Ochranné modlitby „Sedem krížov“ pre celú rodinu

Náš život nie je bez strachu a úzkosti a členovia prosperujúcej a priateľskej rodiny môžu čeliť pásom rodinných zlyhaní a nezhôd, neustálej úzkosti a zlej nálady.Stalo sa to v rodine môjho priateľa, po oslave osláv výročia manžela jej blízkych, ako by bol Jinxed.Na moju radu šla moja priateľka do kostola, kde ju duchovný radil, aby išla na modlitbu Sedem krížov.Zázračné sprisahanie obnovilo duchovnú atmosféru v rodine, stalo sa energetickým štítom pred ničivými vibráciami zla.

Ako to pomohlozachovaná modlitba

Keď sa v rodine priateľov začali rúcať základy vzájomného porozumenia, analyzovali sme situáciu a dospeli sme k záveru, že negatívne zmeny sa začali po oslavách výročia.Prešli sme na pamiatku všetkých hostí prítomných na oslave a rozhodli sme sa, že vinníkom by sa mohol stať jeden z hostí, zamestnanec jej manžela.Tento muž sa nedávno objavil v pracovnej kolektíve a nemoholvyjsť s ostatnými.Zdá sa, že zamestnanec vlastnil známky energetického vampíra, pretože s jeho príchodom na priateľské oddelenie sa začali problémy - situácie závažného nesúhlasu, choroby zamestnancov, finančné ťažkosti.

Po vyskúšaní sily siedmej modlitby strážiacej modlitbu Seal Crosses vo svojej rodine sa priateľka dohodla s niektorými zamestnancami, aby sa pripojili k posvätnému rituálu čítania.Koniec koncov, pracovný kolektív, v ktorom trávime väčšinu času, možno nazvať aj rodinou.Výsledkom je, že sa pohodlná atmosféra v oddelení, v ktorom manželka manželky pracuje, zotavila a nemilosrdný zamestnanec so slabou energiou skončil.

Ak sa stretávate s podobnou situáciou, aby ste obnovili ochranu a vzájomné porozumenie, prečítajte si modlitebné zápletky Seven Crosses:

Zázračné modlitby, blokovanie nešťastí, chorôb, smútkov,je možné prečítať pre seba aj pre celú rodinu.Modlitebné línie amuletu siedmich krížov sa opakujú raz pre každého člena rodiny, ktorý potrebuje ochranu.

Vytvorenie štítu pomocou ochranných slov

Nie každý človek môže pociťovať ochranu zhora, zažiť bezpečnosť, ale človek musí žiť s presvedčením v neustálej starostlivosti o vyššie sily.Rovnako ako naše telo nemôže žiť bez jedla, tak aj duša potrebuje modlitbu, duchovenstvo si je isté, že modlitebné slová môžu zmeniť svet k lepšiemu.Sila fráz a myšlienkových foriem, obrátená k obrazu Všemohúceho, bola známa našim vzdialeným predkom.Toto je najstarší spôsob, ako modliaci sa človek môže ovplyvniť líniu jeho osudu,na rozdiel od milostných rituálov, ktoré vykonávajú adepti čiernej mágie.

Podľa ezoterikov a psychológov formujú naše myšlienky a slová životné situácie.Ak chcete zabrániť podvedomiu, aby si uvedomilo negatívny postoj, skúste postupovať podľa určitých tipov:

 • ovládajte svoju reč tým, že sa zbavíte fráz negatívnou správou;
 • prestať myslieť na negatívne situácie, pamätať na zlé veci;
 • určte svoju hlavnú túžbu, napíšte ju na kúsok papiera.

Po vytvorení správneho smeru pre podvedomie môžete začať stavať štít, ktorý odráža zlé prejavy vo vzťahu k vám a vášmu domu, spolu so všetkými jeho obyvateľmi.Najúčinnejšou výzvou k vyšším právomociam na získanie ochrany a ochrany bude modlitba siedmich krížov.Intenzita vibrácií ochranných fráz vás spolu so svojimi blízkymi ochráni pred nepriaznivosťou a nepriateľstvom iných.

Aký posvätný text si musíte prečítať pre seba

Vyberte si modlitbu so zvláštnou silou zvanú Anjel môjho narodenia, ale modlitebnú adresu môžete začať čítať iba raz ročne.Pod vplyvom magickej sily ochrany slovných foriem získate ochranu pred nepokojmi a zlom po celý rok.V skorých ranných hodinách vašich narodenín, bez toho aby ste s niekým hovorili, úprimne opakujte slová modlitby ochrany:

Modlitba za celú rodinu

Na ochranu mojej rodiny pred zlom, ktoré do domu priniesla osoba so zlou energiou, jeden ľudový liečiteľ odporučil môjmu priateľovi prečítať si 3 starémodlitba.Sú tiež známe ako sedem krížov.Liečitelia zdedili rukopisy dávnych sprisahaní a ja s vami zdieľam informácie.Sedemkrát si prečítajte strážne modlitby pred pravoslávnymi ikonami a osvetlite ich siedmimi sviečkami:

Dôležitý bod.Každá z 3 veľmi zriedkavých modlitieb, ktoré vyzerajú ako kúzelná zápletka, písaná rukou na hárku papiera.Čítajte modlitby siedmich krížov, ktoré nasledujú sedemkrát za sebou sútry, zatiaľ čo horlivo krstia.

Ako nasledovať rituál pre celú rodinu

Niekedy sa stáva, že čarodejníci robia zlé alebo zlé oko nie na samotnú osobu, ale na svoj dom.V tomto prípade obydlie, v ktorom trávime veľa času, odníma všetky rezervy svojej životnej energie z objektu čarodejníckych kúziel.Rituál takej komplexnej magickej akcie predstavuje veľkú záťaž nielen pre obeť hexu, ale aj pre samotného kúzelníka.

