Modlitby za syna: 8 silných modlitieb za ochranu, veľa šťastia a zdravie

Milujem svoje dieťa, ale niekedy moja láska nestačí na jeho ochranu, nestačí na to, aby som vždy bola v okolí a chránila ho pred všetkými nebezpečenstvami.Preto sa uchyľujem k Božej pomoci pomocou modlitby - slov, ktoré Pán počuje.Modlitby, ktoré uvádzam nižšie, patria medzi najsilnejšie.

Ale predtým ako si ich prečítate, musíte pochopiť, že modlitba je záhadou, a tiché, ale vášnivé slová vytekajúce z hlbín duše sú oveľa dôležitejšie ako hlasné a hlúpe frázy, ktorých podstata sa ani nedostane k modlitbe.,Musíme si byť jasne vedomí toho, za čo sa modlíme.

Modlitba za syna

Pán dáva žene radosť z materstva a dáva jej silu, aby sa s ňou vysporiadala.Matka, ktorá čelí nepriazni osudu, necíti túto silu sama o sebe.Nasledujúca modlitba za syna pomôže vyrovnať sa s ťažkosťami výchovy a získania dôvery:

Prosím, láskavý Bože, odpusť mi chyby a zlé slová - odpusť mi!Nie je nič bližšie a nič vzácnejšie ako Vaša všestranná láska!Dnes sa nemodlím za seba, modlím sa za svojho malého chlapca.Odmenili ste ma zdravým, krásnym a jemným synom!Pošlite mu prosperitu a mier.Nech sa to stane skutočnosťoumuž.Chráňte ho pred závisťou a hnevom, chráňte ho pred hlúposťou a zlými myšlienkami.A ak sa mýlil - nebuďte s ním prísní.V tomto svete - nečistom a hriešnom, nezabudnite a udržiavajte starostlivosť a lásku môjho malého chlapca!

Amen!

Modlitba za ochranu syna

Každá matka sa bojí o svojho syna.Niekedy sa tieto obavy neopodstatňujú, ale človek sa nemôže spoliehať na náhody.Modlitby za ochranu syna ochránia pred problémami a upokojia neúnavné starosti matky.S takýmito požiadavkami je lepšie obrátiť sa na niekoho, kto sám prešiel ťažkou cestou materstva a dal svetu to najlepšie zo synov:

Blahoslavená Panna Mária!Kto iný po Bohu sa môže postarať o našich synov, ak nie o vás, všemocného obhajcu kresťanov a pomocníka v sanitkách vo všetkých potrebách?Prijmite, nebeskú kráľovnú, pod svoju ochranu našich synov a buďte ich matkou, Božou matkou!Chráňte ich pred všetkým zlým a telesným ublížením, dajte ich na cestu milosti a milosrdenstva pred všemohúcim Bohom, pomôžte im uspieť vo všetkých dobrých a užitočných skutkoch a nikdy nezničte cestu pravého a šťastného života, ktorý súhlasí s vôľou vášho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša.Takže pomocou piesní vďakyvzdania vás vždy oslavujeme, nebeského ochrancu, a chválime všemocnú Trojicu, Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen!

Modlitba za syna za spasenie

Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval, zmieril hriechy ľudstva -to je to, za koho sa oplatí modliť za spasenie Duše syna.Matky slzy nemôžu zostať nepovšimnutéSpasiteľ:

