Modlitby za každý deň

Ráno som sa cítil veľmi podráždený, chcel som niekoho zmariť hnevom.Teraz taká vec neexistuje a vnútorný štát sa stal pokojným, stabilným a rozporuplným.To všetko je výsledkom každodenných modlitieb, ktoré prichádzajú do môjho života.Na základe svojich skúseností a odporúčaní kňaza môžem radiť a zdieľať svoje názory na túto tému.

V pravoslávnych modlitbách sa odporúča prečítať každý deň: podporujú osobu vo viere, dávajú silu a posilňujú, čistia myseľ.Nie každý človek môže nájsť čas na každodennú návštevu chrámu, ale modlitebná výzva k Bohu, jeho anjelom a svätým nezaberie veľa času a môže výrazne zmeniť život človeka zmenou a upokojením jeho myslenia.Viem to pre seba: keďže som spravil pravidlo začať ráno s modlitbou „Náš otec“ a končiť deň modlitebnou adresou, veľa som sa zmenil.Tam bola istota, že všetky moje podniky budú úspešné, zbytočné znepokojujúce myšlienky a pochybnosti boli preč.

Aké modlitby sa musia nevyhnutne každý deň čítať

Veriaci nezabudne neustále sa obrátiť na Boha.Pomáha to vyrovnať sa s nadbytočnými, rozptyľujúcimi myšlienkami, pripravenými na zvýšenú náladu.Už sa hneváš celé hodinynezodpovedný sused alebo zlý šéf.Modlil som sa - a moja hlava bola jasnejšia, existuje istota, že Boh vždy pomôže presne podľa potreby.

Hlavnými dennými modlitbami sú „Náš Otec“, krátka Ježišova modlitba, apeluje na Najsvätejších bohoslovcov, Trojicu, strážneho anjela a svätca, ktorého ste si vybrali, ako aj na modlitby za jedlo, ktoré sa končia deň a pred opustením domu.Modlitba osvetľuje všetky dôležité záležitosti, ktoré sú pre vás dôležité, a to pomáha pri ich úspešnom a premyslenom plnení.Ak každodenná modlitba príde do vášho života, výrazne zlepší náladu, zdravie a vzťahy s ostatnými ľuďmi.Pohoda sa zvyšuje, v rodine sa rozvíja vzájomné porozumenie.Čím častejšie sa obraciame k Bohu, tým viac sa k nám stáva.

Odporúča sa, aby začiatok každého dňa bol pokrytý hlavnou kresťanskou modlitbou „Náš otec“, ktorú dáva sám Spasiteľ.Obraciame sa na Všemohúceho so slovami, ktoré hovoril Ježiš Kristus, a to nám pomáha cítiť neoddeliteľné spojenie s Stvoriteľom aj so Jeho Synom.

Pri čítaní „Nášho Otca“ vyvolávame požehnanie pre ktorúkoľvek z našich diel, vyjadrujeme lásku k Bohu a ďakujeme Mu za jeho pomoc.Táto modlitba sa môže a mala by sa čítať nielen ráno, ale aj kedykoľvek počas dňa alebo noci, ak je potrebná komunikácia s Bohom.

Ďalšou najdôležitejšou pravoslávnou modlitbou, ktorú si ľahko zapamätáte a ktorú je možné po celý deň ticho opakovať, je Ježišova modlitba: „Pane Ježiš Kristus, Boží Syn, zľutuj sa nado mnou, hriešnik.“Pomáha dobre pri úzkosti, silných pocitochstarostlivosť o blízkych a o ich záležitosti.

Ďalšie dôležité modlitby - pred odchodom z domu, na konci dňa, pred začatím podnikania alebo pred jedlom - je možné nájsť v každej modlitebnej knihe, ale modlitby „Náš otec“ a Ježiš sú najznámejšie zo srdca.

Denná modlitba za anjela strážneho

Váš anjel strážny je váš osobný nebeský patrón, ktorý sa vám snaží pomôcť a chrániť vás.zo všetkého zla.Oslovujte ho každý deň a budete cítiť Božiu pomoc.S anjelom strážnym môžete komunikovať kedykoľvek počas dňa, keď to potrebujete.Ráno je najlepší čas na modlitbu, pretože v tejto dobe je prostredie na celý deň.Ale ak pociťujete zmätok počas dňa alebo večera alebo ste ohromení úzkosťou alebo pochybnosťami, obráťte sa na strážneho anjela a čoskoro budete mať istotu a pokoj.Pochopí sa, čo je najlepšie urobiť v danej situácii.

Obráťte sa na anjela strážneho podľa vlastných slov.Ak ide o rannú modlitbu, požiadajte ho, aby bol nablízku a pomohol vám pri každodenných záležitostiach, požiadal o radu a podporu a potom mu poďakoval.Ak ste sa v súvislosti s problémom obrátili na anjela strážneho, stručne ho opíšte a požiadajte o pomoc.O podporu sa môžete obrátiť aj so svojím milovaným svätým alebo svätého, ktorého meno nesiete každý deň.Nezabudnite sa modliť k svätému v deň vášho mena.

Na začiatku konania

Akékoľvek podnikanie vás poteší viac, prejde bez problémov a prekážok, ak predtýmna jeho počiatku prosiť Pána o požehnanie.Kánonickú modlitbu si môžete prečítať z modlitebnej knihy, ale ak to nie je možné, môžete si sami, jednoducho požiadať svojich vlastných, požiadať Všemohúceho, aby vám žehnal dokončiť konkrétny obchod, cestu, rokovanie a tiež za veľký nákup.

Ako modlitba, ktorá osvetľuje začiatok aféry, je možné prečítať modlitbu „Kráľ nebies, Utešiteľ, Duša pravdy“.Jeho text je krátky a jasný, dá sa ľahko naučiť srdcom.

Na konci tejto záležitosti je dôležité poďakovať Bohu za vašu pomoc, môžete si tiež prečítať kanonické modlitby k Panne, napríklad: „Je vhodné jesť.“

Modlitby v dňoch v týždni

V dňoch v týždni sa konajú špeciálne modlitby, ktoré sú venované archanjelom Božím - hlavným pomocníkom a vykonávateľom Božej vôle.V závislosti od toho, aký je deň v týždni, sa môžete obrátiť na Veľkého archanjela, čo vám pomôže dostať sa bližšie k Bohu a jeho Svätému hostiteľovi.

Každý deň v týždni má svojho svätého patróna: v pondelok, hneď na začiatku týždňa, by ste sa mali spojiť s Michaelom: požiadajte ho o podporu v podnikaní, vyslobodenie od nepriateľov. Michael vám pomôže celý týždeň, toto je hlavný Boží archanjel s veľkou silou.

Archanjel Gabriel, božský posol, ktorý priniesol Panne Márii správu o bezprostrednom narodení Spasiteľa, je v utorok patrónkou.V stredu môžete ponúknuť modlitby archanjelovi Raphalovi, ktorý pomáha s chorobami a chorobami.

Štvrtok je venovanýArchanjel Uriel: v modlitbe môžete požiadať o posilnenie svojej lásky k Bohu.Piatok je dňom modlitby archanjela Selafiela, odpovedá na žiadosti o pomoc vo veciach, pomáha úspešnej práci.

Dni vstupu sú venované archanjelom Jehudiel a Barahiel, sú požiadaní o pomoc v duchovných veciach a pri hľadaní skutočnej cesty.