Modlitby za nadchádzajúci sen - krátke a dlhé

Je potrebné obrátiť sa na posvätné texty nielen v ťažkých chvíľach životnej cesty.Bude užitočné ustanoviť pravidlo, aby sa Bohu každý deň poďakoval za deň, v ktorom žijeme.Za týmto účelom môžete v noci povedať modlitbu za budúci sen - inými slovami večernú modlitbu.

Večerné modlitby

Takéto modlitby sú poslednou časťou dennéhomodlitebného pravidlaustanoveného pravoslávnou tradíciou.Zloženie je tiež zastúpené modlitebnými textami, ktoré boli odpísané ráno.

Čo je modlitebné pravidlo

Denné čítanie textov modlitebného poriadku, ako cirkev zdôrazňuje, má priaznivý vplyv na dušu laikov, pomáha udržiavať jadro spravodlivosti azbožnosť.Ak sa niekto považuje za presvedčeného ateistu, popiera existenciu Pána a je skeptický voči posvätným textom, jeho duša sa môže nakoniec stať unavenou v nevoľnosti a byť v moci diabla.

Všeobecne platí, že úplné modlitebné pravidlo je vložené do pravoslávnej modlitebnej knihy a je určené najmä na výslovnosť mníchmi a skúsenými veriacimi.Pre tých, ktorí sa len nedávno obrátili k náboženstvu, pripojili sa k Bohu a začali robiť prvé kroky v pravoslávnej cirkvi,krátka verzia tohto kódu.

Táto potreba vznikla v dôsledku skutočnosti, že úplné začatie výkladu pravidla pre začiatočníkov predstavuje určité ťažkosti.Nie každý má vôľu a trpezlivosť na to, aby to vyjadril od začiatku do konca, a ešte viac to praktizuje každý deň.

Na začiatok úvodného čítania modlitbového poriadku radia duchovní niekoľko modlitieb a postupne do tohto zoznamu pridávajú jeden nový text.Takáto technika pomôže prirodzene a prirodzene vstúpiť do rituálu.

Cirkev dôrazne odporúča, aby všetci veriaci dodržiavali vládu, ale nie každý pravoslávny človek uspel - zúrivé tempo moderného života sa prispôsobuje.Často zostáva len veľmi málo času na čítanie modlitieb a veriaci je nútený vyslovovať texty povrchne a rýchlo, bez zodpovedajúcej modlitbovej nálady.

V dôsledku toho sa ukazuje, že táto každodenná tradícia sa jednoducho obmedzuje na mechanický rituál a úcta, úcta a pozornosť, ktoré by mali sprevádzať tento rituál, sa strácajú v pozadí.

Je samozrejmé, že takúto tendenciu nie je možné úplne neutralizovať, ale je možné ju čo najviac minimalizovať, pričom sa náležitá pozornosť venuje textom obsiahnutým v modlitebnom pravidle.

Úplné znenie modlitieb so všetkými dôrazmi a pravidlami je možné stiahnuť z odkazu .Vytlačte si ho pre vaše pohodlie.

V našom stálom ponáhľaní patria medzi najbežnejšie večerné posvätné texty.Spôsobené týmtotým, že zaneprázdnená osoba sa môže až na konci náročného dňa pred spaním dovoliť úplne relaxovať, byť sama so svojimi myšlienkami a Pánom.Toto je jediný čas, keď môžete hovoriť s Bohom, pretože viete, že nikto a nič nebudú zasahovať do tohto hlboko osobného procesu.

Čas, ktorý predchádza spánku, možno stráviť počúvaním alebo sledovaním záznamov kresťanských rozhovorov alebo modlitieb.Ale najlepšie je modliť sa.Okrem nich existuje veľké množstvo ďalších pravoslávnych modlitieb určených pre rôzne príležitosti.

Môžete si ho vypočuť vo videu:

Iné pravoslávne modlitby

Krátko pred spaním

Krátka modlitbapred spaním bude vhodné, ak veriacemu dosť chýba čas na rozhovory s Pánom (nezáleží na tom, z akého dôvodu).Tento text by sa mal vyslovovať pri ležaní v posteli, šepot alebo pre seba:

Hlavnou myšlienkou jechvála a vďaka Bohu .Napriek stručnosti majú tieto posvätné slová schopnosť posilniť pravoslávnu vieru v srdce a viesť veriaceho k skutočnému zázraku.Pod ich vplyvom ustupujú ťažkosti života, osud veriaceho sa mení k lepšiemu.

pre Všemohúceho

V prípade, že veriaci z nejakého dôvodu nečíta modlitbovú vládu každú noc, nie je zakázané obracať sa k Bohu inými pravoslávnymi modlitbami.Posvätné texty môžu byť použité na získanie pomoci a podpory od Všemohúceho.

Dôležitá podmienka: je potrebné čítať slová so všetkou dušou a viera, ktorá vychádza z modlitby, musí byť úprimná a neotrasiteľná.

Volanie k Bohu o pomoc by sa nemalo uskutočniť raz - mali by ste sa pravidelne obracať k Pánovi a predovšetkým vyjadriť svoju vďačnosť Stvoriteľovi.Na tieto účely je vhodný nasledujúci text:

Pred touto modlitbou možno Pánovi povedať jednoduchým slovom o jeho žiadosti, aby sa podelil o svoje myšlienky a obavy, ktoré mu trápia dušu.Veriaci pocítia výraznú úľavu už za pár dní od uplatnenia textu.

Anjel strážny

Pravoslávna osoba by nikdy nemala zabudnúť na svojho najdôležitejšieho asistenta a ochrancu - anjel strážny.

Za svojho nebeského ochrancu sa môžete modliť za akýchkoľvek okolností: v radosti a smútku, so žiadosťou alebo bez nej.

Na denné čítanie pred spaním sa odporúča nasledujúca modlitba:

Najlepšie je, ak je text vyslovený trikrát bezprostredne pred spaním.Modlitba pomôže veriacemu, aby sa zlepšil, zbavil hlavu ťažkých myšlienok.Prvé výsledky aplikácie budú viditeľné o niekoľko týždňov.

Výhody

Hovoriace večerné modlitby pomôžu získať podporu vyšších síl, očistia myšlienky a vedomie negativity, odstránia pocity, úzkosti a stres, chránia pred ťažkosťami a nebezpečenstvami, prinášajúupokojenie života modlitby priťahuje pozitívneudalosti.

Pokojný stav, ktorý sa zvyčajne vyskytuje po prečítaní posvätných textov, bude mať priaznivý vplyv na sen, chráni pred nočnými morami a nespavosťou, poskytne osobe príležitosť na ďalší deň odpočinok a získanie sily.