Modlitby na pomoc pri úľave od bolesti zubov - za čo sa modlia svätí

Sotva môže existovať aspoň jedna osoba, ktorá nezažila bolesti zubov.Trpím strašne ťažké bolesti zubov, v niektorých prípadoch dokonca vyvoláva záchvaty angíny pektoris alebo neuralgické bolesti.Nemenej nepríjemné, keď dáva chrámu, uchu alebo krku.Modlitby mi pomáhajú vyrovnať sa s takou bolesťou.Prišiel som na to, ako sa modliť, aby som to uľahčil a na ktorého zo svätých by som sa mal obrátiť.

Pomoc pri modlitbách

S bolesťami zubov kvalita života prudko klesá - človek už nemôže jesť, spať, komunikovať a robiť nejakú prácu.Zákernosť zubov spočíva v tom, že sa zvyčajne prejavuje v noci.Je zrejmé, že v tejto chvíli by ste nemali uvažovať o návšteve lekára.Preto sa ľudia môžu spoľahnúť iba na seba.

Modlitba je otvorený rozhovor s bohom alebo jeho svätými.Modlitba priamo závisí od toho, ako človek súvisí s Bohom - s láskou, úctou, dôverou.Je veľmi dôležité vidieť v Bohu milujúceho a pochopiteľného Stvoriteľa, ktorý je vždy schopný vidieť slabiny a problémy a pomôcť v správnom čase.Iba so správnou predstavou Boha môže vzniknúť práve táto dôvera, ktorá sa v budúcnosti ešte zvýši.To isté platí presvätí.

Svätí sú svätí, pretože videli svoju nespravodlivosť.Keď videli samy o sebe Boží plán, stelesnili tento plán do svojich životov.Svätí sú ľudia, ktorí s láskou odpovedali na Božiu lásku.Vďaka tomu sa ich duše, ich duše dostali bližšie k Bohu, odstránili všetky hriechy samy o sebe - nielen fyzické, ale dokonca aj na úrovni myšlienok a pocitov.Svätosť sa pre nich nestala odmenou, je to šírenie Božej milosti.

Prečo sa musíme modliť k svätým

Mnoho ľudí nechápe, prečo by sme sa mali modliť k svätým, ak existuje Boh?Je to v rozpore so slovami z Biblie, ktorá hovorí, že iba Pán by sa mal uctievať a slúžiť?

Uctievanie svätých je starodávna tradícia, ktorá sa datuje do obdobia, keď apoštol ešte nebol.Táto tradícia nijako nezrušuje Božiu službu.Svätý je človek, ktorý v sláve Božej dostal mučeníctvo, čím sa posmrtne zmenil na objekt úcty.Je známe, že už pri prvých hroboch mučeníkov Kristových boli ponúkané modlitby.Svätí si zaslúžia vyznamenania, ktoré sú však o niečo nižšie ako vyznamenania udelené Bohu.

Keď niekto ponúka modlitbu svätému, znamená to, že si vzal na seba podporu.Modlitba svätých je nejakým spôsobom poslaná Pánovi, pretože je zdrojom milosti.Svätí sú akýmsi pomocníkom, ktorí sprostredkujú nádeje a ašpirácie obyčajných smrteľníkov.

Keď sa človek modlí k svätému, žiada ho, aby hľadal Božiu pomoc.Nemysli si, že modlitby súsprisahania, ktoré zmierňujú bolesť alebo okamžite odstraňujú problémy.Modlitba by mala byť konštantná, čím by sa prejavovala dôvera človeka v svätého a v samotného Boha, pretože iba on vie kedy, čo a komu by sa malo slúžiť.

Druhy modlitieb

Modlitba je mocným nástrojom, ale nie všetky sú rovnaké.Sú to:

 1. pochvalné sú tie, v ktorých je Boh oslávený za všetky dobré skutky.Pomáhajú kresťanom vyjadriť všetku lásku k Bohu.
 2. Ďakovnú modlitbu ponúka človek, keď je s ním všetko v poriadku, jeho rodina a priatelia sú v dobrom zdravotnom stave.Takáto modlitba vždy predchádza modlitbe.
 3. Príhovorky sú potrebné v čase núdze: ak sa človek stane katastrofou, je chorý a požiada o pomoc Božiu.
 4. Modlitebné modlitby by mali vždy predchádzať modlitbám.Človek vždy hreší pred Bohom, a preto pokánie nebude zbytočné, preto sa začína s ním Boh.

