Najmocnejšia modlitba za moskovskú Matronu

Po niekoľko strašne dlhých rokov bol môj syn chorý.Notebook bol opuchnutý z telefónov najlepších lekárov a adries kliník po celom meste, aj za jeho hranicami.Každý z našich dní bol naplánovaný každú hodinu: zotavenie - špeciálne triedy - raňajky - pilulky ...

Liečba po určitú dobu priniesla veľmi slabé výsledky.Ale potom moja matka, novo razená babička chorého dieťaťa, priniesla z kostola Matronovu ikonu (figúrku predstavil kňaz, ktorý sa dozvedel o našom nešťastí).Neviem, či je to náhoda alebo nie, ale začala sa modliť pred ikonou každý deň a po týždni výsledky liečby príjemne zapôsobili na lekárov!

Svätá, o ktorej zatiaľ málo ľudí vie

Matka Matrona - žena, ktorá žilapred sto rokmi.Narodila sa v potrebnej roľníckej rodine a bola úplne slepá.Napriek tomu vyrastala veľmi náboženská osoba.Už v detstve sa preslávila ako liečiteľka.Ľudia prišli z diaľky do Matrony, aby sa s nimi modlila a pomáhala.

Ako dospelá sa presťahovala do Moskvy a ešte viac sa zvýšil tok veriacich, ktorí sa o ňu usilujú.A aj keď zomrela, ľudia,nakoniec sa dozvedeli o zázrakoch Matrona a začali chodiť do hrobu svätej starej ženy.Kvôli tejto populárnej úcte boli pozostatky svätého prevedené do moskovského Pokrovského kláštora.Tam sa dnes môžete klaňať Matronovi.

Z tohto jasného a podrobného filmu možno počuť ďalšie podrobnosti o živote svätca:

Deň uctievania svätej starej ženy

Ruský pravoslávny kostol ustanovil oficiálnym dňom uctievania Matrony.Moskva.Toto je2. máj(nový štýl).

Čo sa modlí matka Matronushka?

  • O ochrane pred chorobami a uzdravením.
  • Pri počatí, bezpečnom znášaní a narodení zdravého dieťaťa.
  • O ochrane domácich pred akýmkoľvek zlom vrátane satanských trikov.
  • Pokiaľ ide o finančné blaho.

Kto a ako sa môže modliť, kde je lepšie robiť veci

Kto? Modlitby číta každý, kto ich nájde na internete alebo prepisuje s priateľmi.Ale v skutočnosti iba pokrstení ľudia môžu apelovať na Matrona, iných svätých a na Pána.Navyše, ak je svätý uznávaný iba pravoslávnou cirkvou, katolíci a protestanti by sa k nemu nemali obracať.Nezabudnite na to!

​​

Ako? Je potrebné čítať sväté slová nie mechanicky, ale odhaľovať vašu dušu.Nemysli si „možno to pomôže“ - úprimne verím, že Pán určite počuje tvoje slová, a ak sú presvedčivé, neodmieta pomoc.Bez pozornosti zostanú iba modlitby neveriacich ľudí.

Budú vás počúvať rýchlejšie, ak budete viesť život v čo najväčšej miere bez hriechov aposkytnúť pomoc tým, ktorí to potrebujú (bude sa počítať aj online dar do fondu starostlivosti o pacientov s rakovinou).

Ak sa pacient zhoršuje, neodmietajte návštevu nemocnice.Modlitba nie je náhradou za liečenie, ale zvyšuje jej kvalitu.

Nakoniec sa nevzdávajte modlitieb, keď vidíte zlepšenia.A po zotavení nezabudnite poďakovať nebeským patrónom, ako môžete.Niekto jednoducho povie Matronovi a Pánovi úprimné „ďakujem“ a niekto štedro daruje na adresu domu dieťaťa alebo tej istej charitatívnej nadácie.

Kde? Samozrejme je najlepšie obrátiť sa na nebeského príhovorníka v Božom chráme.Ale ak nemáte takú príležitosť, kúpte si ikonu, zasvätené sviečky a modlite sa doma (v nemocnici).Hlavná vec je s úprimnou vierou a pravidelne.

Pomôžu ti tieto modlitby?S najväčšou pravdepodobnosťou áno!Toto vydanie populárneho programu „Nechajte ich hovoriť!“ Obsahuje príbehy našich súčasníkov, ktorí sa po modlitbách za matkou Matronom stretli so zázrakmi.A keďže taký úžasný, ale dlho očakávaný zázrak vstúpil do ich života, môže vstúpiť aj do vášho:

Texty najmocnejších modlitieb

O zdraví dieťaťa ]

A druhá:

O zdraví suseda

Častoprosíme Pána a iných nebeských patrónov, ktorí mu odovzdávajú slová našich modlitieb za svojich priateľov, kolegov a niekedy aj cudzincov, ktorých tragický osud sme sa naučili v televízii alebo z internetu.Najsilnejšou modlitbou sú však slová vyslovené za pokrvných príbuzných alebo za manžela, ktorýsa stala našou rodinou vďaka sviatosti manželstva.

Číta sa rovnaká modlitba, ktorá žiadao vlastné zdravie , ako aj o uzdravenie z choroby.

O tehotenstve

Neúrodenie mnohých žien je spojené s prítomnosťou chorôb.A aj keď je rozsudok lekárov „fyzicky zdravý“, žena, ktorá nie je schopná otehotnieť celé roky, stále verí, že tomu tak nie je.

Na druhej strane existuje na internete veľa príbehov párov, ktorým boli deti poslané po modlitbách, návštevách cirkví alebo púte na sväté miesta.Možno budete čoskoro medzi takými šťastlivcami?Začnite modlitbou, ktorej text je uvedený nižšie:

O peniazoch

Myslíte si, že zdravie a peniaze nie sú nijako spojené?Príbuzní ľudí (vrátane malých detí), ktorých životy majú presnú cenu, ktorých nazývajú lekári, s vami nesúhlasia.V ťažkej chvíli sa títo ľudia ponáhľajú všetkými smermi - predávajú nehnuteľnosť, píšu na charitatívne nadácie, v televízii, dobrovoľníkom ...

Nezabudnite na nebeskú podporu.Pán vám môže poslať veľkorysého patróna, povýšenie a lepší plat a nakoniec iba pozitívnu odpoveď charity.Modlite sa, dúfajte a nevzdávajte sa!

Modlitby za zlepšenie finančnej situácie rodiny nečíta iba Matron.Zároveň by ste mali vyhľadať pomoc od Nicholasa Wonderworkera a Spiridona z Trimyphuntusu.

Zhrnutie

  • Moskovská Matrona je jedným z najpopulárnejších ruských svätých novýchčas.Najprv sa s ňou modliaide o zdravie a na internete je veľa článkov a videí o zázračných uzdraveniach najzávažnejších chorôb, ktoré prišli po modlitbách tohto svätca.
  • Môžete sa modliť k Matronushke tak za svoje zdravie, ako aj za zdravie svojich príbuzných a priateľov.Najčastejšie sa však od svätého vyžaduje ochrana dieťaťa.
  • Obracajú sa aj na starú obhajcu a žiadajú o dlho očakávané tehotenstvo, ako aj o spasenie z dôvodu nedostatku peňazí, v dôsledku čoho si niektorí ľudia nemôžu kúpiť lieky ani pri jednoduchej chorobe.

Už ste niekedy premýšľali, či na našej zemi žijú a robia zázraky podobní svätí?Samozrejme!Tento film vám povie o troch takýchto ľuďoch - Nikolaji Guryanovi, matke Alipiya a starcovi Ippolit Haline: