Modlitby za deti: najvzácnejšie a najsilnejšie

Môj syn mal v škole vážne problémy - došlo k konfliktu s učiteľom, potom boli problémy so spolužiakmi.V dospievaní je rodičovský zásah vnímaný veľmi bolestivo, takže bolo zbytočné chodiť do školy a zaoberať sa situáciou: syn veľmi nervózne reagoval na naše ponuky pomoci.

Vždy odpovedal, že to príde sám.S manželom sme sa za neho začali modliť, aby sa vyriešili všetky jeho problémy.Okamžite pociťoval dobrý pocit, že bola vypočutá naša modlitba.

O niekoľko týždňov neskôr zavolala učiteľka, s ktorou bol v konflikte, a informovala nás, že našli spoločný jazyk, nepriateľstvo sa zastavilo, jej syn ju vyzval, aby pripravila esej na zložitú tému a odviedla vynikajúcu prácu.

Toto ma opäť presvedčilo, že s Božou pomocou je možné vyriešiť všetky problémy, dokonca aj tie veľmi ťažké!V tomto článku vám poviem, aký je najlepší spôsob, ako sa modliť za deti, aby ich životná cesta bola jednoduchšia a jasnejšia.

Boh počuje modlitby matiek

Keď sú naše deti choré, starajú sa o nejaký druh problému alebo sa jednoducho necítia dobre, prežívame bolesť a úzkosť.,Ako môžem pomôcť dieťaťu?Najlepším spôsobom je modlitba.

Často sa pýtajú matky: ako nájsť najvzácnejšiu a najsilnejšiu modlitbu za dieťa?Ale odpoveď je veľmijednoduché: sila modlitby je len na vás.Samozrejme je veľmi dôležité, aby text modlitby bol v súlade s vami, aby vo vašom srdci vytváral silné pocity, s ktorými by ste sa obrátili na tvorcu.

Ale aj keby ste prosili Boha o zdravie dieťaťa vlastnými slovami, táto modlitba bude mať veľkú moc aj vtedy, ak budú vaše slová úprimné a v tom okamihu ste skutočne uverili, že vás Boh počuje.

Ako čítať modlitbu za dieťa, ktoré sa modlí svätí

Na podporu dieťaťa v ťažkej situácii sú skutočne potrebné najvzácnejšie a najsilnejšie modlitby.o deťoch.Ak majú vaše deti nejaké problémy, obráťte sa na pracovníkov zázraku Nikolai.Je známe, že veľký svätý vždy pomáhal matkám.Existuje o tom veľké množstvo dôkazov.

Svätý Nicholas počuje naše modlitebné výzvy a vždy pomáha.Najskôr si prečítajte akúkoľvek kanonickú modlitbu sv. Mikuláša, zázračného pracovníka alebo akatistu svätca, a potom ho oslovte vlastnými slovami.Povedzte mu, aký je váš smútok a aký je problém vášho dieťaťa.

Nezabudnite, svätý Mikuláš, zázračný pracovník je tiež svätým patrónom školákov, pomáha s ťažkosťami s učením.Ak sa teda obávate školských úspechov svojich detí, požiadajte Nikolaja Príjemného, ​​aby ich podporil.

Sergius z Radonezha sa tiež považuje za asistenta učiteľa.Je na ňom, aby ste sa mohli opýtať, či vás rozrušilo hodnotenie vášho dieťaťa.

Holy Matron pomáha aj v najťažších prípadoch.Ak vás trápi kauzalúzkosť pre vaše dieťa (alebo ak je táto úzkosť opodstatnená), potom kontaktujte Svätú matku.Matron vás môže zachrániť pred negatívnymi emóciami, povedať dieťaťu, ako najlepšie konať v danej situácii, a nasmerovať ho k dobrote a radosti.

Ak ste rodičom dospelého ateistického dieťaťa, mali by ste sa najprv modliť za napomínanie svojho dieťaťa a až potom mu Boh pomôže v jeho záležitostiach.Vašou najdôležitejšou úlohou je zachrániť duše vašich detí a sekundárne úspech ich pozemských záležitostí.

Vytvorte pokojnú atmosféru na modlitbu za deti

Najlepšie je vytvoriť pokojné prostredie na modlitbu k vyšším mocnostiam, aby ste sa mohli naladiť na modlitbu a cítiť svoje spojenie.s Bohom.Za svoje deti sa môžete modliť doma aj v chráme.

Ak sa modlíš doma, je najlepšie kúpiť si v obchodoch s cirkvou obraz Ježiša Krista a sv. Mikuláša Wonderworkera, ako aj kostolné sviečky.Osvetlená sviečka pomáha sústrediť sa na slová modlitby, privádza nás do duchovnej dimenzie.

Modlitba k Panne

Božia matka je najdôležitejšou ochrankyňou a asistentkou všetkých matiek na planéte.Panna Mária sama zažila veľkú bolesť - na jeho utrpení videla smrť svojho syna.

Na základe vôle Matky Božej bola daná veľká moc - pomáhať rodičom a deťom, podporovať tých ľudí, ktorí si cenia rodinných a príbuzenských vzťahov.

Podľa ortodoxnej tradície môžu matky a otcovia používaťza pomoc sv. Barbare, sv. Simeonovi, svätému mučeníkovi Tryphonovi.Sú to svätí svätci, ktorí sponzorujú deti a sú pripravení byť zvlášť citliví na rodičovskú modlitbu.

V prípade choroby by sa mala prečítať kanonická modlitba a akathistka sv. Panteleimona, ako aj svätého mučeníka Tryphona.

Je veľmi dobré, ak ste sa stali zvykom modlitby za dieťa.Aj keď sa deťom darí dobre, materská modlitba ich chráni pred možnými problémami, pomáha pri štúdiu a práci.

​​

Ak je vaše dieťa ešte stále veľmi malé, modlitba za jeho zdravie a bezpečnosť mu dá silu, chráni ho pred nebezpečenstvom a pomôže mu v škole alebo v akejkoľvek skupine detí.

Volanie strážneho anjela

Rodičia môžu komunikovať priamo so strážnymi anjelmi svojho dieťaťa.Je to skvelá príležitosť na zvýšenie bezpečnosti a šťastia života detí!

Môžete sa modliť k spiacemu strážnemu anjelovi alebo dcére vlastnými slovami.Význam modlitby by mal spočívať vo vzývaní Anjela, žiadaní o ochranu a pomoc.Na konci modlitby nezabudnite poďakovať vyšším silám za ich pomoc!Toto dá silu vášmu modlitebnému obráteniu.

Častejšie sa modlite za svoje dieťa a potom bude jeho život šťastnejší, bude to zmysel a radosť.Bude zdravší a úspešnejší, každé jeho podnikanie uspeje.Prajeme Vám a vašim deťom veľa šťastia!