Za čo sa má modliť svätý

Na to, aby bola modlitba vypočutá, je veľmi dôležité:

 1. Veriť v moc svätých a seba samého.čitateľný modlitebný text.
 2. Cítite a rozumieť každému slovu modlitby.
 3. ​​
 4. Najlepšie je modliť sa na mieste určenom na tento účel - pred obrázkami so sviečkami: v kostole alebo doma v určenej oblasti.Ak je bolesť prekvapená, urobí to každé pokojné miesto.
 5. Pri čítaní modlitieb by mal byť hlas tichý a monotónny, je dôležité vytvoriť vnútornú náladu, aby bolesť určite zmizla.Ľahko si môžete pohladiť tvár,za ktorým je rušivý zub - pomôže to naladiť.
 6. Modlitba by sa mala čítať tak dlho, kým to bolesti ustúpia.

Niekedy sa na zmiernenie bolesti používajú infúzie zo sódy alebo byliniek, za ktoré sa čítali modlitby.Aby ste to mohli urobiť, musíte si prečítať modlitbu trikrát nad pripraveným liekom a začať postup.

Často sa človek pýta, kedy a za čo sa musí svätý modliť, aby dostal Božiu pomoc.Pravoslávna cirkev tvrdí, že služba každému svätému je oslavovanie Krista.Avšak každý svätý má svoju milosť.Ikony pracujúce na zázraky boli maľované už roky, takže z nich vychádza milosť, ktorú Pán veľkodušne rozdáva potrebným.

Modlitba k Panne

Panna je matkou Pána Ježiša Krista.Panna vytvorila mnoho zázrakov, s jej tvárou je obrovské množstvo zázračných ikon.V každom pravoslávnom dome na najctivejšom mieste nájdete takúto ikonu.Jej meno je uvedené vo všetkých službách, na jej počesť je veľa cirkevných sviatkov.Panna Mária je nazývaná patrónkou, verí v zázraky zo svojich ikon a neustále ju modlí.Blahoslavená Panna prisľúbila, že požiada všetkých postihnutých, ktorí sa obracajú k jej obrazu.

Verí sa, že nebeská kráľovná je schopná pomôcť v akomkoľvek nešťastí a v akejkoľvek nepriazni.Chudoba, chcieť, osamelosť, túžba, skleslosť, choroba a menšie problémy v každodennom živote - vždy pomôže modlitba Matky Božej.Ona ako vždy najmilnejšia matkaon bude reagovať a odnášať smútok, dať silu, reagovať a ukázať cestu.

Matku Božiu možno modliť vlastnými slovami, nezabudnite však, že pred ikonami je dôležité každé hovorené slovo.Výzvy k Najsvätejšej Panne sú veľmi časté práve o deťoch, o poskytovaní zdravia.Aj keď má človek za svoju dušu nejaký nenápadný hriech, ak ho niekto urazil, môže sa obrátiť na Teotokos za účelom jeho vloženia pred Boha.Nie je bez dôvodu, aby sa ona a všetci svätí nazývali presne príhovorníkmi.

Modlitby sa čítajú okamžite po prvých prejavoch bolesti a ľudia si všimnú, že po úprimných stúpaniach bolesť ustupuje a postupne ustupuje.Rovnaké modlitby sa dajú prečítať aj nad dieťaťom, aby sa zmiernila jeho bolesť pri zubárovi.Dojčatá sú najťažšie znášať bolesti zubov a silné lieky sa nemôžu používať.Preto sa od nepamäti čítali modlitby, ktoré zmierňujú tento stav.

Modlitby k Matronovi

Matron Moskvy - táto osoba je pokrytá závojom mystických tajomstiev pre súčasníkov.Verí sa, že počas svojho života začala vykonávať svoje úžasné skutky a potom, po smrti, sa nezastavili.

