Opis a kľúčové významy Loffovej snovej knihy

Čo sú to sny - varovanie vesmíru o dôležitých udalostiach, ktoré by sa mali stať čoskoro alebo len o sérii snímok z našich myšlienok a skúseností, usporiadaných do deja?Nikdy som nezradil svoje sny, kým som si nevšimol opakovanie rovnakých obrázkov.Keď som sa rozhodol zistiť ich význam, jedného dňa som narazil na Loffovu knihu snov, ktorá mala jedinečný prístup k interpretácii snov.V tomto článku poviem, aká je zvláštnosť tejto publikácie a uvediem príklady dekódovania nočných vízií.

Príbeh vytvorenia knihy snov

David Loff je americký psychoterapeut, ktorý sa preslávil svojou teóriou snov, na základe ktorej nevytvoriljeden tlmočník.Väčšinu svojho života sa venoval štúdiu psychológie a v tejto oblasti bol schopný dosiahnuť obrovský úspech.Okrem toho je David členom vedeckej rady Ústavu medicíny Univerzity George Washingtona.Aj keď je Loff učencom, verí v existenciu Boha, v baptistickej cirkvi zastáva pozíciu senior farára.

Vzhľadom na to, že David harmonicky spája svetskú a duchovnú hypostázu, dokázal sa naučiť hlbokú pravdu o ľudskej existencii a spoznať znamenia, ktoré sa nám zasielajú v snoch.Vznikla tak teória, ktorá hovorí, že vyššie sily prostredníctvom snov prenášajú ľuďom informácie potrebné na rozhodovanie v živote alebo varovanie pred chybami.Správnerozlúštením deja videného v nočných snoch sa môžete dozvedieť viac o nadchádzajúcich udalostiach a o tom, ako konať v konkrétnej situácii.

Na základe svojich predpokladov napísal David tlmočníka snov, ktorý čoskoro získal popularitu nielen v Amerike, ale na celom svete.Jeho teória sa osvedčila a bola uznaná miliónmi ľudí.Mnoho fanúšikov spoločnosti Loff tvrdí, že vďaka jeho publikáciám sa naučili „čítať“ príznaky osudu, ktoré im boli zaslané v snoch, vďaka ktorým sa v ich živote začali diať obrovské zmeny k lepšiemu.

Podľa psychológa každá osoba rozhoduje o svojom vlastnom osude, ale zároveň vyššie právomoci pomáhajú pri prijímaní správnych rozhodnutí a chránia ich pred problémami.Tvárou v tvár ťažkej voľbe môžu myšlienky a emócie zmiasť človeka a urobí nesprávny krok.Podvedomie na druhej strane nikdy neurobí chybu a snaží sa človeku povedať prostredníctvom správnych snov správnu cestu.Nanešťastie to nie sú vždy priame grafy, ale často asociatívne, takže môže byť ťažké pochopiť ich význam.

Loff tvrdí, že každý sen má vždy určitú sekvenciu súvisiacu s 2 témami:

  1. Prirodzené životné procesy - narodenie, štúdium, manželstvo atď.
  2. Duchovnou a psychologickou zložkou sú intrapersonálne konflikty, sebavedomie a sebavedomie, neuróza atď.

Na nájdenie harmónie v sebe je potrebné obe témy správne skombinovať.Iba v tomto prípade nájde človek šťastie a bude schopný v ňom dosiahnuť úspechživota.To je to, čo sa David snaží vychovávať ľudí prostredníctvom svojich snov.Nielenže im hovorí, ako správne interpretovať svoje sny, ale tiež im pomáha „počuť“ ich podvedomie a nasledovať ho.

Aká je zvláštnosť knihy snov?

Sonnik Loffa je úplne na rozdiel od podobných publikácií, pretoženeposkytuje presný opis každej postavy, ale pomáha pochopiť sprisahanie ako celok.Okrem toho používa individuálny prístup, naprtvrdí, že ten istý sen, ktorý vidia rôzni ľudia, nemôže mať rovnaký význam.Veľa závisí od životnej situácie osoby, v ktorej má bydlisko, od jej charakteru a psychologických charakteristík.Tento prístup pomáha dostať sa k jadru problému a nájsť pre neho najlepšie riešenie priamo pre túto osobu.

