Modlitby k Georgovi Víťaznému: aká pomoc

Veľký mučeník George Víťazný je svätý patrón Moskvy od vlády Dmitrija Donskoya, je tiež vyobrazený na erboch Ruskej federácie.Kríž sv. Juraja a stuha sv. Juraja sú symbolmi víťazstva a veľkosti ruskej armády.Vedel som o zázračných skutkoch sv. Juraja od iných ľudí, ale raz som cítil zázračnú pomoc od modlitby k sv. Jurajovi Viktoriánskej.Bolo to počas útokov a prenasledovania nepriateľov v práci, keď jeden z nich chcel získať moju manažérsku pozíciu.Úprimná viera v srdce a vrúcne modlitby úplne zmenili okolnosti a nepriatelia sa rozhodli presunúť do inej organizácie.

Život

Život hrdinského sv. Juraja Víťazného bol naplnený neúnavným zápasom s prenasledovateľmi Kristovej cirkvi.Boli to ťažké obdobia pohanského odporu voči Ježišovým učeniam, keď pozemskí vládcovia fyzicky zničili prvých kresťanov.Hrozný pohanský kráľ Dioklecián brutálne zakrútil všetky vyznávajúce viery v Krista.

Svätý George sa narodil bohatým rodičom a bol prijatý do vojenskej služby s cisárom.Svätý Juraj však veril v Krista a začal mu tajne slúžiť.Keď sa o tom cisár dozvedel, nariadil ho zajať.Cisárski vojaci Georga dlho mučili a nútili ho vzdať sa Krista.

Bojovníci cisára riadili mladého muža kopijou, ale kovové špičky sa zázračne zmenili na mäkkú cínu.Po dobu troch dní bol svätý držaný v otvore naplnenom páleným vápnom, ale jeho telomzázračne zostal nezranený.Trvalý mladý muž bol spálený jedmi, zbitý na polovicu k smrti - ale zázračne obnovil svoju silu.Bolo to neuveriteľné svedectvo o Božej milosti.

Hrdinská smrť svätého bola príkladom neuveriteľnej odolnosti ľudského tela voči strašnému mučeniu: osemkrát po hroznom mučení bolo telo svätca úplne uzdravené milosťou Ducha Svätého a mocou modlitby ku Kristovi.

V kostole na Poklonnaya v Moskve sa nachádza kúsok svätých pamiatok Veľkého mučeníka Georga Víťazného.

Čo len neurobili s veľkým mučeníkom Georgom, čo sa mučenia netýkalo, ráno bol v bezpečí a zvuk.Len pokrájaním hlavy mohli šľachtici zbaviť ukážky Božích zázrakov veľkým mučeníkom Georgom.Až potom odviedla smrť dušu svätca a získal kráľovstvo Božie.

Mnoho ľudí, ktorí videli zázraky uzdravenia z ublíženia na zdraví, uverili v Spasiteľa.Vo väzení, kde bol uväznený sv. Juraj, boli vtiahnutí trpiaci a chorí ľudia.Podplácali strážcov, aby ich nechali ísť na svätého na uzdravenie.Diokleciánovi sa to nepáčilo, a tak nariadil, aby bol hrdina nasekaný.

Po svojom mučeníctve sa George zaradil medzi svätých a po jeho domnienke naďalej veriacim pomáhal pri ich bolestiach a slabostiach.

Na čo sa opýtať svätého

Nie je jediný kresťanský veriaci, ktorý by nectil sv. Juraja Víťazného.Je považovaný za patróna všetkých bojovníkov a obhajcov.vlasť, ako aj ľudia na základe svojej profesie zachraňujú ľudí pred mimoriadnymi situáciami.Modlitba k Georgovi Víťaznému je veľmi silnou obranou proti rôznym nešťastiam a ťažkostiam.

Aj v modlitebnej petícii je svätému adresované:

  • akékoľvek nebezpečenstvo;
  • bezpečnosť v poľovníctve a v lese;
  • príprava na účasť na nepriateľských akciách; ochrana pred agresiou neprispôsobivých osôb v práci alebo v inej spoločnosti;
  • príprava na účasť na športových súťažiach;
  • slúžiace v ozbrojených silách;
  • prepustenie zo zajatia alebo otroctva;
  • 28. požehnanie úrody za bežný rok;
  • oslobodenie od korupcie a čarodejníctva zlých ľudí.

V minulosti boli v Rusku všetky vojenské kampane sprevádzané ikonou sv. Juraja Víťazného, ​​vojaci ponúkali modlitbu za víťazstvo.

Pri poslaní na dlhú cestu je obvyklé požiadať o pomoc svätého.Človek nevie, aké riziká ho môžu očakávať v cudzích krajinách, a preto požiadal o požehnanie a ochranu na dlhej ceste vopred.

Tradične je George Viktoriánsky patrón poľnohospodárov a pastierov. Jaroslav Múdri postavili chrám na počesť Jiřího a odvtedy sa jeho zasvätenie 26. novembra nazývalo Dňom sv. Juraja.Aj v tento deň sa dokončujú všetky poľnohospodárske práce v obci.Začiatok terénnych prác je venovaný aj uctievaniu sv. Juraja - 23. apríla.

Modlitba za víťaza Svätého Juraja od nepriateľov viditeľných a neviditeľných:

Avšak pri modlitbe nezabudnite, že Svätý Juraj vidí srdcia ľudí.Ak vášskrytou túžbou bude nádej na potrestanie nevinnej osoby zo závisti, potom budete potrestaní - za klamanie a neoprávnené obvinenie osoby.

Pred požiadaním o ochranu pred nepriateľmi by sa mal človek činiť pokánie z priznania a podieľať sa na svätých daroch.Až potom môže modlitba sv.George Victorious na príhovor.Pamätáte si, ako Ježiš sa naučil modliť?Najprv povedal, aby odpustil nepriateľom a potom sa modlil k Bohu.

Modlitba od nepriateľov a zlých ľudí pri práci na sv. Juraja Víťazného:

Troparion na Svätého Juraja Víťazného:

Ak čelíte ťažkým obdobiam, musíte si v kostole objednať Sorokoost pre zdravie a všetkých 40 dní, aby ste si prečítali modlitbu sv. Juraja.Vaše žiadosti zostanú nezodpovedané.