Narodeniny, ktoré sa čítajú raz ročne

K našim narodeninám často sumarizujeme niektoré výsledky nášho života, pamätáme si roky, ktoré sme prežili, robíme plány do budúcnosti a snívame o splnení našej drahocennej túžby.Ortodoxní a praví veriaci, najmä v tento deň, by chceli poďakovať Bohu, strážnemu anjelu a všetkým svätým, ktorí mu pomáhajú a podporujú ho.Robia to prostredníctvom modlitby, ktorá sa číta iba raz v deň ich narodenín.

]

Funkcie modlitebnej knihy v meniny

Odvolanie sa k Pánovi v deň jeho narodenín je svojou povahou trochu odlišné a nepatrí do každodenného života.V závislosti od veku, stavu mysle, ľudského zdravia môže mať modlitba niekoľko cieľov: vďačný, chrániť pred životnými ťažkosťami a ťažkosťami, splniť tajný sen, prilákať šťastie a prosperitu.

Sväté slová sú zvyčajne adresované Najvyššiemu, Najsvätejším Teotokosom, Anjelovi, príhovoru, Nicholasovi Wonderworkerovi.To nevylučuje modlitbu k Najsvätejšej Trojici alebo iným svätým veľkým mučeníkom.Nezáleží na tom, na koho sa v tento deň presne obrátite, hlavnou vecou je prítomnosť viery v existenciu tejto neviditeľnej sily, ktorá vás chráni.a dáva vám nádej na to najlepšie.

Pre tých, ktorí pochybujú o výbere modlitby na čítanie k narodeninám, môžu sa obrátiť na Otca o pomoc.Predtým, ako sa porozprávate s kňazom, je potrebné postaviť sa do bohoslužieb, umiestniť sviečky, najlepšie do spoločenstva a vyznania.

Malo by sa pamätať na to, že modlitebná kniha je nejakým spôsobom, ako nadviazať kontakt s Bohom.Môže to byť mentálne alebo verbálne, v chráme alebo vo vlastnom dome, kanonické alebo slobodne prejavované.

Na to, aby Boh bol vypočutý modlitbou k narodeninám, je dôležité dodržiavať počas celého roka niektoré pravidlá:

  • Neustále sa zlepšovať (navštevovať Chrám Boží, priznávať sa, prijímať spoločenstvo a modliť sa nielen za seba), ale aj pre ľudí vo vašom okolí);
  • Robiť dobré skutky;
  • Neporušujte prikázania Starého zákona (nezabíjajte, nekradnite, nevykonajte cudzoložstvo ...);
  • Byť schopný poďakovať Všemohúcemu, byť úprimný a úprimný pred ním vo svojich myšlienkach a želaniach, otvorene akceptovať akýkoľvek jeho vplyv.

Ako sprostredkovať Svätým posvätné slová molebena k ich narodeninám

Slávnostné modlitebné knihy sa zvyčajne začínajú ráno, hovoria trikrát alebo v čase vášho narodenia (ak viete presný čas)).Pred sviatkom je vhodné obhajovať liturgiu v cirkvi a prijať spoločenstvo.

V chráme kúpte dvanásť sviečok, aby ste ich počas sviatku zapálili v celom dome.Pred čakaním na hostí sa poďakujte svojmu anjelovi a všemohúcemu za príležitosť osláviť túto dovolenku so svojimi príbuznými a priateľmi.SúčasneMôžete vyjadriť svoju základnú túžbu, žiadosť, žiadosť.Uctievajte anjelov, ktorí vás chránia, a modlite sa, aby vás naďalej chránili.

Pri stretnutí s hosťami by ste s nimi nemali zdieľať svoje ranné rituály a hovoriť o tom, ako často sa obraciate na Všemohúceho a na aké tajomstvá mu venujete.O vašom duchovnom živote by sa nemalo diskutovať pri opitosti.

Na slávnostiach sa obmedzte na nadmerné požívanie alkoholu a nadmernú obťažnosť.Ak sa rozhodnete tento deň ponúknuť modlitbu pokánia Pánovi, modlitbu k Svätému príhovorníkovi, modlitbu k Anjelovi za splnenie túžby, skúste odpovedať skutočnému veriacemu a dodržujte tradície pravoslávnosti.

