Modlitby za pôst každý deň - čo čítať doma počas pôstu

Vo Veľkom pôstu musia laici nielen čistiť svoje telo abstinenciou, ale tiež čistiť svoju myseľ.Veriaci dnes odmietajú brať ťažké jedlo zo zlých návykov a nespravodlivých myšlienok.Denné modlitby pomôžu odolať pokušeniu a nespáchať hriechy počas pôstu.

Modlitbyvo Veľkom pôstu každý deň

Praví veriaci sa snažia duchovne oslavovať v predvečer najjasnejšej nedele.Čítali Sväté písmo a obrátili sa k Pánovi.Modlitby sa dajú čítať doma ráno a večer.Modlitby si môžete prečítať pred jedlom alebo pred spaním.Počas Veľkého pôstu je veľmi dôležité zachovávať čistotu myšlienok, aby sme sa nehnevali a neprisahali.Špeciálne modlitby pomáhajú pripraviť sa na Veľkonočný deň a pozdravia ho zľahka a radostne.

Ranné modlitby

Ráno prvého dňa pôstu by malo začať apelovanie na Ježiša Krista a na Najsvätejšiu Trojicu.Sú adresované špeciálnymi slovami, takéto modlitby sa nazývajú počiatočné.S týmito modlitbami chce veriaci preukázať svoju pripravenosť skúšať sa pôstom, porozumieť jeho významu, nechať sa naplniť Ježišovými slovami a skutkami.Toto je skúška duchovnej sily.

Ráno začína modlitbou za Krista, Dávidovým žalmom, treťou modlitbou sv.Macarius the Great, chvála a piesne Panny Márie.Toto je zoznam hlavných modlitieb za to, ako sa modliť o pôste v prvý deň a pred Veľkou nocou.

Večerné modlitby

Počas dňa by sa človek mal obracať k Bohu s modlitbami a poďakovaním za každý denný chlieb.Modlitby sa čítajú pred jedlom a po jedle.

Pred odchodom do postele by mal veriaci obrátiť úprimné slová na strážneho anjela a poďakovať mu za pomoc a príhovor.Toto je najlepší čas na otvorenie srdca a modlitby k Bohu Otcovi.Pôstnu modlitbu k Ježišovi Kristovi treba preniknúť s vďačnosťou a osvietením.Syn Boží vystúpil na Kalváriu za hriechy ľudí.Je dôležité si to pamätať a porozumieť mu.

Príklad večernej modlitby:

Pán Ježiš Milostivý Kristus, Boží Syn, v modlitbách za Najsvätejšiu matku a všetkých svätých.Amen.

Potom si môžete prečítať cirkevné modlitby alebo môžete hovoriť s Bohom, ako prikazuje vaše srdce.Je dôležité pochopiť, že Pán počuje slová vyslovené úprimne as dušou.Nenechajte sa rozptyľovať počas modlitby.Premýšľať o problémoch, svetských rozruchoch alebo oddávať sa nespravodlivým myšlienkam.Ak sa modlíte, potom modlitba musí pochádzať od samotného srdca.V opačnom prípade by ste to jednoducho nemali robiť.

Modlitba Efraima Sýrskeho

Existuje veľa modlitieb, ktoré môže laik čítať 1. deň pôstu, ale osobitná pozornosť by sa mala venovaťmodlitba Efraima Sýrskeho.To je úžasnémodlitba sa číta každý deň (okrem soboty a nedele), verí sa, že to prvýkrát povedal veľký spravodlivý, Svätý Efraim Sýrsky.Modlitba je považovaná za jednu z najslávnejších modlitieb a pôstu.

Text modlitby sa musí čítať doslovne.Najprv si ich môžete prečítať nahliadnutím do textu, ale je najlepšie si túto modlitbu hneď zapamätať.Táto modlitba je veľmi silná, treba s ňou zaobchádzať s úprimnosťou a úctou.

Táto modlitba sa opakuje dvakrát po pôstnej službe od pondelka do piatku.Nesčítava sa za posledné dva dni v týždni, pretože v týchto dňoch sa služby nekonajú obvyklým spôsobom.

V prvom čítaní modlitby Sýrčana Efraima je potrebné pokloniť sa po každej osobitne vyhlásenej petícii.Potom dvanásťkrát mentálne prečítajte modlitbu „Bože, očist ma, hriešne“ a klaň sa opasku.Potom znova prečítali celú modlitbu a položili jednu poklonu na zem.

Mnohí laici sa čudujú, prečo je táto modlitba počas pôstnej služby taká dôležitá.Ide o to, že v ňom je prekvapujúcim spôsobom uvedený zoznam všetkých negatívnych a pozitívnych prvkov pokánia.Toto, ak to môžem povedať, určí zoznam skutkov každého veriaceho.

V prvom pôstnom týždni sa ponúkajú osobitné modlitby a prebieha prísna abstinencia.V takmer všetkých kostoloch a kostoloch od pondelka do štvrtka čítali kánonický kánon sv. Ondreja Kréty.Prečítajte si viac tu:

Modlitby za pôst

Druhý týždeňPôst sa vyznačuje zhovievavosťou pre príjem potravy, ale neovplyvňuje duchovný stav veriaceho.Všetky jeho myšlienky by sa mali zameriavať na vnútorné očistenie a hľadanie dokonalosti jeho myšlienok.