Matron bola štvrtým dieťaťom v rodine žena z jednoduchej roľníckej rodiny žijúca v regióne Tula.Chceli dať dieťaťu prístrešok pred narodením kvôli úzkosti rodiny.To všetko sa stalo, ak sa Matronova matka nesnívala o vtákovi so zatvorenou ľudskou tvárou a očami.Vezmeme si sen ako znameniežena opustila myšlienku, že sa musíme dieťaťa zbaviť.

V dôsledku toho sa narodilo slepé dievča, ale jej rodičia ju naozaj milovali.Božia vyvolenosť Matrona sa prejavila už počas krstu, keď okolo dieťaťa plaval voňavý dym.Dievča vo všeobecnosti postrádalo videnie a ukázalo sa zázraky duchovného videnia.

Dar uzdravenia sa začal prejavovať okolo 7 rokov.Dieťa často chodilo do kostola a pozorne počúvalo kázne a modlitby.Neskôr sa ukázalo, že dieťa bolo schopné predvídať nebezpečenstvo a predpovedalo mnoho významných, ale krvavých udalostí.

K zázrakom Matrony v Moskve došlo aj po jej smrti.Matky prišli k jej ikonám a prišli sa pýtať na zdravie chorých detí, bezdetných žien a len ľudí, ktorí sa stratili v ťažkých podmienkach.

Verí sa, že modlitba za zuby od Matrone zmierňuje aj ťažké utrpenie.

 1. Na tento účel zapálte niekoľko kostolových sviečok, ak existujú.
 2. Po umiestnení ikony blahoslavenej starej ženy v blízkosti si musíte prečítať modlitbu a hladiť tvár po mieste, kde je chorý zub.
 3. Človek si musí prečítať, až kým bolesť nezmizne.Potom s najväčšou pravdepodobnosťou osoba pociťuje zníženie bolesti a silnú ospalosť.
 4. Po prebudení bude zrejmé, že bolesť ustúpila.

Modlitby Antipesov

Antipas z Pergamonu je žiak Jána teológa, biskupa Cirkvi v Pergamone.Rovnako ako jeho učiteľ, Antipas vo svojej osobnej spôsobilosti prinútil ľudí odmietnuť obetovanie modlám.Kňazi požadovali zákaz kázania Antipasov, sľubujúcich sám sebaobetovať ho.Je potrebné dodať, že toto všetko sa udialo v temných časoch vlády cisára Domitiana proti prenasledovaniu kresťanov fonémami.

Blahoslavení Antipovia boli milí a spravodliví, odvážni a čestní.Po veľkom počte hrozieb Gréci chytili Antipasa a odtiahli ho na miesto, kde sa zvyčajne konali obete.Cisár tam bol.Vyzval Antipu, aby činil pokánie, vzdal sa viery a dodržiaval všeobecne prijaté zákony.V opačnom prípade sa očakáva požehnaný trest.

Keď Antipas rozhorčene odmietol cisárovu ponuku, bol odsúdený na bolestivú smrť v červeno-horúcej medenej vôli.Pozostatky sv. Antipasu ležia v Grécku na ostrove Andros, kde ich presúvali pobožní muži.

Modlitba za bolesť zubov sv. Antipasa sa považuje za veľmi silnú a účinnú.Môže pomôcť v najnaliehavejších prípadoch, dokonca sa verí, že takáto modlitba zmierňuje bolesť počas zubného ošetrenia.Rovnako ako všetky modlitby, je uvedená trikrát za sebou a potom ešte dvakrát trikrát.

Záver

 1. Pamätajte, že zakaždým, keď sa modlíte, môžete robiť zázraky a uzdravovať iba pravú vieru.
 2. Ak hovoríme o tom, ktorý svätý sa musí modliť zubami, potom je to Panna, Matron a Antipas.
 3. Niekto v zhone hľadal anestetikum na bolesti zubov v lekárničke a veriaci sa snažia pomôcť prostredníctvom modlitieb.