Ochranná modlitba pred nepriateľmi a zlom

Slúžim Bohu mnoho rokov a snažím sa pomáhať všetkým ľuďom.Ľudia sa ma často pýtajú, ako sa modlím, aby som bol spasený pred zlom.Dnes vám podrobne poviem, ako sa majú vzťahovať na nebeské sily s cieľom získať ich podporu a ochranu.

Ako zlo poškodzuje našeživot

Bohužiaľ, počas celého života musí každý človek čeliť mnohým nepríjemným a negatívnym situáciám, ktoré niekedy môžu byť veľmi ťažko vyriešiteľné.Naše plány sa niekedy rozpadnú nielen kvôli smiešnym nehodám, ale aj kvôli zlu, ktoré naši nepriatelia robia úmyselne.Títo ľudia sa môžu kedykoľvek stretnúť so všetkými, nikto z toho nie je v bezpečí.

Čo robiť v takej situácii, aby neprinášal tento svet ešte viac zlých myšlienok a hriechov.Veď veriaci pravoslávny človek sa vždy spolieha na Boží plán a nemal by reagovať na zlé skutky s rovnakým zlom.Okrem toho môžu nečisté sily zaujať nielen nás, ale aj našich blízkych, ktoré nespôsobujú menej utrpenia ako osobné ťažkosti.Najlepším východiskom pre kresťana by bola úprimná modlitebná výzva k Všemohúcemu alebo iným svätýmžiadosť o ochranu seba a svojej rodiny pred skutkami lstivých a zlých ľudí.

Ako používať modlitby od zlých a zlých ľudí

Bohužiaľ, v našom modernom svete, bohužiaľ, nie je dané toľko času, ako by malo.Preto väčšina ľudí nevie, ako sa zapojiť do rozhovoru s Všemohúcim a ich vlastnými dušami, čím sa pripravuje o veľký dar Božej milosti.

Pamätajte, že nikdy nie je neskoro začať svoju duchovnú cestu a začať sa modliť.V skutočnosti je najdôležitejšou podmienkou, ktorá zabezpečí, aby boli vaše modlitby vypočuté, úprimnosť hovorených slov.Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré pomáhajú správne naladiť a viesť najplodnejší rozhovor s Pánom:

 • Nenechajte sa leniví venovať dostatok času duchovným obráteniam, pretože od toho závisí duchovné a materiálne blaho.
 • Modlite sa každý deň, alebo ešte lepšie, niekoľkokrát denne (ráno a večer).Pravidelnosť duchovných praktík pomôže získať sebavedomie a posilní vieru v Božiu prozreteľnosť.
 • Rozmýšľajte nielen o svojej ochrane, ale aj o svojich blízkych a drahých.To bude mať veľmi priaznivý vplyv nielen na ich osud, ale aj na váš stav mysle.Starostlivosť o milovaných je emóciou, ktorá robí náš život pokojnejším, sebavedomejším a šťastnejším v konečnom výsledku.
 • Barbarská modlitba vás ochráni, ak si neprajete nepriateľom zlo.
 • Urob si svoj život naplnením službou Pánovi Všemohúcemu aokolitých ľudí.Dobré skutky, ktoré sú zamerané na pomoc druhým, najlepšie prispievajú k rozvoju a zvyšujú vašu energiu.Vysoká úroveň ľudskej energie je zárukou, že zlé jazyky a zlé oči mu nemôžu nijako uškodiť.
 • Pamätajte, že každý spravodlivý kresťan sa musí riadiť cirkevnými zákonmi a zúčastňovať sa cirkvi tak často, ako je to možné.
 • Pripojte sa k veľkej sviatosti prijímania Pána, ak vo vašom živote prišlo niekoľko bolestivých zlyhaní.Táto posvätná akcia odstráni zlé oko a poškodenie, čím spôsobí, že vaši nepriatelia budú úplne bezmocní.Nezabudnite sa priznať, aby ste preukázali Pánovi ochotu opraviť svoje chyby a nielen bojovať proti zlu prichádzajúcemu od iných ľudí.
 • Ak nenosíte kríž, naliehavo ho opravte, pretože vďaka tomuto svätému symbolu vás Boh bude môcť chrániť v pravý čas.
 • Pokúste sa modliť pred tvárami svätých, pretože ikony majú tiež zázračné sily.Ikony v dome ochránia rodinnú krbu pred zlými skalami a nečistými duchmi.

Aj keď spočiatku nie je možné, aby ste sa konečne sústredili na modlitbu a vaše myšlienky sa rýchlo unášali z uctievaných slov, hlavnou vecou nie je vzdať sa a vzdať sa svojho podnikania.Boh nás vždy sleduje a určite uvidí a ocení pokusy prijať spravodlivú cestu.Iba vytrvalosť a odhodlanie môžu cítiť skutočnú milosť z spoločenstva s Pánom.Nepripravujte sa o túto príležitosť a čo najskôr o nej premýšľajteživotná cesta a priority.

Je možné použiť ochranné modlitby na ochranu členov rodiny pred problémami a nepriaznivým počasím

Rodina je pre každého človeka hlavnou oporou a radosťou v živote.Naše náboženstvo učí svojich nasledovníkov s úplnou zodpovednosťou voči rodine, v ktorej sa osoba narodila, a rodine, ktorú vytvoril.Zlý prístup k našim príbuzným a blízkym ľuďom neuškodí, len ak by toto zlo bolo namierené priamo na nás.Túžba chrániť a chrániť partnera duše je preto normálnou túžbou, ktorú majú všetci.Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte, nemôžete sa úplne izolovať od vonkajšieho sveta, ktorý je niekedy veľmi krutý.