​​

Najprv boli vytvorené modlitby, aby každý veriaci mohol hovoriť s Bohom.Zahŕňali špeciálny rytmus a špeciálnu slabiku.Staré slovanské slová sa ponoria do určitého stavu, keď sa uctievateľ vzdá všetkého pozemského a vstúpi do myšlienok, duchovne víťazí.

Pôst je špeciálnym obdobím pre všetkých skutočných veriacich.V týchto dňoch sa človek musí riadiť predpísanými pravidlami zdržiavania, usilovať sa o dobré skutky a viesť zbožný život.Je zakázané tráviť čas v hlučných spoločnostiach, príliš sa baviť, piť alkohol, venovať sa telesným pôžitkom.Obmedzenia uložené na tele oslobodia dušu od vplyvu jej túžob.51. Každý deň človek pociťuje mnoho rôznych emócií:
  • hnev;
  • závisť;
  • hnev;
  • radosť;
  • zášť;
  • sklamanie;
  • hrdosť;
  • nenávisť.

To všetko sa postupne hromadí, čím sa zvyšuje únava a podráždenie.Vo Veľkom pôstu je poskytnutá vynikajúca šanca očistiť dušu od vážnosti pozemských hriechov, bežných každodenných a drobných záujmov.Modlitba je vzácny pomocník, ktorý pomáha odstrániť všetku nahromadenú negatívnu záťaž od človeka.

Modlitby za tých, ktorí sa po prvýkrát prvýkrát

Pri pôste človek úplne mení svoj životný štýl, čo je zrejméovplyvňuje jeho pohodu, prácu, každodenné záležitosti.Zvyky sa však nechcú pustiť do boja a bojovať proti nim každý deň, je to čoraz ťažšie.Je obzvlášť ťažké podriadiť svoje túžby tým ľuďom, ktorí sa najskôr rozhodli postiť.

Pri pôste je dovolené odpustenie pre chorých, pre deti, tehotné ženy a cestujúcich.Je dôležité pochopiť, že striktná strava nie je ukazovateľom duchovnej čistoty a spravodlivosti.Odmietnutie bielkovín a mastných potravín by nemalo telu objasniť toľko myšlienok a pocitov.Niektorí ľudia zamieňajú pôst so stravou.Účelom príspevku je oslobodiť sa od závistí, nenávisti, hriešnych myšlienok a nevyčistiť telo navyše kíl a odpadu.

Čo by sa malo urobiť pre tých, ktorí chápu skutočnú hodnotu pôstu, ale s ťažkosťami vydržia obmedzenia?V tomto prípade sa musíte spoľahnúť na Sväté slovo.Je to modlitba, ktorá pomáha prekonať nepohodlie, ktoré človek začína prežívať, obmedzuje sa v jedle a zvyčajnom spôsobe života.Počas modlitby prichádza pochopenie toho, ako sú drobné, prchavé a bezvýznamné túlavé túžby človeka, ktorý túži po bohatstve, sláve alebo vyznamenaniach.Život je veľmi prchavý. Čo budú tí ľudia, ktorí nerobili dobre a zanechali s nimi jasnú spomienku do neba?Pochopenie vyšších pravdy o bytí prichádza počas modlitby a obrátenia k Bohu.

Nikdy nie je neskoro ísť spravodlivými

Tí, ktorí sa prvýkrát po pôste nevedia, aké modlitby je potrebné čítať a ako s Bohom hovoriť,Ak existuje túžbaaby sme nasledovali cestu zdokonalenia svojej duchovnosti, prekonajú sa všetky prekážky.

Tí, ktorí nepoznajú cirkevné modlitby, môžu mať ťažkosti.Je to veľké množstvo neznámeho textu a zložitého jazyka a niekedy aj nedostatočné porozumenie významu.Niekedy sa takáto modlitba môže zmeniť na pokus správne vyslovovať slová a nestať sa úprimnou príťažlivosťou k Bohu.V takom prípade sa môžete obrátiť na ministrov cirkvi o pomoc.Existuje mnoho modlitieb, ktoré sú preložené do zrozumiteľného a moderného jazyka, ale význam v nich je úplne zachovaný.

Vo Veľkom pôstu je vhodné navštevovať bohoslužby.Modlitba na svätom mieste získava nemysliteľnú moc.Človek pociťuje vyvýšenie a skutočnú vieru, ktorá prechádza jeho okolitým priestorom.Cirkev má zvláštnu atmosféru, ktorá čistí srdce a preplňuje láskavosťou, radosťou a šťastím.

Verí sa, že modlitby uskutočňované v tomto období majú obrovskú moc.Samozrejme, ak sa čítajú úprimne, s vierou v dušu.Ako sa to malo stať, bolo presne uvedené v jeho slávnom vyhlásení Françoisa Moriaca: „Človek nepotrebuje vieru, aby sa modlil;človek sa musí modliť, aby získal vieru. “