Moskovská modlitba za liečenie chorôb a zdravia

Blahoslavená stará žena Matrona z Moskvy - jedna z najuznávanejších novo objavených svätých - to všetci vedia.Do jej hrobu, ktorý sa teraz nachádza na území prímeria v ruskom hlavnom meste, nepretržitý tok ľudí nekončí.Ľudia k nej chodia so všetkými druhmi problémov, ale najčastejšie žiadajú Matronushku konkrétne o uzdravenie - seba alebo svojich príbuzných.

Modlitba Moskvy Matrony za uzdravenie pred chorobami a zdravím je zázračný liek, ktorého účinnosť bola dokázaná mnohými príkladmi zo skutočného života.Dokáže vytvoriť neuveriteľných, zdvihnúť ťažkých pacientov na nohy, ktorých liečbu dokonca lekári odmietli.

Príprava na vyhlásenie modlitieb k moskovskej Matrone

Osoba, ktorá oslovuje požehnanú starú Matronu, by mala urobiťje to s pokorou v duši, úprimnosťou a neochvejnou vierou v jej pomoc.Pred začatím modlitby sa odporúča pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú, dávať almužnu tým, ktorí o to požiadajú, darovať náboženské inštitúcie.

Ak sa pacient podrobuje liečeniu,pri čítaní modlitieb Moskvy Matronovej sa oplatí sa mu vzdať.Je lepšie kombinovať lieky s liečivou modlitbou.Malo by sa to urobiť jednoducho preto, lebo Matronushka niekedy pomáha utrpeniu prostredníctvom iných ľudí.

Text modlitby do Moskvy v Matrone za uzdravenie z choroby

Najslávnejšia modlitba adresovaná moskovskej Matrone so žiadosťou o uzdravenie z choroby je takáto:

]

Túto modlitbu zvyčajne používajú ľudia pri návšteve moskevskej hrobky Matrona.Blahoslavená stará žena odkázala prísť k tým, ktorí žiadajú o jej hrob krátko pred smrťou.Povedala, že počuje modlitby každého skutočne modliaceho sa človeka a určite o neho požiada pred Pánom.Matrona z Moskvy dodržala svoj sľub: nikdy neodmieta ľuďom ich žiadosti, pomáha vyrovnať sa s problémami, ktoré sa udiali v ich živote.

Silný modlitebný obrad za zdravie

Okrem horeuvedenej modlitby existuje niekoľko ďalších modlitieb, prostredníctvom ktorých môžete požiadať o zdravie moskovskú matricu.Okrem toho sa môžete modliť za seba aj za milovaného človeka, ktorého postihla choroba.Na zotavenie sa z choroby pomocou týchto slov nie je vôbec potrebné ísť do hrobu Moskvy Matrony.Rituál uzdravenia sa koná v dvoch etapách:

  1. Návšteva chrámu.
  2. Odvolanie sa na Matron doma s modlitbou (trojdňový obrad).

Práca týchto dvoch modlitieb je založená na pokání, ktoré pomáha odstrániťbolesť, vyslobodenie z utrpenia, očistenie od telesných hriechov.

V prvom rade by mal pacient alebo jeho blízky príbuzný navštíviť chrám a predložiť poznámku „O zdraví“.Potom je potrebné dať 3 z najjednoduchších cirkevných sviečok do obrazov Ježiša Krista, veľkého mučeníka Panteleimona liečiteľa a samotnej Moskvy Matrony.Ikonu Matronushka je potrebné zašepkať šepotom:

„Blahoslavená Matrona, očistiť moju dušu, očistiť moje telo tak, aby prvá neplakala, druhá neuškodila.Amen! “

Potom by ste sa mali niekoľkokrát prekrížiť a opustiť chrám, zakúpili ste 36 sviečok a ikon svätých uvedených vyššie vo vašom obchodoch s cirkvou, ako aj nakreslite svätenú vodu.

Druhá etapa modlitebného rituálu sa koná doma.Po odchode do dôchodku v akomkoľvek vhodnom čase musíte na stôl položiť všetky 3 ikony, vedľa neho umiestniť karafu požehnanej vody, pohár a ľahké 3 sviečky.Potom sa Pánova modlitba číta 12-krát („ Náš Otec “).Po vyslovení „Nášho Otca“ sa človek musí krsti krstiť a piť svätenú vodu z karafy.

Ďalej sa uskutoční vizualizácia, počas ktorej musíte predstaviť seba alebo chorú osobu, ktorá sa uzdravila a cíti sa dobre.Až potom sa jedna z nasledujúcich modlitieb číta mnohokrát v závislosti od toho, kto musí byť vyliečený - pre seba alebo pre milovaného.Každá z týchto modlitieb musí s úprimnou vierou a čistotou povedať dušu Moskvy.

Modlitba k Matronushke za zdravie seba

Text modlitby je nasledujúci:

Modlitba Matrona za uzdravenie chorého

Na uzdravenie inej osoby musíte povedať tieto slová:

Modlitby by sa mali čítať, pokiaľ svietia sviečky.Nakoniec sa musíte niekoľkokrát prekrížiť a piť svätenú vodu.Na konci rituálu sa sviečky umiestnia do koša a ikony sa vyčistia v uzavretej skrinke.Celkovo sa tento obrad s domácou pravoslávnou modlitbou koná 3 dni v rade.

Modlitba v Moskve v Moskve za uzdravenie chorého dieťaťa

Neexistujú horšie testy na citlivé srdce matky, ako je choroba blízkej osoby.V tejto situácii sa však môžete obrátiť na Matronushku a požiadať ju o vyliečenie pre vaše dieťa, pretože niekedy úprimná materská modlitba predstavuje zázrak.

Matka môže povedať modlitbu za uzdravenie chorého dieťaťa doma.Nevyhnutnou podmienkou je prítomnosť ikony s obrázkom blahoslavenej starej ženy v dome.Môžete tiež urýchliť proces hojenia a jednoducho chrániť svoje dieťa pred negativitou a chorobou pomocou kadidla tvárou v tvár moskovskej Matrony.Jej (kadidlo) musí byť vložená do detskej tašky alebo prišitá na podšívku oblečenia, ktoré nosí každý deň.

Modlitba Matronushky za uzdravenie dieťaťa by sa mala čítať pred ikonou starej ženy.Jeho text je nasledujúci:

Rovnaké slová doma možno vysloviť ako súčasť vyššie opísaného modlitebného obradu.Kroky, ktoré má matka urobiť, sú podobné.Jediný rozdiel je v tom, že pri návštevecirkevná nota „Na zdravie“ sa podáva v mene chorého dieťaťa a pred obrazom Matronushky sa vyslovujú tieto slová:

„Blahoslavený starý Matron, uzdrav moje choré dieťa, trest za jeho hriechygenerácií.Amen! “

Tiež si musíte kúpiť sviečky a ikony Ježiša, Panteleimona a Matrony doma.Druhá časť obradu sa tiež prakticky nelíši.Rituál sa uskutočňuje v pokojnom a pokojnom stave.Po dokončení všetkých potrebných príprav (vloženie ikon, sviečok a svätej vody) by sa matka mala vysloviť namiesto „Nášho Otca“ (tieto slová slúžia ako druh duchovného mosta od modliaceho sa rodiča k Pánovi):

) „Trojica jedného Boha, Otca a Syna a Ducha Svätého, teraz a vždy a navždy a navždy.Amen! “

Potom sa text vyššie uvedenej modlitby za uzdravenie dieťaťa alebo modlitba v tejto podobe mnohokrát opakuje:

Tieto modlitby adresované moskovskej matke majú mocnú moc.Musíte si ich prečítať, kým sa deti úplne nezotavia.Nezabudnite dať dieťaťu svätú vodu: jednoducho ho pite, pridajte ho k jedlu a pitiu.