Odpustenie nedeľné modlitby

Každý rok sa posledný deň masopustu oslavuje ako nedeľa odpustenia.Tento deň má zvláštnu moc, to viem z vlastnej skúsenosti.Kamarát ma veľmi urazil a nemohol som sa zbaviť zlého pocitu, všetci si pripomenuli jej slová adresované mne za prítomnosti mnohých ľudí.Kamarát to cítil a viackrát sa pokúsil urobiť nápravu, ľutoval jej čin, ale stále som mal v mojej duši sediment.

Keď prišla nedeľa odpustenia, modlil som sa k Bohu, aby som úplne zabudol na všetky negatívne pocity voči všetkým ľuďom, aj keď majú skutočne vinu za niečo predo mnou.Po modlitbe sa moja duša cítila dobre, okamžite som zavolala kamarátke a požiadala ju o odpustenie a dokázala som jej úplne odpustiť!Taká je sila odpustenia nedeľa.

V tento deň sa každý usiluje očistiť svoju dušu od nahromadených urážok a začať pôst s ľahkým srdcom.Odpustia nám to aj iní ľudia - koniec koncov, sami často urážame príbuzných a priateľov skutkami alebo slovami, niekedy dokonca bez toho, aby sme si toho všimli.

V bežných dňoch môže byť pre nás ťažké odpustiť svojim páchateľom alebo sa zahanbiť, aby sme požiadali o odpustenie: zdá sa nám, že tí, ktorých sme po dlhý čas urážali, zabudli a odpustili sa.Áno, stáva sa to, ale nie vždy.Preto existuje taká úžasná dovolenka, keď si môžeme bez plachosti navzájom navzájom požiadať o odpustenie.

Hlavné tradície

Odpustenie je nedeľa, keď podľa dlhoročnej pravoslávnej tradície uznávame svoje chyby, prosíme svojich priateľov a príbuzných o odpustenie a učíme sa.odpustiť každému, kto nás o to požiada.

V tento deň je vhodné ísť na cintorín a pamätať na všetkých rodičov a príbuzných, ktorí odišli do iného sveta, a tiež ich požiadať o odpustenie.Je vhodné požiadať ostatných o odpustenie večer, v kostole, počas večernej služby.Môžete to urobiť aj doma alebo dokonca telefonicky, ak váš príbuzný alebo známy, ktorého chcete požiadať o odpustenie, žije ďaleko a nemôžete ho osobne navštíviť.

V tento deň kňaz žiada o odpustenie počas večernej bohoslužby, po ktorej sa farníci striedajú a žiadajú o odpustenie od seba a ostatných.Zvyčajne je obvyklé odpovedať na žiadosť o odpustenie takto: „Boh odpustí, a ja odpustím.“

Najlepšie je, ak najstarší člen rodiny začne rituál odpustenia v rodine a potom mladí ľudia a deti požiadajú o odpustenie.Bude to úplne správne, ak si každý pamätá svoje konkrétne pochybenie (nepočúval názory ostatných, hovoril tvrdými slovami a svojím konaním ho urazil).Ale aj keď si človek nepamätá presne to, s čím by mohol uraziť svojich príbuzných a priateľov, je obvyklé mu odpustiť absolútne za všetko, nie aby v duši držal zlo.Odpustenie je duchovné čistenie, preto je veľmi dôležité pristupovať k rituálu so všetkou zodpovednosťou.

Príbeh odpustenia nedeľa

Spasiteľ sám po prvýkrát hovoril v Evanjeliu Matúša o sile odpustenia.V texte Písma sa hovorí, že Ježiš Kristus učil svojich apoštolov, že odpustenie od Boha môže prijať iba ten, kto sám úplne odpustil svojim nepriateľom a nenesie proti nim žiadne zlo.

Všetkytieto línie dobre poznáme, ale pokiaľ ide o konkrétne činy, je ťažké, objavujú sa myšlienky, že krivdy, ktoré na nás pôsobia, sú veľmi veľké a vina páchateľov je veľmi významná.Možno je to skutočne tak, ale príklad, ktorý nám ukázal samotný Kristus, naznačuje, že odpustil tým, ktorí ho ukrižovali na kríži.

Zvyk sám požadovať odpustenie v deň pred veľkým pôstom vznikol v prvých storočiach kresťanstva, keď mnísi, ktorí sa pripravovali na Veľkú noc, odišli na púšť na 40 dní a napodobňovali Krista.Táto práca bola nebezpečná, existovala možnosť ľudskej smrti, takže kresťania sa navzájom požiadali o odpustenie, ako počas posledného stretnutia, na svojom smrteľnom lôžku.

Aké modlitby by sa mali čítať v deň nedeľu odpustenia

Modlitby čítané v nedeľu odpustenia pomáhajú naladiť láskavú náladu a dávajú silu na odpustenie, aj keďskutočne ste vo svojom srdci nahromadili veľa zášti.

V tento deň prosíme Boha, aby nám dal ducha odpustenia a tiež sa modlil za svojich páchateľov.Po modlitbe je prosba o odpustenie a odpustenie druhým omnoho jednoduchšia, duša je naplnená svetlom, radosťou a presvedčením, že všetci ľudia ako Božie stvorenia si zaslúžia lásku a porozumenie a chyby sú spoločné pre nás všetkých.

Môžete čítať kanonické modlitby, alebo sa môžete obrátiť na Pána vlastnými slovami, požiadať Stvoriteľa, aby pomohol prepustiť najťažšie trestné činy, ktorým predtým nebolo možné odpustiť, vymenovať konkrétne mená páchateľov a dôvody trestného činu.Bude tiež dobré, ak si spomenietepresne ako ste zranili iných ľudí, a proste Boha, aby vám odpustil tieto hriechy.

Existuje posledná krátka modlitba, ktorá má posledný deň masopustu veľkú moc.Toto je žiadosť pre tých, ktorí nám spôsobili akékoľvek škody, urážky alebo zranenia.Toto je dôležitá modlitba za pravoslávie, ktorá sa opakuje a my sa naučíme odpustiť najzávažnejším páchateľom za nás, a tak sa duchovne očistíme.Tu je jej text: „Pane sa zľutuj, nenávidia ma a závidia mi!Pán milosrdný, urážajúci ma a urazil ma! “

Je dôležité úprimne poďakovať Stvoriteľovi za to, že nám pomohol v takej závažnej veci, ako je odpustenie.Je to veľa práce, ktorú je niekedy ťažké vykonať, a modlitebná výzva bude mať neoceniteľnú pomoc.