Modlitby k archanjelom za každý deň v týždni

Niekedy potrebujeme radu, poradenstvo, pomoc a podporu každý deň.Veriaci v ťažkých životných situáciách sa modlia modlitbou k Archanjelom, z ktorých každý sponzoruje určitý deň v týždni.

Poslovia Boží: čo chránia pred a v ktorý deň by sa mali modliť

.

Archanjeli zastávajú jednu z najvyšších úrovní kresťanského náboženstva.Vzostup petície k Anjelovi bude počuť rýchlejšie, ak niekto dodržiava pravoslávne tradície a ctí Svätého presne v deň jeho anjelskej ochrany.Grécky archanjel znamená anjelský posol.Je najstarším a najvyšším v najvyšších radoch anjelov.Podľa klasických kánonov Cirkvi sa všeobecne uznáva, že existuje iba osem archanjelov.Mnohé biblické knihy však spomínajú najslávnejších a najmocnejších svätých - sú to Archanjeli Michael a Gabriel.

Každý z ôsmich poslov má osobitné poslanie a účel, ktorý je povinný sprostredkovať ľudstvu.Vykonávajú prácu osvietenia, výchovy a vyučovania v jednej z životne dôležitých sfér, za ktorú je zodpovedný Anjel.

Modlitby za petíciu do všedného dňa

Všetci Archanjeli sa ponáhľajú, aby pomohli ľuďom.Súsponzorujte, ak vidia úprimnú vieru v silu Všemohúceho, duchovnú silu a hĺbku človeka.Modlitebná kniha svätých môže byť kanonická, ale nevylučuje slobodné vyjadrenie.Anjeli môžete osloviť mentálne alebo nahlas prostredníctvom zrozumiteľnej a zrozumiteľnej modlitebnej knihy.

Mali by ste jasne poznať účel svojej žiadosti, zatiaľ čo myšlienky osoby by mali byť čisté a nezaujaté.Koniec koncov, práve archanjeli dostali schopnosť preniknúť do nášho vedomia, varovať a varovať pred nebezpečenstvom tých, ktorých dôrazne podporujú.

  • V pondelok ráno sa modlitby obracajú na archanjela Michaela.Je najdôležitejším poslom Božím a jednou z uctievaných postáv Biblie.Často sa nazýva „vodca hostiteľa Pánovho“.Michael je schopný chrániť sa pred problémami a nešťastiami, brzdiť plány nepriateľov, upokojovať nepriateľov, posielať bojujúce strany do konštruktívneho kanála;
  • V utorok nájdite spásu oslovením Gabriel slovami modlitby.Považujú ho za Božiu moc a veria mu v budúcnosť.Pretože je nositeľom radostných a dobrých správ.Modlia sa za neho za zdravie chorých príbuzných, za obdarovanie sily a zdravia narodených detí;
  • V stredu uctievajte Raphaela a prijímajte uzdravenie od Boha.Je schopný zbaviť sa duchovných a telesných trápení, uzdraviť srdce pred zraneniami lásky a telo pred fyzickými zraneniami;
  • Štvrtok je venovaný modlitebnej knihe Uriel.Nazýva sa to Božie svetlo a dáva nádej na úspešný výsledok udalostí.Je to tento archanjel, ktorý je schopný nasmerovať osvietenie týchkto je zmätený a odišiel.Vo sne nie je iba veriaci, ale aj nevedomý, schopný z ich temnoty vyjsť do „ohňa Božieho“;

  • V piatok bolo zvykom modliť sa za Selafiel.Anjel zradí silu a sebavedomie ambicióznym a aktívnym ľuďom, ktorí sa usilujú dosiahnuť úspech v kariére, osobnom živote a spoločnosti ako celku.Žiada pred Bohom o jeho príhovor a povzbudzuje človeka, aby sa stal silnejším vo svojej viere voči Najvyššiemu;

  • Sobota je dňom pamätania a uctievania archanjela Jehudiela.Jeho meno znamená „Božia chvála“.Povzbudzuje ľudí k aktivite, odstraňuje hriešnu lenivosť a odhaľuje vysokú účinnosť veriaceho.Modlitby k tomuto svätcovi pomáhajú rozvíjať vlastný potenciál a nachádzať nové príležitosti pre fyzický a duchovný rast.Jeho oslovenie tiež prispieva k blahu a bohatstvu ctiteľa;

