Nezničiteľný žalm o zdraví a odpočinku: čo to je a kde si objednať

Dávidove žalmy, ktoré boli napísané v staroveku, nestratili v dnešnej dobe význam.Plnené modlitbou k Bohu linky poézie reagovať v srdciach ľudí a prinútiť vás myslieť na večné.Nezničiteľný žalm zachránil môjho strýka pred predčasnou smrťou, keď bol vo vážnom fyzickom stave.Žalterovi sme objednali šesť mesiacov a zotavenie prišlo o mesiac a pol.V článku vám poviem, čo je nezničiteľný žalm a kde je možné ho objednať.

Žalm

Davidove žalmy sú neoddeliteľnou súčasťou uctievania cirkvi a pravidla modlitby.Všetky žalmy, ktoré sa tiež nazývajú piesne, sa delia na tri časti:

  1. chváliace;
  2. pokánie;
  3. poučné.

Chváliace žalmy (hymny) sú naplnené úprimnou vďačnosťou Bohu za všetko, čo naplnil život ľudí.V pokáňajúcich žalmoch pociťujeme pokánie srdca o priestupkoch, uvedomovaní si nevýznamnosti hriešnej povahy človeka a prosbe o pomoc pri náprave.Inštruktívne žalmy hovoria o múdrosti hodín života, poučujú o ceste viery.

Svätí otcovia nazývajú Žaltárom božskú knihu naplnenú Božou milosťou.Kráľ David, autor tohto písma, bol prorok a spravodlivý.Čítaním žalmov je možné dosiahnuť nebeské sály a získať spásu duše, ale iba po krste.Palestínski a egyptskí kresťanskí asketici počas putovania divočinou za deň dokázali prečítať celý žalm a poznať žalmy srdcom.

Svätý John Chrysostomnazývala Psalterovým duchovným uzdravením, pretože uzdravuje duše spravodlivých a vedie k pokániu hriešnikov.Žaltár odhaľuje čitateľovi posvätné tajomstvá Svätého písma, pomáha sledovať cestu pravdy a neodchyľovať sa o jeden krok, odvádza satanskú posadnutosť a posilňuje vieru.

Nezničiteľný žalár

Čo je to a prečo sa tomu hovorí?Nezničiteľný Žaltár sa číta v kláštorných bunkách a čítanie sa neprerušuje na minútu.Toto je modlitebná bunková modlitba, ktorej prax sa rozvíjala v priebehu storočí.Mnísi samostatného kláštora striedajú čítanie žalmov noc a deň bez prerušenia na sekundu.

Prečo sa mnísi rozhodli čítať žalmy nepretržite?Pretože písmo hovorí, že nebeskí anjeli neúnavne chvália Boha slávením.Slová proroka Dávida sa stali motívom konania:

Preto bolo rozhodnuté striedať si žalmy a nahradiť ich tak, aby chvála neskončila dňom a nocou.Mnísi (mnísi) sú v anjelskom poriadku na zemi, preto sa Božie oslavovanie koná v nebi aj v zemskom kláštore súbežne.

Pri čítaní nezničiteľného žaltára sa modlia aj modlitby za žijúcich a odchádzajúcich.Neporušiteľný žalm zdravia - čo to znamená?Mnísi majú špeciálne časopisy s menami kresťanov, o ktorých by sa malo hovoriť o zdraví.Po prečítaní kathismy mních znie „Sláva“ a po slávení vyslovuje mená pamätaných o zdraví.

Na ako dlho si môžem objednať nezničiteľného žalára?Osoba si vyberie trvanie čítania:

  1. 40 dní;
  2. 6 mesiacov;
  3. 12 mesiacov.

To znamená, že mnísi čítajú Health Psalter počas uvedeného času a neustále si pamätajú ľudí na zozname.Mali by ste si však byť vedomí, že žalmy si môžete objednať iba pre pokrsteného.Nezničiteľný žalm na odpočinok možno nariadiť iba pre pokrstených, ale je neprijateľné nariadiť čítanie žalmov pre tých, ktorí spáchali samovraždu - to je veľký hriech.

Čítanie žalmov s neviditeľným štítom chráni Zem pred agresiou Satana a jeho prisluhovačov.

Prečo sa nezničiteľný žalár praktizuje iba v kláštoroch?Pretože mnísi prisľúbili modlitby za celý svet.Kvôli tomu sa zriekli svetského rozruchu, aby sa celý svoj život venovali modlitbe.Bežní ľudia si nemôžu dovoliť modliť sa za dni a noci, pretože sú zaneprázdnení prácou a starostlivosťou o rodinu.Mnísi to pre nich robia.

Výsledok

Nezničiteľný Žalmár má úžitok pre dušu osoby, pre ktorú sú žalmy čítané.Ale tiež to prospieva tomu, kto vyslovuje inšpirované línie.Žalm si môže prečítať doma, ako aj skupina ľudí podľa dohody.Existujú značné dôkazy, že po prečítaní žalmov sa človek zázračne zotavil alebo sa vrátil na cestu viery.Za mŕtvych čítali 17 kathismy, ktorá je určená na pamiatku mŕtvych.Duch žaltára má neuveriteľnú čistiacu silu, ktorá má priaznivý vplyv na ľudskú dušu.Môžete tiež počúvať žalmy v zázname,naplnené duchom modlitby.

Čítanie žalmov upokojuje vzpurné srdce, naplňuje dušu pokojom, navštevuje modlitebného ducha a odvádza zlých duchov od človeka a jeho domova.Prax čítania žalmov je užitočná pri každodenných modlitbách.