Prípravné opatrenia

Skôr ako začnete čítať modlitebnú strážnu službu Sedem krížov, ktorá neutralizuje účinok vyvolanej kliatby, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  64. vyčistiť priestory negatívneho vplyvu správy čarodejníctva;
 • dal modlitbové amulety za každého člena rodiny;
 • Po odstránení poškodenia nainštalujte do domu ochranné kúzlo.

Osobitným druhom prípravy na prednesenie modlitieb siedmich krížov na ochranu celej rodiny bude oslobodenie vedomia od zlých myšlienok.Je dôležité nikoho neúčtovať, aj keď viete, kto má fatálne problémy.vyššiasily už vedia, kto je zodpovedný za vaše problémy.

Vytvorenie modlitby ochrany

Za rituál bude v kostole zasvätených 7 sviečok.Po upokojení a vyrovnaní dychu si musíte predstaviť, že váš dom je s vami obalený priehľadným krytom, horiacim nadbytkom pozitívnej energie.Magickú prikrývku natiahnite tak, aby pokrývala nielen každého člena rodiny, ale úplne zabalila aj váš domov.Pri osvetlení okolitého priestoru znakom kríža pokračujte v vyslovovaní modlitebného slovného tvaru Sedem krížov:

Iné modlitby, kúzla pre celú rodinu

S ktorýmiAk ste sa v modlitbových slovách neobracali na obrázky pravoslávnych ikon, vždy vám pomôže, ak sú modlitby v úprimnej viere a veci sú charitatívne.Strážne modlitby, ako zázračné sprisahania, vytvárajú neviditeľný štít proti dobrovoľne alebo nedobrovoľne vyvolanému zlu pomocou sily jemných vibrácií s pozitívnou energiou.Existuje mnoho ďalších modlitieb na ochranu domu a rodiny pomocou modlitebného štítu.

Pod záštitou archanjela Michala

Aby sa posilnilo fyzické telo, ako aj morálka, modlia sa s najvyšším anjelom archanjela Michaela.Vodca Pánovej armády (archistratigue) viedol armádu anjelov v boji proti démonom, ukázal cestu k Mojžišovi a viedol Židov z púšte.S obrazom archanjela Michaela sa spája veľa zázrakov, preto pravoslávni považujú svoju ikonu za najsilnejšiu a obracajú sa na ňu kvôli ochrane pred akýmikoľvek problémami pre seba a svojich členov.rodina.

Účinok odvolania na archanjela Michaela je podobný modlitbe siedmich krížov.Aby vylúčili vodičov temných síl a vytvorili talizman pre každý deň počas ranných modlitieb, prečítali si krátku modlitebnú sprisahanie:

Vytvorenie štítu pred všetkými nešťastiami

Nie je nikto, kto nemá nepriateľov, a to nielen zjavného, ​​ale aj tajne zakrývajúceho hnevu.Aby sa vytvorila neprekonateľná bariéra proti všetkým typom chorých, mali by sme si vedome prečítať ochranné vety jedinečných modlitebných kníh.Modlitba proti machináciám všetkých nepriateľov sa nazýva straka, klasifikovaná ako nerozbitné amulety, ktoré sa nedajú zlomiť.Posvätný text je zložený v duchu pohanských a pravoslávnych tradícií, ale bez narušenia rovnováhy moci.

Ak sa vás niekto po obrade pokúsi ublížiť, bude veľmi rýchlo zasiahnutý.V prípade zrejmých nepriateľov sa slová neotrasiteľnej modlitby opakujú trikrát, ak sa tí, čo si to nevyhovujú, nepreukázali, ale sú známe ich zlé úmysly - stačí iba jedno čítanie.

Magická pomoc Panny

K Bohu sa môžete kedykoľvek obrátiť, pretože človek je nepretržite chránený vyššími mocnosťami.Zázračnú modlitbu Sen blahoslavenej Panny Márie možno zaradiť do kategórie ochranných sprisahaní podľa spôsobu zaobchádzania so siedmimi krížmi.Podľa chápania cirkvi je slovo „sen“ spojené so žiadosťou alebo modlitbou a čítanie posvätných fráz šetrí aj v najhorších životných situáciách.

Avšaktreba mať na pamäti, že sny blahoslavenej Panny Márie sú zbierkou 77 modlitebných textov, ktoré sú krátke a ľahko zapamätateľné.Najčastejšie používanými verziami vízie Panny Márie v súčasných a budúcich udalostiach sú nasledujúce podobenstvá zo zbierky snov Panny Márie:

 • „ochrana pred problémami“ - pre rodinu, najmä pre deti;
 • „za každé spasenie“ - strážca problémov, problémov;
 • „za všetko liečenie“ - pomoc s chorobami duše a tela;
 • „splniť túžbu“ - do svetlej budúcnosti pre všetkých členov rodiny;
 • „žiadosť o modlitbu“ je silná sila uzdravenia a ochrany pred všetkými nešťastiami.

Zakúpením modlitebnej knihy, ktorá obsahuje všetky sny, si môžete vybrať modlitbu za konkrétnu životnú situáciu.Napríklad:

Nech si zvolíte akúkoľvek zázračnú modlitbu, uistite sa, že zápletka s modlitbami určite pomôže a vytvorí silnú ochranu okolo vás a vašich rodinných príslušníkov.Táto tajná znalosť sa používala v staroveku.Aby sme dostali pomoc ochranného slova, mali by sme očistiť dušu, byť trpezliví, úprimne veriť v Boha a získať Božiu milosť.