Nech Boh vstane znova - modlitba k úprimnému životodarnému krížu Pána

Sila modlitby môže výrazne zmeniť život človeka.Musel som to overiť z vlastnej skúsenosti.Vplyv diabla na mysle ľudí sa stáva postupne a zdá sa človeku, že sám robí rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s Bohom.Keď ľudský nepriateľ zaútočí, prichádza na záchranu „Nech Boh znova vstane“ - modlitba za čestný kríž.V tomto článku vám poviem, aký význam má modlitba, kedy je potrebné ju prečítať a čo z nej šetrí.

Duchovný štít

Modlitba na kríži „Nech Boh vstane znova“ sa vzťahuje na ochrancu.Zachráni dušu pred satanskými pokušeniami, zachráni pred nepriateľmi viditeľnými a neviditeľnými.História modlitby sa datuje od začiatku formovania pravoslávnej viery v európske krajiny.Rímsky cisár Konštantín sa rozhodol nájsť kríž, na ktorom prijal Ježiš mučeníctvo.Kráľovná Helen, matka Konštantínska, odišla hľadať svätyňu do Jeruzalema.

Kráľovná so služobníkmi našla na mieste popravy tri kríže, ale ktorý z nich patril Ježišovi, nebol známy.Potom sa Elena rozhodla čakať na odpoveď od samotného Pána.Za týmto účelom vzali ženu so závažnou chorobou a vzali ju postupne ku každému krížu.Kríž, ktorý uzdravoval chorých, patril Spasiteľovi.Aby sa vyhli chybám, priviedli na kríž spravodlivého mŕtveho človeka: vychoval ho kríž Spasiteľa.

Ježiš Kristus nielen uzdravoval ľudí počas svojho života, robí to dodnes.

Od tej doby sa začali modliť k Pánovmu krížu, ktorý uzdravoval slabých a zachránil ich pred.diabolské machinácie.

Význam modlitby

Čo hovorí modlitba za životodarný kríž, ktorého text je napísaný v staroslovienčine?Uvádza sa v ňom, že Ježiš mučením zachránil celé ľudstvo pred zničením.„Smrť šliapla na smrť,“ hovorí nám evanjelium.Ako je to možné?Bola to náhradná obeta, to znamená, že Kristus zomrel za naše hriechy u nás a zvrhol moc diabla.

Keď prídu nešťastia a rôzne pokušenia, Kristov kríž je našou spásou.Akonáhle sa človek prekríži, nečistý okamžite ustúpi.Toto je sila záchranného kríža.

Kríž je symbolom spasenia celej ľudskej rasy od hriechov a záhuby vo večnosti.

Modlitba za čestný kríž, ruský text:

Zhrnutie modlitby:

Naši súčasníci nie vždy chápu význam starovekých výrazov.Pozrime sa na význam nejasných fráz.

 • Nech Boh vstane z mŕtvych a stratí ho.Lavish, tak rozptyľujte.„Porážka“ je stará forma slova „nepriatelia“.
 • „Zoznámení so znakom kríža“ - tí, ktorí sú pokrstení.
 • „Verbalisti“ - vyslovujúce slová.
 • „Čestný a životodarný“ - to je veľmi uctievaný život.
 • 38. „ukrižovaný“ znamená ukrižovaný.
 • „Do pekla zostúpiť“ - Spasiteľ po ukrižovaní zostúpil do pekla a oslobodil tam spravodlivých uväznených.

Podľa cirkevnej tradície bol raj až do Ježišovho vzkriesenia až doposiaľ prístupný.spravodlivé duše.Iba víťazstvo Spasiteľa nad diablom ukázalo spravodlivý raj spravodlivým.Preto je niekedy pod krucifixom niekedy znázornená lebka s kosťami: symbolizuje vykúpenie Adama a Evy a celej ľudskej rasy, ktorá z nich pochádza.

Kedy čítať modlitbu

Mnohí veriaci nevedia, v ktorých prípadoch sa na kríži číta zázračná modlitba.Je potrebné si ho prečítať a žiariť znamením kríža v týchto prípadoch:

 • v ťažkých životných situáciách, keď sa zdá, že život visí na vlákne;
 • akékoľvek nebezpečenstvo - viditeľné alebo neviditeľné;
 • ​​
 • pred náročnou a nebezpečnou prácou alebo cestou;
 • počas skleslosti, smútku a myšlienok na smrť;
 • počas diabolských pokušení a hriešnych myšlienok;
 • na získanie odvahy počas účasti na nepriateľských akciách;
 • za získanie duševnej a fyzickej milosti.

Evanjelium hovorí, že diabol sa loví ako revúci lev a hľadá niekoho, koho by zožral.To nemusí byť brané doslovne a reprezentované diablom na obraz leva.Tu máme na pamäti, že ten zlý neustále hľadá duchovnú obeť pre seba - má sklon k pokušeniam, hriechom a nečistote.Koná prostredníctvom myšlienok človeka.

Na konci modlitby by sa človek mal pokloniť k pásu.

Koľkokrát za sebou musíte prečítať modlitbu na kríži?Môžete si ju prečítať raz, trikrát alebo toľko, koľko túži duša.V súčasnosti je zvyčajné počúvať túto modlitbu 40-krát za sebou, aby ste mohli povoliť zvukový záznam.

Môže sa modlitba dať pokrstenému?Môžete, ale napriek tomumusíte byť pokrstení v pravoslávnej cirkvi.Pretože aký je zmysel modliť sa k životodarnému krížu, ak človek neprijal sviatostnú krst?

Modlitba za kríž je súčasťou pravidla večernej modlitby, to znamená, že sa čítava každý deň.

Sila modlitby je taká veľká, že zachránila životy veriacich viac ako raz.Vyjadril sa v tragických a ťažkých situáciách, počas epidémií a vojen, požiarov a záplav.

Doteraz boli modlitbou na kríži vylúčení démoni a ľudia boli oslobodení od zlých zlých.Šetrí pred korupciou a zlými očami, čarodejníctvom a posadnutosťou.Prostredníctvom modlitby človek pristupuje k Bohu a stáva sa pod jeho ochranou.

Sila slova modlitby priamo závisí od osoby, ktorá ho vyhlasuje.Úprimná viera v srdce, podporovaná silou slova, môže viesť k zázrakom.Nielenže odvezie zlo, ale naplní aj dušu človeka harmóniou a radosťou.Čo by si mal veriaci robiť starosti, kto má miesto vo Kristovom večnom príbytku?Za taký dar musí byť vďačný.