Modlitby za šťastie a šťastie vo všetkých veciach: 3 najmocnejšie modlitby

Pokiaľ ide o Boha, často si želáme, aby nám dal požehnanie úspechu v podnikaní, zisk v podnikaní, bohatstvo v dome.Ukazuje sa, že veriaci, ktorý pozná silné modlitby za anjela strážneho, Nicholasa Wonderworkera, moskovskú matricu, sa môžu vo všetkých veciach stále viac spoliehať na Božiu milosť a šťastie.

Všeobecné vymedzenie pojmu

Modlitba je verbálny spôsob, ako nadviazať kontakt so Svätými a Bohom.Existuje veľké množstvo takýchto výziev pre rôznych patrónov, ale nie každý je pre vás ten pravý.Aby ste pochopili, kto je váš patrón, musíte chodiť do Cirkvi častejšie slovami vďačnosti a petície.

Je možné komunikovať s Všemohúcim prostredníctvom kánonických modlitieb (modlitby liturgických kníh) a hovorením vašich slov (bezplatná modlitba).Je dôležité, aby vaše myšlienky a túžby boli láskavé, úprimné a konštruktívne.Tieto slová môžu byť prenášané verbálne alebo mentálne, ale s hlbokou vierou, pokáním, oslavovaním a vďakyvzdaním.

V pravoslávnej cirkvi a doma platia jednotné pravidlá pre modlitbu.To sa musí urobiť pri státí, zatiaľ čo hlava žien by mala byť pokrytá šatkou.Duša a telo počas recitácie modlitebnej knihy musia byť Bohu úplne otvorené.Ak ste prišli k Všemohúcemu, ste na to pripravenívystavené.

Modlitby (slová o pomoci a posilňovaní vás, o šťastí, vynaliezavosti, úspechu) sa často hovoria tým Svätým, ktorí sú patrónmi a priaznivcami pravoslávnych kresťanov a majú osobitný rešpekt voči veriacim.

Mnohí veria, že najmocnejšie modlitby za priťahovanie peňazí a úspech vo všetkom musia byť povedané veľkému mučeníkovi Georgovi Viktorovi, Svätému Pleaserovi Nicholasovi Wonderworkerovi, ako aj jeho anjelovi strážcovi.

Odvolanie na Nicholasa Wonderworkera

Svätý Nicholas bol vždy patronátom námorníkov, cestujúcich, odsúdených a sirôt.Ale v katolíckych a pravoslávnych cirkvách sú ľudia pre všetky povolania a sociálne zázemie vhodné pre jeho image.

Veriaci veria, že zázračná moc Mikuláša je schopná pomôcť pri akýchkoľvek ťažkostiach a nešťastí.Je to jeho katolík, ktorý považuje predka Santa Clausa.Vzhľad tradície vianočných darčekov sa odpisuje do obdobia, keď Nikolai hodil vrecká zlata pod okno tým, ktorí ich v tom čase skutočne potrebovali.Zachránil tak dcéry zničeného obchodníka a obdaroval každého veno za úspešné manželstvo.

Nicholas z Myry (pracovník zázraku) sa narodil v Lycii (grécka kolónia) v provincii Rím.Jeho rodina bola veľmi bohatá.Od detstva však poznal svoj skutočný osud a nezaujímali ho svetské pôžitky.Po smrti svojich rodičov Svätý rozdal podmienku, ktorú mu napísal chudobným.

Medzi spomínané zázraky Svätého patrí zmŕtvychvstanie námorníkov,ohrozené smrťou.Zachránil tiež nevinných odsúdených, ktorí čakali na brutálne odvetné konanie úradov za nedokonalé konanie.Spomínajú si na prípady, keď Nikolay zachránil batoľatá a tínedžerov pred vážnymi chorobami.Zázračne zachránil ľudí pred zbytočnou smrťou, utrpením, útlakom a prenasledovaním.

V kresťanstve je uctievanie Mikuláša Wonderworker porovnateľné s Pannou.Každý sa modlí za zázrak a vyzýva, aby si vypočul jeho žiadosti.Svätý obzvlášť citlivo počuje tých, ktorí sa blížia k Ikonu s takou modlitbou:

George Viktoriánsky

Jedna z najjasnejších epizód života svätého je spojenás Zázrakom hada.Toto písmo hovorí o statočnom bojovníkovi Georgovi, ktorý zachránil princeznú pred obrovským hadom kanibala, ktorý žil v jazere.Potom mnohí pohania chceli prijať rovnakú vieru, akú nasledoval George , a prijať kresťanstvo.

Na ikone Svätého je George zobrazený s kopijou na koňovi, stelesňujúc večný boj medzi dobrom a zlom.Mnohí sa mu modlia za odvahu, odvahu, šťastie a úspech v podnikaní.Matky a manželky prichádzajú k Veľkému mučeníkovi, aby požiadali manželov a synov, aby im Svätý udeľoval zdravie, odvahu a žehnanie dobrým skutkom v mene prosperity rodiny.

V modernom svete tvrdej konkurencie sa podnikatelia obracajú na ikonu znázorňujúcu Svätého so slovami vďačnosti za odvahu, obratnosť a vynaliezavosť.Žiada sa o pomoc v neriešiteľných záležitostiach a zložitých úlohách, modlil sa za zdravie, dobrú úrodu, zisk a bohatstvo.

Posilniť dôveru, dostať sa bližšie k cieľu, ktorý si ceníte,Veriť vo svoje vlastné silné stránky a schopnosti pomôže modlitbe za Georga Víťazného:

V závislosti od situácie čítajú žalmy svätému: 27-3-52 za ​​vysoké zisky a pravidelné peňažné príjmy;76-39-3-10 o nadviazaní priateľských kontaktov s partnermi, konkurentmi, dodávateľmi, riešením konfliktov v rodine a pri práci;73-51-62 pre úspešné hľadanie vlastného osudu, realizáciu ziskových cieľov, umiestnenie na vysoko platenú pozíciu;90-37-26 na oživenie obchodu, prilákanie nových stálych zákazníkov.

V kresťanských tradíciách je obvyklé obracať sa na tvár Svätého na ochranu vojakov, obchodníkov, poľnohospodárov, poľnohospodárov (pastierov).Katolíci sa k nemu obracajú s modlitbami, aby zmenili počasie (pošlite dážď, zbavte sa spáleného slnka).

V mnohých európskych krajinách veriaci prichádzajú na ikonu so žiadosťou, aby sa zbavili závislostí, závažných chronických chorôb, dlhodobej depresie a sleziny.V Rusku sa dni pamätníka sv. Juraja považovali za dvadsiateho tretieho apríla a dvadsiateho šiesteho novembra.George je patrónom veriacich s menom Jurij a Egorij.Je to sviatok sv. Juraja (jar), kedy je zvykom privádzať hovädzí dobytok na pastvinu po prezimovaní.

Rád sv. Juraja - toto najvyššie ocenenie Ruskej ríše bolo vytvorené na počesť veľkého mučeníka Juraja aj za Kataríny Veľkej.Stuha sv. Juraja je v súčasnosti symbolom víťazstva nad fašizmom.Tradične je táto páska distribuovaná v predvečer osláv Dňa víťazstva.

Anjel strážny

Modlitby zapríťažlivosť peňazí, veľa šťastia a úspech vo všetkom môže byť adresovaná vášmu anjelovi strážnemu.Takýto patrón je obyčajne svätý, ktorého meno vám bolo dané počas sviatosti krstu.Je vhodné, aby sa mesiac vášho krstu alebo narodenia zhodoval s dátumom úcty svätého v cirkevnom kalendári svätých.

Anjel strážny v pravoslávnej cirkvi je dobrý svätý duch, ktorý dal Boh osobe, ktorá prijala vieru Kristovu.Je to on, kto je bezdôvodný pomocník, sprievodca a prvý obhajca veriaceho.Nie je viditeľný pre ľudí, a preto, aby sme cítili jeho prítomnosť, je vhodné si ho zapamätať, rozprávať sa s Duchom Svätým, zdieľať s ním jeho problémy, zármutok a poďakovanie za všetku jeho dobrotu.

