na charitatívne skutky v piatok strážia stráž lorda Selafiela.Modlitba za archanjela v tento deň v týždni pomôže nájsť spravodlivú cestu na stretnutie s Bohom a odolať úderom osudu.
 6. Sobotná modlitba je venovaná archanjelovi Yehudielovi.Učeník Pána pomôže prekonať lenivosť, keď bude horlivosť, anjel požehná oslavu Najvyššieho.
 7. V nedeľu dopoludnia končiaceho týždeň volajú modlitbou za staršieho anjela Barahiela.Sila viery archanjela slúži ľuďom, aby napravili hriechy a činili pokánie.

Stanovisko duchovenstva: úprimnosť neochvejnej viery v Boha a správny spôsob životaposilniť silu božského ochrancu.Je dôležité pamätať na vďačnosť strážnemu anjelovi za podporu dobrých skutkov, ale v zlých úmysloch nebude žiadna pomoc.

Aby ste pocítili príhovor vyšších mocí, obráťte sa s vďačnými modlitbami k Pánovi a svätým, Archanjelom.Modlitby si môžete objednať v chráme a modliť sa za svojho anjela doma, večer vo ktorýkoľvek deň v týždni, obráťte sa na neho slovami:

Zbierka modlitieb za anjelov strážnych za každý deň[[PDN 78]

Urobte si čas a proste Boha o modlitby k Archanjelom.Modlitby za každého anjela zbieram podľa dní v týždni.Nech vám posvätné slovné formy pomôžu rovnakým spôsobom, ako mi pomohli prekonať ťažkosti môjho života, aby sme prostredníctvom osobného anjela posilnili neviditeľné, ale večné spojenie s Pánom.

Ako uskutočniť modlitebný obrad

Slová vďačnosti strážnemu anjelovi pred a po modlitbe sú dôležité nielen pre ohlasy Božej vôle.Pre človeka, ktorý sa modlí, sa pocit vďačnosti stáva istotou, že modlitby za talizman za každý deň sa pochopia a ocenia, ak sa rituál vykonáva v súlade s pravidlami:

 • mentálne sa prispôsobí svetelnému tvorovi;
 • upokoj svoje myšlienky, počúvaj svoje vnútorné pocity;
 • pokojne vyslovuje slová modlitby, ktoré predstavujú anjelský vzhľad.

Po modlitbe zostaňte so svojimi myšlienkami na pokoji, premýšľajte o svojich záležitostiach a vyhodnoťte, aké nápady ste schopní realizovať.Pokiaľ ide oArchanjelom večer každý deň v týždni vyhodnocujte denné udalosti, analyzujte symboly minulých snov, aby ste nezmeškali odpoveď nebeského príhovorníka.

Napríklad, ak bol anjel v modlitbe požiadaný, aby zlepšil svoje zdravie, neporušuje lekársky predpis, môže viesť k uzdraveniu.Ak bola vaša žiadosť o milostnom vzťahu, neodmietnite nové stretnutie alebo neočakávanú ponuku, môžu sa stať fatálnymi.Vaše prosby sa splnia vďaka príhovoru anjela, ale interpretácia Pánovej vôle sa môže líšiť od vašich predstáv o tom, čo chcete.

Pri volaní o pomoc od strážnych anjelov nezabudnite, že ste prostredníctvom jeho služobníkov dostali požehnanie a všemohúcu moc odpustenia od Boha.Vo chvíľach beznádeje a osamelosti nájdete pokoj v teplom objatí neviditeľných sprievodcov Božej vôle.

Nakoniec sa s vami chcem podeliť o svoje malé tajomstvo.Cítim pomoc svojho strážneho anjela každú chvíľu, a dôvodom je krátke modlitebné pravidlo, ktoré sa už stalo zvykom.Prekročím prah každej miestnosti (vstupujem alebo odchádzam) a vyslovujem pre seba magické slová.Vzorec malého sprisahania podobného deja mi poskytuje stálu anjelskú ochranu: