Mystické vlastnosti ikony „Radujem sa o vás“

Pravoslávne kresťanské svätyne priťahujú pozornosť vzhľadom na ich druhovú diverzitu, ako aj na úžasné liečivé vlastnosti, ktoré majú.Každá ikona má svoj vlastný príbeh a svoje vlastné príklady zázračnej pomoci ľuďom.V tomto článku vám chcem povedať o ikone „Radosti z vás“ a jej magickej sile.

Význam ikon v kresťanstve

Je pozoruhodné, že pôvodne v počiatkoch cirkevných ikon v zásade neexistovali, ale postupom času sa dôvera ľudí vo všetko začala znižovaťduchovné.Kresťania potrebovali viditeľný obraz, na ktorý by mohli sústrediť svoju pozornosť na bohoslužby.Ikony môžu byť metaforicky znázornené vo forme lupy, z ktorej sa veľké množstvo lúčov stáva obrovským spáleným lúčom.

Maliari ikon sa v procese vytvárania svätých tvárí snažia čo najviac sprostredkovať divákovi skutočné emócie, ktoré svätí zažili v momente, keď sú zobrazené.Svätý obraz je plný pôvabnej moci, ktorá následne prejavuje svoj zázračný účinok, keď sa pred ním modlia veriaci.

Upozornenie!vKresťania nie sú uctievaní obrazom, ale iba osobou zobrazenou na tvári.Táto zásada je relevantná v pravoslávnej katolíckej východnej cirkvi.

Všeobecné informácie o tejto svätej tvári

Tvár Panny Márie s názvom „Raduje sa z teba“ je veľmi rozpoznateľným obrazom Panny Márie, ktorej meno je určené na podporu celého ľudstva o podpore.ho od Matky Božej.Vzhľad tejto tváre je pätnásteho storočia, vtedy ortodoxní kresťania boli schopní vidieť mystickú silu tejto ikony.

Vedia o úžasnej ikone Matky Božej: „Raduje sa z teba“ vo všetkých kútoch sveta.Je dokázané, že tváre s Pannou Máriou z tejto série sa začínajú objavovať pred pár sto rokmi.

Ich meno je zapožičané z úvodných línií modlitebnej služby s rovnakým menom, ktorých autorstvo patrí sv. Jánovi z Damašku:

„Radujte sa v tebe, smutný ...“.

Historické informácie o tvári „Radujte sa s vami“

Posudzovaný obraz je zahrnutý do skupiny tých niekoľkých ikon Matky Božej, ktorých účelom stvorenia nie je prijať príhovor Panny Márie,a túžba vyjadriť jej úprimné poďakovanie za všetko, čo jej pomohlo.

Kresťania kľačia pred ikonou, spievajú piesne, vďaka všetkým dobrým skutkom, ktoré sa Svätá Mária zaviazala a stále hrá v našich dňoch.

Je to táto tvár, ktorá nám umožňuje plne demonštrovať plný stupeň vďačnosti a úcty k pravoslávnym ľuďom.Božia Matka za to, že v akejkoľvek situácii ľahko pomáha v ťažkých životných chvíľach a slúži ako podpora a podpora všetkým jednotlivcom, ktorí ju potrebujú.

Prehľad a charakterizácia ikony

Teraz preskúmajme obraz samotnej tváre.

Pozadie obrázka predstavuje chrám.A pred kostolom pozorujeme Najsvätejších Teotokosov, ktorí sedeli na kráľovskom tróne.Hlava Panny Márie je pokrytá karmínovo červeným rúchom.Matka Božia pomocou svojich rúk drží malého Ježiša, ktorý sedí na nohách.

Vedľa kráľovského trónu je reverend John , ktorý napísal samotnú modlitbu, ktorej prvý riadok pomenoval opísaný obraz.Na úpätí trónu objavujeme svätých mučeníkov, ktorí obkľúčili Pannu Máriu.

Tvár Panny je obklopená dúhovou guľou, ktorá zostúpila z neba spolu s anjelskými bytosťami.Celé prostredie, ktoré je vedľa Svätého, ju vo všetkých smeroch chváli a oslavuje.

Obraz „Radujte sa vo vás“ je pre predstaviteľov pravoslávneho kresťanstva veľmi významný.Pretože je veľmi dôležité nielen modliť sa za pomoc, keď ste veľmi chorí, ale tiež, aby ste nepočúvali prejav úprimnej vďaky Všemohúcemu a všetkým svätým za túto pomoc.

Kde nájdeme ikonu dnes

Pravoslávni veriaci veľmi milovali nádhernú ikonu Matky Božej „raduje sa vo vás“ od jej vzniku.Preto sa obraz začal v čo najkratšom čase stať veľmi populárnym auctievaní kresťanmi z celého sveta.

Nie je prekvapujúce, že maliari ikon vytvorili rôzne kópie tejto ikony.V súčasnosti je najslávnejšou a najctivejšou tvárou ikona, ktorej miestom je Galéria Tretyakov (Moskva, Ruská federácia).

Čo môže pomôcť zázračnému obrazu „Radujete sa“?

Už bolo povedané, že hlavným poslaním tváre „Radujete sa“ nie je podpora ľudí vťažké obdobie a nelieči ich z ťažkostí.Obraz sa vyznačuje osobitnou charakteristikou a jeho cieľom je vyjadriť úprimnú vďaku Panne.

Kresťania navštevujú chrám a ďakujú veľkej zázračnej tvári.Vďaka týmto činnostiam očisťujú svoje duše a sú plné vnútornej žiary, harmónie a cnosti.

Svätá Mária samozrejme môže sledovať, ako veriaci vyjadrujú svoju úctu k svojmu obrazu.Počuje úprimné vyjadrenie vďakyvzdania za pomoc a vidí tie dobré činy od tých, ktorí kedysi hľadali podporu a príhovor.Poskytuje takýmto jednotlivcom ešte silnejšiu ochranu, prispieva k hojeniu ich duchovných a fyzických rán, ako aj k ľahkému a harmonickému odstraňovaniu všetkých ťažkostí a bariér z ich života.

Preto má obraz „Radosť z teba“ pre kresťanov taký veľký význam.Pretože používanie naznačenej svätyne budú ľudia môcť vyjadriť svoju vďačnosť Matke Božej, a tým dosiahnuť svojho najvyššieho nebeskéhopríhovor.

Pre kresťanov v deň slávenia katedrály blahoslavenej Panny Márie triumf padne, keď sa uctieva svätá ikona „Radujte sa vo vás“.Stáva sa to 8. januára (alebo dvadsiateho šiesteho decembra podľa Starého štýlu) - potom sa veriaci obracajú k obrazu vďačnými slovami, vyjadrujúc im to česť a oslavujúc meno Matky Božej.

Použitím obrazu Matky Božej, ktorý sa zvažuje v tomto materiáli, si uvedomujeme najdôležitejšiu myšlienku: pamätajte na vyššie sily nielen vtedy, keď sa cítite zle, trpíte a ste smutní zúfalstvom, ale aj vtedy, keď je vaše srdce plné radosti,šťastie a láska.Naučte sa celým svojím srdcom poďakovať Bohu a všetkým svätým za to, že žijete a za všetko, čo vlastníte.

Na uzavretie témy:

  • Ikony sú potrebné, aby človek mohol sústrediť svoju pozornosť na určitý viditeľný obrázok, keďsplnenie modlitby.
  • Modlitba ikony „Radujem sa vo vás“ nesmeruje k žiadaniu o niečo, ale k vďačnosti za to, čo už dostali od vyšších mocí.
  • Ak chcete vidieť najznámejšiu kópiu ikony „Som z teba veľmi šťastný“, mali by ste navštíviť galériu Tretyakov (nachádzajúcu sa v Moskve).
  • Je dôležité nielen požiadať vyššie sily o pomoc v nešťastných chvíľach života, ale tiež im preukázať vďaku za pomoc.

A na samom konci tejto témy čítajte zaujímavý videozáznam:

Marissa