Priamou úlohou Anjela je zachrániť dušu a telo človeka.Ako mentor v zbožnosti, viere a dobrých myšlienkach sa môže dostať do snu ochranky alebo sa môže objaviť v skutočnosti vo forme inej osoby, zvieraťa alebo dokonca vo veciach, ktoré sa stanú znakom príhovoru.

Keď sa dieťa odvoláva na konkrétne meno, rodičia sa zvyčajne pozerajú na to, čo to meno znamená a na ktorých svätých to bolo.Ale nie všetky mená sú v cirkevnom kalendári.Napríklad meno Oksana nie je v zozname svätých.A dievčatá pri krste sú pozvané, aby sa ujali záštity sv. Xénie v Petrohrade.Preto by sa mali modlitby obrátiť na ikonu Veľkého mučeníka Xénia.

Mnoho pravoslávnych učení tvrdí, že človek nepozná meno svojho skutočného strážneho anjela, ktorý dostal človek od Boha.Preto treba pripomenúť a oceniť všetkých anjelov v spoločný deň spomienky.Tento dátumpripadá na 21. novembra.Katolíci oslavujú tento sviatok 2. októbra.

Všeobecne sa verí, že pri západe slnka každý deň (o polnoci) sa anjeli ponáhľajú do neba, aby sa podelili o to, čo jeho strážca žije s Všemohúcim.Ľudia obávajúci sa o Boha posilňujú svoju ochranu v osobe anjela, ktorý uctieval Boha.Pán s potešením dáva im ľudské požehnanie a prispieva k svetskému šťastiu.

Anjeli mužov v hriechu sa ponáhľajú, aby upustili od svojej ochrany.So slzami sa pýtajú: „... nechať ich bez našej ochrany“, „... lebo skutkami potešia chute ich tela a vyslovia tvoje meno iba svojimi perami ...“.

Preto pri príchode do Cirkvi a pri riešení vášho urgentného anjela strážneho (krstom) s vašimi naliehavými problémami je dôležité, aby sme sa čo najviac sústredili na vieru, vaše dobré ciele a túžby.Človek by sa mal snažiť jasnejšie a konkrétnejšie vyjadrovať myšlienky, slová, posilňovať svojvoľný text modlitbou k Anjelovi:

Správanie veriaceho počas komunikácie so Svätými

Praví ortodoxní ľudia neočakávajú okamžitú odpoveď Boha na ich žiadosti.Pre tých, ktorých viera je slabá a dočasná, neexistuje okamžitý návrat.Ak vo vašom srdci a duši nie je žiadne zvláštne miesto pre Pána, nebude sa ponáhľať, aby splnil vaše túžby.

Modlitby za príťažlivosť úspechu, finančnej prosperity a šťastia budú mať osobitnú moc pre tých, ktorí sa často zúčastňujú chrámu Božieho, pokúšajú sa vykonávať cirkevné rituály, sviatky cti, pôst a tradície pravoslávnosti.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať vďačnosti.nieusilujte sa poďakovať svojim patrónom, strážnym anjelom, všetkým svätým, ktorým úprimne veríte a dúfate v ich pomoc.To veľmi pomôže so žiadosťou a stane sa skutočnou mocou všetkých nepriaznivých účinkov a smútkov.

Pravidelná návšteva Cirkvi, účasť na bohoslužbách, priznanie a prijímanie spoločenstva sú jednou z podmienok neustáleho kontaktu s Bohom.Ak nemáte takúto príležitosť, skúste komunikovať s Pánom doma, zapaľujte sviečky, pokloňte sa, ďakujem Najvyššiemu.

Môžete požiadať o príhovor a požehnanie jednoduchými slovami, ale s otvorenou dušou, plnou viery a nádeje pre šťastnú budúcnosť.Naučte sa dôverovať Bohu svojimi myšlienkami, pocitmi, podeľte sa o svoje plány a modlite sa, aby vám dali väčšiu silu na budovanie dobrých skutkov, z ktorých budú mať úžitok nielen vás a vaša rodina, ale aj všetci okolo vás.