  • V nedeľu venujte pozornosť Barahielovi.Jeho meno je spojené s Božím požehnaním v každom diele.Akýkoľvek podnik bude láskavý a sľubný po úprimnom rozhovore v modlitbe s týmto svätým;
  • Je uvedený ôsmy archanjel Jeremiel, ktorého meno znamená „Božia výška“.Jeho príbeh je spojený so znamením naznačujúcim koniec pádu a začiatok kráľovstva spravodlivého života.Môžete si ju prečítať každý deň v týždni, keď človek cíti svoj prístup k Bohu.To znamená, že vstáva a začína vstávať na svojom duchovnom začiatku.

Modlitby k archanjelom za každý deň: ako čítať a čo povedať

Kánonické texty modlitieb k Archanjelom sú stručné a podstatné.Mali by sa vyslovovať premyslene as pochopením významu toho, čo sa povedalo.Modlitba môže byť sprevádzaná osobnou žiadosťou veriaceho a môže viesť k svojvoľnému zaobchádzaniu.46 46 'Pred svätými obrázkami zapáľte kostolnú sviečku.Takže vaše slová dosiahnu anjelov rýchlejšie a budú pre nich zrozumiteľnejšie.

Keď žiadate o tajné informácie, pusťte sa zlosti, horkosti, ľútosti.Ponorte sa do ticha a pokúste sa spojiť s duchovnými silami a nájdite kontakt s každým archanjelom.Modlitby k svätým poslom Božím môžu byť tiež ponúkané v ich pamätný deň.Takže všeobecná spomienka a oslava dňa nebeských síl sa považuje za ôsmy (dvadsiaty prvý) novembra.

​​

Biblický opis svätých a silné modlitby za anjelov vo dne

V kresťanskom náboženstve sa hovorí o jasnej hierarchii anjelov.Najbližšie k Bohu sú archanjel Michael a Gabriel.Nesú hodnosť vrchných veliteľov alebo archistratigov.Modlitba adresovaná týmto anjelom vždy pomáha byť bližšie k Bohu.

Michael

Michael sponzoruje najlepšiu časť ľudstva.Môže chrániť vybrané rodiny alebo dokonca celé národy.Modlitba archanjela Michala, ktorá sa prednesie každé pondelok, môže dať poplatok za celý týždeň, odvahu, optimizmus, rozumnú márnosť a vôľu zvíťaziť:

Podľa biblickej legendy Boh najprv vytvoril veľmiveľa archanjelov a na čele dali najinteligentnejšieho a najkrajšieho anjela Dennitsu.Letuška prekonala pýchu a márnosť, začal sa vzbúriť a rozhodol sa zvrhnúť Boha.A v tom okamihu sa jeden z anjelov opýtal ostatných: „Mi Ka El?“ Čo v hebrejčine znamená - kto je ako Boh?

Michael alebo Michael zvrhli Dennitsu a ďalších padlých duchov.Dennits sa začal nazývať diablom a Michael sa priblížil Všemohúcemu a viedol anjelskú armádu.Od tej doby je Michael ľudským dodávateľom, ktorý porazil diabla a niekedy mizol v sebe.Na ikonách pošliapal nohy Lucifera, držal v pravej ruke kopiju a vľavo zelenú vetvu s dátumami.Modlitby k Michaelovi sú veľmi účinné a môžu veľmi zmeniť život pravoslávnej osoby.

Sväté slová pred ikonami archanjela Michala pomáhajú vernému Bohu vyrovnať sa nielen so zmätkami života a problémami.Modlí sa za uzdravenie chorých a tiež žiada, aby chránil duše mŕtvych a sprevádzal ich do neba.

Chrámy, kostoly, pramene a miesta so zázračnou mocou a energiou dobra, nevysvetliteľné vo vedeckých kruhoch, zasvätené sv. Michalovi.Mnohokrát sa Michael zjavil ľuďom a robil zázraky.To je veril, že to bol on, kto sa objavil pápežovi počas hroznej epidémie a zachránil mesto pred morom.

Počas invázie Khan Batu do Novgorodu sa hlavný predstaviteľ Tatar objavil a zakázal útočiť na mesto.Khan ustúpil a veril v represívnu moc archanjela.Zázrak spásy Novgorodu sa rozšíril do celého pravoslávneho sveta.

Modliť sa za archanjela Michaela je možné v jeho deňspomienka na 21. novembra.Samostatne sa na anjela spomína 19. septembra.V tento deň zachránil chrám v meste Honek pred povodňami.Katolíci oslavujú Deň Michaela 29. septembra a 8. mája.

Gabriel

Modlitby za archanjela Gabriela majú menej zázračnú moc ako apel na Michaela.Modlitby k nemu sa môžu naplniť pre nadchádzajúci sen.Zároveň môže byť všeobecná modlitba adresovaná všetkým archanjelom.

Je to Gabriel, ktorý prichádza s dobrými správami v snoch av skutočnosti.Boh ho povolal, aby strážil raj a cherubíny.Tiež má čestný titul Archanjel - Archistratig.Anjel, ktorý odhaľuje tajomstvá budúcnosti, žiada, aby sa neodvrátil od spravodlivých, nenasledoval jeho cieľ a modlil sa k Všemohúcemu za spasenie.

V evanjeliu je napísané, že Gabriel bol poslaný do Panny Márie so správami o svojom tehotenstve a narodení Ježiša Krista.Tento deň (25. marca) sa slávi ako Zvestovanie Panny Márie.Od tejto chvíle sú na obraze archanjela Gabriela ženy, ktoré snívajú o materstve a chcú spoznať šťastie z manželstva.

Modlitba za Gabriela v utorok : Svätý archanjel Gabriel!Nauč ma, služobníka Božieho (meno), aby činil pokánie zo zlých skutkov a usadil sa v našej viere, posilnil moju dušu pred pokušením a prosil stvoriteľa o odpustenie mojich hriechov.Neopovrhujte nás hriešnikmi a buďte našim pomocníkom.Chválime Otca, Syna a Ducha Svätého v storočí storočí.

Raphael

Boží liečiteľ - takzvaný Raphael.Prišiel tam, kde ho modlitba volá, aby prišiel, ale nemôže uzdraviť toho, kto odmieta duchovnéhouzdravenie.Jeho sila spočíva vo viere v ľudské a duchovné pochopenie utrpenia.

Praví kresťania veria, že samotná prítomnosť Raphaela už poskytuje útechu.Pomáha relaxovať, odstraňuje úzkosť, zmierňuje stres.Anjel je zodpovedný za stav mysle človeka, a preto ľudia, ktorí trpia nevyžiadanou láskou a smútia nad stratou blízkych, sa často pýtajú tvárou svätého.Môžete sa k nemu modliť ráno a večer, doma a v chráme.Nezabudnite však po každej petícii nezabudnúť na záchrancu.

Tí, ktorí sa zaoberajú medicínou, sa obracajú na Raphaela, veľa cestujú a pomáhajú ľuďom pri riešení ich problémov a problémov.Je považovaný za patróna lekárov, liečiteľov, ľudí zapojených do všetkých druhov charity.

Na ikonách je Raphael zobrazený s veľkou rybou v ľavej ruke.Archanjel pomáha darom liečiť slepotu a vyhnať démona pomocou rýb.Niektoré posvätné knihy opisujú, že Archanjeli Michael a Raphael často pomáhajú ľuďom spoločne, jedna chráni a chráni a druhá uzdravuje veriacich.

Modlitba za archanjela Raphaela sa číta v stredua obsahuje nasledujúci text: Veľký archanjela Raphaela!Ste sprievodca, lekár a liečiteľ, vedie ma k spáse a vyslobodzuje ma od všetkých mojich chorôb, duševných i fyzických, a vedie ma k Božiemu trónu.Modlite sa za neho za moju hriešnu dušu, aby mi Pán odpustil a chránil ma pred všetkými svojimi nepriateľmi a zlými ľuďmi odteraz až do tohto storočia.Amen.