Aby ste ochránili svoju rodinu pred zlým a negatívnym vplyvom, môžete sa obrátiť na Pána o pomoc.Najlepšie je to samozrejme čítaním posvätných textov z modlitebných kníh.Je užitočné vykonávať duchovné praktiky, ak si všimnete, že niekto okolo vás závidel úspechom vašich príbuzných.

Keď teda počas príbehu o výchove manžela, medaily nového dieťaťa alebo o kúpe nového auta spozorujete, že sa na vás jeden z vašich kolegov pozrel nepriateľsky, nemusíte sa hneď panikáriť alebo sa hnevať.Je lepšie obrátiť sa na nebeských patrónov a požiadať ich, aby chránili pred zlým okom a závisťou iných ľudí.Požiadajte tiež Svätých starších, aby uzdravili chorého, pretože negatívna energia otrávi jeho dušu, ktorá je svojou podstatou dobrá a čistá.Tentočin prispeje len k rastu vašej duchovnosti, z toho dôvodu, že budete reagovať na zlo dobrom, ako by mal urobiť zbožný veriaci.

Ochrana detí

Zo všetkého najviac na tomto svete sa samozrejme obávame o naše deti, ktorých duše súhlasili s príchodom do rodiny, aby rodičom poskytli šťastie a radosť.Ak ste si v určitom okamihu všimli, že vaše dieťa začalo ochorieť častejšie, unavilo sa viac, učilo sa menej dobre a bolo v rozpore so svojimi rovesníkmi, môže to byť príznak škodlivého vonkajšieho vplyvu.Navyše tento vplyv nemusí byť priamy.Škodlivé myšlienky vašich nepriateľov na dieťa ho môžu vyčerpať a zabrániť mu v rozvoji.

Čo robiť na ochranu dieťaťa:

 1. Vysvetlite mu dôležitosť neustáleho nosenia krížového stehu.Jedná sa o veľmi silný amulet, ktorý sám o sebe môže zachrániť dieťa pred mnohými nepriaznivými situáciami.
 2. Naučte ho čítať modlitby, študovať s ním Bibliu a ďalšie charitatívne knihy.
 3. Prečítajte si posvätné texty so žiadosťou o ochranu dieťaťa pred lstivými trikmi.Robte to čo najčastejšie, pravidelnosť je kľúčom k úspechu.
 4. Ak sa vám nepríjemné myšlienky a obavy neustále vplížia do vašej hlavy, potom ich musíte okamžite nahradiť príjemnými obrázkami.Môžete sa modliť alebo si len predstaviť dieťa šťastné a radostné.Táto technika pomôže prevziať kontrolu nad vašimi emóciami, a to aj napriek tomu, že to môže byť veľmi ťažké, pokiaľ ide o najdrahšie a drahé zvieratá.

Na čo sa nesmie zabúdať pri žiadosti o ochranu pred vyššími právomocami

vždy.ďakujem Pánovi za jeho podporu, aj keď kým neuvidíš jeho ochranu.Naša myseľ nemôže pochopiť všetky nuansy Božieho plánu, takže nie všetko je také zlé, ako sa zdá na prvý pohľad.Poďakovanie môžete vysloviť po každej modlitbe, pretože vďačnosť je jednou z najmocnejších síl v našom svete, ktorá nám umožňuje zlepšovať stav našich duší.Musíte úprimne poďakovať svätým zakaždým, keď vidíte pozitívne zmeny v živote.

Odložte si samostatný deň, v ktorom pôjdete do neba, len aby ste im poďakovali a ctili za všetko dobré, čo máte vy a vaša rodina.V tento deň o nič nepožiadajte, sústredte sa čo najviac na to, že vaše „poďakovanie“ bolo úprimné a čestné.

Záver

 • Modlitba, ktorá chráni pred negativitou, musí pochádzať zo srdca.Úprimnosť slov zohráva rozhodujúcu úlohu v príťažlivosti k Všemohúcemu.
 • Obráťte sa na Boha a anjelov tak často, ako je to možné.
 • Robte dobré skutky s myšlienkami duchovného rozvoja a slúžiacemu Pánovi.Aj keď sa v určitom okamihu obmedzíte na hnev, agresiu, závisť, nahradíte škodlivé emócie dobrými myšlienkami, bude to už pre tento svet skvelý dar, ktorý veľmi poteší vyššie sily a predovšetkým strážneho anjela, ktorý je za vás priamo zodpovedný.
 • Nezabudnite sa poďakovať za vykonanú prácu a svätých, ktorí vás chránia pred nečistými.Môžete si vyhradiť samostatný deň vďakyvzdania.
 • V ťažkých situáciách si prečítajte silnú modlitbu „Symbol viery“, ktorádokáže robiť naozaj neuveriteľné zázraky.
 • S cieľom pomôcť svojim blízkym vyrovnať sa s machináciami zla, pomôžte im v ich duchovnom vývoji.To platí najmä pre deti.Učte s nimi modlitby, čítajte Bibliu a evanjelium, choďte spolu do chrámov a tam ich učte správnemu správaniu na svätých miestach.Opýtajte sa svojho dieťaťa, či chce chodiť do nedeľnej školy alebo pravidelne chodiť do kostola s vami, pomáhať s tým, čo môžete, a pracovať v mene Pána.