Modlitby Panny Márie za pomoc a ochranu

Modlitby zamerané na tvár Matky Božej patria medzi povinné ortodoxné texty, ktoré musí každý kresťan poznať.Existuje veľa modlitieb Matky Božej, ako aj ikony s obrázkom Panny Márie, ale čítal som svoje modlitby k Najsvätejšej Panne Márii pred ikonou Matky Božej Kazaň.Poviem vám stručnú históriu tejto tváre, oboznámim vás s výzvami na pomoc a pokánie všetkým postihnutým.

Aká je sila obrazu Panny

V kresťanskom panteóne patrí obraz Panny medzi najctivejších svätých tvárí, ktoré dokážu robiť zázraky a robiť zázraky.najtajnejšie túžby.Od pradávna boli prímluvcom kresťanov ponúkané modlitby za pomoc v rôznych veciach, ktoré požiadali o uzdravenie z akýchkoľvek chorôb, požiadali o podporu v zúfalstve.Matky sa však najčastejšie obracajú na svätý obraz a žiadajú o pomoc svoje deti.

Modlitbové slová ponúkané MatkeKristus, bude vždy počuť, bez ohľadu na to, na ktorej tvári blahoslavenej Panny sa modlíš.Ikona Matky Božej Kazan sa pre mňa stala ikonou, ktorej som sa v ťažkých situáciách venovala nasledujúcimi slovami zvláštnej moci:

Ak ste hlboko náboženská osoba, dokonca aj text krátkeholiečba „Požehnaná Panna Mária, zachráň nás!“ bude tvojím amuletom v charitatívnych skutkoch.Ak je pre vás ťažké pamätať si na cirkevné modlitby, obráťte sa na Pannu Máriu vlastnými slovami, hlavnou vecou je, že sú úprimní, pochádzajú zo srdca, potom nájdete pomoc.

Stručne o ikone Kazanskej Matky Božej

Historická cesta k ikonou maľovanej tváre sa začala v 16. storočí, keď v meste Kazaň po požiari., zničujúca takmer celé mesto, ikonu našla deväťročné dievča Matron.Obraz Panny Márie, ktorý prišiel vo sne, povedal dieťaťu, aby našlo tvár s ikonou.K jeho získaniu došlo na popole, na ktorom boli položené základy kláštora Panny Márie a kostola.Počas celej histórie našej krajiny, ktorá pre ňu bola v ťažkých časoch, sa blahoslavená Panna Mária stáva vodcom ľudu a jeho obhajcovia sa modlia pred kazaňskou tvárou a vydávajú sa do boja.

Do začiatku dvadsiateho storočia sa pôvodne maľoval ikona v múroch Bogoroditského kláštora v Kazani, ale v lete roku 1902 bola ikona ukradnutá a jej pôvodný vzhľad bol navždy stratený.V lete 2004 sa však našla kópia plátna, budovy kostola povýšenia svätého Kríža.miesto konventu.Existuje mnoho zoznamov so zázračnými tvárami, ktoré sú uložené so slávou v mnohých domácich kostoloch.

Texty modlitieb k Najsvätejším Teotokosom o pomoc

Vytvorenie modlitby očisťuje dušu a vedomie - od hriešnych myšlienok je milosrdenstvo Panny Márie neobmedzené, skutočne pomáha tým, ktorí to potrebujú a trpia, s možnosťou výberu.správna cesta, uvedomenie si vašich chýb.Je obvyklé obrátiť sa na kazanskú ikonu Matky Božej, dodržiavajúc určité pravidlá:

  • sa modliť každý deň ráno;
  • pred rituálom umyte tvár svätou vodou;
  • jasné myšlienky rušivých myšlienok;
  • naplňte dušu s úprimnou vierou v prijímanie pomoci.

Dvakrát ročne ctia zázračnú tvár - v lete 21. júla a na jeseň 4. novembra.Po naladení pozitívneho riešenia životného problému zapália kostolnú sviečku a pokľaknú, aby požiadali nebeskú kráľovnú o pomoc s rôznymi snahami.

Modlitba za úspešné dokončenie prípadov

Pravoslávna náboženská modlitba, prosiac v modlitbovom volaní, aby začala dobročinnú vec, prosí Pána, aby požehnal ich prácu.Nemali by sme však zabúdať na náš vlastný príspevok k dosiahnutiu úspechu, pretože samotné problémy sa nedajú vyriešiť, ale prečítanie modlitebnej petície Panne Márii zaručí úspech:

Pri oslobodení od beznádeje a beznádeje

Pre pravoslávnu osobu je zúfalstvo spojené s hriechom, preto by sa človek nemal stratiť ani v najťažších situáciách.Je to pravdaveriaci kresťan je pod ochranou vyšších mocností, na príhovor Najsvätejšej Matky Božej sa s ňou obraciame o pomoc so slovami:

Aby sme dostaliochrana na ceste

Na dlhej ceste sa obracajte k Matke Božej s modlitbami za ochranný kryt, aby vás obchádzali nebezpečné situácie a cesta bola bez pokusov a ťažkostí.

Nájdenie lásky, pomoc pri uzavretí manželstva

Tí, ktorí už dlho žijú sami, nemôžu nájsť svojho partnera duše, radím vámmodlite sa požehnanej Panne Márii.Patronka šťastia žien, ktorá pomôže vytvoriť rodinu, je oslovená slovami:

Na ochranu pred nepriateľmi a laskavými ľuďmi

orientácie sa stanú spoľahlivou bariérou proti mimozemskému vplyvu zlých osobností.Predtým, ako si prečítate posvätnú modlitbu, musíte očistiť svoju vlastnú zákernú zlobu, obrátiť sa k Najsvätejším Teotokom s pozitívnym postojom:

Text krátkej výzvy môžete vysloviť nahlas, alebo si ju môžete prečítať sami, matkaBoh počuje veriaceho a pre neveriacich bude obrátenie iba slovami.Krátku modlitbu je možné uskutočniť kdekoľvek, aj keď nie je možné odísť do sviatosti spoločenstva s Matkou všetkých pravoslávnych.Je ľahké zapamätať si jednoduchú modlitbu:

Ako požiadať Pannu o uzdravenie

Existuje modlitba za uzdravenie v obrovskom počte modlitbových volaní na príhovor veriacich,zdravie.Okrem verbálnej žiadosti o pomoc je dôležité navštíviť chrám, aby sa osobne zoznámil so sviatosťou bohoslužieb, a objednal si špeciálne modlitby za dar uzdravenia.O pomoc sa dá osloviť nasledujúca modlitba:

Je dôležité pamätať na to, že modlitba za uzdravenie sa môže čítať nielen pre seba, ale aj pre chorých príbuzných.,Ak chcete nájsť pomoc pri liečení určitej choroby, mali by ste každý deň aplikovať rannú modlitbu na tvár Kazanskej Matky Božej.

Každý deň je stále viac a viac pacientov s rakovinou, prečo nikto predbieha určitú osobu.Stúpenci oficiálnej medicíny vynakladajú maximálne úsilie na záchranu pacienta a uzdravenie prichádza k veriacim modlitbami.Modlitby za pomoc adresovanú Najsvätejším Teotokosom by sa mali ponúkať podľa určitých pravidiel:

  • v kostole získajú ikonu Panny Márie nazývanú Vsetsaritsa, aby nariadili akatistovi smrteľnú chorobu;
  • modlia sa doma pred obrazom Matky Božej, žiadajú o trpezlivosť a získavajú silu, aby vydržali ťažkosti s liečením;
  • na ťažkej ceste k uzdraveniu by si človek nemal dovoliť skľúčenosť, ale pevne sa držať liečebného postupu pretrvávajúcimi dôvodmi na uzdravenie.

Napriek kritike ateistov pomáhajú modlitebné slová nasmerovať prácu mysle na uzdravenie, doplniť zásoby duševnej sily potrebnej na boj proti hroznej chorobe.Pacienti s rakovinou žiadajú o pomoc blahoslavenú Pannu Máriuslovami nasledovnej modlitby:

Modlitby matky za svoje deti

Modlitby matiek za svoje deti majú obrovskú moc, ktorá sa mnohokrát zvyšuje.keď hovoríme modlitbovými slovami k Panne Márii.Pre deti sú následky úprimných modlitieb neoceniteľné, keď sa z matiek všetkých ľudí na Zemi stane štítom matky, milosťou Pána.Najsilnejšími budú modlitby za deti, ktoré budú adresované ikonou ochrany Panny Márie, ktorej deň úcty pripadne na 14. októbra.

Modlitby uskutočňované v tento deň získavajú veľkú silu, zakrývajú deti ochrannou omofóriou, pomáhajú pri skorom manželstve, tehotenstve a pri narodení zdravého dieťaťa.Modlitba k nebeskej kráľovnej na počesť slávenia príhovoru:

Kajúcne modlitby

Pretože nie každý môže žiť na tomto svete bez slobody alebo nedobrovoľne.Hriech, Panna Mária je oslovená slovami pokánia.Kresťanské modlitby za pokánie za hriechy by mali byť počuť v duši veriaceho na celej pozemskej ceste.Nemalo by sa zabúdať ani na priznanie, ako na sviatosť odpustenia úmyselných hriechov.

Počas nášho pozemského života neopustil náš Nebeský príhovor deti Krista bez pomoci a deň jej spravodlivého Nanebovzatia sa oslavuje na rovnakom mieste ako dátum Nanebovstúpenia Pána do neba.Najsvätejšej Panne, ktorá počas svojej pozemskej existencie hájila pravoslávnych, ponúkajú pokánie modlitby a nariekajú nad svojou hriešnosťou:

Odchod Panny Márie nie je smrť v našom obvyklom zmysle.Toto je prenos duše Panny do rúk jej syna Ježiša Krista na zvuky anjelského spevu.Poďakovaním Pánovi ho Panna požiadala o požehnanie a ochranu pre všetkých, ktorí ctia jej pamäť.

Na záver

Modlitby k príhovoru všetkých postihnutých nám pomáhajú, pretože nás Pán Boh, Boh, miluje - svojho Syna, ktorého kresťania uctievajú ako otec všetkých veriacich.Boží duch je vždy s nami, pravoslávni kresťania, cítime jeho pomoc pri napĺňaní ľudských túžob, pri riešení rôznych problémov každodenného života.

Ježiš Kristus však pomáha nájsť šťastie iba tým, ktorí v neho veria, ignorujúc požiadavky upřímných ľudí.Tavené vierou.Božia matka sa nazýva rýchlou načúvacou pomôckou, pretože kráľovná nebies počuje všetky slová, ktoré jej boli adresované, a nikoho z veriacich nenecháva bez pomoci.