Opis a hlavné rozdiely Millerovej snovej knihy

Spánok pre človeka nie je iba fyziologický proces, počas ktorého telo spočíva a obnovuje sa, je to tiež spojovacia niť medzi podvedomím a vesmírom.Ezoterici sa domnievajú, že každý sen nesie informácie o budúcnosti do budúcnosti, ale aby sme ho pochopili, je potrebné správne interpretovať videné obrazy.Existuje veľa literatúry, ktorá pomáha rozlúštiť znamenia poslané vesmírom a Millerova kniha snov sa považuje za najobľúbenejšiu z nich.

Funkcie knihy snov

Tlmočník snov Gustava Millera sa trochu líši od podobných publikácií, pretožebol psychológ, zatiaľ čo iní autori boli vešteci, jasnovidci alebo liečitelia.V rámci svojej práce analyzoval desiatky tisíc nočných vízií úplne odlišných ľudí, porovnával ich a porovnával ich s predchádzajúcimi udalosťami.Okrem toho autor dobre poznal psychológiu, ktorá mu umožnila preniknúť do ľudského podvedomia.Na základe získaných údajov zostavil Miller prekvapivo presnejšiu interpretáciu snových obrazov.

Podľa Gustava sú sny tajnou správou vo forme súboru obrázkov a symbolov, ktoré obsahujú informácie o blízkej budúcnosti.Na odhalenie významu správy je potrebné analyzovať nielen celý sen, ale aj jednotlivé ego prvky.

Psychológ vykonal veľké množstvo pozorovaní a experimentov, ktorých výsledky systematizoval a prezentoval vo svojom tlmočníkovi snov.Prvé vydanie vyšlo v roku 2006New York v roku 1901 a okamžite získal obrovskú popularitu medzi fanúšikmi ezoteriky, asmal niekoľko hlavných rozlišovacích znakov:

  1. Psychoanalýza.Výklad snov je založený na psychoanalýze podvedomia, ktoré vysiela ľuďom signály o nadchádzajúcich alebo skúsených udalostiach.Najčastejšie sú správy asociatívne, ale niekedy je plán snu doslovný a v živote sa presne opakuje.
  2. Presnosť interpretácií.Vďaka vedeckému prístupu je Millerova interpretácia snov pomerne presná a jasná, zatiaľ čo v podobných publikáciách je opis nadchádzajúcich udalostí často nejasný a nemá žiadne špecifiká.
  3. Rôzne snové postavy a grafy.Kniha snov obsahuje viac ako 10 000 interpretácií snov a šifrovaných správ.Preto by nebolo ťažké nájsť odpoveď na otázku, prečo sa tento alebo ten obrázok alebo celý pozemok vysnívali.

Doteraz je Millerova kniha snov veľmi populárna, čo sa vysvetľuje nielen uvedenými vlastnosťami, ale aj jej pravdivosťou.S jeho pomocou môžete presne rozlúštiť znamenia poslané podvedomím a urobiť správne rozhodnutie v zložitej situácii, ktorá je momentálne v živote snívateľa alebo sa čoskoro stane.

Jedinou nevýhodou zbierky snov Gustava je, že je trochu zastaraný, pretože v modernom svete nie sú žiadne fenomény a koncepty, ktoré by ľudí obklopovali.To však nebráni aktívnemu využívaniu tlmočníka v každodennom živote.