Ježiš Kristus, Syn Boží, vypočuj svojho služobníka.Pane, chvála milosrdenstva, zachráň moje dieťa vo svojom mene.Pane, odpusť mu jeho hriechy, úmyselne alebo násilne.Pane, poučte môjho syna pravdu, lebo si dal spravodlivosť a ty si osvietený svet.Vy ste Kristus - spasenie večnej duše.Pane, žehnaj svoj dom i jeho okolie, v práci i v pokoji.Pane, prikryj to svojím svätým plášťom rýchlou guľkou, ohnivým mečom, ostrým nožom, zúrivým hnevom, ohnivým ohňom, vredom a zbytočnou smrťou.Pane, ochraňuj ho pred nepriateľom, pred chudobou, samotou a skleslosťou.Pane, zbav ho všetkých bolestí, očist ho od špiny a zmierň utrpenie jeho duše.Pane, daj mu veľa rokov zdravého života.Pane, zvýši silu svojho tela.Pane, požehnaj môjho syna, zbožnosť oddaného.Pane, nepriveď svojho služobníka k hriechu, žehnaj moje dieťa teraz i v budúcnosti, vo dne iv noci.Posvätné je tvoje večné meno.

Amen!

Materské modlitby

Skôr ako sa začnete modliť za svojho syna k Matke Božej, musíte si vyčistiť svoje myšlienky a jasne pochopiť podstatu každého hovoreného slova.Materské modlitby adresované Božej Matke pomáhajú dieťaťu aj matke.Božia matka počuje nielen samotnú modlitbu, ale aj plač duše, odpovedajúc na otázky, ktoré neboli vyslovené:

Svätá Matka Božia!Tu som pred tebou - z mŕtvych a zo synov človeka, svätých a súdených Bohom, sa modlím za svojho syna.Buďte milosrdní k nemu a nechajte konať Pán.a pozorujte krst, pokánie a neslávte nečestné konanie a mnoho ďalších, ktoré sú pre nich vykonávané.Nech ho Duch Svätý vedie v skutkoch.Zaoberáme sa tým, že musíme zabudnúť na smútok našich duší, aby sme neboli plní smútku, plaču, smútku, klebety, smútku, urážky, žiarlivosti, radosti bezbožných a iných hriechov.A nemám radosť ani potešenie, volám vás, Matka Božia, náš Pán Ježiš Kristus.Modlím sa o teba, o syna človeka, aby urobil zo všetkých jeho vecí útechu pre svätých a žehnaj im, aby si s ním bol milosrdný. Pozdrav všetkých našich synov, aby sme v nich mohli žiť naveky.

Amen!

Silná modlitba

Keď sa srdce zlomí z neprekonateľného strachu o syna, pomôže mu silná modlitba, ktorej slová sú adresované priamo Stvoriteľovi, ale vyslovujú saso všetkou vášňou, vkladajúc silu lásky k svojmu dieťaťu do každého zvuku:

Náš Otec, od ktorého pochádzajú všetky dary a všetko dobré!Žiadam vás o vášho syna, ktorého mi dala vaša láskavosť.Odmenili ste ho dušou, aby ste žili podľa svojej vôle.Posvätite to svojou pravdou, aby bolo v nich vaše meno sväté.Osvetlite ho, Pane, so svetlom vašej múdrosti.Vo svojom srdci rastie jeho strach a averzia voči všetkej nezákonnosti.Ozdobte dušu jeho cudnosťou.Osvetlite jeho ústa spravedlivosťou, aby mu boli všetky ohovárania, klamstvá a bezbožnosť odporné.Posypte rosou milosti.Eskortujte môjho syna s anjelom strážnym, aby ste ochránili svoju mladosť pred márnymi myšlienkami, pred klamaním tohto sveta a pred každým zlým útokom.Ak sa niekedy pomýlia, nieodvráťte sa, ale buďte milosrdní.Nezbavujte ho pozemských statkov, ale dajte mu všetko, čo je potrebné pre dočasný život, ako aj pre získanie večnosti.Chráňte pred úrazmi.Pane môj, tiež sa modlím: daj mi radosť a radosť svojim deťom a nechaj ma stáť s nimi pred tvojím hrozným úsudkom as nenápadnou odvahou povedať: „Tu som, ale moje deti!“ Takže oslavujeme tvoju neľútostnú láskavosťVaše najposvätnejšie meno na veky vekov.

Amen!

Modlitba za porozumenie deťom

Je ťažké porovnávať zložitosť vzťahu medzi otcami a deťmi.V dňoch plných nedorozumení, vzájomných urážok a pocitu straty kontaktu s dieťaťom sa bude veľmi dobre modliť, ako nikdy predtým: 62.

Pane Ježišu Kriste, nauč ma porozumieť svojim deťom, počúvať, čo majú hovoriť, a odpovedaťna všetky ich otázky.Chráňte ma, aby som ich neprerušil, keď si myslia, a neprijímajte ich náhle a urážlivo.Pomôžte mi neuraziť pocity mojich detí.Netrestajte ich v hodinách vzrušenia a zlosti.Sprievodca tak, aby som v každej chvíli a každú hodinu robil vlastný príklad toho, o čom hovorím, pretože skutočné šťastie spočíva v úprimnosti.Nechajte ma ignorovať malé a menšie chyby svojich detí a pomôžte mi pozrieť sa na ich silné a dobré skutky, ktoré robia.Dajte mi to správne slovo pre ich úprimnú chválu.Pomôžte mi podporovať moje deti.Pomôžte svojim deťom realizovať všetky ich dobré želania a ukážte odvahu obetovať lákavú príležitosť,keď viem, že im to poškodí.Naučte ma ukázať im skutočný kresťanský príklad, aby ma skutočne ocenili.So všetkými darmi Tvojej lásky mi daj pokoj, rozvážnosť, pokoj a stabilitu.

Amen!

Rodičovská modlitba

V modlitbách rodičov za svoje deti je obsiahnutá veľká moc.Iba tak môžu nezištne bojovať o šťastie svojich detí.Ich žiadosti o milosť pre deti adresované Pánovi, ktorý dal svojho jediného syna, aby zachránil ľudskú rasu, majú veľkú moc:

Ďakujeme Pánu, že žiadal, aby sme sa stali rodičmi a dali nás do rúk našich detí.Váš skvelý darček sú deti u nás doma.Pomôžte nám vytrvalo absolvovať všetky skúšky.My sami ich nemôžeme prekonať.Prosím, milý Pane, chráňte deti pred všetkými problémami, pred všetkou špinou tela a ducha, pred všetkou diabolskou satanskou silou a pred zlými vplyvmi démonov a škaredých zbytočných ľudí.Vy, Pane, jasný anjel, strážca duše a tela, sveta, oddýchnite si v rodine a vo svete a predstierajte svoju vôľu.Chráňte naše deti pred zlými ľuďmi a pred akoukoľvek závislosťou.Nakoniec daj Bohu našim dušiam, nespočetným veľvyslanectvám Matky Božej a všetkých svätých, ich prijmeme s pokáním a ostražitosťou v našom dome, aby sme mali zdravie a pokoj, aby sme sa k tebe uctievali skrze našu dušu - Bože, vždy oslavujeme tvoje sväté meno.,

Amen!

Modlitebné kúzlo

Modlitbu možno použiť na to, aby na syna vložilo „kúzlo“, ktoré ho chráni pred búrkami života.Tento „opatrovník“ bude Božou ochranou, ktorá sa udeľuje za úprimné slová milujúcej matky:

Chráňte Pána.Chráňte môjho syna.Chráňte ho pred akýmkoľvek nebezpečenstvom, ktoré sa skrýva v každom jeho živote, pred nebezpečenstvom, ktoré sa snaží premeniť na chápadlá okolo neho.Pane, vieš, ako zraniteľná je, ale dobrá, duša môjho syna.Nenechávajte ho samého, v rozľahlom mori pokušenia každodenného života.Pošlite ochrancu anjela, ochráňte ho v každom okamihu a pred každým zlom, osviette ho v pamäti a duši, kráčajte po čistých uliciach, na cestách bez tŕnia a ochladzujte kryštálovými zdrojmi vašej vlastnej milosti.Nech je osvietené tvojím Vzostúpeným Božským Svetlom.

Amen!