Silné modlitby recitované v deň mien

Modlitba k Ikone Matky Božej

Ženy sa k narodeninám často obracajú k Matke Božej.Koniec koncov, je to ona, ktorá je silnou patrónkou všetkých matiek, strážkyní prepuknutia a rodinného šťastia.Mladé matky, manželky sa k nej obracajú, aby chránili zdravie detí, chránili ich pred nepriazňou, nešťastím a cudzoložstvom manželov.

Matka Božia sa osobitne venuje osobitnej starostlivosti a ochrane tehotným ženám, ktoré veria v svoju silu a ochranu.Narodenie dieťaťa je v rodine vždy radosťou a šťastím.Mladí rodičia, ktorí chcú chrániť dieťa pred chorobami, zlými očami a rôznymi nešťastiami, každý rok v tento deň čítali ochrannú modlitbu k Panne Márii.

Aký druh ikony Matky Božej sa modlí za narodeniny, je možné určiť do najbližšieho dátumuoslava svätca.Ak sa dátum narodenia zhoduje s dátumom uctievania ktorejkoľvek ikony Panny (alebo nasledujúcich dní po tomto dátume), mala by sa považovať za jej príhovorku.

Zoznam pamätníkov je pomerne rozsiahly.Ikona Pyrenejskej Matky Božej je ponúknutá modlitebná služba 12. februára.Modlitby jej ponúkajú tí, ktorí chcú otehotnieť, utíšia sa z hlbokého smútku a smútku a zbavia sa nepredvídaných životných okolností.

Panna Mária z Kazaň je uctievaná 8. júla a 22. októbra.Veriaci, ktorí sa za ňu modlia a chcú vidieť, sa zbavia ďalších vážnych ťažkostí.Trpiaci v nej hľadajú spasiteľa a mentora.Často prichádza vo sne, nasmeruje človeka na pravú cestu a napomenie ho, navrhne šťastnú cestu.

Ikona Theodorovského sa v predvečer narodenia dieťaťa modlila o tehotné ženy a otcov budúcich dedičov.Jej oslava je 14. marca.Stane sa veľkou príhovorkou pre vaše dieťa narodené po trinástom marci.

​​

Úplný zoznam ikon Matky Božej sa nachádza na oficiálnych ortodoxných stránkach.Nezabudnite, že skutočnosť, za ktorú konkrétnu ikonu sa modlíte, nie je taká dôležitá.Hlavná vec je urobiť to s čistým a otvoreným srdcom, dušou, plnou lásky a viery vo Stvoriteľa.Vyjadrite svoju vďaku, podeľte sa o svoje dobré úmysly, požiadajte o radu a šťastne počkajte na šťastné znamenie, ktoré bude v deň mena najcennejším darčekom.

Modlitba za anjel strážny

Anjel strážny sa dáva všetkým od narodenia.Chráni fyzickú aj fyzickú ochranuduchovný plášť človeka.Spomínanie na jeho každodennú prítomnosť znamená byť odvážnejší, vynaliezavejší a odvážnejší.Vaše požiadavky na Všemohúceho budú počuť rýchlejšie, pretože neviditeľní ochrancovia sa postarajú o vaše blaho a modlia sa k Pánovi za spasenie a šťastie.

Strážca vás môže odmietnuť chrániť, ak porušíte Božie prikázania, vedie nemorálny životný štýl a nedodržíte pravoslávne tradície.Je možné získať jeho milosrdenstvo, ak sa človek pustí na cestu spravodlivých a opraví predchádzajúce chyby.

Anjel strážny sa môže dať pri narodení alebo pri krste.Toto bude meno Svätého, ktoré zodpovedá vášmu menu a dátumu narodenia (krst).Ak ste sa narodili v decembri s menom Nikolai.Potom bude vaším strážnym anjelom Nikolai Príjemný (Zázrakový pracovník).Dátum jeho spomienok je 6. a 19. decembra.

Mnohí nemajú podozrenie, koľko anjelov ich chráni a kto sú práve títo ochrancovia.Môžu to byť vaši predkovia, zosnulých príbuzných, ľudia, ktorým ste boli v tomto živote veľmi milí a blízki.Preto pred ikonami stojí za to povedať vďačnosť všetkým neviditeľným anjelom.Modlitba k Anjelovi dokáže rozptýliť strach, vzbudiť dôveru v to, že máte podporu, chráni sa pred nešťastím, očistí svoju dušu, telo a myseľ od zbytočného rozruchu, odháňa nepriateľov a vedie vás od problémov.

Takéto modlitby vám pomôžu nájsť lásku, zbaviť sa osamelosti, nájsť svoj osud a získať prácu, ktorú máte radi.Anjeli tiež pomáhajú zmieriť vaše hriechy pred Pánom.

Najmocnejšia modlitbaje ráno.Bude to ako dych čerstvého vzduchu v deň tvojho menného dňa.Nebuďte prekvapení, ak deň predtým budete mať prorocký sen a bude to pre vás veľmi príjemné.Nebojte sa požiadať niečo o Angela, ale nezabudnite mu poďakovať za jeho pomoc.

Modlitba za anjela strážneho:

Modlitba k Všemohúcemu a príhovorom

Modlitba k Ježišovi Kristovi vo váš deňZrodenie môže byť tiež vďačným, prosiacim, pochvalným prejavom alebo modlitbou pokánia.V tento deň môžete tiež poslať modlitby k Najsvätejšej Trojici (Theotokos, Ježiš Kristus, Nicholas Wonderworker).

Pri vyslovovaní bezplatnej modlitebnej knihy Všemohúcemu by sa človek nemal vyjadrovať príliš veľa alebo hovoriť.To vám nedovolí, aby ste boli počúvaní rýchlejšie.Boh už vie, čo potrebujete.Vaše slová alebo myšlienky by sa v tomto okamihu mali synchronizovať s dušou, srdcom a mysľou.

V petícii adresovanej Pánovi nedávajte do popredia domáce, telesné potreby.Vyhľadajte duchovné osvietenie, radosť z dobrých úspechov.Ak neexistujú, nedržte a nevyvíjajte túžbu a smútok.Buďte láskaví a blahosklonní k ostatným, odpustite tým, ktorí vás urazia.V deň menného dňa poďakujte Ježišovi Kristovi za úsvitu.

V deň narodenín si môžete prečítať modlitebnú službu k Nicholasovi Wonderworkerovi, patrónovi cestovateľov, námorníkom, všetkým, ktorí sú na ceste a na ceste.Je tiež príhovorom pre mladé dievčatá, siroty, neúnavných robotníkov a všetkých, ktorí veria v silu dobra, šťastia a prosperity.

Mladé dievčatá sú väčšinou väčšinouhovoria modlitbu Nikolajovi Ugodnikovi o tom, že im dajú dobrého ženícha, úspešné manželstvo, silnú rodinnú úniu, prosperitu a prosperitu v dome.Táto mocná modlitba svätého je schopná zmeniť život a naplniť plán.

Meniny môžu byť príležitosťou obrátiť sa na Mikuláša, ak naozaj potrebujete peniaze, a práve v tento deň naliehavo potrebujete finančnú pomoc.Ak sa chcete dozvedieť o tejto dovolenke, umožní to váš dobrý účel.Nepýtajte sa na materiálne zdroje, ktoré nezmenia vašu existenciu.

Pamätná modlitba pri narodeninách zosnulého

Ukázalo sa, že zapamätanie si osoby podľa pravoslávnych zvykov je potrebné nielen v deň jej smrti, alea narodeniny.Návšteva cintorína v tento deň nie je potrebná.Ale aby sme spomenuli pred Pánom, váš príbuzný duch s úctou nasleduje.Ďakujem vám za osobu žijúcu vo vašom okolí.Za týmto účelom môžete prísť deň do chrámu a predložiť poznámku o úlohe duše zosnulého.

Do kostola si môžete priniesť jedlo na pamiatku.Zvyčajne to sú sladkosti, pečivo a to, čo počas jeho života milovali príbuzní.Vložte sviečky, postavte sa na tvár svätých.Doma pamätajte s dobrým slovom na obed alebo večeru svojho blízkeho.