Predtým, ako David napísal knihu snov, študoval psychológiu spánku po dlhú dobu, vykonával rôzne štúdie, uskutočňoval experimenty a porovnával fakty.Jeho hlavnou úlohou bolo sprostredkovať ľuďom skutočný význam ich snov.Učí čitateľov, aby nezávisle analyzovali príbehy snov a kreslili analógiu s ich skutočným životom.Iba objavením podobností je možné pochopiť skutočný význam informácií zasielaných vyššími právomocami.

Inými slovami, knihu snov Davida Loffa možno označiť za dirigenta vlastných myšlienok.Pomáha nájsť presne tie body, ktorým by sa mala venovať predovšetkým pozornosť.Môžu to byť rôzne obavy, skúsenosti a pochybnosti, ktorých zbavenie pomôže „triezve“ pozrieť sa na život, urobiť racionálne rozhodnutia adosiahnuť svoje ciele.Človek prekoná strach zo zlyhania a získa si v seba dôveru.

Ak knihy snov takých vizionárov, ako sú Nostradamus a Vanga, majú za cieľ poznať budúcnosť, potom je Loffova zbierka výlučne psychoanalytická, čo vám umožňuje pochopiť a vyriešiť súčasné problémy jednotlivca, ktoré mu bránia vo vývoji a plnom živote.Preto publikácie amerického psychológa získali tak obrovskú popularitu.

Druhy snov a príklady ich interpretácie

Na lepšie pochopenie významu snov a určenie toho, ktorý konkrétny objekt bol najdôležitejší, ich rozdelil Loff.typy a kvôli prehľadnosti uviedli príklady interpretácií.

  1. Archetypálne sny.Všetky dôležité zmeny v živote človeka sa odrážajú v jeho snoch - často sa stávajú alarmujúcimi.Napríklad, ak teenager prechádza prechodným obdobím a potrebuje podporu, môže snívať o rôznych nebezpečných situáciách spojených s ním a jeho rodinou.Môže ísť o požiar v dome alebo o zajatie rodiny teroristami.Spravidla takéto sny končia bezpečne.
  2. Kompenzačné sny.Súčasné alebo minulé situácie sa v snoch často „opakujú“ a ich výsledok je na rozdiel od skutočného života zvyčajne priaznivejší.Takéto príbehy môžu naznačovať, že človek dúfa v lepší výsledok situácie, v ktorej sa momentálne nachádza.Je dôležité pozrieť sa na podrobnosti, možno sa podvedomie snaží poukázať na chyby, ktoré je potrebné urobiť.opravte, aby ste zlepšili svoju pozíciu.Ak je snová situácia už v minulosti, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou človek mučený svedomím, že urobil niečo zlé alebo nevyužil všetky šance.
  3. Duplicitné sny.Keď človek opakovane vidí ten istý príbeh v noci, pravdepodobne sa ho vyššie sily snažia varovať pred niečím dôležitým, čo by sa mu malo čoskoro stať.Takéto sny sa nazývajú prorocké sny, ale aby ste zistili, čo presne zobrazujú, musíte venovať pozornosť detailom.Okrem toho je dôležité brať do úvahy vaše vlastné pocity, ktoré v tom čase prevládali.Napríklad strach, úzkosť alebo úzkosť naznačujú negatívne udalosti, zatiaľ čo radosť, šťastie a pokoj naznačujú niečo dobré.
  4. Traumatické sny.Pozemky, na ktorých je zranený snílek alebo niekto z jeho blízka, zvyčajne naznačujú psychologické problémy.Možno, že osoba nedávno zažil silný emocionálny šok, s ktorým sa nevie vyrovnať.
  5. Sny, ktoré riešia morálne problémy.Keď sa človek pustí na nesprávnu cestu alebo sa začne správať nesprávne, podvedomá myseľ sa ho snaží nasmerovať a tlačiť smerom k náprave.Môže to urobiť čokoľvek: klamstvá, krádeže, nezdravý životný štýl, zhýrenie atď.V takýchto snoch sú dôležité detaily, pretože v nich spočíva význam toho, čo je potrebné zmeniť v sebe samom a vo vzťahu k okolitému svetu.

David Loff tvrdí, že každý človek môže nielen zlepšiť svoj život, ale aj nájsť skutočné šťastie, ak bude nasledovaťznamenia poslané vo snoch vyššou mocou.Vo svojich publikáciách ľahko vysvetľuje, ako správne interpretovať svoje sny, aby sa to všetci mohli naučiť.